<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2022

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE| 20.2.2023 KLO 9.30

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1. –31.12.2022. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.wulff.fi.

Kannattavan kasvun vuosi 2022 ja ehdotus kasvavasta osingosta

1.10.–31.12.2022 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 27,7 miljoonaa euroa (27,6), kasvua 0,1 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 1,8 miljoonaa euroa (1,4) ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 1,8 miljoonaa euroa (2,1)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 1,2 miljoonaa euroa (0,8) ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) 1,2 miljoonaa euroa (1,5)
 • Osakekohtainen (EPS) oli 0,16 euroa (0,09) ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,16 euroa (0,19)

1.1.–31.12.2022 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 102,2 miljoonaa euroa (90,4), kasvua 13,0 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 6,2 miljoonaa euroa (9,1), 6,1 % liikevaihdosta (10,1) ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 6,2 miljoonaa euroa (6,1), 6,1 % liikevaihdosta (6,7)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 4,0 miljoonaa euroa (6,9) ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 4,0 miljoonaa euroa (3,9). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 2,7 %
 • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,45 euroa (0,87) ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos EPS oli 0,45 euroa (0,42)
 • Omavaraisuusaste oli 40,5 % (38,1)
 • Hallitus esittää 5.4.2023 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,14 euroa (0,13) osakkeelta
 • Wulff arvioi vuoden 2023 liikevaihdon sekä vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuoteen 2022 verrattuna

WULFF-YHTIÖTOYJ:NTOIMITUSJOHTAJA ELINA RAHKONEN

Vuodesta 2022 Wulffille erityisen hienon teki asiakkailtamme saatu upea palaute tuote- ja -palveluvalikoimamme kasvusta ja kehittämisestä. Meille ja asiakkaillemme vastuullisuus on yhä tärkeämpää niin työpaikalle hankittavien tuotteiden ja palvelujen valinnassa kuin kumppanin omassa toiminnassakin. Onnistuimme sekä kasvattamaan tarjontaamme uusille tuotealueille että kehittämään valikoimaa yhä vastuullisemmaksi. Saavutimme 2022 myös tärkeitä vastuullisuustavoitteita: kaikissa omistamissamme kiinteistöissä kaikissa toimintamaissamme on nyt oma aurinkovoimala. Lisäksi käytettävä energia on 100 % uusiutuvaa. Suomessa saavutimme hiilineutraalin toimitusketjun kompensoimalla kaikki toimitusketjusta syntyneet päästöt.

Vuoden 2021 keväällä hankitun Wulff Solutions Oy:n toiminnan integrointi etenee suunnitellusti ja tuloksellisesti ostetun liiketoiminnan kannattavuusparannuksen toteuduttua. Yhtiön hankinta kaksinkertaisti liikevaihtomme ja vahvisti meitä alamme laajimman valikoiman ja monipuolisimmat myyntikanavat tarjoavana toimijana. Kaupan myötä olemme saaneet runsaasti merkittäviä uusia asiakkaita esimerkiksi hoiva-alalta. Skandinavian Sopimusmyynnissä voitimme uusia asiakkaita ja lisäsimme osuuttamme asiakkaiden hankinnoissa. Vuoden 2022 alussa tehty tilitoimisto- ja taloushallintopalveluosaaja Carpentum Oy:n osto laajensi palveluvalikoimaamme vakaalle ja kannattavalle alalle. Yritysostoissa synergioita haetaan toimintamallien yhdistämisestä ja kustannustehokkuudesta esimerkiksi yhteisissä järjestelmissä ja toimitiloissa. Kaikista tärkeintä synergiaa luodaan omaksumalla Wulffin vahva myyntikulttuuri. Tätä työtä – ja ahkerointia alan parhaan ja vastuullisimman asiakaskokemuksen kehittämiseksi – jatkamalla meillä on hyvät mahdollisuudet tehdä vuodesta 2023 hieno kasvun vuosi. Strategiamme mukaista kasvua tavoittelemme jatkossakin myös yritysostoin.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-joulukuussa 2022 liikevaihto oli 102,2 miljoonaa euroa (90,4), ja 27,7 miljoonaa euroa (27,6) viimeisellä vuosineljänneksellä. Koko tilikauden liikevaihto kasvoi 13,0 % (57,1) ja neljännen vuosineljänneksen liikevaihto 0,1 % (80,5). Sopimusasiakkaat-segmentin myynnin kasvu jatkui etenkin Skandinaviassa. Sopimusmyynnin liikevaihtoon Suomessa vaikutti kannattavuuden painottaminen ja sen myötä tehdyt linjaukset asiakasvalinnoissa sekä suojaustarvikkeiden odotetusti jatkunut myynnin supistuminen. Wulff kasvatti tili- ja taloushallintopalvelujensa tarjontaa 4.1.2022 toteutetulla Carpentum Oy:n osakekannan ostolla. Taloushallintopalveluliiketoiminnan myynti on kaupan ansiosta kasvanut odotusten mukaisesti. Wulff Entren kansainvälisten messupalvelujen ja etäkohtaamisratkaisujen myynti kasvoi katsauskauden aikana selvästi. Asiantuntijamyynnissä hygienia- ja suojaustarvikkeiden kysynnän väheneminen näkyi odotetusti liikevaihdon supistumisena.

Tammi-joulukuun 2022 myyntikate oli 31,0 miljoonaa euroa (28,7) eli 30,3 % (31,7) liikevaihdosta, ja viimeisellä vuosineljänneksellä 8,6 miljoonaa euroa (8,9) eli 30,8 % (32,1) liikevaihdosta. Wulffin 3.5.2021 toteuttaman Wulff Solutions -yrityskaupan vaikutus myyntikatteeseen oli 8,9 miljoonaa euroa koko tarkastelujaksolla (8,2). Yhtiön integrointi osaksi Wulffin Sopimusmyyntiä eteni katsauskauden aikana suunnitellusti. Suhteelliseen myyntikatteen kehittymiseen vaikuttivat muutokset Wulffin myymien tuotteiden kysynnän painopistealueissa. Pandemian jälkeen perinteisempien työpaikkatuotteiden ja -palvelujen myynnin osuus on palaamassa kohti sitä edeltänyttä tasoa. Työpaikkatuotteiden myyntikatteeseen vaikuttaa voimakkaasti laaja-alaistunut hintainflaatio. Erityisesti kysytyimpien sekä energiaintensiivisten tuotteiden hintainflaatio kiihtyi katsauskauden aikana saatavuuden samaan aikaan asteittain normalisoituessa. Logistiikkakustannuksien nousu jatkui katsauskauden loppuun, vähitellen tasaantuen. Liikevaihdon ja katteen painottuminen Sopimusasiakkaat-segmenttiin jatkui segmentin kasvaessa. Asiantuntijamyynti-segmentin myynti supistui vertailukaudesta mm. hygienia- ja suojaustarvikkeiden myynnin vähenemisen ja segmentin myymien tuotteiden saatavuushaasteiden myötä.

Henkilöstökulut tammi-joulukuussa 2022 olivat 17,4 miljoonaa euroa (16,4), eli 17,0 % (18,1) liikevaihdosta ja vastaavasti 4,7 miljoonaa euroa (5,1), eli 16,9 % (18,6) liikevaihdosta viimeisellä vuosineljänneksellä. Vertailukauden kertaluonteiset yrityskaupan toteutuksesta ja työsuhteiden päättämisestä johtuvat henkilöstökulut olivat noin 0,9 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 7,8 miljoonaa euroa (8,3) tammi-joulukuussa 2022, eli 7,6 % (9,2) liikevaihdosta, ja vastaavasti 2,1 miljoonaa euroa (2,5) viimeisellä neljänneksellä eli 7,7 % (8,9) liikevaihdosta. Vertailukauden kertaluonteiset yrityskaupan toteutukseen liittyvät kustannukset olivat noin 0,5 miljoonaa euroa tilikauden toisella vuosineljänneksellä. Ulkopuolisten palveluiden käyttö väheni suunnitellusti vertailukauteen nähden.

Tammi-joulukuussa 2022 käyttökate (EBITDA) oli 6,2 miljoonaa euroa (9,1) eli 6,1 % (10,1) liikevaihdosta, ja 1,8 miljoonaa euroa (1,4) viimeisellä vuosineljänneksellä, eli 6,4 % (5,0) liikevaihdosta. Vertailukauden vertailukelpoisista tuloksista on vähennetty toisen vuosineljänneksen aikana toteutunut edullisesta yrityskaupasta johtuva liikearvon tuloutus 4,5 miljoonaa euroa ja yrityskaupan toteutuksesta johtuvat kustannukset 1,4 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 6,2 miljoonaa euroa (6,1) eli 6,1 % (6,7) liikevaihdosta tammi-joulukuussa 2022 ja loka-joulukuussa 1,8 miljoonaa euroa (2,1), eli 6,4 % (7,6) liikevaihdosta.

Tammi-joulukuussa 2022 liikevoitto (EBIT) oli 4,0 miljoonaa euroa (6,9), eli 3,9 % (7,7) liikevaihdosta, ja viimeisellä vuosineljänneksellä 1,2 miljoonaa euroa (0,8) eli 4,4 % (2,8). Koko katsauskauden vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 4,0 miljoonaa euroa (3,9), eli 3,9 % (4,3) liikevaihdosta ja viimeisellä vuosineljänneksellä 1,2 mijoonaa euroa (1,5) eli 4,4 % (5,3) liikevaihdosta.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-joulukuussa 2022 nettomääräisesti -0,7 miljoonaa euroa (-0,4), sisältäen korkokuluja -0,5 miljoonaa euroa (-0,3) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä ja pankkikuluja nettomääräisesti
-0,2 miljoonaa euroa (-0,2). Viimeisellä vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,2 miljoonaa euroa
(-0,1).

Tammi-joulukuussa 2022 tulos ennen veroja oli 3,3 miljoonaa euroa (6,6), ja viimeisellä vuosineljänneksellä 1,0 miljoonaa euroa (0,7). Tilikauden vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 3,3 miljoonaa euroa (3,5) ja viimeisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 1,0 miljoonaa euroa (1,4).

Katsauskauden tulos oli 3,1 miljoonaa euroa (6,1) tammi-joulukuussa 2022 ja 1,1 miljoonaa euroa (0,6) viimeisellä vuosineljänneksellä. Tammi-joulukuussa 2022 vertailukelpoinen tulos oli 3,1 miljoonaa euroa (3,1) ja viimeisellä vuosineljänneksellä 1,1 miljoonaa euroa (1,3).

Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,45 euroa (0,87) tammi-joulukuussa 2022, ja 0,16 (0,09) viimeisellä vuosineljänneksellä. Koko katsauskauden vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,45 euroa (0,42) ja 0,16 (0,19) viimeisellä vuosineljänneksellä.

TUNNUSLUVUT

IV IV I-IV I-IV
1 000 euroa 2022 2021 2022 2021
Liikevaihto 27 677 27 637 102 171 90 424
Liikevaihdon muutos, % 0,1 % 80,5 % 13,0 % 57,1 %
Myyntikate 8 511 8 879 30 986 28 685
Myyntikate, % liikevaihdosta 30,8 % 32,1 % 30,3 % 31,7 %
Käyttökate (EBITDA) 1 765 1 390 6 213 9 128
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 6,4 % 5,0 % 6,1 % 10,1 %
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 1 765 2 092 6 213 6 073
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 6,4 % 7,6 % 6,1 % 6,7 %
Liikevoitto/-tappio 1 218 773 3 988 6 940
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 4,4 % 2,8 % 3,9 % 7,7 %
Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio 1 218 1 475 3 988 3 885
Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 4,4 % 5,3 % 3,9 % 4,3 %
Tulos ennen veroja 1 035 695 3 273 6 552
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 3,7 % 2,5 % 3,2 % 7,2 %
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 1 035 1 397 3 273 3 497
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 3,7 % 5,1 % 3,2 % 3,9 %
Katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 1 087 604 3 052 5 896
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 3,9 % 2,2 % 3,0 % 6,5 %
Vertailukelpoinen katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 1 087 1 306 3 052 2 841
Vertailukelpoinen katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 3,9 % 4,7 % 3,0 % 3,1 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,16 0,09 0,45 0,87
Vertailukelpoinen tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,16 0,19 0,45 0,42
Oman pääoman tuotto (ROE), % 5,5 % 3,0 % 15,5 % 36,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 3,6 % 3,2 % 11,2 % 25,0 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 40,5 % 38,1 % 40,5 % 38,1 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 60,6 % 62,1 % 60,6 % 62,1 %
Oma pääoma/osake, EUR* 3,02 2,73 3,02 2,73
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin
hyödykkeisiin
620 420 2 479 1 388
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 2,2 % 1,5 % 2,4 % 1,5 %
Omat osakkeet kauden lopussa 111 624 137 260 111 624 137 260
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,6 % 2,0 % 1,6 % 2,0 %
Keskimääräinen osakemäärä ulkona olevista osakkeista 6 828 557 6 770 368 6 852 051 6 769 352
Osakemäärä kauden lopussa 6 907 628 6 907 628 6 907 628 6 907 628
Henkilöstö keskimäärin 282 291 286 248
Henkilöstö kauden lopussa 280 278 280 278

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yleinen talouden ja markkinoiden kehitys sekä työll syysaste vaikuttavat merkittävästi työpaikkatuotteiden ja -palveluiden kysyntään. Inflaatiokehityksen voimakkuuteen ovat vaikuttaneet pandemiarajoitukset ja Venäjän Ukrainaan toteuttama hyökkäys. Maailman- ja paikallistalouksien kehitykseen vaikuttaa hintojen nousu ja inflaation taltuttamiseen tähtäävät rahapoliittiset päätökset. Nämä vaikuttavat myös Wulffin toimintaan. Lisäksi maailmantalouden megatrendit, esimerkiksi vastuullisuus, digitalisaatio, jakamistalous ja väestön ikääntyminen vaikuttavat markkinoiden muutokseen. Muuttuvien markkinoiden ja tarpeiden mukaiseen tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen liittyy sekä riskejä että mahdollisuuksia. Tavanomaisia liiketoimintariskejä ovat Wulffin strategian toteuttamisen onnistuminen, esimerkiksi yrityskauppaan liittyvät toimintojen integraatiot, sekä henkilöstö-, logistiikka- ja it-ympäristöstä johtuvat operatiiviset riskit. Työpaikkatuote- ja palvelutoimialan kireä kilpailu voi vaikuttaa liiketoiminnan kannattavuuteen. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen ja taseeseen.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konsernissa ei ole ollut olennaisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia.

HALLITUKSEN VOITONKÄSITTELYEHDOTUS

Konsernin emoyhtiön Wulff-Yhtiöt Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 1,7 miljoonaa euroa (1,7). Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva konsernin tilikauden tulos oli 3,1 miljoonaa euroa (5,9) eli 0,45 euroa/osake (0,87). Hallitus esittää 5.4.2023 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 emoyhtiön voittovaroista jaetaan osinkoa yhteensä 0,14 euroa (0,13) osakkeelta maksettavaksi kahdessa yhtä suuressa erässä vuoden 2023 toisen sekä viimeisen vuosineljänneksen aikana. Yhteensä 0,14 euroa/osake osingonjako vuodelta 2022 tarkoittaa 1,0 miljoonaa euroa ja loput voitonjakokelpoisista varoista jätetään voittovarat-tilille omaan pääomaan.

STRATEGIA

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus on 9.12.2021 vahvistanut yhtiölle päivitetyn strategian sekä keskipitkän aikavälin tavoitteet vuosille 2022-2026. Strategian ytimessä on kannattava kasvu yhtiön nykyisissä liiketoiminnoissa, mitä vauhditetaan yritysostoin.

Yhtiön tavoitteena on olla työpaikkatuotteiden ja -palveluiden markkinajohtaja sekä alan suositelluin ja vastuullisin kumppani – tehdä maailmasta parempi työpaikka kerrallaan. Kasvustrategian perustana ovat tuote- ja palveluvalikoiman laajennukset sekä yritysostot Pohjoismaissa.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen hyväksymät uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet tähtäävät liikevaihdon kaksinkertaistamiseen, eli 200 miljoonan euron liikevaihtoon vuonna 2026:

• liikevaihdon kasvu keskimäärin 15-20 % vuodessa
• vertailukelpoisen liikevoitto-%:n kasvu ja
• kasvava osinko/osake

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Maailmanlaajuisista megatrendeistä Wulffin toimintaympäristöön myönteisesti vaikuttaa tietotyön osuuden kasvaminen kaikesta tehtävästä työstä. Väestörakenteen kehitys vähentää aktiivisesti työelämässä toimivien määrää tällä hetkellä, vaikka samalla työurat pitenevät muun muassa keskimääräisen eläkeiän noustessa. Teknologian sulautuminen tuotteisiin ja palveluihin on Wulffille mahdollisuus. Digitalisaatio tuo jo valmiiksi monikanavaiselle yhtiölle uusia keinoja tavoittaa ja palvella asiakkaita sekä kasvattaa oman toiminnan tuottavuutta. Megatrendeistä merkittävin Wulffin toiminnan ja tulevaisuuden kannalta on vastuullinen toiminta ja vihreä siirtymä: kohdellaanko ympäristöä resurssina vai onko tavoitteena ympäristön tilan parantaminen. Tulevaisuuden menestystä rakennetaan vahvasti näille teemoille ja niiden merkitys kasvaa yritysten ja kuluttajien päätöksenteossa. Wulff on valinnut vastuullisuuden ja erityisesti myönteiset ilmastoteot, yhdenvertaisuuden lisäämisen ja ihmisarvoisen työn ja talouskasvun (YK Kestävän kehityksen tavoitteet 2030) tärkeiksi strategiansa elementeiksi.

Tuotteiden- ja palveluiden kysyntään vaikuttaa olennaisesti yleinen talouden ja markkinoiden kehitys sekä työllisyysaste. Työpaikkatuotteiden ja -palveluiden markkina on Pohjoismaissa kehittynyt vakaasti lukuun ottamatta koronaviruspandemian aiheuttamia vaihteluita vertailukauden ja sitä edellisen tilikauden aikana. Wulff arvioi työpaikkatuotteiden ja -palveluiden kokonaismarkkinan pysyvän suhteellisen vakaana silloinkin, kun työympäristöissä tapahtuu nopeita muutoksia. Turvallisista läsnäkohtaamisista huolehditaan koronaviruspandemian jälkeenkin ja siksi Wulffilla arvioidaan hygienia-, puhdistus-, siivous- ja suojaustuotteiden kysynnän pysyvän tulevaisuudessa pandemiaa edeltävää aikaa vilkkaampana. Pandemia on nopeuttanut työelämän murrosta; monipaikkaisesti tehtävä etätyö on lisääntynyt ja kasvattanut työpisteiden määrää sekä työpisteissä tarvittavien tuotteiden kysyntää. IT-tarvikkeiden, tulostustuotteiden ja perinteisten toimistotarvikkeiden kysyntä jatkaa pandemian jälkeistä kehitystä. Tähän vaikuttaa työpaikoille palaaminen ja uusien työpisteiden kasvanut määrä. Konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon vaikuttaa kansainvälisen messupalvelualan yhä jatkuva elpyminen pandemia-ajasta.

Käynnissä oleva geopoliittinen kriisi, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Venäjään kohdistetut pakotetoimet eivät vaikuta suoraan Wulffin toimintaan, koska Wulffilla ei ole ollut toimintaa tai kumppanuuksia kriisissä osallisina olevissa maissa. Kriisillä on vaikutuksia maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin, joiden muutokset saattavat välillisesti vaikuttaa myös Wulffin toimintoihin. Toimitusketjujen muutokset ovat voimistaneet ja laaja-alaistaneet hintainflaatiokehitystä. Monien tuoteryhmien saatavuushaasteet ovat helpottaneet maailmanlaajuisten toimitusketjujen uudelleenjärjestelyjen sekä pandemiaa seuranneen kysyntähuipun tasaantumisen myötä. Erityisesti Euroopassa energiahyödykkeiden saatavuuteen liittyvä epävarmuus on aiheuttanut logistiikkakustannusten nousua. Toimia myyntikatteen kehityksen turvaamiseksi tarvitaan inflaatiokehityksen jatkuessa. Hintainflaation voimakkuus- ja laaja-alaistuminen sekä näihin liittyvä epävarmuus rajoittavat ennustettavuutta.

Wulffin Suomen Sopimusmyyntiorganisaation uudistamisen yhteydessä elo-syyskuussa 2021 käytyjen Wulff Oy Ab:n ja Wulff Solutions Oy:n yhteistoimintaneuvottelujen myötä toimintoja myynnissä, hallinnossa ja tukitoiminnoissa yhdistettiin. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena yhtiö saavuttaa noin 1,9 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt henkilöstökuluista. Samassa yhteydessä Wulff tiedotti uskovansa vaiheittain toteutuviin yhteensä vähintään 3 miljoonan euron vuosittaisiin kustannussynergiahyötyihin, joista merkittävän osan odotettiin toteutuvan jo vuonna 2022.

Toteutettujen ja suunniteltujen uudelleenjärjestäytymistoimenpiteiden, esimerkiksi tietojärjestelmien sekä logistiikka- ja toimintaprosessien yhdistymisen myötä ja toimitilamuutosten ansiosta Wulff saavutti katsauskaudella yhteensä noin 2,5 miljoonan euron vuotuisen kustannussynergiahyödyn. Henkilöstökuluista saavutettu säästö oli noin 1,7 miljoonaa euroa.

Wulffin tavoitteena on kasvaa kannattavasti, ja sillä on jatkuva valmius olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija yritysjärjestelyissä.

Wulff arvioi vuoden 2023 liikevaihdon sekä vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuoteen 2022 verrattuna.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA YHTIÖKOKOUS 2023

Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2023:

Vuosikertomus 2022                                           to 9.3.2023

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023              ma 24.4.2023

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023                ma 17.7.2023

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023                 ma 23.10.2023

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 5.4.2023. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erikseen ennen kokousta.

Espoossa 20.2.2023

WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
toimitusjohtaja
Elina Rahkonen
p. 040 647 1444
sähköposti:
elina.rahkonen@wulff.fi


JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Mahdollistamme paremmat ja kestävämmät työympäristöt ja täydellisen työpäivän. Teemme työpaikan sinne, missä työtäsi teet. Meiltä löydät tämän päivän työpaikkatuotteet: mm. kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, hygienia-, suojaus- ja turvallisuustuotteita, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Valikoimassamme on myös laadukkaita Canonin tulostus- ja dokumentinhallintapalveluja sekä taloushallintopalveluja. Asiakkaamme hankkivat meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja ja ratkaisuja etäkohtaamisiin. Selkeänä kotimaisena markkinajohtajana kehitämme valikoimaamme yhä vastuullisemmaksi ja asiakaskokemustamme alan parhaaksi. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää wulff.fi.

Näytä tiedote

Jaa artikkeli