<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE | 19.2.2024 KLO 9.30

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1. –31.12.2023. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.wulff.fi

Myönteistä kannattavuuskehitystä Q4:lla, ehdotus kasvavasta osingosta

1.10.–31.12.2023 LYHYESTI

 • Liikevaihto laski 17,1 % ja oli 22,9 miljoonaa euroa (27,7)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 1,6 miljoonaa euroa (1,8) ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 1,6 miljoonaa euroa (1,8)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 1,1 miljoonaa euroa (1,2) eli 4,8 % (4,4) liikevaihdosta ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) 1,2 miljoonaa euroa (1,2) eli 5,1 % (4,4) liikevaihdosta
 • Osakekohtainen (EPS) oli 0,12 euroa (0,16) ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,13 euroa (0,16)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 4,2 miljoonaa euroa (3,0)

1.1.–31.12.2023 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 93,8 miljoonaa euroa (102,2), laskua 8,2 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 5,1 miljoonaa euroa (6,2) eli 5,4 % liikevaihdosta (6,1) ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 5,5 miljoonaa euroa (6,2) eli 5,8 % liikevaihdosta (6,1)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 3,2 miljoonaa euroa (4,0) eli 3,4 % (3,9) liikevaihdosta ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 3,5 miljoonaa euroa (4,0) eli 3,8 % (3,9) liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto laski 11,5 %
 • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,31 euroa (0,45) ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos EPS oli 0,36 euroa (0,45)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 4,6 miljoonaa euroa (4,0)
 • Omavaraisuusaste oli 45,5 % (40,5)
 • Hallitus esittää 4.4.2024 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,15 euroa (0,14) osakkeelta
 • Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2024: Wulff arvioi liikevaihdon kasvavan ja vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2024

WULFF-YHTIÖTOYJ:NTOIMITUSJOHTAJA ELINA RAHKONEN

Lämmin kiitos asiakkaillemme, kumppaneillemme ja henkilöstöllemme. Saavutimme vuoden 2023 aikana monia tavoitteitamme. Vuoden 2021 keväällä hankitun Staples Finland Oy:n toiminnan integrointi eteni suunnitellusti ja tuloksellisesti. Kotimaan työpaikkatuotteiden ja -palvelujen toimintamalleja ja järjestelmiä yhdistettiin, ja meille tärkeä investointi, yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä otettiin onnistuneesti käyttöön loppuvuodesta. Integraatiotyö jatkuu valikoimahallinnan tehostamisella ja materiaalivirtojen yhtenäistämisellä. Loppuvuodesta 2023 voittamamme koulutarvikekauppa tuo meille strategisesti tärkeää hankintavoimaa ja vuoden 2024 aikana myös noin 4-5 miljoonaa euroa liikevaihtoa.

Toteutimme vuonna 2023 laajan asiakastyytyväisyystutkimuksen, jonka tulokset olivat mieluista luettavaa. Henkilökohtainen tapamme palvella, myyntiosaamisemme ja monikanavaisuutemme koetaan Wulffin kilpailueduksi. Toiminnan kehittämiskohteista ja siitä, mitä tarvitaan lisää, olemme asiakkaidemme kanssa samaa mieltä: vastuullisia tuotteita, palveluja ja toimintaprosessien hiilineutraaliutta arvostetaan.

Olen ilahtunut siitä, että saamme ehdottaa kasvavaa osinkoa, kuudetta kertaa peräkkäin. Aloitimme vuoden 2024 uutisilla vauhdikkaasta startista meille uudella liiketoiminta-alueella, kun uusi henkilöstövuokrausyhtiömme aloitti valtakunnallisen toimintansa. Menestyksekkään tilitoimisto- ja taloushallintoliiketoimintamme kasvattamista jatkamme myös niin orgaanisesti kuin yritysostoin.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-joulukuussa 2023 liikevaihto oli 93,8 miljoonaa euroa (102,2), ja 22,9 miljoonaa euroa (27,7) viimeisellä vuosineljänneksellä. Koko tilikauden liikevaihto laski 8,2 % (+13,0) ja neljännen vuosineljänneksen liikevaihto 17,1 % (+0,1). Viimeisellä vuosineljänneksellä Sopimusasiakkaat-segmentin myynti laski sekä kotimaassa että Skandinaviassa heikentyneen yleisen markkinatilanteen vaikutuksesta. Wulffin tilitoimisto- ja taloushallintopalveluiden liikevaihto kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä. Kansainvälisten messupalvelujen ja etäkohtaamisratkaisujen myynti supistui myynnin kohdentamiseen vaikuttaneiden tapahtumavalintojen vaikutuksesta. Asiantuntijamyynti-segmentin liikevaihto supistui sekä Suomessa että Skandinaviassa. Skandinavian asiantuntijamyynti myytiin vähemmistöomistajille 1.9.2023. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 6,9 % ja neljännen vuosineljänneksen liikevaihto 13,9 % myydyn Skandinavian asiantuntijamyynnin vaikutus poisluettuna.

Tammi-joulukuun 2023 myyntikate oli 28,7 miljoonaa euroa (31,0) eli 30,6 % (30,3) liikevaihdosta. Viimeisen vuosineljänneksen myyntikate oli 7,4 miljoonaa euroa (8,5) eli 32,4 % (30,8) liikevaihdosta. Suhteellisen myyntikatteen kehitykseen vaikuttivat muutokset Wulffin myymien tuotteiden kysynnän painopistealueissa. Hoivatuotealueen tuotteiden kysyntä kasvoi, samoin kiinteistöjen käyttötarvikkeiden. Perinteisempien työpaikkatuotteiden ja -palvelujen myynti seuraa yleistä talous- ja työllisyystilannetta laskien vertailukaudesta. Viimeisellä vuosineljänneksellä alkanut positiivinen kannattavuuskehitys oli seurausta syksyllä aloitetusta toimenpideohjelmasta ja onnistuneesta valikoimahallinnasta. 

Henkilöstökulut tammi-joulukuussa 2023 olivat 16,5 miljoonaa euroa (17,4), eli 17,6 % (17,0) liikevaihdosta ja vastaavasti 4,0 miljoonaa euroa (4,7), eli 17,3 % (16,9) liikevaihdosta viimeisellä vuosineljänneksellä. Vertailukelpoisesta tuloksesta on poistettu viimeisellä vuosineljänneksellä konsernin tukitoiminnoissa tehdyn henkilöstön uudelleenjärjestelyn kertaluontoinen kulu 0,1 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 7,3 miljoonaa euroa (7,8) tammi-joulukuussa 2023, eli 7,8 % (7,6) liikevaihdosta, ja vastaavasti 1,9 miljoonaa euroa (2,1) viimeisellä neljänneksellä eli 8,3 % (7,7) liikevaihdosta. Wulff myi tappiollisesta Skandinavian asiantuntijamyynnistä vastanneet Wulff Beltton AB:n ja Wulff Beltton AS:n 1.9.2023 yrityskaupan myötä niiden vähemmistöomistajille. Myyntitappio yrityskaupasta oli 0,3 miljoonaa euroa ja se kasvattaa liiketoiminnan muita kuluja vertailukaudesta. Myyntitappio yrityskaupasta 0,3 miljoonaa euroa on poistettu katsauskauden vertailukelpoisesta tuloksesta.

Tammi-joulukuussa 2023 käyttökate (EBITDA) oli 5,1 miljoonaa euroa (6,2) eli 5,4 % (6,1) liikevaihdosta, ja 1,6 miljoonaa euroa (1,8) viimeisellä vuosineljänneksellä, eli 6,9 % (6,4) liikevaihdosta. Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 5,5 miljoonaa euroa (6,2) eli 5,8 % (6,1) liikevaihdosta tammi-joulukuussa 2023 ja loka-joulukuussa 1,6 miljoonaa euroa (1,8), eli 7,2 % (6,4) liikevaihdosta.

Tammi-joulukuussa 2023 liikevoitto (EBIT) oli 3,2 miljoonaa euroa (4,0), eli 3,4 % (3,9) liikevaihdosta, ja viimeisellä vuosineljänneksellä 1,1 miljoonaa euroa (1,2) eli 4,8 % (4,4). Koko katsauskauden vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 3,5 miljoonaa euroa (4,0), eli 3,8 % (3,9) liikevaihdosta ja viimeisellä vuosineljänneksellä 1,2 miljoonaa euroa (1,2) eli 5,1 % (4,4) liikevaihdosta.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-joulukuussa 2023 nettomääräisesti -1,0 miljoonaa euroa (-0,7), sisältäen korkokuluja -0,9 miljoonaa euroa (-0,5) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä ja pankkikuluja nettomääräisesti -0,1 miljoonaa euroa (-0,2). Viimeisellä vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,3 miljoonaa euroa (-0,2).

Tammi-joulukuussa 2023 tulos ennen veroja oli 2,1 miljoonaa euroa (3,3), ja viimeisellä vuosineljänneksellä 0,8 miljoonaa euroa (1,0). Tilikauden vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 2,5 miljoonaa euroa (3,3) ja viimeisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 0,9 miljoonaa euroa (1,0).

Katsauskauden tulos oli 2,1 miljoonaa euroa (3,1) tammi-joulukuussa 2023 ja 0,8 miljoonaa euroa (1,1) viimeisellä vuosineljänneksellä. Tammi-joulukuussa 2023 (emoyhtiön omistajille kuuluva) vertailukelpoinen tulos oli 2,4 miljoonaa euroa (3,1) ja viimeisellä vuosineljänneksellä 0,9 miljoonaa euroa (1,1).

Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,31 euroa (0,45) tammi-joulukuussa 2023, ja 0,12 (0,16) viimeisellä vuosineljänneksellä. Koko katsauskauden vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,36 euroa (0,45) ja 0,13 (0,16) viimeisellä vuosineljänneksellä.

TUNNUSLUVUT

IV IV I-IV I-IV
1 000 euroa 2023 2022 2023 2022
Liikevaihto 22 934 27 677 93 782 102 171
Liikevaihdon muutos, % -17,1 % 0,1 % -8,2 % 13,0 %
Myyntikate 7 429 8 511 28 744 30 986
Myyntikate, % liikevaihdosta 32,4 % 30,8 % 30,6 % 30,3 %
Käyttökate (EBITDA) 1 581 1 765 5 110 6 213
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 6,9 % 6,4 % 5,4 % 6,1 %
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 1 649 1 765 5 470 6 213
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 7,2 % 6,4 % 5,8 % 6,1 %
Liikevoitto/-tappio 1 093 1 218 3 170 3 988
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 4,8 % 4,4 % 3,4 % 3,9 %
Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio 1 161 1 218 3 530 3 988
Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 5,1 % 4,4 % 3,8 % 3,9 %
Tulos ennen veroja 802 1 035 2 132 3 273
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 3,5 % 3,7 % 2,3 % 3,2 %
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 870 1 035 2 492 3 273
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 3,8 % 3,7 % 2,7 % 3,2 %
Katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 809 1 087 2 087 3 052
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 3,5 % 3,9 % 2,2 % 3,0 %
Vertailukelpoinen katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 877 1 087 2 446 3 052
Vertailukelpoinen katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 3,8 % 3,9 % 2,6 % 3,0 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,12 0,16 0,31 0,45
Vertailukelpoinen tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,13 0,16 0,36 0,45
Oman pääoman tuotto (ROE), % 3,8 % 5,5 % 9,9 % 15,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 3,3 % 3,6 % 9,0 % 11,2 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 45,5 % 40,5 % 45,5 % 40,5 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 52,5 % 60,6 % 52,5 % 60,6 %
Oma pääoma/osake, EUR* 3,17 3,02 3,17 3,02
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin
hyödykkeisiin
565 620 1 649 2 479
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 2,5 % 2,2 % 1,8 % 2,4 %
Omat osakkeet kauden lopussa 111 624 111 624 111 624 111 624
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,6 %
Keskimääräinen osakemäärä ulkona olevista osakkeista 6 796 004 6 828 557 6 796 004 6 852 051
Osakemäärä kauden lopussa 6 907 628 6 907 628 6 907 628 6 907 628
Henkilöstö keskimäärin 241 282 262 286
Henkilöstö kauden lopussa 234 280 234 280

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yleinen talouden ja markkinoiden kehitys sekä työllisyysaste vaikuttavat merkittävästi työpaikkatuotteiden ja -palveluiden kysyntään. Maailmanlaajuisella inflaatiokehityksellä on vaikutusta Wulffin toimintaan. Katsauskaudella energiahyödykkeiden ja logistiikkaan liittyvien kustannusten kehitys on maltillistunut, samoin kuin vähiten jalostettujen tuotteiden. Maailman- ja paikallistalouksien kehitykseen vaikuttaa hintojen nousu ja inflaation taltuttamiseen tähtäävät rahapoliittiset päätökset. Nämä vaikuttavat myös Wulffin toimintaan. Lisäksi maailmantalouden megatrendit, esimerkiksi vastuull suus, digitalisaatio, jakamistalous ja väestön ikääntyminen vaikuttavat markkinoiden muutokseen. Muuttuvien markkinoiden ja tarpeiden mukaiseen tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen liittyy sekä riskejä että mahdollisuuksia. Tavanomaisia liiketoimintariskejä ovat Wulffin strategian toteuttamisen onnistuminen, esimerkiksi yrityskauppaan liittyvät toimintojen integraatiot, sekä henkilöstö-, logistiikka- ja it-ympäristöstä johtuvat operatiiviset riskit. Työpaikkatuote- ja palvelutoimialan kireä kilpailu voi vaikuttaa liiketoiminnan kannattavuuteen. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen ja taseeseen.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Wulff tiedotti 31.1.2023 aloittavansa muutosneuvottelut organisaatiouudistuksesta yhtiön Suomen työpaikkatuotteiden ja -palvelujen liiketoiminnoissa. Henkilöstön uudelleenjärjestelyt ovat osa keväällä 2021 tehdyn Staples Finland Oy:n yritysoston integraatiota ja niillä tuetaan kannattavuuden myönteistä kehitystä. Yhtiö arvioi toimenpiteiden vaikuttavan myönteisesti tulokseen noin 0,5 miljoonalla eurolla vuosittain.

Wulff tiedotti 16.2.2024 Tilitoimisto Lundström Oy:n ja sen tytäryrityksen Sandström & Lundström Oy:n hankinnasta. Kauppahinta 1,4 miljoonaa euroa maksettiin käteisellä kaupantekohetkellä. Ostettujen yhtiöiden vuotuinen liikevaihto on yhteensä 1,3 miljoonaa euroa ja niissä työskentelee 13 henkilöä. Vuotuinen oikaistu liikevoitto (*) on noin 0,3 miljoonaa euroa.

(*) Oikaisuina on huomioitu omistuksen muutoksen seurauksena tapahtuvia muutoksia yhtiön kulurakenteessa.

HALLITUKSEN VOITONKÄSITTELYEHDOTUS

Konsernin emoyhtiön Wulff-Yhtiöt Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 1,5 miljoonaa euroa (1,7). Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva konsernin tilikauden tulos oli 2,1 miljoonaa euroa (3,1) eli 0,31 euroa/osake (0,45). Hallitus esittää 4.4.2024 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 emoyhtiön voittovaroista jaetaan osinkoa yhteensä 0,15 euroa (0,14) osakkeelta maksettavaksi kahdessa erässä, 0,08 euroa/osake vuoden 2024 toisen neljänneksen aikana sekä 0,07 euroa/osake viimeisen vuosineljänneksen aikana. Yhteensä 0,15 euroa/osake osingonjako vuodelta 2023 tarkoittaa 1,0 miljoonaa euroa ja loput voitonjakokelpoisista varoista jätetään voittovarat-tilille omaan pääomaan. Ehdotetun osingon efektiivinen osinkotuotto on 7,7 prosenttia (laskettuna 31.12.2023 kurssilla, joka oli 1,95 euroa/osake).

STRATEGIA

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus on 9.12.2021 vahvistanut yhtiölle päivitetyn strategian sekä keskipitkän aikavälin tavoitteet vuosille 2022-2026. Strategian ytimessä on kannattava kasvu yhtiön nykyisissä liiketoiminnoissa, mitä vauhditetaan yritysostoin.

Yhtiön tavoitteena on olla työpaikkatuotteiden ja -palveluiden markkinajohtaja sekä alan suositelluin ja vastuullisin kumppani – tehdä maailmasta parempi työpaikka kerrallaan. Kasvustrategian perustana ovat tuote- ja palveluvalikoiman laajennukset sekä yritysostot Pohjoismaissa.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen hyväksymät uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet tähtäävät liikevaihdon kaksinkertaistamiseen, eli 200 miljoonan euron liikevaihtoon vuonna 2026:

• liikevaihdon kasvu keskimäärin 15-20 % vuodessa
• vertailukelpoisen liikevoitto-%:n kasvu ja
• kasvava osinko/osake

 

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Maailmanlaajuisista megatrendeistä Wulffin toimintaympäristöön myönteisesti vaikuttaa tietotyön osuuden kasvaminen kaikesta tehtävästä työstä. Väestörakenteen kehitys vähentää aktiivisesti työelämässä toimivien määrää tällä hetkellä, vaikka samalla työurat pitenevät muun muassa keskimääräisen eläkeiän noustessa. Teknologian sulautuminen tuotteisiin ja palveluihin on Wulffille mahdollisuus. Digitalisaatio tuo jo valmiiksi monikanavaiselle yhtiölle uusia keinoja tavoittaa ja palvella asiakkaita sekä kasvattaa oman toiminnan tuottavuutta. Megatrendeistä merkittävin Wulffin toiminnan ja tulevaisuuden kannalta on vastuullinen toiminta ja vihreä siirtymä: kohdellaanko ympäristöä resurssina vai onko tavoitteena ympäristön tilan parantaminen. Tulevaisuuden menestystä rakennetaan vahvasti näille teemoille ja niiden merkitys kasvaa yritysten ja kuluttajien päätöksenteossa. Wulff on valinnut vastuullisuuden ja erityisesti myönteiset ilmastoteot, yhdenvertaisuuden lisäämisen ja ihmisarvoisen työn ja talouskasvun (YK Kestävän kehityksen tavoitteet 2030) tärkeiksi strategiansa elementeiksi.

Tuotteiden ja palveluiden kysyntään vaikuttaa olennaisesti yleinen talouden ja markkinoiden kehitys sekä työllisyysaste. Työpaikkatuotteiden ja -palveluiden markkina on Pohjoismaissa kehittynyt vakaasti. Hygienia-, puhdistus-, siivous- ja suojaustuotteiden kysyntä näyttää vakiintuneen pandemiaa edeltävää korkeammalle tasolle, sillä ne koetaan tärkeiksi työterveys- ja turvallisuustuotteiksi. Monipaikkaisesti tehtävä työ on lisääntynyt ja kasvattanut työpisteiden määrää sekä työpisteissä tarvittavien tuotteiden kysyntää. IT-tarvikkeiden, tulostustuotteiden ja perinteisten toimistotarvikkeiden kysyntä jatkaa pandemian jälkeistä kehitystä. Tähän vaikuttaa työpaikoille palaaminen ja uusien työpisteiden kasvanut määrä. Kansainvälisen messupalvelualan kapasiteetti on palautunut pandemia-ajasta.

Geopoliittisten jännitteiden kiristyminen, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja Lähi-Idän tilanteen kärjistyminen eivät vaikuta suoraan Wulffin toimintaan, koska Wulffilla ei ole ollut toimintaa tai kumppanuuksia kriisissä osallisina olevissa maissa. Kriiseillä on kuitenkin vaikutuksia maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin, joiden muutokset saattavat välillisesti yhä vaikuttaa myös Wulffin toimintoihin. Vaikka monien tuoteryhmien saatavuushaasteet ovat väistyneet vertailukauden jälkeen maailmanlaajuisten toimitusketjujen uudelleenjärjestelyjen myötä, on mahdollista, että Lähi-Idän tilanteen kärjistymisen seurauksena uusia saatavuushaasteita ilmaantuu väliaikaisesti. Inflaatiokehityksen jatkuessa tarvitaan toimia myyntikatteen myönteisen kehittymisen varmistamiseksi. Hintainflaation laaja-alaisuus ja vaikutus käytettävien palveluiden kustannuksiin sekä näihin liittyvä epävarmuus rajoittavat ennustettavuutta.

Wulff on uudistanut Suomen työpaikkatuotteiden ja -palvelujen liiketoimintaorganisaatioitaan suunnitelmallisesti. 2021 keväällä tehty Staples Finland Oy:n (myöh. Wulff Solutions Oy) yritysoston jälkeen Wulff Oy Ab:n ja Wulff Solutions Oy:n myyntiä, hallintoa ja tukitoimintoja yhdistettiin elo-syyskuun 2021 yhteistoimintaneuvotteluissa. Organisaation tiivistämisen ansiosta yhtiö saavutti noin 1,9 miljoonan euron vuotuiset henkilöstökulusäästöt. Yhteensä vaiheittain toteutettavat toimenpiteet tuovat vuositasolla vähintään 3 miljoonaa kustannushyötyjä, joista tilikauden 2022 aikana saavutettiin noin 2,5 miljoonaa euroa. Synergiaa saadaan henkilöstön uudelleenjärjestäytymisen lisäksi muun muassa tietojärjestelmien, logistiikka- ja toimintaprosessien sekä toimitilojen yhdistämisen myötä. Vuoden 2023 aikana Wulff on saavuttanut edellä mainituilla toimenpiteillä noin 0,7 miljoonan euron kustannussynergiahyödyn.

Wulffin tavoitteena on kasvaa kannattavasti, ja sillä on jatkuva valmius olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija yritysjärjestelyissä.

TALOUDELLINEN OHJEISTUS

Wulff arvioi liikevaihdon kasvavan ja vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2024.

Ohjeistus perustuu arvioon suhteellisen lyhytaikaisesta taantumasta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Erityisesti palveluliiketoimintojen odotetaan kasvavan vuodesta 2023. Alemmat kiinteät kustannukset tukevat hyvää kannattavuuskehitystä. Keskeisiä näkymiin vaikuttavia epävarmuustekijöitä ovat inflaation ja korkotason kehitys sekä geopoliittiset kriisit ja jännitteet.

Espoossa 19.2.2024

WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
toimitusjohtaja
Elina Rahkonen
p. 040 647 1444
sähköposti:
elina.rahkonen@wulff.fi


JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Mahdollistamme paremmat ja kestävämmät työympäristöt ja täydellisen työpäivän. Teemme työpaikan sinne, missä työtäsi teet. Meiltä löydät tämän päivän työpaikkatuotteet: mm. kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, hygienia-, suojaus- ja turvallisuustuotteita, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Valikoimassamme on myös laadukkaita Canonin tulostus- ja dokumentinhallintapalveluja sekä taloushallintopalveluja. Asiakkaamme hankkivat meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja ja ratkaisuja etäkohtaamisiin. Meille on tärkeää kehittää jatkuvasti valikoimaamme yhä vastuullisemmaksi ja asiakaskokemustamme alan parhaaksi. Uusimpia palvelujamme on henkilöstövuokraus. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Näytä tiedote

Jaa artikkeli