<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Beltton-Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1. - 31.12.2006

Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.2.2007 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2006 Beltton-Yhtiöiden viime vuoden liikevaihto kasvoi ja liiketulos parani selvästi edellisvuodesta. Vuoden 2006 liikevaihto nousi 3,2 prosenttia ja liiketulos 40,3 prosenttia. Konsernin liikevaihto oli 62,0 milj. euroa (60,1 milj. euroa). Liikevoittoa kertyi 2,42 milj. euroa (1,72 milj. euroa). Tulos ennen satunnaiseriä nousi 42,6 % ja oli 2,22 milj. euroa (1,55 milj. euroa). Tilikauden tulos kasvoi 15,1 prosenttia ja oli 1,30 milj. euroa (1,13 milj. euroa). Osakekohtainen tulos nousi 0,20 euroon (0,17 euroa). Hallituksen esitys jaettavaksi osingoksi on 0,12 euroa osakkeelta (0,10 euroa / osake). LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS Belttonin liikevaihto kasvoi 3,2 % edellisvuodesta. Liikevaihtoa kertyi 62,0 milj. euroa (60,1 milj. euroa). Konsernin tuoteryhmistä erityisesti yritysimagotuotteiden myynti kasvoi. Yhtiön toiminta kaikissa toimintamaissa (Suomi, Ruotsi, Norja ja Viro) oli kannattavaa. Beltton-Yhtiöiden myynti ja tulos kasvoivat viime vuodesta. Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Teimme viime vuoden kolmannella ja neljännellä neljänneksellä selvästi viime vuotta paremman tuloksen. Viimeisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi 10 % edellisvuoden vastaavasta. Myös viimeisen kvartaalin liiketulos kasvoi. Panostukset kustannustehokkuuteen tuottivat hyviä tuloksia koko konsernissa. Sekä toimisto- ja atk-tarvikkeita myyvä Wulff Oy Ab että liike- ja mainoslahjoihin erikoistunut KB-tuote Oy hankkivat vuoden aikana useita merkittäviä uusia sopimusasiakkaita. Nämä uudet asiakkuudet näkyvät tuloksessamme myynnin kasvuna. Odotan myönteisen kehityksen jatkuvan myös vuonna 2007.” Liiketoiminnan tulos oli 2,42 milj. euroa (1,72 milj. euroa), joka vastaa 3,9 % (2,9 %) liikevaihdosta. Tulos ennen satunnaiseriä nousi 42,6 % ja oli 2,22 milj. euroa (1,55 milj. euroa). Tulos osaketta kohti nousi 0,20 euroon, kun se vuotta aiemmin oli 0,17 euroa. Oma pääoma osaketta kohden oli 2,66 euroa, kun se edellisvuonna oli 2,58 euroa. Tilikauden voitto kasvoi 15,1 % edellisvuodesta ja oli 1,30 milj. euroa (1,13 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 9,4 prosenttia (6,5 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 7,8 prosenttia (7,2 %). RAHOITUS JA INVESTOINNIT Liiketoiminnan kassavirta oli katsauskaudella 2,09 milj. euroa positiivinen (1,72 milj. euroa). Taseen loppusumma 31.12.2006 oli 40,7 milj. euroa (38,1 milj. euroa). Katsauskauden päättyessä yhtiön omavaraisuusaste oli 45,0 % (46,7 %). Konsernin likvidit varat olivat katsauskauden päättyessä 5,88 milj. euroa (4,47 milj. euroa). Nettovelkaantumisaste oli 45,9 % (46,3 %). Konsernin taseeseen kirjatut käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilikaudella 1,12 milj. euroa (0,96 milj. euroa) eli 1,8 % (1,6 %) liikevaihdosta. Investoinnit kohdistuivat pääosin autoihin ja IT-järjestelmien kehittämiseen. TOIMISTOMAAILMAN MARKKINAT Toimistomaailman markkinat ovat kasvaneet viime vuosina tasaisesti pari prosenttia vuodessa. Vuoden 2006 aikana markkinat jatkoivat samansuuntaista kasvua. Suomen markkinat kasvoivat arviolta noin kaksi prosenttia, Ruotsin kolme prosenttia, Norjan kaksi prosenttia ja Viron 10 prosenttia. Viron markkinoiden uskotaan kasvavan jatkossakin Skandinavian markkinoita nopeammin. Belttonin toimialalla keskittymiskehitys jatkui. Syksyllä 2006 hollantilainen toimistomaailman yritys Buhrmann N.V. osti osakekannan norjalaisesta Andvord Tybring-Gjedde ASA:sta. Andvord Tybring-Gjedde on alansa markkinajohtaja Norjassa. Ruotsissa Frans Svanström & Co AB vankensi asemaansa toimistoalan markkinoilla Wettergrens i Göteborg AB:n ja Killbergs Kontorsvaruhus AB:n ostoilla. Vuoden aikana Beltton-konserni vahvisti asemaansa alan markkinajohtajana Suomessa. HENKILÖSTÖ Belttonin palveluksessa oli vuoden 2006 lopussa 412 henkilöä (434). Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 423 (460) henkeä. Ruotsissa, Norjassa ja Virossa työskenteli yhteensä 82 henkeä (68). Henkilöstömäärän vähenemiseen vaikutti Wulff Oy Ab:n 21 logistiikkatyöntekijän siirtyminen Postin palvelukseen Wulffin ja Postin yhteistyösopimuksen myötä marraskuussa 2006. Konsernin henkilökunnasta noin 70 prosenttia toimii myynnin eri tehtävissä ja 30 prosenttia hallinnon ja logistiikan tehtävissä. Henkilökunnasta 52 prosenttia on miehiä ja 48 prosenttia naisia. Belttonlaisista hieman alle puolet on alle 35-vuotiaita. Beltton-konserni panostaa vahvasti rekrytointiin myös vuonna 2007. Yhtiöllä on jatkuva rekrytointivalmius ja mahdollisuus kouluttaa kymmeniä aloittavia myyntineuvottelijoita samanaikaisesti. VUODEN 2006 TAPAHTUMIA Huhtikuussa 2006 Beltton vahvisti markkina-asemiaan Norjassa ostamalla Nordisk Profil A/S:n osake-enemmistön. Nordisk Profil A/S työllistää 14 henkilöä, jotka kaikki siirtyivät kaupan yhteydessä Belttonin palvelukseen. Yrityskauppa lisäsi Beltton-konsernin ostotoiminnan synergioita Beltton myydessä samoja toimisto- ja atk-oheistuotteita Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Rekrytointia kehitettiin perustamalla myynnin rekrytointiin keskittyvä Vendiili Oy kesäkuussa 2006. Yritystä vetää aiemmin Belttonin henkilöstöpäällikkönä toiminut BBA Juha Sinisalo. Vendiili yhdistää laadukkaita työntekijöitä etsivät myyntialan työnantajat. Kesällä lanseeratusta Pimp My Life –kampanjasta saatiin runsaasti kontakteja ja tehtiin hyviä rekrytointeja. Kampanja jatkui joulukuussa 2006. Belttonin tytäryritys Wulff Oy Ab solmi marraskuussa yhteistyösopimuksen Itella Logistics Oy:n kanssa. Toimisto- ja atk-tarvikkeiden logistiikkasopimus on Wulffille merkittävä panostus kilpailukykyyn ja mahdollistaa Belttonille strategian mukaisen kasvun. Beltton uskoo uuden logistiikkakonseptin vahvistavan koko konsernin asemaa toimistotarvikemarkkinoilla. Konsernin liikelahjatalo KB-tuote Oy osti syyskuussa osake-enemmistön IM Inter- Medson Oy:stä. Kauppa vahvistaa edelleen Beltton-konsernin markkina-asemaa yritysimagotuotteissa. KB-tuotteelle vuosi 2006 oli menestyksekäs: Vuoden aikana KB-tuote Oy hankki 20 uutta sopimusasiakasta. Uusien sopimusasiakkuuksien uskotaan kasvattavan KB-tuotteen liikevaihtoa myös vuonna 2007. Suoramyynnin onnistuneet rekrytoinnit ja panostukset uusasiakashankintaan näkyivät myynnin myönteisenä kehityksenä loppuvuodesta. Konsernin suoramyynnin liiketoiminta koostuu kahdeksasta Suomen myyntiyrityksestä, jotka myyvät atk- oheistuotteita, toimistotuotteita, yritysimagotuotteita ja ergonomiatuotteita. Vuonna 2005 Ruotsissa aloitetusta telemarkkinoinnista on saatu lupaavia tuloksia myös vuonna 2006. Puhelinmyynti tukee erityisesti suoramyynnin toimintaa. Norjassa telemarkkinointi aloitettiin vuonna 2006. Se on vaikuttanut positiivisesti Norjan liiketoiminnan kehittymiseen. OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT Yhtiön osakkeen arvo 31.12.2006 oli 4,59 euroa (4,40 euroa). Vuoden 2006 aikana Belttonin osaketta vaihdettiin 679.666 kappaletta (729.800 kpl) eli 10,4 % (11,2 %) osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeiden vaihto euroissa oli 2.839.617 euroa (3.631.461 euroa). Yhtiön osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa oli 29,9 milj. euroa (28,5 milj. euroa). Osakepääoma oli 2,60 milj. euroa (2,60 milj. euroa) ja oma pääoma osaketta kohden oli 2,66 euroa, kun se edellisenä vuonna oli 2,58 euroa. Beltton-Yhtiöt Oyj:llä ei tällä hetkellä ole voimassa olevia optio-ohjelmia. Joulukuun 2006 lopussa Belttonin osakkeenomistajien määrä oli 664 (647). Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa olivat: Heikki Vienola 2.518.055 kpl 38,7 % Ari Pikkarainen 1.381.745 kpl 21,2 % Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 450.000 kpl 6,9 % Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 350.000 kpl 5,4 % Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 283.900 kpl 4,4 % EQ Pikkujättiläiset/EQ Rahastoyhtiö Oy 247.540 kpl 3,8 % Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 110.700 kpl 1,7 % Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola 100.000 kpl 1,5 % Hietala Pekka 84.100 kpl 1,3 % Sundholm Göran 50.000 kpl 0,8 % Beltton-Yhtiöillä ei ollut liputusilmoituksia vaativia omistusmuutoksia vuoden 2006 aikana. HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,17 euroa). Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 maksetaan osinkona 0,12 euroa (0,10 euroa) osakkeelta, joka vastaa 60,2 % tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta. VUODEN 2007 NÄKYMÄT Beltton uskoo toimistomaailman markkinoiden kasvavan vuonna 2007. Beltton uskoo menestyksekkäästi toteutetun sopimusasiakastoimintamallin mahdollistavan markkinakasvua voimakkaamman kasvun. Belttonin vuoden 2007 näkymät ovat myönteiset. Yhtiön johto uskoo, että sekä liikevaihto että yhtiön tulos kasvavat vuonna 2007. Strategian mukaista kasvua pyritään nopeuttamaan yritysostoin, joita yhtiöllä on jatkuva valmius toteuttaa. YHTIÖKOKOUS JA TALOUDELLISET TIEDOTTEET Beltton-Yhtiöt Oyj varsinainen yhtiökokous pidetään 4.4.2007. Yhtiö lähettää kutsut osakkaille viikolla 11, jolloin ilmestyy myös yhtiön vuosikertomus vuodelta 2006. Yhtiön osavuosikatsaus kaudelta 1.1.-31.3.2007 julkistetaan 9.5.2007. Beltton-Yhtiöt Oyj - Konserni (1000 euro) TULOSLASKELMA 10-12/06 10-12/05 1-12/06 1-12/05 LIIKEVAIHTO 18 864 17 087 62 045 60 101 Liiketoiminnan muut tuotot 124 118 329 271 Materiaalit ja palvelut 9 873 9 470 32 874 31 807 Henkilöstökulut 4 667 3 809 15 347 15 016 Poistot ja arvonalentumiset 326 305 1 214 1 219 Liiketoiminnan muut kulut 3 089 2 701 10 519 10 606 LIIKETULOS 1 033 920 2 420 1 724 Rahoitustuotot ja -kulut 22 -37 -203 -171 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1 054 883 2 216 1 554 Satunnaiset erät 0 0 0 0 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 1 054 883 2 216 1 554 Tuloverot 285 -33 807 287 Vähemmistön osuus 110 64 113 142 TILIKAUDEN TULOS 659 853 1 296 1 126 TASE (1000 euro) Varat 12/2006 12/2005 PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 454 332 Konserniliikearvo 4 903 4 542 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 4 913 5 127 Myytävissä olevat sijoitukset 235 265 Sijoitukset 149 149 PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 10 654 10 416 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 10 590 10 507 Myyntisaamiset 8 933 7 255 Muut saamiset 3 654 4 142 Laskennalliset verosaamiset 972 1 330 Rahavarat 5 876 4 471 LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 30 025 27 705 VARAT YHTEENSÄ 40 679 38 121 Oma pääoma ja velat 12/2006 12/2005 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2 603 2 603 Ylikurssirahasto 7 662 7 662 Kertyneet voittovarat 5 740 5 386 Tilikauden tulos 1 296 1 126 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 17 302 16 777 Vähemmistön osuus 889 1 021 VELAT Pitkäaikaiset velat 8 281 8 173 Lyhytaikaiset velat 14 207 12 149 VELAT YHTEENSÄ 22 488 20 322 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 40 679 38 121 TUNNUSLUVUT (1000 euro) 10-12/06 10-12/05 1-12/06 1-12/05 Liikevaihto 18 864 17 087 62 045 60 101 Liikevaihdon kasvu % 10,4 % -1,0 % 3,2 % -0,5 % Liiketulos 1 033 920 2 420 1 724 %liikevaihdosta 5,5 % 5,4 % 3,9 % 2,9 % Tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja 1 054 883 2 216 1 554 % liikevaihdosta 5,6 % 5,2 % 3,6 % 2,6 % Katsauskauden tulos 659 853 1 296 1 126 % liikevaihdosta 3,5 % 5,0 % 2,1 % 1,9 % Omavaraisuusaste% 45,0 % 46,7 % Oman pääoman tuotto% 7,8 % 7,2 % Sijoitetun pääoman tuotto% 9,4 % 6,5 % Nettovelkaantumisaste 45,9 % 46,3 % Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 332 253 1 122 957 % liikevaihdosta 1,8 % 1,5 % 1,8 % 1,6 % Henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana 423 460 Henkilöstö katsauskauden lopussa 412 434 Tulos / osake, euro 0,10 0,13 0,20 0,17 Oma pääoma / osake, euro 2,66 2,58 KASSAVIRTA (1000 euro) 1-12/06 1-12/05 Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut 60 367 59 526 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 305 251 Maksut liiketoiminnan kuluista -58 186 -57 767 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 2 487 2 011 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -410 -325 Saadut korot liiketoiminnasta 114 79 Maksetut välittömät verot -98 -49 Liiketoiminnan rahavirta 2 093 1 716 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 096 -957 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 274 56 Tytäryhtiöosakkeiden hankinnat -302 0 Tytäryhtiöosakkeiden luovutustulot 75 0 Luovutustulot muista sijoituksista -107 518 Investointien rahavirta -1 156 -383 Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti 0 0 Maksetut osingot -745 -1 041 Saadut osingot 195 57 Investoinnit lyhytaikaisiin sijoituksiin lisäys (-) 0 0 Lyhytaikaisten sijoitusten luovutustappiot 0 0 Lainojen nostot 1 615 1 715 Lainojen takaisinmaksut -704 -336 Rahoituksen rahavirta 361 395 Rahavarojen muutos 1 298 1 728 KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1 - 31.12.2006 (1000 euro) Osake- Yli- Voitto- Yhteen- Vähem- Yhteen- pääoma kurssi- varat sä mistö- sä rahasto osuus Oma pääoma 1.1.2006 2 603 7 662 6 512 16 777 1 021 17 798 Tilikauden voitto 1 296 113 1 409 Osingonjako -651 -94 -745 Myytävissä olevat sijoi- tukset: Omaan pääomaan kirjatut arvostusvaiku- tukset -21 -21 Omaan pääomaan kirjattavat rahoitusinstrumentit -75 -75 Muuntoerot -24 -24 Omistusosuuden muutokset -151 -151 Oma pääoma 31.12.2006 2 603 7 662 7 037 17 302 889 18 191 BELTTON-YHTIÖT OYJ HALLITUS Lisätietoja: Toimitusjohtaja Heikki Vienola p. (09) 5259 0050 tai 050 65 110 e-mail heikki.vienola@beltton.fi IR-vastaava Sirpa Väisänen p. (09) 5259 0050 tai 0400 943 243 e-mail sirpa.vaisanen@beltton.fi JAKELU www.beltton.fi Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Näytä tiedote

Jaa artikkeli