Sijoittajille

Konsernin avainluvut

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat avainluvut vuosineljänneksittäin ja vuosittain esitettyinä.

EUR 1000 Q3/2020
Q2/2020
Q1/2020
Q4/2019
Q3/2019
Liikevaihto 12 425 15 072 14 730 15 081 12 035
Liikevoitto (-tappio) 899 1 221 270 763 59
% liikevaihdosta 7,20 % 8,10 % 1,80 % 5,10 % 0,50 %
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva katsauskauden tulos 619 620 21 605 -101
% liikevaihdosta 5,00 % 4,10 % 0,10 % 4,00 % -0,80 %
Tulos/osake, EUR 0,09 0,09 0,00 0,09 -0,01
EUR 1000  2020
2019
2018 2017 2016
Liikevaihto 56 344 55 889 56 931 59 304
Liikevaihdon muutos, % 0,80 % -1,80 % -4,00 % -13,80 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 3 067 1 920 354 998
% liikevaihdosta 5,40 % 3,40 % 0,60 % 1,70 %
Liikevoitto/-tappio 1 570 1 508 -33 583
% liikevaihdosta 2,80 % 2,70 % -0,10 % 1 %
Voitto/tappio ennen veroja 1 194 1 243 -247 351
% liikevaihdosta 2,10 % 2,20 % -0,40 % 0,60 %
Katsauskauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 1 039 1 025 -193 302
 % liikevaihdosta 1,80 % 1,80 % -0,30 % 0,50 %
Liiketoiminnan kassavirta 3 777 1 085 1 389 679
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 8,50 % 9,30 % -2,00 % 2,50 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI) 7,90 % 9,50 % -1,10 % 2,90 %
Omavaraisuusaste, % 39,20 % 49,10 % 47,00 % 50,50 %
Nettovelkaantumisaste, % 66,20 % 15,80 % 19,80 % 19,60 %
Taseen loppusumma 33 093 26 412 24 933 25 432
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 7 359 446 429 319
% liikevaihdosta 13,10 % 0,80 % 0,80 % 0,50 %
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana 198 191 198 214
Henkilöstö tilikauden lopussa 200  191 195 203
Osakekohtaiset tunnusluvut 2020
2019
2018 2017 2016
Tulos/osake (EPS), EUR 0,15 0,15 -0,03 0,05
Oma pääoma/osake, EUR 1,76 1,72 1,64 1,78
Osakekohtainen osinko, EUR 0,11 0,10 0,05 0,10
Osinko/tulos % 72 % 65 % -167 % 200 %
Efektiivinen osinkotuotto, % 6,20 % 5,90 % 3,00 % 7,30 %
Osakkeiden hinta/tuotto (P/E), EUR 11,6 11,0 -55,9 29,6
P/BV 1,00 0,98 1,01 0,77
Tulos ennen poistoja/ osake, EUR 0,45 0,28 0,05 0,15
Liiketoiminnan rahavirta/ osake, EUR 0,55 0,16 0,21 0,10
Tilikauden osakekurssit:
Alin kaupantekokurssi, EUR 1,50 1,32 1,43 1,18
Ylin kaupantekokurssi, EUR 1,91 1,79 1,79 1,75
Keskikurssi, EUR 1,67 1,54 1,65 1,43
Viimeinen kaupantekokurssi, EUR 1,77 1,69 1,65 1,37
Osakekannan markkina-arvo 31.12., MEUR 12,1 11,5 10,8 8,9
Ulkona olevat osakkeet keskimäärin tilikauden aikana 6 828 628 6 643 696 6 528 628 6 528 628
Ulkona olevat osakkeet tilikauden lopussa 6 907 628 6 828 628 6 528 628 6 528 628
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 736 299 190 354 565 733 578 681
% keskimääräisestä osakemäärästä 10,80 % 2,90 % 8,70 % 8,90 %
Osakkeiden vaihto, EUR 1 232 914 293 735 930 970 827 073