<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Ympäristövastuu ja myönteiset ilmastoteot

Wulffin tavoitteet hiilineutraaliudesta sekä vastuullisesta toimitusketjusta ovat vahvoja kannanottoja myönteisten ilmastotekojen ja ympäristövastuun puolesta.

Myönteiset ilmastoteot

On tärkeää tietää oman toiminnan ja valintojen hiilijalanjälki, pienentää sitä ja kompensoida mahdolliset päästöt. Hiilijalanjäljen tiedostaminen ja pienentäminen on kuitenkin vain ensimmäinen askel. Wulff tähtää omassa toiminnassaan ja asiakkaille tarjottavien tuotteiden ja palvelujen valikoimassaan siihen, että jatkossa tuotamme tuotteella, palvelulla tai prosessilla ilmastohyötyä - muutamme hiilijalanjäljen hiilikädenjäljeksi.

Wulff.fi_nostolaatikko_590x430_nainen_iloinen_tapetti

Vastuullisuustavoitteet

Wulffin vastuullisuustavoitteita, -toimenpiteitä ja -mittareita on suunniteltu yhdessä vastuullisuuspalveluyritys Third Rockin ja ilmasto- ja ympäristöasiantuntija Leo Straniuksen kanssa. Wulffille oli tärkeää asettaa toiminnan kehittämiselle tavoitteet, joilla on merkitystä ja vaikutusta nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteista haluttiin myös sekä haastavia että päämäärätietoisella ja sinnikkäällä työllä saavutettavia.

Wulffilla iloitaan siitä, että vastuullisuus on entistä merkittävämpi päätöksenteon kriteeri jatkuvasti kasvavalle joukolle asiakkaita ja Wulffin sidosryhmiä. Se tekee vastuullisuudesta ja vastuullisuushankkeista innostavan ja kaikkia hyödyttävän työkalun

Asiakkaiden vastuullisemmat valinnat

Vastuullisempaan toimintaan tarvitaan tietoa, mittareita, opastusta ja innostamista. Wulff on panostanut tiedon keräämiseen, mittaroimiseen ja viestintään. Wulffin asiakkaana vastuullisempi toiminta on helppoa, koska asiakas saa kattavasti tietoa valintojensa vaikutuksesta maailmaan sekä ehdotuksia toiminnan ja valintojen kestävämmäksi kehittämisestä.

Wulff on saanut Suomessa paljon positiivista palautetta tarkasta ympäristöraportoinnistaan. Esimerkiksi ympäristöä kuormittavia CO2 -päästöjä seurataan Sopimusmyynnissä sekä yritys- että asiakaskohtaisesti. Ympäristölaskuri laskee toiminnan hiilijalanjäljen ja kertoo, kuinka paljon kompensoitavaa CO2 -päästöä syntyy. Asiakaskohtaiset CO2 -päästöraportit ovat olleet osa Wulffin Sopimusmyynnin vakioraportointia jo pitkään. Asiakkaita ohjataan aktiivisesti mahdollisimman vähäpäästöiseen toimintaan myös toimituksien määrää optimoimalla

Sosiaalinen vastuu, iloiset Wulffilaiset ja yhdenvertaisempi maailma

Sosiaalisen vastuun keskiössä Wulffilla on yhdenvertaisuus ja johtajuus. Kun onnistumme tekemään maailmasta yhdenvertaisemman, lisäämään tasa-arvoa ja vähentämään eriarvoisuutta, lisäämme hyvän ihmisyyden kokemuksia. Wulffin tavoitteena on tarjota mahdollisuus merkitykselliseen työhön. Siksi keskustelut siitä, mikä tekee työstä merkityksellistä juuri jokaiselle itselleen, ovat tärkeitä ja niihin kannustetaan. Jotta tavoitteet ovat aidosti yhteisiä, on yrityksen ja ihmisten omien arvojen kohdattava riittävällä tasolla. Hyvinvoiva työntekijä on yrityksen tärkein voimavara.

Wulffilaisten työhyvinvointia ja -tyytyväisyyttä seurataan vuosittaisella henkilöstökyselyllä. Wulffilaiset vastaavat kyselyyn aktiivisesti. Konsernin työtyytyväisyys on säilynyt erittäin hyvällä tasolla ja osin sen osa-alueet ovat myös kehittyneet myönteisesti.

Wulff.fi_nostolaatikko_590x430_Koppa1