<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Tilintarkastus

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Wulff-Yhtiöt Oyj:llä tulee olla 1-2 tilintarkastajaa. Jos yhtiökokous valitsee vain yhden tilintarkastajan, eikä tämä ole hyväksytty tilintarkastusyhteisö, on lisäksi valittava yksi varatilintarkastaja. Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin BDO Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Selänne vuodesta 2017 lähtien. Vuosina 2011-2016 konsernin tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Minna Riihimäki.

Säännösten mukaisten tehtäviensä lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallituksen puheenjohtajalle tarpeen mukaan sekä vähintään kerran vuodessa hallitukselle tilintarkastuksessa esille tulleista seikoista.

Tilintarkastajien palkkioista ja kustannusten korvausperusteista päättää yhtiökokous. Tilintarkastajille voidaan hallituksen päätöksellä maksaa kohtuullista korvausta erillisten toimeksiantojen perusteella suoritetuista kertaluontoisista tehtävistä. Tilintarkastajien kokonaispalkkiot kaikissa konserniyhtiöissä vuonna 2021 olivat yhteensä 107 tuhatta euroa (85), joista 46 tuhatta euroa (29) oli muita kuin tilintarkastuspalkkioita (ks. tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetieto 8).

Hyvien hallintotapojen mukaisesti tilintarkastajat eivät omista Wulff-Yhtiöt Oyj:n tai sen tytäryhtiöiden osakkeita.

1000 euroa 2021 2020
Tilintarkastuspalvelut 61 56
Veropalvelut 19
Muut palvelut 28 29
Yhteensä 107 85