Ota yhteyttä

Konsernin avainluvut

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat avainluvut vuosineljänneksittäin ja vuosittain esitettyinä.

EUR 1000 Q4/2021
Q3/2021
Q2/2021
Q1/2021
Q4/2020
Liikevaihto 27 637 24 246 23 228 15 314 15 341
Liikevoitto (-tappio) 773 1 032 4 576 559 1 150
% liikevaihdosta 2,8 % 4,3 % 19,7 % 3,7 % 7,5 %
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos 604 661 4 368 263 914
% liikevaihdosta 2,2 % 2,7 % 18,8% 1,7 % 6,0 %
Tulos/osake, EUR 0,09 0,10 0,65 0,04 0,14
           
EUR 1000  2021 2020 2019 2018 2017
Liikevaihto 90 424 57 541 56 344 55 889 56 931
Liikevaihdon muutos, % 57,1 % 2,1 % 0,8 % -1,8 % -4,0 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 9 128 5 204 3 067 1 920 354
% liikevaihdosta 10,1 % 9,0 % 5,4 % 3,4 % 0,6 %
Liikevoitto/-tappio 6 940 3 541 1 570 1 508 -33
% liikevaihdosta 7,7 % 6,2 % 2,8 % 2,7 % -0,1 %
Voitto/tappio ennen veroja 6 552 3 101 1 194 1 243 -247
% liikevaihdosta 7,2 % 5,4 % 2,1 % 2,2 % -0,4%
Katsauskauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 5 896 2 174 1 039 1 025 -193
 % liikevaihdosta 6,5 % 3,8 % 1,8 % 1,8 % -0,3 %
Liiketoiminnan kassavirta 4 974 2 783 3 777 1 085 1 389
           
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 36,3 % 19,1 % 8,5 % 9,3 % -2,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 25,0 % 15,2 % 7,9 % 9,5 % -1,1 %
Omavaraisuusaste, % 38,1 % 41,9 % 39,2 % 49,1 % 47,0 %
Nettovelkaantumisaste, % 62,1 % 57,3 % 66,2 % 15,8 % 19,8 %
Taseen loppusumma 52 045 35 353 33 093 26 412 24 933
           
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 1 388 719 7 359 446 429
% liikevaihdosta 1,5 % 1,2 % 13,1 % 0,8 % 0,8 %
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana 248 189 198 191 198
Henkilöstö tilikauden lopussa 278 176 200 191 195
           
Osakekohtaiset tunnusluvut 2021
2020
2019 2018 2017
Tulos/osake (EPS), EUR 0,87 0,32 0,15 0,15 -0,03
Oma pääoma/osake, EUR 2,73 2,00 1,76 1,72 1,64
Osakekohtainen osinko, EUR 0,13 0,12 0,11 0,10 0,05
Osinko/tulos % 15 % 38 % 72 % 65 % -167 %
Efektiivinen osinkotuotto, % 2,6 % 3,7 % 6,2 % 5,9 % 3,0 %
Osakkeiden hinta/tuotto (P/E), EUR 5,6 10,1 11,6 11,0 -55,9
P/BV 1,80 1,62 1,0 0,98 1,01
Tulos ennen poistoja/ osake, EUR 1,35 0,77 0,45 0,28 0,05
Liiketoiminnan rahavirta/ osake, EUR 0,73 0,41 0,55 0,16 0,21
           
Tilikauden osakekurssit:          
Alin kaupantekokurssi, EUR 2,90 1,31 1,50 1,32 1,43
Ylin kaupantekokurssi, EUR 5,34 3,40 1,91 1,79 1,79
Keskikurssi, EUR 4,14 2,01 1,67 1,54 1,65
Viimeinen kaupantekokurssi, EUR 4,92 3,24 1,77 1,69 1,65
Osakekannan markkina-arvo 31.12., MEUR 33,3 21,9 12,1 11,5 10,8
Ulkona olevat osakkeet keskimäärin tilikauden aikana 6 769 352 6 791 043 6 828 628 6 643 696 6 528 628
Ulkona olevat osakkeet tilikauden lopussa 6 770 368 6 763 368 6 907 628 6 828 628 6 528 628
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 6 403 381 3 538 157 736 299 190 354 565 733
% keskimääräisestä osakemäärästä 94,6 % 52,1 % 10,8 % 2,9 % 8,7 %
Osakkeiden vaihto, EUR 25 279 930 7 459 624 1 232 914 293 735 930 970