<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 22.2.2021 klo 10.00

 

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1. –31.12.2020. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.wulff.fi.

 

Myyntiyhtiöltä erinomainen tulos ja ehdotus kasvavasta osingosta

1.10.–31.12.2020 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 15,3 miljoonaa euroa (15,1), kasvua 1,5 %

 • Käyttökate ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) olivat 1,5 miljoonaa euroa (1,1), 10,0 % liikevaihdosta (7,6)
 • Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 1,2 miljoonaa euroa (0,8)
 • Osakekohtainen tulos ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) olivat 0,14 euroa (0,09)

1.1. –31.12.2020 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 57,5 miljoonaa euroa (56,3), kasvua 2,1 (0,8) %

 • Käyttökate (EBITDA) oli 5,2 miljoonaa euroa (3,1), 9,0 % liikevaihdosta (5,4) ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 5,2 miljoonaa euroa (3,2), 9,0 % liikevaihdosta (5,7)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 3,5 miljoonaa euroa (1,6) ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 3,5 miljoonaa euroa (1,7). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 109,9 (11,9) %
 • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,32 euroa (0,15) ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos EPS oli 0,32 euroa (0,17)
 • Omavaraisuusaste oli 41,9 % (39,2)
 • Hallitus esittää 8.4.2021 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,12 euroa osakkeelta
 • Wulff arvioi, että liikevaihto 2021 kasvaa vuoteen 2020 verrattuna (57,5 miljoonaa euroa) ja vertailukelpoinen liikevoitto säilyy hyvällä tasolla vuonna 2021.

WULFF-YHTIÖT OYJ:TOIMITUSJOHTAJA ELINA PIENIMÄKI

Vuosi 2020 oli Wulffin 130-vuotisen historian yksi erityisimmistä – ja hienoimmista. Onnistuimme kasvamaan kannattavasti ja tekemään erinomaisen vahvan liiketuloksen 2020. Poikkeusolosuhteissa punnittiin, millainen on yli 100 vuoden työllä rakennettu myynnin yhteisö ja sen kulttuuri. Saan katsoa kiitollisena ja arvostaen kaikkia wulffilaisia, asiakkaitamme ja kumppaneitamme. Markkina ja toimintaympäristö muuttui nopeasti. Me sopeuduimme, ennakoimme ja toimimme sekä luotimme strategiaamme tehdä maailmasta parempi, työpaikka kerrallaan. Asiakkaamme luottivat siihen, että olemme oikea kumppani varmistamaan turvalliset työympäristöt ja huolehtimaan sujuvasta työpaikkatuotehuollosta, myös poikkeusoloissa. Sekä asiakas- että henkilöstökokemuksen laatu kehittyi vuonna 2020 myönteisesti: Wulff arvioitiin alansa parhaaksi syys-lokakuussa 2020 toteutetun ulkoisen riippumattoman kyselytutkimuksen mukaan ja konsernin henkilöstökysely kertoi tyytyväisyyden Wulffiin työnantaja kasvaneen. Asiakkaiden ja henkilöstön toiveiden mukaan olemme päivittäneet strategiaamme vielä vastuullisemmaksi. Vastuullisena, paikallisena ja monikanavaisena yhtiönä olemme sekä arvoiltamme että palvelutavoiltamme sopiva kumppani jatkuvasti kasvavalle joukolle yrityksiä. Kun tähän yhdistää Pohjoismaiden parasta myyntiosaamista, aktiivisen uusasiakashankinnan ja kansainvälisen kumppaniverkoston, on kasvu mahdollista vaativinakin aikoina.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-joulukuussa 2020 liikevaihto oli 57,5 miljoonaa euroa (56,3), ja 15,3 miljoonaa euroa (15,1) neljännellä vuosineljänneksellä. Koko tilikauden liikevaihto kasvoi 2,1 % (0,8) ja neljännen vuosineljänneksen liikevaihto 1,5 % (1,7). Tuotevalikoiman kehittämisen ja ajankohtaisten hygienia-, puhdistus- ja suojaustuotteiden myynnin ansiosta koko vuoden ja viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi, vaikka matkustamis- ja kokoontumisrajoitusten vuoksi kansainväliset messut olivat pääosin peruttuja tai siirrettyjä ja kopio- ja tulostustuotteiden myynti laski.

Tammi-joulukuun 2020 myyntikate oli 20,7 miljoonaa euroa (19,8) eli 36,1 % (35,2), ja 5,3 miljoonaa euroa (5,5) neljännellä vuosineljänneksellä eli 34,9 % (36,3). Hygienia-, puhdistus- ja suojaustuotteiden ja it- ja etätyöpistetuotteiden myynti nykyisille ja uusille asiakkaille kasvatti koko katsauskauden ja viimeisen vuosineljänneksen myyntikatetta. Viimeisen vuosineljänneksen myyntikate jäi vertailukaudesta peruuntuneiden messutapahtumien vuoksi. Vuoden viimeisen vuosineljänneksen myyntikatetasoon vaikuttivat muutokset hygienia-, puhdistus- ja suojaustuotteiden markkinahinnoissa ja kysynnässä. Markkinamuutoksen takia hitaastikiertävistä tuotteista tehtiin 0,4 miljoonan euron alaskirjausvaraus, josta vuoden viimeisen vuosineljänneksen tulosvaikutteinen osuus oli 0,2 miljoona euroa. 

Henkilöstökulut tammi-joulukuussa 2020 olivat 11,6 miljoonaa euroa (11,9), eli 20,1 % (21,2) liikevaihdosta ja vastaavasti 2,8 miljoonaa euroa (3,2), eli 18,3 % (20,9) liikevaihdosta neljännellä vuosineljänneksellä. Toimintaa sopeutettiin poikkeusoloissa lomauttamalla henkilöstöä toiminnoissa, joissa koronavirustilanne vaikutti esimerkiksi matkustus- ja kokoontumisrajoitusten takia palvelujen ja tuotteiden kysyntää voimakkaasti vähentäen. Tämä pienensi konsernin palkkakustannuksia yli 1,0 miljoonaa euroa koko katsauskaudella, mistä 0,8 miljoonaa euroa toteutui vuoden toisella vuosineljänneksellä. Myynnissä keskityttiin hygienia-, suojaus- ja puhdistustuotteisiin kaikissa myyntikanavissa. Konsernin Asiantuntijamyynnin kasvaessa voimakkaasti, kasvoivat palkkakustannukset koko katsauskaudella. Sopimusmyynissä sekä tukitoiminnoissa uudelleenorganisoitiin ja tehostettiin toimintoja. Henkilöstöä oli työsuhteessa vertailukautta vähemmän. Uudelleen järjestäytymisen ja messuliiketoiminnassa jatkuneiden lomautusten johdosta henkilöstökulut laskivat vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 4,6 miljoonaa euroa (5,0) tammi-joulukuussa 2020, eli 8,0 % (9,0) liikevaihdosta, ja vastaavasti 1,4 miljoonaa euroa (1,2) neljännellä neljänneksellä eli 9,3 % (8,2) liikevaihdosta. Koko vuoden liiketoiminnan muut kulut laskivat muun muassa vähemmän matkustamisen takia. Rajoitustoimenpiteiden jatkuessa vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä luottotappiovarausta kasvatettiin noin 0,1 miljoonalla eurolla mahdollisten lisääntyvien saneeraus- ja konkurssimenettelyiden vuoksi. Wulff kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa, jossa tärkeää ovat sekä vastuullisuus että järkevät kustannukset. Siksi yhtiö on panostanut esimerkiksi Espoon kiinteistössä energiantuotantoon omalla aurinkovoimalalla.

Katsauskaudella 2020 ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Syyskuussa 2019 Wulff muutti omiin toimitiloihin Suomessa Espoon Kiloon. Muuttoon liittyvät järjestelyt aiheuttivat ylimääräisiä liiketoiminnan muita kuluja 0,1 miljoonaa euroa ja henkilöstökustannuksia 0,1 miljoonaa euroa. Muuttoon liittyvät järjestelyt on esitetty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä katsauskaudella 2019, joiden vaikutus on otettu huomioon katsauskauden käyttökatteessa (EBITDA), liiketuloksessa (EBIT) ja osakekohtaisessa tuloksessa (EPS).

Tammi-joulukuussa 2020 käyttökate (EBITDA) oli 5,2 miljoonaa euroa (3,1) eli 9,0 % (5,4) liikevaihdosta, ja 1,5 miljoonaa euroa (1,1) neljännellä vuosineljänneksellä, eli 10,0 % (7,6) liikevaihdosta.

Tammi-joulukuussa 2020 liikevoitto (EBIT) oli 3,5 miljoonaa euroa (1,6), eli 6,2 % (2,8) liikevaihdosta, ja 1,2 miljoonaa euroa (0,8) neljännellä vuosineljänneksellä, eli 7,5 % (5,1) neljännellä vuosineljänneksellä. Koko katsauskauden vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 3,5 miljoonaa euroa (1,7), eli 6,2 % (3,0) liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) tammi-joulukuussa 2020 kasvoi 109,9 % (11,9).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-joulukuussa 2020 nettomääräisesti -0,4 miljoonaa euroa (-0,4), sisältäen korkokuluja -0,2 miljoonaa euroa (-0,2) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä ja pankkikuluja nettomääräisesti
-0,2 miljoonaa euroa (-0,2). Neljännellä vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti 0,1 miljoonaa euroa
(-0,1) rahoituserien arvostuksen takia.

Tammi-joulukuussa 2020 tulos ennen veroja oli 3,1 miljoonaa euroa (1,2), ja 1,2 miljoonaa euroa (0,7) neljännellä vuosineljänneksellä. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 3,1 miljoonaa euroa (1,3).

Katsauskauden tulos oli 2,5 miljoonaa euroa (1,0) tammi-joulukuussa 2020, ja 1,0 miljoonaa euroa (0,6) neljännellä vuosineljänneksellä. Tammi-joulukuussa 2020 vertailukelpoinen tulos oli 2,5 miljoonaa euroa (1,2).

Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,32 euroa (0,15) tammi-joulukuussa 2020, ja 0,14 (0,09) neljännellä vuosineljänneksellä. Koko katsauskauden vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,32 euroa (0,17).

TUNNUSLUVUT

IV

IV I-IV I-IV
1 000 euroa 2020 2019 2020 2019
Liikevaihto 15 341 15 081 57 541 56 344
Liikevaihdon muutos, % 1,5 % 1,7 % 2,1 % 0,8 %
Myyntikate 5 345 5 477 20 748 19 825
Myyntikate, % liikevaihdosta 34,9 % 36,3 % 36,1 % 35,2 %
Käyttökate (EBITDA) 1 528 1 148 5 204 3 067
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 10,0 % 7,6 % 9,0 % 5,4 %
Liikevoitto/-tappio 1 150 763 3 541 1 570
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 7,5 % 5,1 % 6,2 % 2,8 %
Tulos ennen veroja 1 201 703 3 101 1 194
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 7,8 % 4,7 % 5,4 % 2,1 %
Katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 914 605 2 174 1 039
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 6,0 % 4,0 % 3,8 % 1,8 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,14 0,09 0,32 0,15
Oman pääoman tuotto (ROE), % 7,0 % 4,9 % 19,1 % 8,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 5,7 % 4,5 % 15,2 % 7,9 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 41,9 % 39,2 % 41,9 % 39,2 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 57,3 % 66,2 % 57,3 % 66,2 %
Oma pääoma/osake, EUR* 2,00 1,76 2,00 1,76
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin
hyödykkeisiin
331 290 719 7 359
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 2,2 % 1,9 % 1,2 % 13,1 %
Omat osakkeet kauden lopussa 144 260 79 000 144 260 79 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 2,1 % 1,1 % 2,1 % 1,1 %
Keskimääräinen osakemäärä ulkona olevista osakkeista 6 763 368 6 828 628 6 791 043 6 828 628
Osakemäärä kauden lopussa 6 907 628 6 907 628 6 907 628 6 907 628
Henkilöstö keskimäärin 180 200 189 198
Henkilöstö kauden lopussa 176 200 176 200

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yleinen talouden ja markkinoiden kehitys sekä työllisyysaste vaikuttavat merkittävästi työpaikkatuotteiden ja -palveluiden kysyntään. Maailmantalouden yleinen epävarmuus vaikuttaa myös Wulffin toimintaan. Koronaviruspandemian vaikutukset, siihen varautuminen ja viruksen hallintaan liittyvät rajoitukset vaikuttavat laajasti sekä maailman- että paikallistalouteen ja asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi maailmantalouden megatrendit, kuten digitalisaatio ja vastuullisuus, vaikuttavat markkinoiden muutokseen. Muuttuvien markkinoiden ja tarpeiden mukaiseen tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen liittyy sekä riskejä että mahdollisuuksia. Tavanomaisia liiketoimintariskejä ovat Wulffin strategian toteuttamisen onnistuminen sekä henkilöstö-, logistiikka- ja it-ympäristöstä johtuvat operatiiviset riskit. Työpaikkatuote- ja palvelutoimialan kireä kilpailu voi vaikuttaa liiketoiminnan kannattavuuteen. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen ja taseeseen, koska Wulff-konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin euromaista.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konsernissa ei ole ollut olennaisia tilikauden 2020 jälkeisiä tapahtumia.

HALLITUKSEN VOITONKÄSITTELYEHDOTUS

Konsernin emoyhtiön Wulff-Yhtiöt Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 1,4 miljoonaa euroa (1,6). Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva konsernin tilikauden tulos oli 2,2 miljoonaa euroa (1,0) eli 0,32 euroa/osake (0,15). Hallitus esittää 8.4.2021 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voittovaroista jaetaan osinkoa 0,12 euroa/osake vuodelta 2020 eli 0,8 miljoonaa euroa ja loput voitonjakokelpoisista varoista jätetään voittovarat-tilille omaan pääomaan.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Megatrendeillä on merkitystä Wulffin toiminnassa. Yhtiön toimintaympäristöön vaikuttaa myönteisesti tietotyön osuuden kasva-minen kaikesta tehtävästä työstä. Toisaalta väestörakenteen kehitys vähentää aktiivisesti työelämässä toimivien määrää tällä hetkellä. Teknologian sulautuminen tuotteisiin ja palveluihin on Wulffille mahdollisuus. Digitalisaatio tuo jo valmiiksi monikanavaiselle yhtiölle uusia keinoja tavoittaa ja palvella asiakkaita sekä tehostaa omaa toimintaa. Megatrendeistä merkittävin Wulffin toiminnan ja tulevaisuuden kannalta on vastuullinen toiminta ja erityisesti ympäristön huomioiminen: kohdellaanko ympäristöä resurssina vai onko tavoitteena ympäristön tilan parantaminen. Tulevaisuuden menestystä rakennetaan vahvasti näille teemoille ja niiden merkitys kasvaa yritysten ja kuluttajien päätöksenteossa. Wulff on valinnut vastuullisuuden ja erityisesti myönteiset ilmastoteot ja yhdenvertaisuuden lisäämisen tärkeiksi strategiansa elementeiksi.

Tuotteiden kysyntään vaikuttavat merkittävästi yleinen talouden ja markkinoiden kehitys sekä työllisyysaste. Viime vuosina työpaikkatuotteiden ja -palveluiden markkina Pohjoismaissa on pysynyt vakaana. Etätyö on lisääntynyt ja kasvattanut työpisteiden määrää sekä työpisteissä tarvittavien tuotteiden kysyntää. Koronaviruspandemia kasvatti hygienia-, suojaus- ja puhdistustuotteiden kysyntää. Wulff arvioi työpaikkatuotteiden ja -palveluiden kokonaismarkkinan pysyvän vakaana vuonna 2021: vaikka koronaviruspandemia on vaikuttanut negatiivisesti yleiseen talouteen ja työllisyyteen, yhtiö arvioi hygienia-, puhdistus-, siivous-, suojaus- ja it-tarvikkeiden kysynnän kasvavan hieman edelleen ja toisaalta tulostustuotteiden ja perinteisten toimistotarvikkeiden kysynnän laskevan.

Työpaikkatuotteiden ja -palveluiden markkinan konsolidaation arvioidaan jatkuvan, ja Wulffilla on hyvä valmius olla kilpailijoita aktiivisempi toimija yritysjärjestelyissä.

Kansainvälisten messujen suunnittelua ja projektinhallintaa tarjoavan Wulff Entren palveluiden kysyntä on koronaviruspandemian vuoksi pienentynyt, mikä heikentää Wulffin liikevaihtoa ja liikevoittoa vuonna 2021.

Toimintaympäristön muutokset heikentävät koko vuoden ennustettavuutta. Wulff arvioi, että liikevaihto 2021 kasvaa vuoteen 2020 verrattuna (57,5 miljoonaa euroa) ja vertailukelpoinen liikevoitto säilyy hyvällä tasolla vuonna 2021. Wulffin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan. Wulff tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 5-10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua, kasvavaa liikevoittoprosenttia sekä kasvavaa osinkoa.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA YHTIÖKOKOUS 2021

Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2021:

Vuosikertomus 2020                                           ke 10.3.2021
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021           ma 26.4.2021
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021             ma 26.7.2021
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021              ma 25.10.2021

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 8.4.2021. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erikseen ennen kokousta.

Espoossa 22.2.2020

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Elina Pienimäki

p. 040 647 1444

sähköposti: elina.pienimaki@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Wulffin tavoitteena on täydellinen työpäivä! Mahdollistamme paremmat työympäristöt ja teemme työpaikan – sinne, missä se ikinä tänä päivänä onkin. Viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi, miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat parantaa työpäivää ja –ympäristöä? Wulffilta löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm. hygienia-, suojaus- ja turvallisuustuotteita, ilmanpuhdistusta, työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Asiakkaat voivat hankkia meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutustu palveluihimme ja tuotteisiimme osoitteessa wulff.fi.

Näytä tiedote

Jaa artikkeli