Ympäristöajattelu-vastuullisuus

Laatusertifikaatit

Sertifikaatit

Wulff suhtautuu vastuullisesti ympäristöasioihin. Wulff ottaa toiminnassaan huomioon ympäristöriskit ja panostaa ympäristöystävälliseen toimintaan. Jaamme asiakkaillemme tietoa toimisto- ja IT-tarvikkeiden kierrätyksestä, kierrätysratkaisuista sekä esimerkiksi huolehdimme asiakkaidemme käytettyjen värikasettien kierrätyksestä. Edistämme henkilökunnan myönteistä asennoitumista ympäristöasioihin ja niiden kehittämiseen. Wulff Oy Ab:lle on myönnetty ISO 14001 ja ISO 9001 -sertifikaatit.

Vastuullisuus

Tavarantoimittajia valittaessa Wulff suosii kestävään kehitykseen sitoutuneita yrityksiä. Tuotteistoomme valitaan mielellään tuotteita, joissa on käytetty ympäristöystävällisiä raaka-aineita ja tuotantomenetelmiä, joiden materiaalivalinnoissa on suosittu kierrätettyjä sekä nopeasti uusiutuvia raaka-aineita ja joiden kuljetuksesta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt on minimoitu. Kaikki Wulffin tavaralähetyksissä käytetyt pakkausmateriaalit ovat kierrätettävissä tai käytettävissä energiana.

Hiilineutraalit toimitukset

Wulff varastoi tuotteensa keskeisellä paikalla Suomessa, Postin jakelukeskuksessa Akaalla, ja tavarantoimituksissa käytämme Posti Green -kuljetuksia. Posti Green -kuljetuksia käyttämällä edistämme hiilidioksidipäästöjen vähentämistä toimitusketjun prosesseissa. Posti kompensoi kaikki Posti Green -kuljetuksilla syntyneet CO2-päästöt ilmastoprojekteja rahoittamalla. Energiatehokkuuden parantamisella ja vähäpäästöisemmän uusiutuvan energian käytön avulla hiilidioksidipäästöjä pienennetään.