<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Liputusilmoitukset

Osakkeenomistaja on velvollinen ilmoittamaan yhtiölle ja Finanssivalvonnalle muutoksesta osakeomistuksessaan silloin, kun omistus saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 66 2/3 prosentin rajan.

Lisätietoja liputusilmoituksesta löytyy Finanssivalvonnan internetsivuilta.

Täytetty liputusilmoituslomake tulee toimittaa tiedoksi yhtiölle sähköpostilla:

Iiris Pohjanpalo, talousjohtaja
iiris.pohjanpalo@wulff.fi

tai

Elina Rahkonen, toimitusjohtaja
elina.rahkonen@wulff.fi

Wulff-Yhtiöt Oyj on saanut liputusilmoituksia seuraavilta osakkeenomistajilta:

 

Osakkeenomistaja Omistusosuuden muuttumisajankohta Uusi omistus osakkeina %-osuus osakkeista ja äänistä muutoshetkellä
Ari Pikkarainen 28.6.2021 343 125 4,97

 

Osakkeenomistaja Omistusosuuden muuttumisajankohta Uusi omistus osakkeina %-osuus osakkeista ja äänistä muutoshetkellä
Ari Pikkarainen 9.4.2021 680 695 9,85

 

Osakkeenomistaja Omistusosuuden muuttumisajankohta Uusi omistus osakkeina %-osuus osakkeista ja äänistä muutoshetkellä
Ari Pikkarainen 28.12.2020 1 035 651 14,99

 

Osakkeenomistaja Omistusosuuden muuttumisajankohta Uusi omistus osakkeina %-osuus osakkeista ja äänistä muutoshetkellä
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 12.5.2020 333 333 4,82