Sijoittajille

Konsernin avainluvut

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat avainluvut vuosineljänneksittäin ja vuosittain esitettyinä.

EUR 1000 Q4/2019
Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018
Liikevaihto 15 081 12 035 15 384 13 844 14 831
Liikevoitto (-tappio) 763 59 557 191 643
% liikevaihdosta 5,10 % 0,50 % 3,60 % 1,40 % 4,30 %
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos 605 -101 436 99 424
% liikevaihdosta 4,00 % -0,80 % 2,80 % 0,70 % 2,90 %
Tulos/osake, EUR 0,09 -0,01 0,06 0,01 0,07
EUR 1000  2019
2018 2017 2016 2015
Liikevaihto 56 344 55 889 56 931 59 304 68 820
Liikevaihdon muutos, % 0,80 % -1,80 % -4,00 % -13,80 % -7,30 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 3 067 1 920 354 998 2 019
% liikevaihdosta 5,40 % 3,40 % 0,60 % 1,70 % 2,90 %
Liikevoitto/-tappio 1 570 1 508 -33 583 505
% liikevaihdosta 2,80 % 2,70 % -0,10 % 1 % 0,70 %
Voitto/tappio ennen veroja 1 194 1 243 -247 351 354
% liikevaihdosta 2,10 % 2,20 % -0,40 % 0,60 % 0,50 %
Katsauskauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 1 039 1 025 -193 302 -195
 % liikevaihdosta 1,80 % 1,80 % -0,30 % 0,50 % -0,30 %
Liiketoiminnan kassavirta 3 777 1 085 1 389 679 1 693
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 8,50 % 9,30 % -2,00 % 2,50 % -1,60 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 7,90 % 9,50 % -1,10 % 2,90 % 2,70 %
Omavaraisuusaste, % 39,20 % 49,10 % 47,00 % 50,50 % 46,40 %
Nettovelkaantumisaste, % 66,20 % 15,80 % 19,80 % 19,60 % 23,80 %
Taseen loppusumma 33 093 26 412 24 933 25 432 28 514
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 7 359 446 429 319 161
% liikevaihdosta 13,10 % 0,80 % 0,80 % 0,50 % 0,20 %
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana 198 191 198 214 233
Henkilöstö tilikauden lopussa 200  191 195 203 226
Osakekohtaiset tunnusluvut 2019
2018 2017 2016 2015
Tulos/osake (EPS), EUR 0,15 0,15 -0,03 0,05 -0,03
Oma pääoma/osake, EUR 1,76 1,72 1,64 1,78 1,84
Osakekohtainen osinko, EUR 0,11 0,10 0,05 0,10 0,10
Osinko/tulos % 72 % 65 % -167 % 200 % 333 %
Efektiivinen osinkotuotto, % 6,20 % 5,90 % 3,00 % 7,30 % 7,50 %
Osakkeiden hinta/tuotto (P/E), EUR 11,6 11,0 -55,9 29,6 -44,9
P/BV 1,00 0,98 1,01 0,77 0,73
Tulos ennen poistoja/ osake, EUR 0,45 0,28 0,05 0,15 0,31
Liiketoiminnan rahavirta/ osake, EUR 0,55 0,16 0,21 0,10 0,26
Tilikauden osakekurssit:
Alin kaupantekokurssi, EUR 1,50 1,32 1,43 1,18 1,02
Ylin kaupantekokurssi, EUR 1,91 1,79 1,79 1,75 1,66
Keskikurssi, EUR 1,67 1,54 1,65 1,43 1,30
Viimeinen kaupantekokurssi, EUR 1,77 1,69 1,65 1,37 1,34
Osakekannan markkina-arvo 31.12., MEUR 12,1 11,5 10,8 8,9 8,7
Ulkona olevat osakkeet keskimäärin tilikauden aikana 6 828 628 6 643 696 6 528 628 6 528 628 6 528 628
Ulkona olevat osakkeet tilikauden lopussa 6 828 628 6 828 628 6 528 628 6 528 628 6 528 628
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 736 299 190 354 565 733 578 681 414 221
% keskimääräisestä osakemäärästä 10,80 % 2,90 % 8,70 % 8,90 % 6,30 %
Osakkeiden vaihto, EUR 1 232 914 293 735 930 970 827 073 539 868