<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Yhtiöjärjestys

Wulff-Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestys / Rknro 731.326

Lataa pdf-tiedostona tästä

1 § Yhtiön toiminimi on Wulff-Yhtiöt Oyj, englanniksi Wulff Group Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimialana on harjoittaa itse ja/tai tytäryhtiöidensä kautta toimisto- ja atk-tarvikkeiden kauppaa ja välitystä. Yhtiö voi myös harjoittaa arvopaperikauppaa.

3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Yhtiön hallitukseen kuuluu 3-6 jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan valita enintään yhtä monta varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Toimitusjohtajan tulee hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

6 § Yhtiön toiminimen kirjoittaa toimitusjohtaja sekä ne henkilöt, joille hallitus antaa toiminimenkirjoitusoikeuden, kukin yksin.

7 § Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

8 § Yhtiöllä on 1-2 tilintarkastajaa. Jos yhtiökokous valitsee vain yhden tilintarkastajan, eikä tämä ole hyväksytty tilintarkastusyhteisö, on lisäksi valittava yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

9 § Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun tai lehti-ilmoituksen kutsun julkaisemisesta myös muulla tavalla.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta.

10 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on

esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;

4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta sekä matkakustannusten korvausperusteista;

valittava:

7. hallituksen jäsenet sekä

8. tilintarkastajat.

11 § Yhtiökokoukset voidaan pitää joko Espoossa tai Helsingissä.