Avainluvut

Konsernin avainluvut

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat avainluvut vuosineljänneksittäin ja vuosittain esitettyinä.

EUR 1000 Q4/2020
Q3/2020
Q2/2020
Q1/2020
Q4/2019
Liikevaihto 15 341 12 425 15 072 14 730 15 081
Liikevoitto (-tappio) 1 150 899 1 221 270 763
% liikevaihdosta 7,50 % 7,20 % 8,10 % 1,80 % 5,10 %
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos 914 619 620 21 605
% liikevaihdosta 6,00 % 5,00 % 4,10 % 0,10 % 4,00 %
Tulos/osake, EUR 0,14 0,09 0,09 0,00 0,09
EUR 1000  2020
2019
2018 2017 2016
Liikevaihto 57 541 56 344 55 889 56 931 59 304
Liikevaihdon muutos, % 2,10 % 0,80 % -1,80 % -4,00 % -13,80 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 5 204 3 067 1 920 354 998
% liikevaihdosta 9,00 % 5,40 % 3,40 % 0,60 % 1,70 %
Liikevoitto/-tappio 3 541 1 570 1 508 -33 583
% liikevaihdosta 6,20 % 2,80 % 2,70 % -0,10 % 1 %
Voitto/tappio ennen veroja 3 101 1 194 1 243 -247 351
% liikevaihdosta 5,40 % 2,10 % 2,20 % -0,40 % 0,60 %
Katsauskauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 2 174 1 039 1 025 -193 302
 % liikevaihdosta 3,80 % 1,80 % 1,80 % -0,30 % 0,50 %
Liiketoiminnan kassavirta 2 783 3 777 1 085 1 389 679
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 19,10 % 8,50 % 9,30 % -2,00 % 2,50 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 15,20 % 7,90 % 9,50 % -1,10 % 2,90 %
Omavaraisuusaste, % 41,90 % 39,20 % 49,10 % 47,00 % 50,50 %
Nettovelkaantumisaste, % 57,30 % 66,20 % 15,80 % 19,80 % 19,60 %
Taseen loppusumma 35 353 33 093 26 412 24 933 25 432
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 719 7 359 446 429 319
% liikevaihdosta 1,20 % 13,10 % 0,80 % 0,80 % 0,50 %
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana 189 198 191 198 214
Henkilöstö tilikauden lopussa 176 200  191 195 203
Osakekohtaiset tunnusluvut 2020
2019
2018 2017 2016
Tulos/osake (EPS), EUR 0,32 0,15 0,15 -0,03 0,05
Oma pääoma/osake, EUR 2,00 1,76 1,72 1,64 1,78
Osakekohtainen osinko, EUR 0,12 0,11 0,10 0,05 0,10
Osinko/tulos % 38 % 72 % 65 % -167 % 200 %
Efektiivinen osinkotuotto, % 3,70 % 6,20 % 5,90 % 3,00 % 7,30 %
Osakkeiden hinta/tuotto (P/E), EUR 10,1 11,6 11,0 -55,9 29,6
P/BV 1,62 1,00 0,98 1,01 0,77
Tulos ennen poistoja/ osake, EUR 0,77 0,45 0,28 0,05 0,15
Liiketoiminnan rahavirta/ osake, EUR 0,41 0,55 0,16 0,21 0,10
Tilikauden osakekurssit:
Alin kaupantekokurssi, EUR 1,31 1,50 1,32 1,43 1,18
Ylin kaupantekokurssi, EUR 3,40 1,91 1,79 1,79 1,75
Keskikurssi, EUR 2,01 1,67 1,54 1,65 1,43
Viimeinen kaupantekokurssi, EUR 3,24 1,77 1,69 1,65 1,37
Osakekannan markkina-arvo 31.12., MEUR 21,9 12,1 11,5 10,8 8,9
Ulkona olevat osakkeet keskimäärin tilikauden aikana 6 791 043 6 828 628 6 643 696 6 528 628 6 528 628
Ulkona olevat osakkeet tilikauden lopussa 6 763 368 6 907 628 6 828 628 6 528 628 6 528 628
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 3 538 157 736 299 190 354 565 733 578 681
% keskimääräisestä osakemäärästä 52,10 % 10,80 % 2,90 % 8,70 % 8,90 %
Osakkeiden vaihto, EUR 7 459 624 1 232 914 293 735 930 970 827 073