<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka huolehtii osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön operatiivisesta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Konsernin toimitusjohtaja vastaa siitä, että hallitus saa käyttöönsä riittävät tiedot yhtiön toiminnan ja taloudellisen tilanteen arvioimista varten. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen päätösten täytäntöönpanosta ja raportoi siitä hallitukselle.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja toimii lisäksi konsernin johtoryhmän puheenjohtajana.

Konsernin toimitusjohtajana aloitti Elina Rahkonen 30.9.2019.

Konsernin johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävät ja toimintatavat

Konsernin johtoryhmä huolehtii toimitusjohtajan johdolla yhtiön operatiivisesta liiketoiminnasta. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti käsittelemään segmenttien liiketoiminnan kehitystä ja taloudellista tilannetta sekä konsernilaajuisia hankkeita ja toimintasuunnitelmia. Johtoryhmällä ei ole virallista yhtiöoikeudellista asemaa, mutta sillä on tosiasiallisesti merkityksellinen asema yhtiön johdon organisaatiossa.

Yhtiön hallitus vahvistaa toimitusjohtajan esityksestä johtoryhmän kokoonpanon ja uudet nimitykset.

Tytäryritysten toimitusjohtajat johtavat tytäryhtiöiden operatiivista liiketoimintaa. Merkittävät päätökset, esimerkiksi suuret investoinnit, hyväksyy toimitusjohtaja. Jokaisella tytäryrityksellä on oma taloushallintonsa ja koko konsernin taloushallinnosta vastaa konsernin talousjohtaja.

Konsernin johtoryhmä kokoontuu tertiaaleittain, jolloin esityslistalla on segmenttikohtaiset taloudelliset tiedot sekä liiketoimintaan liittyvien keskeisten kehityshankkeiden tilanne.

Johtoryhmän jäsenet

Konsernin johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt.

Elina Rahkonen

wulff_hallitus_johto_Elina_Pienimäki
s. 1979
Wulff-Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja.

Vastuualueet:

Wulff-Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja.

Keskeinen koulutus, kokemus ja samanaikaiset luottamustoimet:

 • kauppatieteiden maisteri
 • Wulff-Yhtiöt Oyj, toimitusjohtaja 9/ 2019 alkaen
 • Olas Group Oy, hallituksen jäsen 4/2023 alkaen
 • LapWall Oyj, hallituksen jäsen 3/2023 alkaen
 • Kreate Group Oyj, hallituksen jäsen 1/ 2020 alkaen
 • Aallon Group Oyj:n toimitusjohtaja 2018–2019
 • Ahlsell Oy:n talousjohtaja 2017–2018
 • Wulff-Yhtiöt Oyj:n talousjohtaja 2014–2017 ja väliaikainen toimitusjohtaja 2016–2017
 • Deloitte & Touche Oy, tilintarkastaja (KHT) 2011–2014
 • Muut taloushallinnon tehtävät 2002–2011
 • Wulffin omistus 31.12.2022: 40 000 kpl Wulffin osakkeita eli 0,6 % yhtiön osakkeista ja äänistä

Iiris Pohjanpalo

wulff_hallitus_johto_Iiris_Pohjanpalo

s. 1980
Wulff-Yhtiöt Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja, hallituksen sihteeri ja johtoryhmän jäsen 21.8.2023 alkaen.

Vastuualueet:

talous ja rahoitus, sijoittajaviestintä, Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen sihteeri.

Keskeinen koulutus, kokemus ja samanaikaiset luottamustoimet:

 • kauppatieteiden maisteri
 • Wulff-Yhtiöt Oyj, talous- ja rahoitusjohtaja, hallituksen sihteeri ja johtoryhmän jäsen 21.8.2023 alkaen
 • Nurminen Logistics Oyj, CFO 2020-2023
 • Nurminen Logistics Oyj, Johtaja Group Business Control 2019-2020
 • Fira Group Oy, Group Controller 2017-2019
 • Diacor terveyspalvelut Oy, Business Controller 2014-2017
 • VR-Yhtymä Oy, Controller 2009-2011
 • Accenture Oy, Management Consultant 2007-2009
 • Wulffin omistus 30.6.2023: 0 osaketta

Trond Fikseaunet

wulff_hallitus_johto_Trond-Fikseaunet
s.1963
Wulff Supplies Ab:n toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsen.

Vastuualueet:

Wulff Supplies AB:n johtaminen, Skandinavian Sopimusasiakkaat-toiminnan kehittäminen.

Keskeinen koulutus, kokemus ja samanaikaiset luottamustoimet:

 • Wulff-Yhtiöt Oyj, johtoryhmän jäsen 2011 alkaen
 • Wulff Supplies AB, toimitusjohtaja 2009 alkaen
 • Strålfors-konserni, eri tehtäviä 1998–2009, Supplies-liiketoiminta-alueiden Skandinavian johtaja ja johtoryhmän jäsen 2006–2009
 • Strålfors Norja, toimitusjohtaja 2002–2006
 • 3M myynti- ja markkinointijohtaja, 1986–1998
 • Wulffin omistus 31.12.2022: 0 osaketta

Tarja Törmänen

wulff_hallitus_johto_Tarja_Törmänen
s. 1974
Wulff-Yhtiöt Oyj:n viestintä- ja markkinointijohtaja, johtoryhmän jäsen.

Vastuualueet:

viestintä, markkinointi ja HR sekä niiden kehittäminen.

Keskeinen koulutus, kokemus ja samanaikaiset luottamustoimet:

 • Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto
 • NLP Trainer, NLP Coach, CxO Certified Business Mentor
 • Suomen Uusperheiden Liitto, hallituksen jäsen 2021 alkaen
 • Era Nova Bookshop Oy, hallituksen puheenjohtaja 2018 alkaen
 • Wulff-Yhtiöt Oyj:n johtoryhmän jäsen 2009 alkaen
 • Wulff-Yhtiöt Oyj:n viestintä- ja markkinointijohtaja 2009 alkaen
 • ​Wulff-Yhtiöt Oyj:n viestintäpäällikkö/Brand Manager 2002-2009
 • Suomen NLP-yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja 2018-2021
 • Suomen NLP-yhdistyksen hallituksen jäsen 2007–2018, ja 2021 alkaen
 • Vista Communications Instruments Oy:n Office Manager 2001–2002
 • Previta Oy:n Communications Manager 2000–2001
 • Beltton-Yhtiöt Oyj:n Brand Manager 1999–2000
 • Wulffin omistus 31.12.2022: 1 600 kpl Wulffin osakkeita eli 0,0 % yhtiön osakkeista ja äänistä


Osakeomistuksissa on ilmoitettu konsernin johtoryhmän jäsenen ja hänen määräysvaltayhteisöjensä osakkeet yhtiössä.