<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Konsernin avainluvut

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat avainluvut vuosineljänneksittäin ja vuosittain esitettyinä.

EUR 1000 Q1/2024 Q4/2023 Q3/2023 Q2/2023 Q1/2023
Liikevaihto 23 279 22 934 21 231 24 365 25 252
Liikevoitto (-tappio) 390 1 093 336 832 909
% liikevaihdosta 1,7 % 4,8 % 1,6 % 3,4 % 3,6 %
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos 201 809 119 598 561
% liikevaihdosta 0,9 % 3,5 % 0,6 % 2,5 % 2,2 %
Tulos/osake, EUR 0,03 0,12 0,02 0,09 0,08
           
EUR 1000  2023 2022 2021 2020 2019
Liikevaihto 93 782 102 171 90 424 57 541 56 344
Liikevaihdon muutos, % -8,2 % 13,0 % 57,1 % 2,1 % 0,8 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 5 110 6 213 9 128 5 204 3 067
% liikevaihdosta 5,4 % 6,1 % 10,1 % 9,0 % 5,4 %
Liikevoitto/-tappio 3 170 3 988 6 940 3 541 1 570
% liikevaihdosta 3,4 % 3,9 % 7,7 % 6,2 % 2,8 %
Voitto/tappio ennen veroja 2 132 3 273 6 552 3 101 1 194
% liikevaihdosta 2,3 % 3,2 % 7,2 % 5,4 % 2,1 %
Katsauskauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 2 087 3 052 5 896 2 174 1 039
 % liikevaihdosta 2,2 % 3,0 % 6,5 % 3,8 % 1,8 %
Liiketoiminnan kassavirta   3 990 4 974 2 783 3 777
           
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 9,9 % 15,5 % 36,3 % 19,1 % 8,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 9,0 % 11,2 % 25,0 % 15,2 % 7,9 %
Omavaraisuusaste, % 45,5 % 40,5 % 38,1 % 41,9 % 39,2 %
Nettovelkaantumisaste, % 52,5 % 60,6 % 62,1 % 57,3 % 66,2 %
Taseen loppusumma 49 550 54 119 52 045 35 353 33 093
           
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 1 649 2 479 1 388 719 7 359
% liikevaihdosta 1,8 % 2,4 % 1,5 % 1,2 % 13,1 %
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana 262 286 248 189 198
Henkilöstö tilikauden lopussa 234 280 278 176 200
           
Osakekohtaiset tunnusluvut 2023 2022 2021 2020 2019
Tulos/osake (EPS), EUR 0,31 0,45 0,87 0,32 0,15
Oma pääoma/osake, EUR 3,17 3,02 2,73 2,00 1,76
Osakekohtainen osinko, EUR 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11
Osinko/tulos % 49 % 31 % 15 % 38 % 72 %
Efektiivinen osinkotuotto, % 7,7 % 4,3 % 2,6 % 3,7 % 6,2 %
Osakkeiden hinta/tuotto (P/E), EUR 6,3 7,4 5,6 10,1 11,6
P/BV 0,62 1,09 1,80 1,62 1,00
Tulos ennen poistoja/ osake, EUR 0,75 0,91 1,35 0,77 0,45
Liiketoiminnan rahavirta/ osake, EUR 0,67 0,59 0,73 0,41 0,55
           
Tilikauden osakekurssit:          
Alin kaupantekokurssi, EUR 1,7 2,47 2,90 1,31 1,50
Ylin kaupantekokurssi, EUR 4,13 5,20 5,34 3,40 1,91
Keskikurssi, EUR 3,13 3,94 4,14 2,01 1,67
Viimeinen kaupantekokurssi, EUR 1,95 3,29 4,92 3,24 1,77
Osakekannan markkina-arvo 31.12., MEUR 13,3 22,4 33,3 21,9 12,1
Ulkona olevat osakkeet keskimäärin tilikauden aikana 6 796 004 6 852 051 6 769 352 6 791 043 6 828 628
Ulkona olevat osakkeet tilikauden lopussa 6 796 004 6 796 004 6 770 368 6 763 368 6 907 628
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 1 633 934 2 039 645 6 403 381 3 538 157 736 299
% keskimääräisestä osakemäärästä 24,0 % 29,8 % 94,6 % 52,1 % 10,8 %
Osakkeiden vaihto, EUR 4 652 372 7 790 740 25 279 930 7 459 624 1 232 914