<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Wulff erövrar redovisnings- och ekonomiförvaltningsmarknad i Östra Nyland

Wulff-Yhtiöt Oyj förstärker sin redovisnings- och ekonomiförvaltningsverksamhet och köper Bokföringsbyrå Lundström Ab och Sandström & Lundström Oy Ab. Affären undertecknades och verkställdes den 16 februari 2024. Köpeskillingen är 1,4 miljoner euro, som betalades kontant vid tidpunkten för transaktionen. Den årliga omsättningen för de köpta företagen är totalt 1,3 miljoner euro och de sysselsätter 13 personer.

Elina Rahkonen, vd för Wulff-Yhtiöt Oyj: "Vår koncern får mer högtstående kunnande inom ekonomiförvaltning på ett livskraftigt och växande marknadsområde. Bokföringsbyrå Lundström Ab, grundat 1974, och Sandström & Lundström Oy Ab har betjänat kunder i det svenskspråkiga Östra Nyland i nästan 50 år. Som ett försäljningsbolag och en lösningsorienterad arbetsgemenskap erbjuder Wulff sina nya kollegor möjligheten att växa och utvecklas personligen samt utveckla branschen."

Marina Nyberg, som fortsätter som vd för Bokföringsbyrå Lundström Ab, upplever att värderingarna hos Wulff och de företag hon leder sammanfaller fullständigt: "Det är fint att Wulff värdesätter personlig och lokal service - precis som vi gör. Vi känner våra kunder och deras verksamhet och vi kommer fortsättningsvis att satsa på det. Att ta hand om kundernas ekonomiska ärenden är ett förtroendearbete och påverkar direkt människors liv. Det är viktigt att hantera förtroendeuppdrag på ett ansvarsfullt sätt och därför är det också viktigt att ta hand om de personer som gör jobbet. Wulffs värderingar syns och känns i vårt dagliga arbete: kundupplevelse, entreprenörskap, resultat och ansvarsfullhet. Det är fint att ansluta sig till ett företag där människor, personal och kunder, är viktigast och som fungerar som ett familjeföretag. Christian Lundström, som kommer att fortsätta i vår styrelse och är son till vårt företags grundare Alf Lundström, ser också detta som viktigt. Vi upplever att sammanslagningen med Wulff ger oss möjlighet att växa och vinna nya kunder."

Med förvärvet stärker Wulff sin position på marknaden för redovisnings- och ekonomiförvaltningstjänster. Den betjänar sina inhemska redovisnings- och ekonomiförvaltningskunder på finska, svenska, ryska och engelska i hela landet. Lokalkontor finns i Esbo, Nivala, Borgå, Sibbo, Nickby och Söderkulla samt Tammerfors. Efter förvärvet förväntas Wulff-koncernens årliga omsättning gällande redovisnings- och ekonomiförvaltningstjänster totalt uppgå till cirka 3 miljoner euro. Affären förväntas ha en positiv effekt på lönsamheten.

Nyckelsiffror | Bokföringsbyrå Lundström Ab och Sandström & Lundström Oy Ab

Bokföringsbyrå Lundström Ab:s och Sandström & Lundström Oy Ab:s sammanlagda omsättning 1.10.2022 – 30.9.2023 var cirka 1,3 miljoner euro och justerat rörelseresultat (*) cirka 0,3 miljoner euro. Det totala beloppet av balansräkningen som överförs vid affären är cirka 326 tusen euro, eget kapital 188 tusen euro och kassa och bankfordringar 101 tusen euro. De skulder som ingår i balansräkningen innehåller inga räntebärande skulder. Sandström & Lundström Oy Ab är ett till 60 % ägt dotterbolag till Bokföringsbyrå Lundström Ab och i och med förvärvet blir Wulff ägare till 100 % i båda bolagen.

(*) Förändringar i företagets kostnadsstruktur som uppstår till följd av ägarförändringen har beaktats som justeringar.

Vilken Wulff?

Wulff är ett finskt arbetslivsexpertföretag med en årlig omsättning på cirka 100 miljoner euro (2022).Koncernens strategi är att växa inom tjänsteverksamheter, särskilt genom förvärv. En av företagets nyaste tjänster är personaluthyrning, som man startade snabbt och rikstäckande den 2.1. Wulff, som firar 134-årsjubileum i år, är ett bolag noterat på Nasdaq Helsinki. Sedan 2019 har vd för Wulffkoncernen varit Elina Rahkonen, under vars ledning företaget gjort betydande förvärv. År 2021 köpte Wulff Staples Finland Oy:s verksamhet och blev klar marknadsledare inom sitt område i Finland. Du kan läsa mer om Wulff på: wulff.fi.

Bildbank för media: 

https://bit.ly/Wulff-medialle

Intervjuförfrågningar och mer information: 

vd Elina Rahkonen

Wulff-Yhtiöt Oyj

tel. 040 647 1444

elina.rahkonen@wulff.fi

 

vd Marina Nyberg

Bokföringsbyrå Lundström Ab

tel. 040 673 2242

marina@tililundstrom.fi

Läs mediameddelandet på finska

Jaa artikkeli