<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Konsernin avainluvut

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat avainluvut vuosineljänneksittäin ja vuosittain esitettyinä.

EUR 1000 Q4/2023 Q3/2023 Q2/2023 Q1/2023 Q4/2022
Liikevaihto 22 934  21 231  24 365  25 252  27 677 
Liikevoitto (-tappio) 1 093  336  832  909  1 218 
% liikevaihdosta 4,8 % 1,6 % 3,4 % 3,6 % 4,4 %
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos 809  119  598  561  1 087 
% liikevaihdosta 3,5 % 0,6 % 2,5 % 2,2 % 3,9 %
Tulos/osake, EUR 0,12 0,02 0,09 0,08 0,16
           
EUR 1000  2023 2022 2021 2020 2019
Liikevaihto 93 782  102 171  90 424  57 541  56 344 
Liikevaihdon muutos, % -8,2 % 13,0 % 57,1 % 2,1 % 0,8 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 5 110  6 213  9 128  5 204  3 067 
% liikevaihdosta 5,4 % 6,1 % 10,1 % 9,0 % 5,4 %
Liikevoitto/-tappio 3 170  3 988  6 940  3 541  1 570 
% liikevaihdosta 3,4 % 3,9 % 7,7 % 6,2 % 2,8 %
Voitto/tappio ennen veroja 2 132  3 273  6 552  3 101  1 194 
% liikevaihdosta 2,3 % 3,2 % 7,2 % 5,4 % 2,1 %
Katsauskauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 2 087  3 052  5 896  2 174  1 039 
 % liikevaihdosta 2,2 % 3,0 % 6,5 % 3,8 % 1,8 %
Liiketoiminnan kassavirta   3 990  4 974  2 783  3 777 
           
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 9,9 % 15,5 % 36,3 % 19,1 % 8,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 9,0 % 11,2 % 25,0 % 15,2 % 7,9 %
Omavaraisuusaste, % 45,5 % 40,5 % 38,1 % 41,9 % 39,2 %
Nettovelkaantumisaste, % 52,5 % 60,6 % 62,1 % 57,3 % 66,2 %
Taseen loppusumma 49 550  54 119  52 045  35 353  33 093 
           
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 1 649  2 479  1 388  719  7 359 
% liikevaihdosta 1,8 % 2,4 % 1,5 % 1,2 % 13,1 %
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana 262  286  248  189  198 
Henkilöstö tilikauden lopussa 234  280  278  176  200 
           
Osakekohtaiset tunnusluvut 2023  2022  2021  2020  2019 
Tulos/osake (EPS), EUR 0,31 0,45  0,87  0,32  0,15 
Oma pääoma/osake, EUR 3,17 3,02  2,73  2,00  1,76 
Osakekohtainen osinko, EUR 0,15 0,14  0,13  0,12  0,11 
Osinko/tulos % 49 % 31,0 % 15,0 % 38,0 % 72,0 %
Efektiivinen osinkotuotto, % 7,7 % 4,3 % 2,6 % 3,7 % 6,2 %
Osakkeiden hinta/tuotto (P/E), EUR 6,3 7,4  5,6  10,1  11,6 
P/BV 0,62 1,09  1,80  1,62  1,00 
Tulos ennen poistoja/ osake, EUR 0,75 0,91  1,35  0,77  0,45 
Liiketoiminnan rahavirta/ osake, EUR 0,67 0,59  0,73  0,41  0,55 
           
Tilikauden osakekurssit:          
Alin kaupantekokurssi, EUR 1,7 2,47  2,90  1,31  1,50 
Ylin kaupantekokurssi, EUR 4,13 5,20  5,34  3,40  1,91 
Keskikurssi, EUR 3,13 3,94  4,14  2,01  1,67 
Viimeinen kaupantekokurssi, EUR 1,95 3,29  4,92  3,24  1,77 
Osakekannan markkina-arvo 31.12., MEUR 13,3 22,4  33,3  21,9  12,1 
Ulkona olevat osakkeet keskimäärin tilikauden aikana 6 796 004 6 852 051  6 769 352  6 791 043  6 828 628 
Ulkona olevat osakkeet tilikauden lopussa 6 796 004 6 796 004  6 770 368  6 763 368  6 907 628 
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 1 633 934 2 039 645  6 403 381  3 538 157  736 299 
% keskimääräisestä osakemäärästä 24,0 % 29,8 % 94,6 % 52,1 % 10,8 %
Osakkeiden vaihto, EUR 4 652 372 7 790 740  25 279 930  7 459 624  1 232 914