<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Osinkojen jakaminen - miten jaat osinkoja oikein

Näin jaat osinkoja oikein

Yrittäjänä on tärkeää ymmärtää osinkojen merkitys ja niiden vaikutus yritystoimintaan. Kokosimme tähän blogiin tärkeitä vinkkejä liittyen osinkotietouteen.

Mitä osingot ovat?

Osinko on käytännössä osakkeenomistajan osuus osakeyhtiön tekemästä voitosta. Pörssiyhtiöissä osingot jaetaan yleensä kerran vuodessa. Osinkojen jakaminen on tapa maksaa osakeyhtiön tuottamaa voittoa osakkeenomistajille, jonka vuoksi osinkojen jako on monesti odotettu hetki sijoittajille.

Osingon saaja maksaa veroa osinkona saamistaan tuloista, mutta osinkotuloja verotetaan hieman eri tavalla sen mukaan, onko osinko peräisin listatusta vai listaamattomasta yhtiöstä. Myös ulkomailta saatujen osinkojen verotukseen liittyy tiettyjä rajauksia.

Osinkojen jakaminen on tärkeä osa osakeyhtiön toimintaa. Osingon jakamiseen liittyy reunaehtoja ja taloudellisia pelisääntöjä, joita avaamme tässä blogissa enemmän.

6 tärkeää seikkaa osingoista

Osingot ovat osuus yhtiön voitosta

Osinko on osuus osakeyhtiön voitosta, joka jaetaan yhtiön omistajille eli osakkeenomistajille. Osingot jaetaan yleensä rahana, mutta ne voivat olla myös muussa muodossa, kuten osakkeina tai muuna omaisuutena.

Osingot ovat tärkeä osa sijoittajien tuottoa

Monille sijoittajille osingot ovat tärkeä osa sijoitustuottoa. Säännölliset osingot voivat tuoda lisäarvoa sijoitussalkkuun ja auttaa tasaamaan sijoitustuottojen vaihtelua.

Osinkopolitiikka

Yrityksen osinkopolitiikka määrittää, kuinka paljon ja millä tavalla osinkoja jaetaan. Yrittäjän on tärkeää harkita osingonjakopolitiikkaa strategisesti ja ottaa huomioon yrityksen taloudellinen tilanne ja tulevat investointitarpeet.

Isonkojen verotus

Osingot ovat veronalaista tuloa osakkeenomistajille. Sekä yrityksen että osakkeenomistajan on tärkeää ottaa huomioon verotukselliset asiat osinkojen jakamisessa. Yrityksen on huolehdittava verojen asianmukaisesta ennakonpidätyksestä ja -maksusta, kun taas osakkeenomistajat ovat vastuussa osinkojen verotuksesta henkilökohtaisessa verotuksessaan. Osingon verotuskäytäntö vaihtelee sen mukaan, onko osinko saatu listaamattomasta vai listatusta yhtiöstä tai osakesäästötililtä.

Kirjanpito ja raportointi

Osinkojen jakamisesta tulee pitää asianmukaista kirjanpitoa, ja siitä on tehtävä raportointi yrityksen tilinpäätöksessä. Osingonjaosta voi päättää yrityksen hallituksen kokouksessa, jolloin asia kirjataan myös pöytäkirjaan.

Osingot ilmoitetaan osakkeenomistajille osinkotodistuksilla, joissa kerrotaan osingon määrä ja maksupäivä. Jos julkisesti noteerattu yhtiö jakaa osinkoa, osinko verotetaan sinä vuonna, kun se on maksettu. Mikäli listaamaton yritys jakaa osinkoa, sitä verotetaan pääomatulona tai ansiotulona. Osinko on sen verovuoden tuloa, jonka aikana osinko on ollut yhtiökokouksen päätöksen perusteella nostettavissa. Jos osingon nostoajankohdasta ei ole yhtiökokouksessa erikseen päätetty, katsotaan osingon olevan nostettavissa samana päivänä kuin yhtiökokous on pidetty.

Osinkojen vaikutus yrityksen pääomaan

Osinkojen jakaminen vähentää yrityksen voitonjakokelpoista pääomaa ja voi vaikuttaa sen tuleviin investointimahdollisuuksiin ja kasvusuunnitelmiin. Yrityksessä tulisikin harkita osinkojen jakamista mahdollisten tulevien suunnitelmien kautta.

Osingot ovat tärkeä osa osakeyhtiön toimintaa ja sijoittajien tuottoa. Yrittäjänä on tärkeää ymmärtää osinkojen merkitys ja niiden vaikutus sekä yrityksen että henkilökohtaiseen talouteen. Tietoinen päätöksenteko osinkopolitiikassa ja verotuksessa voi auttaa yrittäjää maksimoimaan yrityksen arvon ja sijoitustuotot.

Tarvitsetko apua osinkoasioissa? Asiantuntijamme ovat valmiita auttamaan! Tutustu taloushallinnon palveluihimme.

Jaa artikkeli