<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Wulffin ilmoituskanava huolenaiheille

Wulff on sitoutunut toimimaan eettisesti kestävästi ja avoimesti. Anonyymi ilmoituskanava on ennakoinnin ja riskien pienentämisen väline ja osa Wulffin vastuullista toimintatapaa. Ilmoituskanavassa voi viestiä esimerkiksi toiminnasta, joka on ilmoittajan mielestä lakien tai Wulffin arvojen ja sille tärkeiden toimintapojen vastaista.

Smiling Woman

Ilmoituskanavaan voi raportoida esimerkiksi epäilyn:

  • Kirjanpito- tai tilintarkastusrikkomuksesta.
  • Wulffin eettisen toimintaohjeen (Code of Conduct) tai arvojen vastaisesta toiminnasta.
  • Pörssiyhtiötä velvoittavien arvopaperimarkkinasäädösten rikkomuksista.
  • Wulffin toimintaan tai toimintoja koskevan lain tai viranomaissäätelyn vastaisesta toiminnasta.

Miten nimetön ilmoitus huoleenaiheesta tai epäilystä tehdään?

Ilmoituksen tai epäilyn tueksi ei tarvitse olla todisteita ja on tärkeää, että teet ilmoituksen hyvin aikein ja vilpittömin mielin.

Ilmoituksen lähettäminen on helppoa: seuraa lomakkeen ohjeita. Kun ilmoitus lähetetään, tulee ruudulle henkilökohtainen tunniste ja salasana. Ilmoituksen tekijän on tallennettava ne huolellisesti.

Viestiisi vastataan seitsemän (7) päivän sisällä. Viestisi käsittelee Wulffin ilmoituskanavaviestintätiimi.

Vuoropuhelu jatkuu anonyymisti ja luottamuksellisena ilmoituksen tekijän ja Wulffin ilmoituskanavaviestintätiimin välillä niin kauan kuin osapuolet kokevat sen tarpeelliseksi.

Ilmoituksen tekijä pystyy kirjautumaan myöhemmin palveluun saamallaan tunnisteella ja salasanalla lukeakseen saapuneen viestin. Vuoropuhelu pysyy jatkossakin nimettömänä ja luottamuksellisena.

Wulff.fi_nostolaatikko_590x430_3

Onko sinulla tuoteidea tai haluaisit jättää muuta palautetta?

Voit jättää kätevällä lomakkeella kehitysehdotuksen koskien esim.:

  • Tuotekehitysideat
  • Palautetta palveluista
  • Yleinen palaute
  • Muut palautteet