Tuotetta koskevasta päätöksestä tiedottaminen: takaisinvetoilmoitus

Tuotetta koskevasta päätöksestä tiedottaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö voi päätöksellään velvoittaa valmistajan tai luovuttajan ilmoittamaan markkinoille tai käyttöön luovuttamaansa tuotetta koskevasta viasta, puutteesta tai takaisinvedosta.

Ilmoitus tulee julkaista lehdessä ja sen tulee olla yrityksen internet-kotisivulla luettavissa 3 kuukauden ajan. Lehti-ilmoitus on julkaistava suomeksi vähintään yhdessä suomenkielisessä ja ruotsiksi yhdessä ruotsinkielisessä valtakunnallisessa sanomalehdessä, Wulff Oy Ab:n oman alueen lehdessä sekä tarvittaessa tuotteeseen liittyvän alan ammattilehdessä.

STM on velvoittanut Wulff Oy Ab:tä ilmoittamaan KN95 FFP2 -hengityssuojaimen takaisinvedosta. Takaisinvetoilmoitus on julkaistu Hufvudstadsbladetissa ke 14.4.2021 ja Helsingin Sanomissa to 15.4.2021.