Ota yhteyttä

Ergonomisilla työvälineillä kevennät näyttöpäätetyön rasitusta

Näyttöpäätetyötä tekevillä aikuisilla niska- ja hartiavaivat sekä erilaiset ranteen ja kyynärvarren kiputilat ja rasitussairaudet ovat valitettavan yleisiä. Hoitamattomina kivut saattavat pitkittyä tai esiintyä toistuvina kipujaksoina. Toimistolla ja etätöissä tulisikin kiinnittää huomiota oikeanlaiseen ja tasapainoiseen työskentelyasentoon sekä työergonomiaan. Ergonomisilla työvälineillä on mahdollista tukea työasentoa ja siten ennaltaehkäistä oireiden syntymistä.

Lue, mitkä ovat työfysioterapeutti Henna Kammosen ohjeet työergonomian parantamiseksi.

Huonosta työergonomiasta johtuvat kivut ovat huolestuttavan yleisiä

Niska- ja hartiaseudun kivuille altistavia tekijöitä ovat muun muassa istumatyö ja paikallaan pysyvät työasennot. Hollantilaistutkimuksen mukaan 95 prosenttia työajastaan istuvilla on kaksinkertainen todennäköisyys saada niskavaivoja kuin sellaisilla työntekijöillä, jotka eivät juurikaan istu töitä tehdessään. Niska- ja hartiaseudun vaivojen lisäksi kyynärpään ja käden rasitussairaudet ovat työikäisillä yleinen tuki- ja liikuntaelinvaiva.

Mitkä tekijät vaikuttavat kipujen syntyyn

Niska- ja hartiavaivat sekä erilaiset ranteen ja kyynärvarren kiputilat ja rasitussairaudet johtuvat usein yksipuolisista työasennoista, staattisesta näyttöpäätetyöstä sekä jatkuvasta ja samankaltaisesta kuormituksesta sormien, ranteiden ja yläraajojen alueelle. Etenkin yläraajoja kuormittavat toistuvat liikkeet sekä hankalat tai tukemattomat käsien asennot.

On vaikeaa tarkalleen sanoa, kuinka usein kivut johtuvat huonoista työvälineistä. Vastaanotolle tulevien asiakkaiden työolosuhteita pyritään selvittämään ja ohjaamaan heidän työergonomiaa siten, että vältyttäisiin tekijöiltä, jotka mahdollisesti ovat aiheuttaneet tai ylläpitävät oireita. Työasentojen- ja välineiden kartoitus on tärkeää ja esimerkiksi ergonominen hiiri, näppäimistö tai läppäriteline voivat olla erinomainen keino parantaa työergonomiaa.
– Henna Kammonen, työfysioterapeutti, Turun Työterveystalo

Etätyöboomin myötä työfysioterapeutin vastaanotoille on hakeutunut entistä enemmän huonosta työergonomiasta johtuvista lihaskivuista kärsiviä potilaita. Koronapandemian takia etätöihin lähdettiin melko kiireellä ja pahimmassa tilanteessa jotkin ihmiset ovat tehneet etätöitä jo puolitoista vuotta pelkän kannettavan tietokoneen varassa.

TUTUSTU ERGONOMISIIN TYÖVÄLINEISIIN

Miten kevennät näyttöpäätetyön rasitusta

Ensisijaisesti hyvää näyttöpäätetyön ergonomiaa voidaan tukea oikeanlaisilla työvälineillä, jotka säädetään jokaiselle työntekijälle sopivaksi. Näyttöpäätteellä työskennellessä työntekijän pitäisi päästä mahdollisimman hyvään ja kehoa vähän kuormittavaan istuma- tai seisoma-asentoon.

"Oikeanlaisessa asennossa selkärangan ja muiden nivelten asento olisi mahdollisimman lähellä keskiasentoa. Periaatteena on, että työkohteet ovat sellaisella korkeudella ja etäisyydellä sekä oikeassa suunnassa, että työtä voi tehdä olkavarret lähellä vartaloa ilman turhia kumartumisia, kiertymisiä ja jännittymisiä. Työtasolla kyynärvarsien tulisi olla tuetut ja harteiden pysyä rentoina. Työvälineet tulisi sijoittaa fiksusti niin, että vältytään turhilta toistoliikkeiltä”, Henna Kammonen kertoo.

Tasapainoisessa työskentelyasennossa vartalon vieressä lepäävät kyynärvarret ehkäisevät niin kutsutun hiirikäden syntymistä. Hiirikäsi on ranteen ja peukalon rasitusvamma, joka aiheutuu käden staattisesta lihasjännityksestä. Ergonomisilla työvälineillä on hyvä tukea työasentoa ja siten ennaltaehkäistä oireiden syntymistä.

Keskihiirtä käyttäessäsi käsivartesi pysyvät ergonomisesti lähellä vartaloa, mikä vähentää olkapäähän kohdistuvaa rasitusta. 

Käden siirtely näppäimistön ja hiiren välillä poistuu ja ylimääräiset ranteen ja sormien liikkeet vähenevät, kun kursoria voidaan käyttää helposti pienillä liikkeillä. Kaikki tarpeellinen on samalla hallintalaitteella, eli yläraajojen kuormitus on vähäisempää ja samalla työskentely on tehokkaampaa.

Vaihtuvat_työpisteet_Contour_2

Kyynärtuki tukee käsivarsia ja auttaa pitämään hartia- ja niskanseudun lihakset rentoina. Tämä on hyödyllinen etenkin silloin, jos pöytätasosta ei saada riittävää tukea kyynärvarsille.

Säädettävä pöytätaso muuttaa kiinteän pöydän hetkessä seisomatyöpisteeksi. Helposti korkeussäädettävä näppäimistötaso mahdollistaa aina ryhdikkään työskentelyasennon ja erillisen näyttötason ansiosta, näytön oikea katselukorkeus löytyy niin tabletilla, läppärillä kuin erillisellä näytölläkin työskennellessä. Säädettävä pöytätaso toimii erinomaisesti niin toimiston kuin kodin seisomatyöpisteenä silloin, kun muuta säädettävää työpistettä ei ole saatavilla.

Valitettavasti liiankin usein välineitä suositellaan vasta silloin, kun asiakkaalla on jo jonkinlaisia oireita. Työergonomiaan ja oikeanlaisiin työvälineisiin tulisi kiinnittää huomiota etupainotteisesti. Yleisesti ottaen ergonomiset työvälineet koetaan työntekoa helpottaviksi ja työkykyä tukeviksi.

Mitä muuta voit tehdä näyttöpäätetyön rasituksen välttämiseksi

Hyvä näyttöpäätetyön ergonomia ja työasentojen vaihtelu eivät pelkästään riitä ehkäisemään tuki- ja liikuntaelinvaivoja, mikäli työtä ei tauoteta riittävästi. Työpäivän aikana on suositeltavaa tehdä palauttavia vastaliikkeitä ja jaloitella useita kertoja päivän aikana. Taukojen lisäksi työpäivään olisi hyvä sisällyttää mikrotaukoja, kuten tulosteiden hakemista tai lyhyitä happihyppelyitä, joiden aikana tapahtuu pientä liikkumista paikasta toiseen ja askeleita kertyy staattisen työn vastapainoksi. 

Etätyöboomin myötä monella toimistotyötä tekevällä työmatka on poistunut, jolloin askeleita kertyy työpäivän aikana entistä vähemmän. Etätöissä suosittelen suosimaan kävelypalavereita eli kuulokkeet korville ja lenkkarit jalkaan!
– Henna Kammonen

Työssä kuormittuminen voi olla fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista ja kuormituksen perusteella olisi hyvä valita sellaiset vapaa-ajan aktiviteetit, joissa kokee itse parhaiten palautuvansa. Toiselle palautuminen voi olla raskasta liikuntaa ja toiselle puolestaan rauhallisempaa tekemistä, kuten lukemista. Liikuntaa suositellaan usein siitä syystä, että vapaa-ajan liikunnan on todettu vähentävän niskakivun riskiä ja auttavan toipumista, mikäli oireita jo on.

Jaa artikkeli