<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Wulff muuttaa raportointirakennettaan ja julkaisee segmenttien vertailutiedot

PÖRSSITIEDOTE | 11.4.2024 KLO 14.00

Wulff muuttaa raportointirakennettaan 1.1.2024 alkaen vastaamaan paremmin nykyisiä liiketoimintojaan ja niiden kehitystä. Uusi raportointirakenne on yhdenmukainen sen kanssa, miten yhtiön johto seuraa Wulffin liiketoimintojen operatiivista kehitystä. Uusi raportointirakenne muodostuu kahdesta raportoitavasta segmentistä: Työelämän palvelut ja Tuotteet työympäristöihin. Yhtiö odottaa palveluliiketoimintojen merkityksen liiketoiminnoissaan kasvavan. Kasvua rakennetaan sekä orgaanisesti että yritysostoin.

Työelämän palvelut -segmenttiin kuuluvat messu-, tapahtuma- ja tilasuunnittelupalvelut sekä kansainvälisesti että kotimaassa, toimisto- ja ammattitulostamisen sekä dokumentinhallinnan ratkaisut ja palvelut, tilitoimisto- ja taloushallintopalvelut sekä henkilöstövuokrauspalvelut. Tuotteet työympäristöihin -segmentti koostuu työpaikkatuotteiden ja -palveluiden liiketoiminnasta Suomessa ja Skandinaviassa.

Liiketoimintasegmentien lisäksi erikseen raportoidaan liiketoimintasegmenteille kohdistamattomat konsernipalvelut ja eliminoinnit.

Tilikauden 2024 alusta voimaan tulleen segmenttimuutoksen vuoksi Wulff julkaisee vertailukelpoiset, uuden raportointirakenteen mukaiset tiedot tilikaudelta 2023 vertailun mahdollistamiseksi. Vertailutiedot ovat tilintarkastamattomia. Vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsaus laaditaan uuden raportointirakenteen mukaisesti. Alla on esitetty uuden segmenttirakenteen mukainen vertailuvuoden 2023 segmentti-informaatio vuosi­neljänneksittäin.

Q1 2023
1 000 euroa Työelämän palvelut Tuotteet työympäristöihin Konsernipalvelut ja eliminoinnit Konserni
Liikevaihto 2 318 22 934 0 25 252
Kulut -2 274 -21 865 305 -23 835
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 43 1 069 305 1 417
Poistot -19 -161 -327 -508
Liikevoitto (EBIT) 24 908 -23 909
Q2 2023
1 000 euroa Työelämän palvelut Tuotteet työympäristöihin Konsernipalvelut ja eliminoinnit Konserni
Liikevaihto 2 085 22 282 -2 24 365
Kulut -1 911 -21 359 213 -23 057
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 173 923 212 1 308
Poistot -19 -167 -290 -476
Liikevoitto (EBIT) 154 755 -78 832
Q3 2023
1 000 euroa Työelämän palvelut Tuotteet työympäristöihin Konsernipalvelut ja eliminoinnit Konserni
Liikevaihto 1 571 19 666 -7 21 231
Kulut -1 617 -19 065 256 -20 426
Tulos ennen poistoja (EBITDA) -45 601 249 805
Poistot -20 -165 -284 -468
Liikevoitto (EBIT) -65 436 -35 336
Q4 2023
1 000 euroa Työelämän palvelut Tuotteet työympäristöihin Konsernipalvelut ja eliminoinnit Konserni
Liikevaihto 1 888 21 071 -25 22 934
Kulut -1 729 -19 791 167 -21 353
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 159 1 279 142 1 581
Poistot -28 -181 -279 -488
Liikevoitto (EBIT) 131 1 099 -136 1 093
Q1-Q4 2023
1 000 euroa Työelämän palvelut Tuotteet työympäristöihin Konsernipalvelut ja eliminoinnit Konserni
Liikevaihto 7 862 85 953 -34 93 782
Kulut -7 532 -82 081 941 -88 671
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 331 3 872 907 5 110
Poistot -87 -674 -1 179 -1 940
Liikevoitto (EBIT) 244 3 198 -272 3 170

Espoossa 11.4.2024

WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
toimitusjohtaja
Elina Rahkonen
p. 040 647 1444
sähköposti:
elina.rahkonen@wulff.fi


JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi


Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Mahdollistamme paremmat ja kestävämmät työympäristöt ja täydellisen työpäivän. Teemme työpaikan sinne, missä työtäsi teet. Meiltä löydät tämän päivän työpaikkatuotteet: mm. kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, hygienia-, suojaus- ja turvallisuustuotteita, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Valikoimassamme on myös laadukkaita Canonin tulostus- ja dokumentinhallintapalveluja sekä taloushallintopalveluja. Asiakkaamme hankkivat meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja ja ratkaisuja etäkohtaamisiin. Meille on tärkeää kehittää jatkuvasti valikoimaamme yhä vastuullisemmaksi ja asiakaskokemustamme alan parhaaksi. Uusimpia palvelujamme on henkilöstövuokraus. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Näytä tiedote

Jaa artikkeli