<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Hallitus

Hallituksen tehtävät

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan.

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallitukseen kolmesta kuuteen jäsentä ja enintään yhtä monta varajäsentä. Hallituksen toimikausi kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen, valitaan hallituksen jäsenistä kokouskohtaisesti varapuheenjohtaja.

Hallitus valvoo yhtiön toiminnan, hallinnon ja kirjanpidon hoitamista. Hallitus vahvistaa vuosittain toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jota noudatetaan yhtiöjärjestyksen, Suomen lainsäädännön ja muiden säännösten ohella. Työjärjestykseen on kirjattu hallituksen kokouskäytäntö sekä hallituksen tehtävät. Laissa ja yhtiöjärjestyksessä erikseen mainittujen tehtävien lisäksi Wulff-Yhtiöiden hallitus päättää työjärjestyksensä mukaisesti seuraavista asioista:

 • yhtiön pitkän aikavälin tavoitteiden ja strategian vahvistaminen
 • yhtiön toimintasuunnitelman, budjetin ja rahoitussuunnitelman hyväksyminen ja niiden toteutumisen valvonta
 • osavuosi- puolivuotiskatsausten ja tilinpäätöksen käsittely ja hyväksyntä
 • yksittäisistä suurista ja strategisesti merkittävistä investoinneista, kuten yritysostoista sekä liiketoimintojen ostoista ja luopumisista, päättäminen
 • palkitsemispolitiikan ja -raportin valmistelu ja esittely yhtiökokouksessa
 • konsernin toimitusjohtajan nimittäminen ja hänen palkkaeduistaan päättäminen
 • riskienhallinta- ja raportointimenettelyn vahvistaminen
 • osinkopolitiikan laatiminen
 • valiokuntien perustaminen tarvittaessa hallitustyöskentelyn tehostamiseksi
 • konsernin johtoryhmän nimittäminen
 • tilintarkastuksen seuranta
 • tilintarkastajan riippumattomuuden ja tilintarkastuksen oheispalvelujen arviointi

Hallituksen jäsenet

Hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa otetaan huomioon Yhtiön strategian, liiketoiminnan laajuuden ja kehitysvaiheen asettamat vaatimukset sekä hallituksen riittävä monimuotoisuus. Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista. Yhtiön kannalta olennaisia tekijöitä ovat koulutuksellinen ja ammatillinen tausta sekä vahva, monipuolinen ja toisiaan täydentävä osaaminen, kokemus ja tieto Yhtiölle tärkeiltä liiketoiminta-alueilta, kansainvälisyys, riippumattomuus yhtiöstä, tarkoituksenmukainen lukumäärä sekä ikä- ja sukupuolijakauma. Hallituksessa tulee olla riittävä asiantuntemus vähintään taloudesta ja rahoituksesta, johtamisesta sekä markkinoinnista ja myynnistä. Jokainen hallituksen jäsen toimii oman osa-alueensa asiantuntijana hallitustyöskentelyssä.

Yhtiön tavoitteena on, että hallituksessa on edustettuna molempia sukupuolia. Parhaillaan hallituksen neljästä jäsenestä yksi on nainen, joten Yhtiön asettama tavoite molempien sukupuolen edustuksen osalta on täyttynyt. Uusien hallituksen jäsenten haku- ja arviointiprosessissa ensisijaisena kriteerinä on henkilön pätevyys sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen, joten molempien sukupuolien edustajat otetaan tasaveroisesti hakuprosessissa huomioon.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus täyttää monimuotoisuutta koskevat periaatteet Yhtiön liiketoiminnan laajuus ja kehitysvaihe huomioon ottaen. Hallituksen jäsenillä on monipuolista asiantuntemusta ja kansainvälinen tausta. Jäsenten osaaminen, koulutus sekä kokemus täydentävät toisiaan.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomuus arvioidaan Suomen listayhtiöiden hallintokoodin suositusten mukaisesti.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsenten tiedot ja henkilöiden esittelyt löydät alta:

Kari Juutilainen

wulff_hallitus_kari_Juutilainen
s. 1966
hallituksen puheenjohtaja

Vastuualueet:
myynnin kehitys ja johdon sparraus

Keskeinen kokemus ja koulutus:
 • InHunt Group Oy, Partner/CEO 2014 alkaen
 • InHunt Group Oy, Partner/Headhunter 2012-2014
 • GT Design Oy, CEO 2004-2011
 • Securitas Direct Oy, myyntijohtaja 2004–2004
 • Leo Longlife Group Oy, myyntijohtaja, varatoimitusjohtaja 1991–2004
 • yo-merkonomi
Luottamustoimet:
 • Interi Oy, hallituksen ainoa jäsen 2023 alkaen
 • InHunt Holding Oy, hallituksen ainoa jäsen 2023 alkaen
 • InHunt Boards Oy, hallituksen ainoa jäsen 2019 alkaen
 • Wulff-Yhtiöt Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2019 alkaen
 • Wulff-Yhtiöt Oyj, hallituksen jäsen 2018 alkaen
 • InHunt World Oy, hallituksen ainoa jäsen 2017 alkaen
 • InHunt Group Oy, hallituksen jäsen 2014 alkaen
 • GT Design Oy, hallituksen puheenjohtaja 2004–2011

Wulffin omistus 31.12.2023: 20 199 kpl Wulffin osakkeita eli 0,3 % yhtiön osakkeista ja äänistä


Lauri Sipponen

wulff_hallitus_Lauri_Sipponen
s. 1969
hallituksen jäsen

Vastuualueet:
Liiketoiminnan kehittäminen

Keskeinen kokemus ja koulutus:
 • Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy, toimitusjohtaja 2022-2023
 • VR Group, toimitusjohtaja 2021-2022
 • Lidl Suomi Ky, toimitusjohtaja 2010–2019, hallintojohtaja 2008–2010, aluejohtaja 2003–2008,
  sisäisen tarkastuksen päällikkö 2002–2003, laskentapäällikkö 2001–2002
 • Yritys-Sampo, laskentapäällikkö, Business Controller, markkinointipäällikkö 1998–2001
 • Jyväskylän yliopisto, KTM, laskentatoimi ja markkinointi 1998
 • Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, Industrie- und Außenhandelsassistent, Groß- und Außenhandelskaufmann, Kiel 1993
Luottamustoimet:
 • Wulff-Yhtiöt Oyj, hallituksen jäsen 2020 alkaen
 • Raisio Oyj, hallituksen jäsen 2023 alkaen
 • CAP-Group Oy, hallituksen puheenjohtaja 2020-2022, hallituksen jäsen 2023 alkaen
 • Repolar Pharmaceuticals Oy, hallituksen jäsen, 2006 alkaen
 • Saksalais-suomalainen kauppakamari DFHK, hallituksen jäsen 2021 alkaen
 • Kaupan Liitto, hallituksen jäsen 2015–2019
 • PTY Päivittäistavarakauppa ry, hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja 2011–2019
Wulffin omistus 31.12.2023: 26 260 kpl Wulffin osakkeita eli 0,4 % yhtiön osakkeista ja äänistä

 

Jussi Vienola

wulff_hallitus_Jussi_Vienola
s. 1995
hallituksen jäsen

Vastuualueet:
rahoitus

Keskeinen kokemus ja koulutus:
 • Suomen Vaihtoauto Oy, toimitusjohtaja 2020 alkaen
 • PwC, Trainee 2019–2020
 • JOOL Group, harjoittelija 2019–2019
 • PYN Fund Management, Trainee 2017–2017
 • Aalto-yliopisto, kauppatieteiden maisteri, rahoitus, 2019-
 • Aalto-yliopisto, kauppatieteiden kandidaatti, rahoitus, 2016–2019
Luottamustoimet:
 • Wulff-Yhtiöt Oyj, hallituksen jäsen 2018 alkaen
Wulffin omistus 31.12.2023: 34 240 kpl Wulffin osakkeita eli 0,5 % yhtiön osakkeista ja äänistäKristina Vienola

wulff_hallitus_Kristina_Vienola
s. 1996
hallituksen jäsen

Vastuualueet:
viestintä ja markkinointi

Keskeinen kokemus ja koulutus:
 • Tahko Spa, Marketing Manager 2024 alkaen
 • Google LLC, Account Manager 2022-2023
 • Leadfeeder, Business Development Specialist 2021-2022
 • Azets Oy, Customer Success Trainee 2019-2021
 • Turun kauppakorkeakoulu, kauppatieteiden maisteri, markkinointi, 2021
Luottamustoimet:
 • Wulff-Yhtiöt Oyj, hallituksen jäsen 2018 alkaen
Wulffin omistus 31.12.2023: 33 875 kpl Wulffin osakkeita eli 0,5 % yhtiön osakkeista ja äänistä 

Senior Advisor

Heikki Vienola

wulff_hallitus_Heikki_Vienola
s. 1960
Wulff-Yhtiöt Oyj:n kasvuasiantuntija ja Senior Advisor

Vastuualueet:
Wulff-Yhtiöt Oyj:n konsernijohtajana, hallituksen ja johtoryhmän puheenjohtajana sekä sen jäsenenä pitkään toiminut Heikki Vienola tukee Wulff-konsernin kehitystä kasvua vauhdittavissa tehtävissä. Vienola siirtyi tehtäviin 1.10.2019. 

Keskeinen koulutus, kokemus ja samanaikaiset luottamustoimet:
 • kauppatieteiden maisteri
 • Wulff-Yhtiöt Oyj:n Senior Advisor 1.10.2019-
 • Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen jäsen 1999–4/2018 ja hallituksen puheenjohtaja 2015–2017
 • Wulff-Yhtiöt Oyj:n konsernijohtaja 1999–2015 ja 25.9.2017-30.9.2019
 • Wulff Oy Ab:n toimitusjohtaja 2014–2015 ja 2017-30.9.2019
 • Vinstock Oy:n toimitusjohtaja 1984–2004
 • Beltton Oy:n toimitusjohtaja 1990–2004
 • Arena Center Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 1994
Wulffin omistus 31.12.2022: 2 520 000 kpl Wulffin osakkeita eli 36,5% yhtiön osakkeista ja äänistä.Hallituksen valiokunnat


Yhtiön pienen koon vuoksi valiokuntien perustamista ei ole pidetty tarpeellisena. Koko hallitus on käsitellyt kaikki sille kuuluvat asiat.

Hallituksen kokouskäytäntö ja toiminnan arviointi

Hallitus kokoontuu tilikauden aikana keskimäärin kerran kuukaudessa sekä tarvittaessa useammin. Hallituksen kokousten koollekutsumisesta ja kokoustyöskentelystä vastaa hallituksen puheenjohtaja. Kokouksen esityslistan laatii toimitusjohtaja yhdessä hallituksen sihteerin kanssa.

Hallituksen kokousten määrät vuosittain ja osallistumisaktiivisuuden löydät aina uusimmasta vuosikertomuksesta. Yhtiölle valitaan hallitus vuosittain kevään yhtiökokouksessa, jonka jälkeen hallitus järjestäytyy. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus hyväksyy työjärjestyksen ja toimintasuunnitelman vuodeksi eteenpäin ja tekee riippumattomuusarvioinnin.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan itsearviointilomakkeen pohjalta.