Ota yhteyttä

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka huolehtii osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön operatiivisesta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Konsernin toimitusjohtaja vastaa siitä, että hallitus saa käyttöönsä riittävät tiedot yhtiön toiminnan ja taloudellisen tilanteen arvioimista varten. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen päätösten täytäntöönpanosta ja raportoi siitä hallitukselle.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja toimii lisäksi konsernin johtoryhmän puheenjohtajana.

Konsernin toimitusjohtajana aloitti Elina Rahkonen 30.9.2019.

Konsernin johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävät ja toimintatavat

Konsernin johtoryhmä huolehtii toimitusjohtajan johdolla yhtiön operatiivisesta liiketoiminnasta. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti käsittelemään segmenttien liiketoiminnan kehitystä ja taloudellista tilannetta sekä konsernilaajuisia hankkeita ja toimintasuunnitelmia. Johtoryhmällä ei ole virallista yhtiöoikeudellista asemaa, mutta sillä on tosiasiallisesti merkityksellinen asema yhtiön johdon organisaatiossa.

Yhtiön hallitus vahvistaa toimitusjohtajan esityksestä johtoryhmän kokoonpanon ja uudet nimitykset.

Tytäryritysten toimitusjohtajat johtavat tytäryhtiöiden operatiivista liiketoimintaa. Merkittävät päätökset, esimerkiksi suuret investoinnit, hyväksyy toimitusjohtaja. Jokaisella tytäryrityksellä on oma taloushallintonsa ja koko konsernin taloushallinnosta vastaa konsernin talousjohtaja.

Konsernin johtoryhmä kokoontuu tertiaaleittain, jolloin esityslistalla on segmenttikohtaiset taloudelliset tiedot sekä liiketoimintaan liittyvien keskeisten kehityshankkeiden tilanne.

Johtoryhmän jäsenet

Konsernin johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt.

Elina Rahkonen

wulff_hallitus_johto_Elina_Pienimäki
s. 1979
Wulff-Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja

Vastuualueet:

Wulff-Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja

Keskeinen koulutus, kokemus ja samanaikaiset luottamustoimet:

 • kauppatieteiden maisteri
 • Wulff-Yhtiöt Oyj, toimitusjohtaja 9/ 2019 alkaen
 • Olas Group Oy, hallituksen jäsen 4/2023 alkaen
 • LapWall Oyj, hallituksen jäsen 3/2023 alkaen
 • Kreate Group Oyj, hallituksen jäsen 1/ 2020 alkaen
 • Aallon Group Oyj:n toimitusjohtaja 2018–2019
 • Ahlsell Oy:n talousjohtaja 2017–2018
 • Wulff-Yhtiöt Oyj:n talousjohtaja 2014–2017 ja väliaikainen toimitusjohtaja 2016–2017
 • Deloitte & Touche Oy, tilintarkastaja (KHT) 2011–2014
 • Muut taloushallinnon tehtävät 2002–2011
 • Wulffin omistus 31.12.2022: 40 000 kpl Wulffin osakkeita eli 0,6 % yhtiön osakkeista ja äänistä

Atte Ailio

wulff_hallitus_johto_Atte_Ailio

s. 1977
Wulff-Yhtiöt Oyj talous- ja rahoitusjohtaja, johtoryhmän jäsen 4.8.2023 asti.

Vastuualueet:

talous ja rahoitus, sijoittajaviestintä, Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen sihteeri

Keskeinen koulutus, kokemus ja samanaikaiset luottamustoimet:

 • kauppatieteiden maisteri
 • Wulff-Yhtiöt Oyj, talous- ja rahoitusjohtaja, hallituksen sihteeri ja johtoryhmän jäsen 2022 alkaen
 • Stark Suomi Oy, CFO 02/2017-08/2021
 • Empower AB, CFO 02/2016-01/2017
 • Metsä Group
  • Metsä Wood, CFO 01/2011-02/2016
  • Metsä Group Treasury Oy, Head of Market Operations 12/2006-01/2011
 • Wulffin omistus 31.1.2022: 0 osaketta


Trond Fikseaunet

wulff_hallitus_johto_Trond-Fikseaunet
s.1963
Wulff Supplies Ab:n toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsen

Vastuualueet:

Wulff Supplies AB:n johtaminen, Skandinavian Sopimusasiakkaat-toiminnan kehittäminen

Keskeinen koulutus, kokemus ja samanaikaiset luottamustoimet:

 • Wulff-Yhtiöt Oyj, johtoryhmän jäsen 2011 alkaen
 • Wulff Supplies AB, toimitusjohtaja 2009 alkaen
 • Strålfors-konserni, eri tehtäviä 1998–2009, Supplies-liiketoiminta-alueiden Skandinavian johtaja ja johtoryhmän jäsen 2006–2009
 • Strålfors Norja, toimitusjohtaja 2002–2006
 • 3M myynti- ja markkinointijohtaja, 1986–1998
 • Wulffin omistus 31.12.2022: 0 osaketta

Sami Hokkanen

wulff_hallitus_johto_Sami_Hokkanen

s. 1976
Wulff Entre Oy:n toimitusjohtaja, Wulff- konsernin johtoryhmän jäsen 1.6.2022 alkaen

Vastuualueet:

Wulff Entre Oy:n johtaminen, myynti ja tuotekehitys

Keskeinen koulutus, kokemus ja samanaikaiset luottamustoimet:

 • Tradenomi, kansainvälinen liiketoiminta
 • MBA-opinnot 2021-
 • Wulff Entre Oy, toimitusjohtaja ja Wulff- konsernin johtoryhmän jäsen 1.6.2022 alkaen
 • Wulff Entre Oy, operatiivinen johtaja 2021-2022
 • Management Events Oy, erilaisia kansainvälisiä myynti- ja johtotehtäviä, johtoryhmän jäsen 2001-2020
 • IBM Koulutuspalvelut, myynnin kehitysprojekti, Sales Specialist 2001
 • Wulffin omistus 1.6.2022: 0 osaketta

Tarja Törmänen

wulff_hallitus_johto_Tarja_Törmänen
s. 1974
Wulff-Yhtiöt Oyj:n viestintä- ja markkinointijohtaja, johtoryhmän jäsen

Vastuualueet:

viestintä, markkinointi ja HR sekä niiden kehittäminen

Keskeinen koulutus, kokemus ja samanaikaiset luottamustoimet:

 • Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto
 • NLP Trainer, NLP Coach, CxO Certified Business Mentor
 • Suomen Uusperheiden Liitto, hallituksen jäsen 2021 alkaen
 • Era Nova Bookshop Oy, hallituksen puheenjohtaja 2018 alkaen
 • Wulff-Yhtiöt Oyj:n johtoryhmän jäsen 2009 alkaen
 • Wulff-Yhtiöt Oyj:n viestintä- ja markkinointijohtaja 2009 alkaen
 • Suomen NLP-yhdistyksen hallituksen jäsen 2007-2018, hallituksen puheenjohtaja 2018-2021 ja hallituksen jäsen 2021 alkaen
 • ​Wulff-Yhtiöt Oyj:n viestintäpäällikkö/Brand Manager 2002-2009
 • Vista Communications Instruments Oy:n Office Manager 2001–2002
 • Era Nova Bookshop Oy, hallituksen puheenjohtaja 2018 alkaen
 • Suomen NLP-yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja 2018-2021
 • Suomen NLP-yhdistyksen hallituksen jäsen 2007–2018
 • Vista Communications Instruments Oy:n Office Manager 2001–2002
 • Previta Oy:n Communications Manager 2000–2001
 • Beltton-Yhtiöt Oyj:n Brand Manager 1999–2000
 • Wulffin omistus 31.12.2022: 1 600 kpl Wulffin osakkeita eli 0,0 % yhtiön osakkeista ja äänistä

Veijo Ågerfalk

wulff_hallitus_johto_Veijo_Ågerfalk
s. 1959
Wulff Beltton AB:n toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsen

Vastuualue:

Skandinavian asiantuntijamyynti ja sen kehittäminen

Keskeinen koulutus, kokemus ja samanaikaiset luottamustoimet:

 • Wulff-Yhtiöt Oyj, johtoryhmän jäsen 2004 alkaen
 • Asiantuntijamyynti Skandinavian johtaja 2012 alkaen
 • Beltton Svenska AB, toimitusjohtaja 1997 alkaen
 • Beltton Svenska AB, Country Manager 1993–1998
 • Liftpoolen AB, toimitusjohtaja ja osakas 1990–1993
 • Wulffin omistus 31.12.2022: 69 018 kpl Wulffin osakkeita eli 1,0 % yhtiön osakkeista ja äänistä

Osakeomistuksissa on ilmoitettu konsernin johtoryhmän jäsenen ja hänen määräysvaltayhteisöjensä osakkeet yhtiössä.