<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Vastuullisuus

Vastuullisuus ohjaa Wulffin toimintaa laajalti niin arvona, konseptina kuin hankkeina. Otamme kestävän kehityksen huomioon kaikissa Wulffin toiminnoissa ja niiden johtamisessa. Pyrimme järjestämään toimitilojemme kiinteistö- ja toimistojätteiden turvallisen ja hallitun käsittelyn sekä kierrätyksen. Edistämme, opastamme ja kannustamme henkilökuntamme myönteistä asennoitumista ympäristöasioihin ja niiden kehittämiseen. 

Hiilineutraali_toimitusketju_590x430

Tiesithän, että Wulff on alansa ympäristöystävällisin toimija

Wulffin valikoimassa on yli 40 000 tarkoin valikoitua tuotetta, jotka tähtäävät työpäivän parantamiseen ja sujuvoittamiseen alalla kuin alalla. Keskittämällä kaikki yrityksen hankinnat yhdelle ja samalle kumppanille, säästyy aikaa, rahaa, energiaa sekä luontoa, kun monien lähetyksien sijaan kaikki tarvitut tuotteet saapuvat perille samassa lähetyksessä aiheuttaen mahdollisimman vähän hiilidioksidipäästöjä.

Lisäksi Wulffin asiakkaana saat työpaikkatuotetoimituksesi perille kannettuna mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaen. Miksi näin?

Jo yli 10 vuoden ajan Wulffin tuotteiden toimitusketju on ollut mahdollisimman lyhyt: tuotteet saapuvat Wulffin tavarantoimittajilta logistiikkakeskuksiimme Tuusulaan, Espooseen tai Akaalle ja matkaavat sieltä suoraan asiakkaillemme. Toimitusketjumme on lyhyt ja nopea. Wulff käyttää toimituksissaan yhteistyökumppaninaan Postia. Posti ja Wulff ovat sopineet keskenään, että kaikki Wulffin toimitukset ovat hiilineutraaleja. Näin ollen kaikki kuljetuksista syntyneet päästöt kompensoidaan Wulffin Vastuullisuusstrategian mukaisesti.Vastuullisuuden merkitys Wulffille

Vastuullisuuden merkitys Wulffin, niin kuin kaikkien yritysten ja yhteisöjen toiminnassa, on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Vastuullisuus nousi Wulffilla vuonna 2021 yhtiön neljänneksi arvoksi ja Vastuullisuuden voimakentästä versoi Wulff Vastuullisuus. Arvona, konseptina ja vastuullisuushankkeina vastuullisuus ohjaa Wulffin toimintaa laajalti. Vastuullisuus tarkoittaa Wulffille erityisesti myönteisiä ilmastotekoja, yhdenvertaisuuden, ihmisarvoisen työn sekä talouskasvun lisäämistä maailmaan.

Kun nämä teemat ovat vahvasti läsnä strategiassamme, on ympäristö- ja yritysvastuusta sekä taloudellisesta ja sosiaalisesta vastuusta huolehtiminen luonnollinen osa toimintaa.

Wulff.fi_nostolaatikko_590x430_5
Wulff_Vastuullisuuden_voimakenttä_2024

Vastuullisuusohjelma

Wulffille vastuullisuus tarkoittaa erityisesti myönteisiä ilmastotekoja ja yhdenvertaisuuden, ihmisarvoisen työn sekä talouskasvun lisäämistä maailmaan. Kun nämä teemat ovat vahvasti läsnä strategiassamme, on ympäristö- ja yritysvastuusta sekä taloudellisesta ja sosiaalisesta vastuusta huolehtiminen luonnollinen osa toimintaa.

ILOISET WULFFILAISET

Merkityksellinen työ

Wulffin tavoitteena on tarjota mahdollisuus merkitykselliseen työhön. Siksi keskustelut siitä, mikä tekee työstä merkityksellistä, ovat tärkeitä ja niihin kannustetaan. Jotta tavoitteet ovat aidosti yhteisiä, on yrityksen ja ihmisten omien arvojen kohdattava riittävällä tasolla. Hyvinvoiva työntekijä on yrityksen tärkein voimavara. Wulffilaisten työhyvinvointia ja -tyytyväisyyttä seurataan vuosittaisella henkilöstökyselyllä. Wulffilaiset vastaavat kyselyyn aktiivisesti. Konsernin työtyytyväisyys on säilynyt erittäin hyvällä tasolla ja osin sen osa-alueet ovat myös kehittyneet myönteisesti.
 

Yhdenvertainen työpaikka

Wulffilla töitä tekevät erilaiset, monipuolisen koulutus- ja työkokemustaustan omaavat ihmiset myyntiuraansa aloittavista pitkän työuran tehneisiin konkareihin. Jokaisen työntekijän henkilökohtaisen valmennuksen tarve arvioidaan erikseen. Vuosittain wulffilaiset kehittävät taitojaan valmentautumalla ja kouluttautumalla keskimäärin 9 päivän ajan. Myynti koetaan yhdenvertaiseksi ammatiksi, jossa omat vaikutusmahdollisuudet onnistumiseen ja uralla etenemiseen ovat suuret. Wulff on saanut paljon kiitosta oppilailta, oppilaitoksilta, työharjoittelijoilta ja TE-keskuksilta, sillä se tarjoaa mahdollisuuksia oppia työelämätaitoja käytännössä, yhdessä wulffilaisten kanssa toimien, aidoissa työ- ja asiakastilanteissa. 

Vastuullisia tekoja

yhteiskunnan hyväksi Wulff on aktiivinen yhteiskunnallinen toimija. Vuosittain Wulff tukee useita tärkeäksi kokemiaan hyväntekeväisyyshankkeita, jotka vaikuttavat myönteisesti ilmastoon, lisäävät yhdenvertaisuutta tai ovat muutoin Wulffin arvojen ja strategian mukaisia, esimerkiksi lisäävät myyntityön arvostusta tai kannustavat terveisiin elintapoihin. Wulff kannustaa omia työntekijöitään antamaan aikaansa hyvän tekemiseen: Wulffin 4H tarkoittaa, että jokainen wulffilainen saa käyttää vuosittain neljä tuntia työaikaansa tärkeäksi kokemaansa vapaaehtoistyöhön. Moni wulffilainen valitsee 4H-tekemisekseen strategiastamme löytyvät myönteiset ilmastoteot tai yhdenvertaisuutta tai ihmisarvoa lisäävän projektin.

VASTUULLINEN TOIMITUSKETJU

Asiakkaiden vastuullisemmat valinnat

Vastuullisempaan toimintaan tarvitaan tietoa, mittareita, opastusta ja innostamista. Wulff on panostanut tiedon keräämiseen, mittaroimiseen ja viestintään. Wulffin asiakkaana vastuullisempi toiminta on helppoa, koska asiakas saa kattavasti tietoa valintojensa vaikutuksesta maailmaan sekä ehdotuksia toiminnan ja valintojen kestävämmäksi kehittämisestä. Wulff on saanut paljon positiivista palautetta tarkasta ympäristöraportoinnistaan. Esimerkiksi ympäristöä kuormittavia CO2-päästöjä seurataan Sopimusmyynnissä sekä asiakas että toimipistekohtaisesti. Ympäristölaskuri laskee toiminnan hiilijalanjäljen ja kertoo, kuinka paljon kompensoitavaa CO2-päästöä syntyy. Nämä CO2-päästöraportit ovat olleet osa Wulffin Sopimusmyynnin vakioraportointia Suomessa jo pitkään. Asiakkaita ohjataan aktiivisesti mahdollisimman vähäpäästöiseen toimintaan tilaus-toimitusketjussa. 

Wulffin asiakkaat kierrättävät, koska olemme tehneet sen helpoksi

Wulff tarjoaa asiakkailleen aktiivisesti erilaisia kierrätysmahdollisuuksia, esimerkiksi kierrätyslaatikoita ja Wulff Eko-Bagin. Käytettyjen värikasettien ja virvoitusjuomapullojen onnistuu nopeasti ja helposti palautettavien kierrätyslaatikoiden ansiosta.

Lisäämme tietoa vastuullisemmista vaihtoehdoista

Sopimusmyynnissä asiakkaiden hankintojen vastuullisuusprosenttia seurataan ja siitä keskustellaan Wulffin asiakasvastaavan kanssa.
Kaikille avoimen wulffinkulma.fi- verkkokaupan asiakkaita kannustetaan parempiin valintoihin ostoskorin vastuullisuusmittarin avulla. Wulff ohjaa sekä henkilökohtaisissa että verkkomyyntikohtaamisissaan valitsemaan paremmin. Paremmat valinnat ovat esimerkiksi ympäristöystävällisiä, eettisesti valmistettuja, sertifioituja, kotimaisia ja lähialueilla valmistettuja tuotteita. 

Tavoitteena alan vastuullisin tuotevalikoima

Wulffin vastuullisten tuotteiden valikoima kasvaa jatkuvasti. Kumppaneita valittaessa suosimme kestävään kehitykseen, ympäristön parantamiseen ja eettiseen toimintaan sitoutuneita yrityksiä. Valikoimaamme lisätään erityisesti tuotteita, joissa on käytetty ympäristöystävällisiä raaka-aineita ja tuotantomenetelmiä. Täsmensimme ja tiukensimme eettisiä kumppaniohjeistuksiamme vuonna 2021 ja olemme päivittäneet vuosina 2022-2023 sopimuksia kumppaniemme kanssa. Eettisiin ohjeisiin sitoudutaan allekirjoitetulla sopimuksella. Ympäristövaikutusten lisäksi ohjeistuksessa otetaan kantaa lahjontaan ja ihmisoikeuksiin. 

HIILINEUTRAALI WULFF

Hiilineutaali toimitusketju

Toimitusketjussa: tuontikuljetuksissa, varastoinnissa, asiakastoimituksissa ja kierrätyksissä ja palautuksissa käytetään ympäristöystävällisiä, hiilineutraaleja vaihtoehtoja aina, kun mahdollista. Mahdolliset jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan rahoittamalla sertifioituja ilmastoprojekteja. Vuoden 2022 aikana Wulff yhtenäisti kuljetuskumppanikäytäntöjään Suomessa ja panosti vielä aiempaa tarkempaan päästölaskentaan sekä oman toiminnan analysointiin. Vuoden 2023 alkupuolella valmistuikin vielä aiempaa tarkempi suunnitelma reaalipäästöjen pienentämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi kohti hiilikädenjäljen mahdollistamista. Tavaralähetyksissä käytetyt pakkausmateriaalit ovat kierrätettävissä tai käytettävissä energiana. Pahvilaatikot, pakkausteippi, pakkausvanteet, kiristekalvot ja lavahuput sekä täytepaperit on kaikki valittu sen mukaan, että ne voidaan kierrättää tai hävittää ympäristöystävällisesti.

Hiilineutraalit toimipisteet

Omassa toiminnassaan Wulff vähentää päästöjä, kulutusta ja toiminnasta syntyvää jätettä aktiivisesti. Wulffin omat toimipisteet ovat olleet hiilineutraaleja vuodesta 2022 alkaen. Kaikissa Wulffin omistamissa kiinteistössä kaikissa sen toimintamaissa tuotetaan energiaa toimitilojen katoilla olevilla aurinkovoimaloilla. Esimerkiksi Espoon Kilon Wulff-talon voimalan teho on 110 kWp:tä ja kokonaistuotanto vuodessa n. 90 MWh. Aurinkoenergia on vihreää energiaa parhaimmillaan, sillä sen tuottaminen on melutonta, ehtymätöntä ja lähes saasteetonta. Wulff otti aurinkopaneelit käyttöön etujoukossa Suomessa sekä Espoon pääkonttoriin että Tuusulan Pakkasraitin logistiikkakeskukseensa. Investoimalla uusiutuvaa energiaa tuottaviin omiin aurinkovoimaloihin Wulff voi yrityksenä parantaa energiatehokkuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä omalta osaltaan. Omasta toiminnasta jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan. Metsän istuttaminen on yksi tehokkaimpia tapoja lisätä hiilinieluja maailmaan, ja wulffilaisten toimesta on istutettu Suomessa jopa oma Wulff-metsä Pohjois-Savoon. Wulff edistää vastuullista toimintaa yhteistyössä kaikkien sidosryhmiensä kanssa ja ympäristövastuu huomioidaan konsernin kaikessa toiminnassa. Valtakunnallisella tasolla mitattuna Wulff on jo alansa ympäristöystävällisin toimija Suomessa. Toimintaa on standardoitu ISO 14001 -sertifioinnilla.

 

Saammeko auttaa löytämään yrityksellesi vastuulliset ratkaisut?

Wulffin asiantuntijat vastaavat muun muassa ergonomiaan, ensiapuun, kuvansiirtoon ja tuotteiden personointiin liittyviin kysymyksiin sekä moneen muuhun. Kokeneet ammattilaisemme kertovat sinulle lisää tuotteista ja palveluista, kartoittavat tilannettasi ja tekevät yhdessä sinun kanssasi suunnitelman työpaikkatuotteisiin liittyvissä hankinnoissa.

Jari Leskinen

asiakasjohtaja
Wulff Sopimusmyynti
p. 050 64 582
jari.leskinen@wulff.fi