<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 21.2.2022 KLO 10.00

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1. –31.12.2021. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.wulff.fi.

Myyntiyhtiö kasvoi kannattavasti ja ehdottaa kasvavaa osinkoa

1.10.–31.12.2021 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 27,6 miljoonaa euroa (15,3), kasvua 80,5 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 1,4 miljoonaa euroa (1,5) ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 2,1 miljoonaa euroa (1,5)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 0,8 miljoonaa euroa (1,2) ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) 1,5 miljoonaa euroa (1,2)
 • Osakekohtainen (EPS) oli 0,09 euroa (0,14) ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,19 euroa (0,14)

1.1.–31.12.2021 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 90,4 miljoonaa euroa (57,5), kasvua 57,2 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 9,1 miljoonaa euroa (5,2), 10,1 % liikevaihdosta (9,0) ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 6,1 miljoonaa euroa (5,2), 6,7 % liikevaihdosta (9,0)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 6,9 miljoonaa euroa (3,5) ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 3,9 miljoonaa euroa (3,5). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 9,7 %.
 • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,87 euroa (0,32) ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos EPS oli 0,42 euroa (0,32)
 • Omavaraisuusaste oli 38,1 % (41,9)
 • Hallitus esittää 8.4.2022 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,13 euroa osakkeelta
 • Wulff arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan selvästi ja vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuoteen 2021 verrattuna

WULFF-YHTIÖTOYJ:NTOIMITUSJOHTAJA ELINA PIENIMÄKI

Vuosi 2021 oli Wulffille toimijuuden, tekemisen ja kannattavan kasvun vuosi. Vuoden merkittävin tapahtuma oli Staples Finland Oy:n hankinta konserniimme. Yrityskauppa nosti meidät alamme selkeäksi markkinajohtajaksi Suomessa. Tuote- ja palveluvalikoimamme laajeni, kasvatimme hankintavoimaamme ja saimme uusia huippuammattilaisia kollegoiksemme. Esimerkiksi hoiva-alan osaamisen ja tuotevalikoiman kasvu on jo tuonut meille kilpailutusvoittoja wulffilaiseen kotiin! Teimme upean tuloksen: liikevaihtomme ja kannattavuutemme kehittyivät myönteisesti. Myynnin kasvuun vaikutti erityisesti yritystoston tuoma kasvu ja uudet asiakkaat. Kannattavuuden kehitykseen vaikutamme omalla tekemisellämme ja valinnoillamme: vuonna 2021 meille oli tärkeää uudelleenorganisoida päällekkäiset toiminnot Suomessa mahdollisimman pian yritysoston jälkeen. Poikkeusoloissa menestyjän meistä tekee vahva myynti-dna:mme. Meillä on tahtoa toimia aktiivisesti, olemme määrätietoisia, tunnistamme asiat, joihin voimme itse vaikuttaa ja huolehdimme siitä, että meillä on voimaa toimia. Kiitän kaikkia wulffilaisia, asiakkaitamme ja kumppaneitame – juuri teidän kanssanne on ollut mahtavaa tehdä töitä vuonna 2021!

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-joulukuussa 2021 liikevaihto oli 90,4 miljoonaa euroa (57,5), ja 27,6 miljoonaa euroa (15,3) viimeisellä vuosineljänneksellä. Koko tilikauden liikevaihto kasvoi 57,2 % (2,1) ja neljännen vuosineljänneksen liikevaihto 80,5 % (1,5). Liikevaihto kasvoi erityisesti 3.5.2021 toteutetun Wulff Solutions (Staples Finland Oy ja EMO Finland Oy) -yrityskaupan ansiosta Sopimusasiakkaat-segmentissä. Asiantuntijamyynti-segmentin hygienia- ja suojaustarvikkeiden liikevaihto supistui edellisestä tilikaudesta, jolloin koronapandemiaan liittyvien tuotteiden kysyntä oli huipussaan. 

Wulff Solutions -yhtiöstä maksettiin 6,0 miljoonaa euroa. Lopullinen kauppahinta 6,0 miljoonaa euroa on vähemmän kuin yhtiön hankintahetken 3.5.2021 nettovarallisuus, noin 10,5 miljoonaa euroa. Toteutetusta edullisesta yrityskaupasta johtuva liikearvon tuloutus 4,5 miljoonaa euroa on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin. Tämä negatiivisen liikearvon tuloutus on käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavana kertaluontoisena eränä.

Tammi-joulukuun 2021 myyntikate oli 28,7 miljoonaa euroa (20,7) eli 31,7 % (36,1) liikevaihdosta, ja viimeisellä vuosineljänneksellä 8,9 miljoonaa euroa (5,3) eli 32,1 % (34,9) liikevaihdosta. Myyntikate kasvoi 3.5.2021 toteutetun Wulff Solutions -yrityskaupan ansiosta 13,4 miljoonaa euroa koko katsauskaudella ja 2,9 miljoonaa euroa loka-joulukuussa. Myyntikatteen kehitykseen vaikutti liikevaihdon kasvun voimakas kohdistuminen Sopimusasiakkaat-segmenttiin. Sopimusasiakkaat-segmentin katetaso on Asiantuntijamyyntiä matalampi. Vertailukauden osalta myyntikatteen suhteelliseen pienenemiseen vaikutti myös hygieniatuotteiden hintatason vakiintuminen matalammalle pandemiavuodesta 2020.

Henkilöstökulut tammi-joulukuussa 2021 olivat 16,4 miljoonaa euroa (11,6), eli 18,1 % (20,1) liikevaihdosta ja vastaavasti 5,1 miljoonaa euroa (2,8), eli 18,6 % (18,3) liikevaihdosta viimeisellä vuosineljänneksellä. Yrityskaupan myötä Wulffin henkilöstön määrä kasvoi 114 työntekijällä. Henkilöstökulut suhteessa liikevaihtoon pienenivät. Tilikauden 2021 kertaluonteiset yrityskaupan toteutuksesta ja työsuhteen päättämisestä johtuvat henkilöstökulut olivat noin 0,9 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 8,3 miljoonaa euroa (4,6) tammi-joulukuussa 2021, eli 9,2 % (8,0) liikevaihdosta, ja vastaavasti 2,5 miljoonaa euroa (1,4) viimeisellä neljänneksellä eli 8,9 % (9,3) liikevaihdosta. Tilikauden aikaiset kertaluonteiset yrityskaupan toteutukseen liittyvät kustannukset olivat noin 0,5 miljoonaa euroa.

Tammi-joulukuussa 2021 käyttökate (EBITDA) oli 9,1 miljoonaa euroa (5,2) eli 10,1 % (9,0) liikevaihdosta, ja 1,4 miljoonaa euroa (1,5) viimeisellä vuosineljänneksellä, eli 5,0 % (10,0) liikevaihdosta. Vertailukelpoisista tuloksista on vähennetty toisen vuosineljänneksen aikana toteutunut edullisesta yrityskaupasta johtuva liikearvon tuloutus 4,5 miljoonaa euroa ja yrityskaupan toteutuksesta johtuvat kustannukset 1,4 miljoonaa euroa. Katsauskaudella 2020 ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 6,1 miljoonaa euroa (5,2) eli 6,7 % (9,0) liikevaihdosta tammi-joulukuussa 2021 ja loka-joulukuussa 2,1 miljoonaa euroa (1,5), eli 7,6 % (10,0) liikevaihdosta.

Tammi-joulukuussa 2021 liikevoitto (EBIT) oli 6,9 miljoonaa euroa (3,5), eli 7,7 % (6,2) liikevaihdosta, ja viimeisellä vuosineljänneksellä 0,8 miljoonaa euroa (1,2) eli 2,8 % (7,5). Koko katsauskauden vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 3,9 miljoonaa euroa (3,5), eli 4,3 % (6,2) liikevaihdosta ja viimeisellä vuosineljänneksellä 1,5 mijoonaa euroa (1,2) eli 5,3 % (7,5) liikevaihdosta. Loka-joulukuun vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) kasvoi 9,7 % (109,9 %).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-joulukuussa 2021 nettomääräisesti -0,4 miljoonaa euroa (-0,4), sisältäen korkokuluja -0,3 miljoonaa euroa (-0,2) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä ja pankkikuluja nettomääräisesti
-0,2 miljoonaa euroa (-0,2). Viimeisellä vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,1 miljoonaa euroa
(0,1).

Tammi-joulukuussa 2021 tulos ennen veroja oli 6,6 miljoonaa euroa (3,1), ja viimeisellä vuosineljänneksellä 0,7 miljoonaa euroa (1,2). Tilikauden vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 3,5 miljoonaa euroa (3,1) ja viimeisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 1,4 miljoonaa euroa (1,2).

Katsauskauden tulos oli 6,1 miljoonaa euroa (2,5) tammi-joulukuussa 2021, 0,6 miljoonaa euroa (1,0) viimeisellä vuosineljänneksellä. Tammi-joulukuussa 2021 vertailukelpoinen tulos oli 3,1 miljoonaa euroa (2,5) ja viimeisellä vuosineljänneksellä 1,3 miljoonaa euroa (1,0).

Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,87 euroa (0,32) tammi-joulukuussa 2021, ja 0,09 (0,14) viimeisellä vuosineljänneksellä. Koko katsauskauden vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,42 euroa (0,32) ja 0,19 (0,14) viimeisellä vuosineljänneksellä.

TUNNUSLUVUT

IV IV I-IV I-IV
1 000 euroa 2021 2020 2021 2020
Liikevaihto 27 637 15 341 90 424 57 541
Liikevaihdon muutos, % 80,5 % 1,5 % 57,1 % 2,1 %
Myyntikate 8 879 5 345 28 685 20 748
Myyntikate, % liikevaihdosta 32,1 % 34,9 % 31,7 % 36,1 %
Käyttökate (EBITDA) 1 390 1 528 9 128 5 204
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 5,0 % 10,0 % 10,1 % 9,0 %
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 2 092 1 528 6 073 5 204
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 7,6 % 10,0 % 6,7 % 9,0 %
Liikevoitto/-tappio 773 1 150 6 940 3 541
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 2,8 % 7,5 % 7,7 % 6,2 %
Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio 1 475 1 150 3 885 3 541
Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 5,3 % 7,5 % 4,3 % 6,2 %
Tulos ennen veroja 695 1 201 6 552 3 101
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 2,5 % 7,8 % 7,2 % 5,4 %
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 1 397 1 201 3 497 3 101
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 5,1 % 7,8 % 3,9 % 5,4 %
Katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 604 914 5 896 2 174
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 2,2 % 6,0 % 6,5 % 3,8 %
Vertailukelpoinen katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 1 306 914 2 841 2 174
Vertailukelpoinen katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 4,7 % 6,0 % 3,1 % 3,8 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,09 0,14 0,87 0,32
Vertailukelpoinen tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,19 0,14 0,42 0,32
Oman pääoman tuotto (ROE), % 3,0 % 7,0 % 36,3 % 19,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 3,2 % 5,7 % 25,0 % 15,2 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 38,1 % 41,9 % 38,1 % 41,9 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 62,1 % 57,3 % 62,1 % 57,3 %
Oma pääoma/osake, EUR* 2,73 2,00 2,73 2,00
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin
hyödykkeisiin
420 331 1 388 719
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 1,5 % 2,2 % 1,5 % 1,2 %
Omat osakkeet kauden lopussa 137 260 144 260 137 260 144 260
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 2,0 % 2,1 % 2,0 % 2,1 %
Keskimääräinen osakemäärä ulkona olevista osakkeista 6 770 368 6 763 368 6 769 352 6 791 043
Osakemäärä kauden lopussa 6 907 628 6 907 628 6 907 628 6 907 628
Henkilöstö keskimäärin 291 180 248 189
Henkilöstö kauden lopussa 278 176 278 176

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yleinen talouden ja markkinoiden kehitys sekä työllisyysaste vaikuttavat merkittävästi työpaikkatuotteiden ja -palveluiden kysyntään. Maailmantalouden yleinen epävarmuus vaikuttaa myös Wulffin toimintaan. Koronaviruspandemian vaikutukset ja sen hallintaan liittyvät rajoitukset vaikuttavat laajasti sekä maailman- että paikallistalouteen ja asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi maailmantalouden megatrendit, kuten digitalisaatio ja vastuullisuus, vaikuttavat markkinoiden muutokseen. Muuttuvien markkinoiden ja tarpeiden mukaiseen tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen liittyy sekä riskejä että mahdollisuuksia. Tavanomaisia liiketoimintariskejä ovat Wulffin strategian toteuttamisen onnistuminen, kuten esimerkiksi yrityskauppaan liittyvät toimintojen integraatiot, sekä henkilöstö-, logistiikka- ja it-ympäristöstä johtuvat operatiiviset riskit. Työpaikkatuote- ja palvelutoimialan kireä kilpailu voi vaikuttaa liiketoiminnan kannattavuuteen. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen ja taseeseen.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Wulff-Yhtiöt Oyj solmi 4.1.2022 kauppasopimuksen, jolla Wulff-Yhtiöt Oyj osti Carpentum Oy:n osakekannan. Kauppa astui voimaan sopimuksen allekirjoituspäivänä. Kauppahinnasta, 0,9 miljoonaa euroa, suoritettiin käteisosana 0,5 miljoonaa euroa ja loppuosa 0,4 miljoonaa euroa suoritetaan luovuttamalla hallussa olevia omia osakkeita 82 488 kpl Carpentum Oy:n myyjälle.

Wulff-Yhtiöt Oyj tiedotti 17.1.2022 muutoksesta konsernin johtoryhmässä. Talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen MMM Elina Hanén erosi tehtävistään. Konsernin talous- ja rahoitusjohtaja sekä johtoryhmän jäsen on 1.2.2022 alkaen KTM Atte Ailio.

HALLITUKSEN VOITONKÄSITTELYEHDOTUS

Konsernin emoyhtiön Wulff-Yhtiöt Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 1,7 miljoonaa euroa (1,4). Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva konsernin tilikauden tulos oli 5,9 miljoonaa euroa (2,2) eli 0,87 euroa/osake (0,32). Hallitus esittää 8.4.2022 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voittovaroista jaetaan osinkoa 0,13 euroa/osake vuodelta 2021 eli 0,9 miljoonaa euroa ja loput voitonjakokelpoisista varoista jätetään voittovarat-tilille omaan pääomaan.

STRATEGIA

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus on 9.12.2021 vahvistanut yhtiölle päivitetyn strategian sekä keskipitkän aikavälin tavoitteet vuosille 2022-2026. Strategian ytimessä on kannattava kasvu yhtiön nykyisissä liiketoiminnoissa, mitä vauhditetaan yritysostoin.

Yhtiön tavoitteena on olla työpaikkatuotteiden ja -palveluiden markkinajohtaja sekä alan suositelluin ja vastuullisin kumppani – tehdä maailmasta parempi työpaikka kerrallaan. Kasvustrategian perustana ovat tuote- ja palveluvalikoiman laajennukset sekä yritysostot Pohjoismaissa.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallituksen hyväksymät uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet tähtäävät liikevaihdon kaksinkertaistamiseen, eli 200 miljoonan euron liikevaihtoon vuonna 2026:

• liikevaihdon kasvu keskimäärin 15-20 % vuodessa,
• vertailukelpoisen liikevoitto-%:n kasvu ja
• kasvava osinko/osake
.

 

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Megatrendeillä on merkitystä Wulffin toiminnassa. Yhtiön toimintaympäristöön vaikuttaa myönteisesti tietotyön osuuden kasvaminen kaikesta tehtävästä työstä. Toisaalta väestörakenteen kehitys vähentää aktiivisesti työelämässä toimivien määrää tällä hetkellä. Teknologian sulautuminen tuotteisiin ja palveluihin on Wulffille mahdollisuus. Digitalisaatio tuo jo valmiiksi monikanavaiselle yhtiölle uusia keinoja tavoittaa ja palvella asiakkaita sekä tehostaa omaa toimintaa. Megatrendeistä merkittävin Wulffin toiminnan ja tulevaisuuden kannalta on vastuullinen toiminta ja erityisesti ympäristön huomioiminen: kohdellaanko ympäristöä resurssina vai onko tavoitteena ympäristön tilan parantaminen. Tulevaisuuden menestystä ra ennetaan vahvasti näille teemoille ja niiden merkitys kasvaa yritysten ja kuluttajien päätöksenteossa. Wulff on valinnut vastuullisuuden ja erityisesti myönteiset ilmastoteot ja yhdenvertaisuuden lisäämisen tärkeiksi strategiansa elementeiksi.

Tuotteiden kysyntään vaikuttavat merkittävästi yleinen talouden ja markkinoiden kehitys sekä työllisyysaste. Ennen Covid 19
-pandemiaa työpaikkatuotteiden ja -palveluiden markkina pysyi Pohjoismaissa useita vuosia vakaana. Wulff arvioi työpaikkatuotteiden ja -palveluiden kokonaismarkkinan pysyvän vakaana, vaikka työympäristöissä tapahtuu nopeitakin muutoksia. Rokotekattavuuden kehittyessä myönteisesti suojaustuotteet eivät ole enää pandemian puhkeamis- ja leviämisvaiheiden tapaan välttämättömiä. Turvalliset kohtaamiset ovat kuitenkin jatkossakin tärkeitä. Wulff arvioi hygienia-, puhdistus-, siivous- ja suojaustuotteiden kysynnän pysyvän muutoksesta huolimatta hyvällä tasolla. Samalla Covid 19 -pandemia on tuonut pysyviä muutoksia tapaamme tehdä töitä; monipaikkaisesti tehtävä etätyö on lisääntynyt ja kasvattanut työpisteiden määrää sekä työpisteissä tarvittavien tuotteiden kysyntää. It-tarvikkeiden, tulostustuotteiden ja perinteisten toimistotarvikkeiden kysynnän yhtiö uskoo vakiintuvan lähitulevaisuudessa pandemiaa edeltävälle tasolle. Tähän vaikuttaa työpaikoille tapahtunut osittainen paluu ja uusien työpisteiden kasvanut määrä, joita syntyy pandemian vauhdittaman työelämän muutoksen myötä koteihin ja vapaa-ajan asunnoille. Konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon vaikuttaa kansainvälisen messupalvelualan kehitys, sillä ala toipuu Covid 19 -pandemiasta asteittain. Wulff Entren perinteisten Premium Exhibition -palvelujen kysyntä elpyy markkinan avauduttua ja koronaviruspandemian eteneminen vaikuttaa toteutuvan markkina-aktiviteetin määrään.

Wulffin Suomen Sopimusmyyntiorganisaation uudistamisen yhteydessä elo-syyskuussa käytyjen Wulff Oy Ab:n ja Wulff Solutions Oy:n (aiemmin Staples Finland Oy) yhteistoimintaneuvottelujen myötä toimintoja myynnissä, hallinnossa ja tukitoiminnoissa yhdistettiin. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena yhtiö saavuttaa noin 1,9 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt henkilöstökuluista. Toteutettujen ja suunniteltujen uudelleenjärjestäytymistoimenpiteiden, esimerkiksi tietojärjestelmien sekä logistiikka- ja toimintaprosessien yhdistymisen myötä ja toimitilamuutosten ansiosta Wulff uskoo saavuttavansa vaiheittain yhteensä noin 3 miljoonan euron vuosittaiset kustannussynergiahyödyt. Merkittävä osa näistä kustannussynergioista toteutuu jo vuonna 2022.

Wulffin tavoitteena on kasvaa kannattavasti, ja sillä on jatkuva valmius olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija yritysjärjestelyissä.

Wulff arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan selvästi ja vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuoteen 2021 verrattuna.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA YHTIÖKOKOUS 2022

Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2022:

Vuosikertomus 2021                                      to 10.3.2022

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022           ma 25.4.2022

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022             ma 25.7.2022

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022              ma 24.10.2022

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 8.4.2022. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erikseen ennen kokousta.

Espoossa 21.2.2022

WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
toimitusjohtaja
Elina Pienimäki
p. 040 647 1444
sähköposti:
elina.pienimaki@wulff.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Wulffin tavoitteena on täydellinen työpäivä! Mahdollistamme paremmat työympäristöt ja teemme työpaikan – sinne, missä se ikinä tänä päivänä onkin. Vastuullisempi, viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi, miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat parantaa työpäivää ja -ympäristöä? Wulffilta löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm. hygienia-, suojaus- ja turvallisuustuotteita, ilmanpuhdistusta, työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Asiakkaat voivat hankkia meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja ja ratkaisuja etäkohtaamisiin. Selkeänä kotimaisena markkinajohtajana kehitämme tarjontaamme jatkuvasti ja tarjoamme Taloustutkimuksen mukaan alan parasta asiakaspalvelua. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää wulff.fi

Näytä tiedote

Jaa artikkeli