Millaisia välineitä sinun työpaikallasi tarvitaan?

Kun työpaikalle on aika hankkia tarpeelliset ensiapuvälineet, kannattaa hetken miettiä, mitä niiden laadukkuus ja turvallisuus merkitsee.

Kun lähdetään hankkimaan ensiaputarvikkeita joko täysin uuteen tilaan tai uusimaan jo olemassa olevaa välineistöä, kannattaa miettiä muutamia tärkeitä seikkoja: Millaisia välineitä omalla työpaikalla tarvitaan? Minne ne pitää sijoittaa? Millaisia ovat laadukkaat ja turvalliset ensiapuvälineet?

Ensiapuvälineistöä on saatavilla erilaisten toimijoiden kautta, ja yhä enemmän niitä on mahdollista tilata myös verkkokaupoista. Jos tuntuu työläältä tai hankalalta alkaa itse kartoittaa työpaikan turvallisuusriskejä, on hyvä ottaa avuksi ensiapuvälineistöön perehtynyt asiantuntija. Wulff tarjoaa sopimuspalvelua, jossa ammattilainen auttaa määrittelemään jokaiselle työpaikalle sopivan ensiapuvälineistön. Sopimuspalvelu on helppo tapa huolehtia siitä, että työpaikalla on tarvittavat ja ajanmukaiset välineet.

Wulffin asiantuntija aloittaa katsastamalla sen, millaisia vaaroja tai onnettomuusriskejä työpaikalla on. Kartoitus erilaisista ensiapuvälineistä ja niiden sijoittamisesta työtiloihin käydään sen jälkeen läpi asiakkaan kanssa, ja suositusten perusteella asiakas päättää sen, millaista kalustoa työpaikalle hankitaan.

Työnantajan velvollisuus ensiapuvalmiuden ylläpitämisestä on kirjattu työturvallisuuslakiin. Lain mukaan työpaikalla on oltava riittävät ensiapuvälineet. Työpaikan ensiapuvälineistön tulee olla selkeästi näkyvillä ja saatavilla, sillä onnettomuuden sattuessa niitä ei ole aikaa etsiä.

Toimivuus on laatua

Wulffin valikoimissa olevat ensiapuvälineet ovat laadukkaita, testattuja ja turvallisia. Ne toimittaa englantilainen Wallace Cameron, joka on maailman johtavia ensiaputuotteiden valmistajia. Yrityksellä on jo 65 vuoden kokemus ensiaputuotteiden suunnittelusta ja kehittämisestä. Sen perustaja, Lordi Wallace, uskoi vakaasti tuotteisiinsa, ja tämän päivän Wallace Cameron jatkaa samalla laatutietoisella tiellä.

Wulffin tarjoamissa tuotteissa on tarkoin mietitty niiden toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, mikä takaa korkean laadun. Tuotteet sijoitetaan työpaikalle niin sanotuissa ensiapupisteissä, eli seinään kiinnitettävissä pakkauksissa, jotka on suunniteltu niin, että hätätilanteessa ne voi nopeasti irrottaa ja siirtää sinne, missä apua tarvitaan. Kaikki ensiapupisteet ovat jälkivalaisevia ja näkyvät pimeässä, jolloin ne on helppo hätätilanteessa paikantaa.

Wulffin ensiapuvälineistön sopimuspalveluun kuuluu riskitekijöiden kartoituksen lisäksi ensiapuvälineiden ja tarvikkeiden sijoittaminen ja kiinnitys tarpeellisille paikoille työtiloihin sekä tuotteiden ylläpito ja huolto. Tuotteissa on suomenkieliset käyttöturvatiedotteet.

Wulffin asiantuntijat tuntevat tuotteidensa toimivuuden erinomaisesti, ja he antavat opastusta kaikkien tuotteiden käyttämiseen. Kaikki asiantuntijat ovat käyneet ensiapukoulutuksen, ja he ylläpitävät omaa ammattitaitoaan ensiapuvälineistön asiantuntijoina jatkuvalla kouluttautumisella.

Sydäniskuri voi säästää henkiä

Wulffin ensiapuvälineistön valikoimassa on laajasti erilaisia pakkauksia monenlaisiin hätätilanteisiin, joita työpaikoilla voi sattua, olipa kyseessä sitten konttori tai keittiö: haavojen ja palovammojen hoitoon, silmien huuhteluun, kehon eritteiden puhdistamiseen ja mm. HIV- ja B-hepatiittiviruksilta suojautumiseen.

Entistä useammin työpaikoille hankitaan myös sydänpysähdystilanteessa tarvittava defibrillaattori, deffa, eli sydäniskuri.

Joka vuosi Suomessa noin 3 500 ihmistä saa äkillisen, odottamattoman sydänpysähdyksen. Tilanteessa on toimittava nopeasti. Ensisijaisesti tulee soittaa hätänumeroon 112, ja kun tilanne vaatii, aloitetaan elvytys. Defibrillaattori voi lisätä elvytettävän eloonjäämismahdollisuuksia oleellisesti.

Defibrillaattorilla annetaan elvytettävälle tasavirtasähköisku, jolla koitetaan pysäyttää sydänpysähdyksen aiheuttanut rytmihäiriö. Defibrillaattoria on turvallista käyttää, koska se tunnistaa, onko kyseessä iskua vaativa haitallinen rytmihäiriö vai ei, ja se neuvoo laitteen käyttäjää toimimaan askel askeleelta. Wulffin ensiapuvälineistöön kuuluvat myös laadukkaat ja helppokäyttöiset defibrillaattorit. Wulffin asiantuntijat neuvovat, mistä työpaikan defibrillaattorille löytyy sopiva esteetön paikka.

Ota asiantuntija avuksi kartoittamaan työpaikkasi ensiapuvälineistä tarve, niin voit taata henkilökunnallesi turvallisen, viihtyisän ja tehokkaan työpaikan!