Työnantajan velvollisuus on huolehtia työpaikan ensiavun järjestämisestä

Missä työpaikan ensiapuvälineet sijaitsevat? Miten niitä käytetään ja kuka on ensiapuvastaava? Hyviä kysymyksiä, joiden tietäminen onkin ihan lakisääteinen juttu.

Työnantajan velvollisuuksiin nimittäin kuuluu huolehtia työpaikan ja työn tekemisen turvallisuudesta ja terveellisyydestä, ja yksi osa sitä on ensiavun järjestäminen. On tärkeää, että kaikki tietävät, miten toimitaan, jos itselle tai työkaverille sattuu tapaturma tai onnettomuus.

Työnantajan velvollisuus ensiapuvalmiuden ylläpitämisestä on kirjattu työturvallisuuslakiin. Se koskee kaikkia, sillä laki ei välitä siitä, minkä kokoinen työpaikka on. Onnettomuuksia ja tapaturmia kun sattuu kaikilla työpaikoilla.

Onnettomuuksien seurauksena työpaikoille ja yhteiskunnalle aiheutuu menetetystä työpanoksesta isot kustannukset. Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan työtapaturmat aiheuttavat vähintään noin 2 miljardin euron kustannukset kuukaudessa. Jokainen työnantaja voi itse osallistua tavoitteen toteutumiseen huolehtimalla ensiavun järjestämisen velvollisuudestaan.

Ensiavun järjestämistä työpaikoilla myös valvotaan. Työsuojelu tekee vuosittain yli 20 000 työsuojelutarkastusta, ja työturvallisuusrikkomuksesta voidaan tuomita sakkoon.

Välineiden lisäksi koulutusta

Ensiapu on yksinkertaisesti loukkaantuneelle annettavaa välitöntä fyysistä ja psyykkistä apua. Sillä pyritään estämään vammojen paheneminen tai uusien syntyminen.

Työpaikan ensiapuvälineiden on oltava esillä sellaisissa kohdissa, joista ne on helppo havaita ja löytää. Niiden riittävä määrä arvioidaan työntekijöiden lukumäärän, työn luonteen ja muiden työolosuhteiden kannalta.

Ensiapuvarustukseen kuuluvat

  • ensiapuvälineet,
  • paarit ja muut kuljetusvälineet,
  • hätäsuihkut,
  • silmien huuhteluvälineet,
  • ensiavun lääkkeet,
  • ensiavun huonetila ja ensihoidon välineet.

Työpaikan henkilöstössä pitää olla myös yksi tai useampi nimetty työntekijä, joka vastaa ensiaputehtävistä. Työnantajan on huolehdittava heidän koulutuksestaan ja varusteistaan. Yleisesti tavoite on se, että jokaisella työpaikalla noin viisi prosenttia työntekijöistä on saanut ensiapukoulutuksen. Ensiapukoulutuksella halutaan edistää ensiaputaitojen hallintaa ja tapaturmien ehkäisyä.

Kun onnettomuus sattuu, kannattaa muistaa, että olipa ensiapuvastaava tai ei, auttamisvelvollisuus koskee jokaista. Kaikilla on velvollisuus auttaa muita taitojensa mukaan.

Ammattilainen auttaa suunnittelussa

Ensiavun suunnittelun lähtökohtana on tunnistaa työpaikan riskit ja vaarat. Useimmiten on vain muutamia sellaisia tekijöitä, joihin kannattaa keskittyä.

Toimistot ja myymälät ovat yleensä vähäisten riskien työpaikkoja. Ilmeisten riskien työpaikkoja ovat esimerkiksi tehtaat ja varastot. Erityinen riski taas voi olla työpaikoilla, joissa on palo-, räjähdys- tai sähkötapaturmavaara.

Wulffin ensiapuvälineiden myynnin asiantuntija Marco Kuparinen on tottunut havaitsemaan työympäristön vaara- ja haittatekijöitä. Ensiavun järjestämisen suunnittelu aloitetaan asiakaskäynnillä.

– Kierrämme työpaikan asiakkaan kanssa, kartoitamme riskitekijöitä ja perehdymme kiinteistön pohjakarttaan. Sen pohjalta annamme asiakkaalle ehdotuksen siitä, millaisia ensiapuvälineitä työpaikalle tarvitaan.

Wulffin ensiapuvälineet ovat laadukkaita, testattuja ja turvallisia WallaceCameronin tuotteita. Sopimuspalvelu on helppo tapa huolehtia siitä, että työpaikalla on tarvittavat ja ajanmukaiset välineet. Siihen kuuluu kartoituksen lisäksi ensiapuvälineiden ja tarvikkeiden kiinnitys sekä tuotteiden ylläpito ja huolto.

– Wulffin vahvuus on ilman muuta myyjiemme ammattitaito ja hyvät tuotteet. Meidän asiantuntijamme ovat osaavia ja he tuntevat myymänsä ensiaputuotteet erinomaisesti. Meillä on kaikilla ensiapukoulutus ja pidämme jatkuvasti yllä omia taitojamme, Marco Kuparinen sanoo.