Ota yhteyttä

Konsernin avainluvut

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat avainluvut vuosineljänneksittäin ja vuosittain esitettyinä.

EUR 1000 Q4/2022 Q3/2022 Q2/2022 Q1/2022 Q4/2021
Liikevaihto 27 677 24 011 24 873 25 610 27 637
Liikevoitto (-tappio) 1 218 1 166 398 1 207 773
% liikevaihdosta 4,4 % 4,9 % 1,6 % 4,7 % 2,8 %
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos 1 087 888 163 914 604
% liikevaihdosta 3,9 % 3,7 % 0,7 % 3,6 % 2,2 %
Tulos/osake, EUR 0,16 0,13 0,02 0,13 0,09
           
EUR 1000  2022 2021 2020 2019 2018
Liikevaihto 102 171 90 424 57 541 56 344 55 889
Liikevaihdon muutos, % 13,0 % 57,1 % 2,1 % 0,8 % -1,8 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 6 213 9 128 5 204 3 067 1 920
% liikevaihdosta 6,1 % 10,1 % 9,0 % 5,4 % 3,4 %
Liikevoitto/-tappio 3 988 6 940 3 541 1 570 1 508
% liikevaihdosta 3,9 % 7,7 % 6,2 % 2,8 % 2,7 %
Voitto/tappio ennen veroja 3 273 6 552 3 101 1 194 1 243
% liikevaihdosta 3,2 % 7,2 % 5,4 % 2,1 % 2,2 %
Katsauskauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 3 052 5 896 2 174 1 039 1 025
 % liikevaihdosta 3,0 % 6,5 % 3,8 % 1,8 % 1,8 %
Liiketoiminnan kassavirta 3 990 4 974 2 783 3 777 1 085
           
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 15,5 % 36,3 % 19,1 % 8,5 % 9,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 11,2 % 25,0 % 15,2 % 7,9 % 9,5 %
Omavaraisuusaste, % 40,5 % 38,1 % 41,9 % 39,2 % 49,1 %
Nettovelkaantumisaste, % 60,6 % 62,1 % 57,3 % 66,2 % 15,8 %
Taseen loppusumma 54 119 52 045 35 353 33 093 26 412
           
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 2 479 1 388 719 7 359 446
% liikevaihdosta 2,4 % 1,5 % 1,2 % 13,1 % 0,8 %
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana 286 248 189 198 191
Henkilöstö tilikauden lopussa 280 278 176 200 191
           
Osakekohtaiset tunnusluvut 2022 2021 2020 2019 2018
Tulos/osake (EPS), EUR 0,45 0,87 0,32 0,15 0,15
Oma pääoma/osake, EUR 3,02 2,73 2,00 1,76 1,72
Osakekohtainen osinko, EUR 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10
Osinko/tulos % 31 % 15 % 38 % 72 % 65 %
Efektiivinen osinkotuotto, % 4,3 % 2,6 % 3,7 % 6,2 % 5,9 %
Osakkeiden hinta/tuotto (P/E), EUR 7,4 5,6 10,1 11,6 11
P/BV 1,09 1,80 1,62 1,00 0,98
Tulos ennen poistoja/ osake, EUR 0,91 1,35 0,77 0,45 0,28
Liiketoiminnan rahavirta/ osake, EUR 0,59 0,73 0,41 0,55 0,16
           
Tilikauden osakekurssit:          
Alin kaupantekokurssi, EUR 2,47 2,90 1,31 1,50 1,32
Ylin kaupantekokurssi, EUR 5,20 5,34 3,40 1,91 1,79
Keskikurssi, EUR 3,94 4,14 2,01 1,67 1,54
Viimeinen kaupantekokurssi, EUR 3,29 4,92 3,24 1,77 1,69
Osakekannan markkina-arvo 31.12., MEUR 22,4 33,3 21,9 12,1 11,5
Ulkona olevat osakkeet keskimäärin tilikauden aikana 6 852 051 6 769 352 6 791 043 6 828 628 6 643 696
Ulkona olevat osakkeet tilikauden lopussa 6 796 004 6 770 368 6 763 368 6 907 628 6 828 628
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 2 039 645 6 403 381 3 538 157 736 299 190 354
% keskimääräisestä osakemäärästä 29,8 % 94,6 % 52,1 % 10,8 % 2,9 %
Osakkeiden vaihto, EUR 7 790 740 25 279 930 7 459 624 1 232 914 293 735