<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Osinkopolitiikka

Aktiivinen osinkopolitiikka

Wulff-Yhtiöt Oyj:n taloudellisissa tavoitteissa on kasvava osinko.

Osinkohistoria

  2022 2021 2020 2019 2018 2017  2016
2015 2014  2013
2012
Osinko/
osake, eur

0,14

0,13

0,12 0,11 0,10 0,05 0,10 0,10 0,00  0,00 0,08
Tulos/
osake, eur

0,45

0,87 0,32 0,15 0,15 -0,03  0,05 -0,03 0,11  -0,59 0,11
Oma pääoma/osake, eur 3,02 2,73 2,00 1,76 1,72 1,64  1,78 1,84 1,95  1,80 2,51