<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Multicopy – mainio paperivalinta moneen

Laadukkaan ja vastuullisen, Wulffin myymän Multicopy-paperin takaa löytyy kansainvälinen, päällystämättömän toimistopaperin valmistaja  Sylvamo. Sylvamo ja Wulff jakavat useita samoja toimintaa ja kehitystä ohjaavia arvoja. Yksi tärkeimmistä on vastuullisuus ja toimet ympäristön suojelemiseksi

Multicopy-perheen papereita on valmistettu Nymöllan tehtaalla Etelä-Ruotsissa aina vuodesta 1977 lähtien. Keskeisenä Multicopy-tuotteiden raaka-aineena on pohjoisten metsiemme uusiutuva resurssi, puu. Sylvamon Nymöllan tuotantolaitos on moderni, integroitu sellu- ja hienopaperitehdas. Kahden eri tyyppisen tehdastoiminnan integraatio mahdollistaa sen, että samassa tehtaassa voidaan valmistaa yhtäaikaisesti sekä sellua että paperia. Prosessi säästää monia luonnonvaroja ja energiaa! 

Lähituotannolla säästetään luontoa

Korkealaatuiset Multicopy-kopiopaperi, -tulostuspaperi ja paperit vaativaan erikoiskäyttöön syntyvät Sylvamon itse valmistamasta Sylvamon valmistama laadukkaasta sellusta. Yhdistämällä lyhytkuituista lehtipuusellua pitkäkuituiseen havuselluun saavutetaan eri paperilaatujen edellyttämät ominaisuudet.  Multicopy-paperin valmistuksessa käytettävä puu on ensisijaisesti aina paikallista puuta, ja sitä hankitaan kestävästi hoidetuista pohjoismaisista metsistä. Puut, joista paperi valmistetaan ovat kasvaneet keskimäärin 90 kilometrin säteellä Nymöllan tehtaasta. Tämä minimoi puun kuljetuksesta aiheutuvaa ympäristövaikutusta. Etelä-Ruotsissa valmistetulla paperilla on lisäksi lyhyt matka kaikkien Wulff-konsernin pohjoismaisten asiakkaiden tulostimiin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Kun ostat Multicopy-kopiopaperia voit olla varma, että se on tuotettu lähellä ja mahdollisimman ympäristöystävällisesti.  

Puun jäljitettävyys

Puun alkuperän selvittäminen on Sylvamolle tärkeää. Kun alkuperä on tiedossa, voidaan kuitulähteiden laillisuudesta ja vastuullisuudesta varmistua. Sylvamolla on käytössään jäljitettävyysjärjestelmä, jonka avulla paperin raaka-aineeksi päätyvien puiden alkuperä varmistetaan ja dokumentoidaan. Viime vuonna Nymöllan tehtaassa saavutettiin tärkeä virstanpylväs, kun tavoite 100 %:sta jäljitettävyydestä paperin valmistuksessa käytetystä puusta saavutettiin.

Chip pile with the activated sludge plant (1)

Vastuullinen ja kestävä tuotanto

Energiankulutus

Ympäristön ja tehtaan energiankulutuksen kannalta on hyödyllistä keskittää sekä sellun että paperin valmistus samaan paikkaan. Sellun tuotannosta syntyvää energiaa hyödynnetään paperin tuotannossa. Kaikki Sylvamon Nymöllan tehtaan tuotannossa tarvittu energia saadaankin tehtaan omasta toiminnasta. Tehdas on myös lähes omavarainen lämpöenergian osalta. Lisäksi sen toiminta tuottaa noin 40 % kaikesta tehtaan tarvitsemasta sähköstä. Yli 90 % tehtaan käyttämästä polttoaineesta on biopolttoaineita. Lämpöenergiaa, jota ei tarvita omaan toimintaan, ohjataan paikalliseen kaukolämpöverkkoon.  

Vesi

Nymöllassa virtaavasta joesta, Skräbesta, saadaan tehtaan tarvitsema vesi. Puhdistettu jätevesi kulkee pitkän putken kautta takaisin Itämereen. Veden käyttöä säätelevät Ruotsin viranomaiset.

Nymöllan tehtaan toiminnasta syntyvävä jätevettä hyödynnettään biokaasun tuotannossa. Kumppanina tässä on energiayhtiö Gasum. Sellun valmistusprosessista peräisin oleva jätevesi, jossa on orgaanista ainesta, hajoaa anaerobisessa prosessissa nestemäiseksi biokaasuksi. Biokaasu on vihreä energianlähde ja siten ympäristöystävällisempi vaihtoehto fossiilisille polttoaineille. Nymöllan tehtaalla tuotetaan jopa 75-90 gigawattituntia biokaasua vuodessa. Tällä määrällä biokaasua voisi tehdä päivittäisen bussimatkan maailman ympäri!

Jäännöstuotteet

Suuri osa paperin valmistuksen aiheuttamista jäännöstuotteista kierrätetään erilaisten talteenottojärjestelmien avulla. Vähintään 95 % Nymöllan tehtaan sulfaattisellu-kemikaaleista kerätään talteen. Lisäksi esimerkiksi vuonna 2022  kiinteän polttoaineen kattilasta peräisin olevaa tuhkaa levitettiin takaisin metsän ravinteeksi 11 000 tonnin verran.

Ympäristömerkit

Sylvamon Multicopy-paperille on myönnetty useita ympäristösertifikaatteja. Multicopy-paperi on sertifioitu seuraavilla ympäristömerkeillä:

Joutsenmerkki

Joutsenmerkki on Pohjoismaissa käytettävä virallinen ympäristömerkki, joka kertoo sillä merkityn tuotteen tai palvelun noudattavan sille suunniteltuja ympäristökriteereitä.

EU:n ympäristömerkki

"EU-Kukka" eli  EU-ympäristömerkki kertoo kuluttajille, että tuote täyttää tiukat ympäristövaatimukset. Merkin kriteerit laatii ja merkin yrityksen käyttöön myöntää riippumaton kolmas osapuoli. Kriteereissä huomioidaan merkittävimmät ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta, ja vaatimuksia myös tiukennetaan aika ajoin.

FSC®

FSC-sertifikaatti on metsäsertifikaatti, joka takaa, että metsätuotteet on tuotettu kestävästi ja vastuullisesti. Sertifikaatti myönnetään Vastuullisen metsänhoidon yhdistyksen (Forest Stewardship Council, FSC) standardien mukaisesti. Yhdistyksen tavoitteena on edistää kestävää metsänhoitoa ja vastuullista metsätaloutta.

TCF

TCF-merkintä kertoo, että Multicopy-paperin tuotannossa käytetty sellu on täysin kloorivapaata (Totally Chlorine Free). Paperin valkaisussa ei käytetä klooria tai klooriyhdisteitä, jolloin paperin valmistuksessa käytetty vesi säilyy lähtökohtaisesti puhtaampana luonnon omassa veden kulkukierrossa.

Tuotantoympäristön turvallisuus

Sylvamo huolehtii turvallisesta työympäristöstä monin tavoin. Yhtiön työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä on sertifioitu ISO 45001 -standardin mukaisesti. Työntekijöiden, urakoitsijoiden ja vierailijoiden terveys ja turvallisuus varmistetaan, jotta vahingoilta vältytään.

Laadukasta paperia kotiin ja työpaikalle 

Nymöllan tehtaalla valmistetaan Multicopy-papereihin kuuluvat premiumpaperit Multicopy ja Multicopy Zero. 

Multicopy-paperit on valmistettu ColorLok®-tekniikaa hyödyntäen. ColorLok®-ominaisuudella varustetussa paperissa mustesuihkutulostimen muste imeytyy syvemmälle paperiin, kun taas pigmentit pysyvät lähellä paperin pintaa. Näin tulostusjälki on mustempaa ja värit voimakkaampia kuin normaalille paperille tulostettaessa. Multicopy-paperi tekee kuvista ja grafiikasta selkeää ja sille tulostetusta tekstistä tarkempaa. ColorLok®-tekniikalla valmistetuilla papereilla on myös lyhyempi kuivumisaika. Multicopy-paperi on valmistettu ISO 9706 -standardin mukaisesti. Tämä standardi määrittelee vaatimukset paperille ja kartongille, jotta paperi on mahdollisimman kestävää ja säilyy käyttökelpoisena ja laadukkaana mahdollisimman pitkään. 

Multicopy

Multicopy on helppokäyttöinen, kestävä premium-paperi, joka sopii kaikenlaisiin toimiston ja työpaikan laitteisiin. Sen käsiteltävyys on erinomainen. Multicopy-paperiarkeista on valmistusvaiheessa poistettu sen pinnalle valmistuksen aikana kertynyt  paperipöly. Tämä ehkäisee pölyn aiheuttamia tulostintukoksia, joka säästää käyttäjältään sekä aikaa että rahaa. Multicopy-tulostipaperia on saatavilla 75–160 g/m² paksuisena. Multicopy-paperi soveltuu lasertulostukseen, mustesuihkutulostukseen, digitaaliseen tulostukseen, esipainatukseen sekä kopioimiseen ja monistamiseen.

Multicopy Zero
 

Multicopy Zero on laadukas hiilineutraali kopiopaperi, joka sopii kaikkiin toimistolaitteisiin. Kun työpaikan paperivalinta on Multicopy Zero, autatte  pelastamaan planeettamme paperiarkki kerrallaan. 

Sylvamon Climate Impact Partners -kumppanuuden ansiosta kaikki toiminnalle välttämättömät fossiiliset kasvihuonepäästöt kompensoidaan. Sylvamo on mukana kahdessa kompensaatioprojektissa: metsittämisprojektissa  Ghanassa ja Darkwoods Forestin suojelussa Kanadassa.

Multicopy Zero -kopiopaperia on saatavilla A4- ja A3-koossa. Tämän paperin paksuus on 80 g/m².

Multicopy premium-paperit hankit Wulffinkulmasta!

Multicopy_09-2022_680x400


 

 

Jaa artikkeli