<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE   17.2.2020 klo 9.00

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1. –31.12.2019. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.wulffyhtiot.fi.
 

Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat

1.10.–31.12.2019 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 15,1 miljoonaa euroa (14,8), kasvua 1,7 %
 • Käyttökate ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) olivat 1,1 miljoonaa euroa (0,8), 7,6 % liikevaihdosta (5,1)
 • Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,6)
 • Osakekohtainen tulos ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) olivat 0,09 euroa (0,07)
 • Wulff-Yhtiöt Oyj päätti keskipitkän aikavälin taloudellisiksi tavoitteiksi keskimäärin 5-10 prosentin vuotuisen liikevaihdon kasvun, kasvavan vertailukelpoisen liikevoittoprosentin ja kasvavan osingon (osinko/osake)
   

1.1. –31.12.2019 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 56,3 miljoonaa euroa (55,9), kasvua 0,8 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 3,1 miljoonaa euroa (1,9), 5,4 % liikevaihdosta (3,4) ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 3,2 miljoonaa euroa (1,9), 5,7 % liikevaihdosta (3,4)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 1,6 miljoonaa euroa (1,5) ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 1,7 miljoonaa euroa (1,5). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 11,9 %
 • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,15 euroa (0,15) ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos EPS oli 0,17 euroa (0,15)
 • Omavaraisuusaste oli 39,2 % (49,1)
 • Wulff-Yhtiöt Oyj:n uutena toimitusjohtajana ja konsernin johtoryhmän puheenjohtajana aloitti Elina Pienimäki, 40
 • Wulff investoi omiin toimitiloihin Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 6,5 miljoonaa euroa
 • Hallitus esittää 2.4.2020 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,11 euroa osakkeelta
 • Wulff arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuodesta 2019

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TOIMITUSJOHTAJA ELINA PIENIMÄKI

”Kiitos asiakkaillemme, että olette olleet tekemässä kasvua kanssamme. Saimme päättää vuoden 2019 viimeisen neljänneksen myönteisiin tuloksiin. On hienoa, että sekä liikevaihtomme että liikevoittomme kasvoivat. Numerot kertovat hyvistä valinnoista ja tinkimättömästä strategiamme mukaisesta tekemisestä: myös kumppanimme ja asiakkaamme uskovat, että maailmasta on mahdollista tehdä parempi työpaikka kerrallaan. Meille on tärkeää kehittää omaa ja asiakkaidemme toimintaa jatkuvasti vastuullisemmaksi. Tuote- ja palveluvalikoimamme kehittämisen lisäksi merkittäviä vastuullisuustekojamme on viime kesänä rakennettu Espoon Kilon toimitilamme aurinkovoimala. Ilmastonmuutoksen torjuntaan osallistumme kompensoimalla kaikkien wulffilaisten hiilijalanjäljen puita istuttamalla. Wulffilaiset ovat istutustyössä keväällä 2020 yhdessä metsänhoitoyhdistys Savotan kanssa. Vuosi 2020 onkin Wulffille hyvän energian ja vastuullisuuden kehittämisen sekä kasvun vuosi: uskon, että hyvien ja osaavien ihmisten kanssa onnistumme kasvamaan kannattavasti. Upean vuodesta tekee myös Wulffin 130-vuotisjuhla! Harva yritys voi sanoa selvinneensä kahdesta maailmansodasta ja suurlamasta; Wulff voi ja saa viettää syksyllä 130-vuotisjuhliaan yhdessä asiakkaiden ja kumppaniensa kanssa.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-joulukuussa 2019 liikevaihto oli 56,3 miljoonaa euroa (55,9), ja 15,1 miljoonaa euroa (14,8) neljännellä vuosineljänneksellä. Koko tilikauden liikevaihto kasvoi 0,8 % pääosin Canon Business Center -tulostusratkaisupalveluiden myynnistä johtuen. Asiakkaiden Wulffin valikoimaan toivomat tulostusratkaisupalvelut hankittiin konserniin elokuussa 2018. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi erityisesti messuliiketoiminnan kasvun ansiosta.

Tammi-joulukuun 2019 myyntikate oli 19,8 miljoonaa euroa (19,7) eli 35,2 % (35,2), ja 5,5 miljoonaa euroa (5,6) neljännellä vuosineljänneksellä eli 36,3 % (37,5). Koko katsauskauden myyntikate kasvoi tulostusratkaisupalveluiden myynnistä.

Henkilöstökulut tammi-joulukuussa 2019 olivat 11,9 miljoonaa euroa (11,5), eli 21,2 % (20,7) liikevaihdosta ja vastaavasti 3,2 miljoonaa euroa (3,1), eli 20,9 % (20,9) liikevaihdosta neljännellä vuosineljänneksellä. Henkilöstökulut kasvoivat erityisesti konserniin 2018 ostetun uuden yhtiön, Canon Business Centerin, tulostuspalveluliiketoiminnan myötä. Yhtiö työllistää 11 ihmistä.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 5,0 miljoonaa euroa (6,3) tammi-joulukuussa 2019, eli 9,0 % (11,4) liikevaihdosta, ja vastaavasti 1,2 miljoonaa euroa (1,8) neljännellä neljänneksellä eli 8,2 % (11,8) liikevaihdosta. Liiketoiminnan muut kulut olivat koko katsauskaudella edellisvuotta alemmalla tasolla 1,3 miljoonaa euroa. Tämä johtuu pääosin toimitila- ja laitevuokrien esittämisestä IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaisesti liiketoiminnan muiden kulujen sijaan poistoissa -0,9 miljoonaa euroa ja korkokuluissa -0,0 miljoonaa euroa. IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönoton vaikutuksista on esitetty lisätietoja laadintaperiaatteissa.

Kolmannella vuosineljänneksellä Wulff muutti omiin toimitiloihin Suomessa Espoon Kiloon syyskuussa 2019. Muuttoon liittyvät järjestelyt aiheuttivat kertaluonteisia liiketoiminnan muita kuluja ja henkilöstökustannuksia, jotka olivat yhteensä noin 0,1 miljoonaa euroa. Muuttoon liittyvät järjestelyt on esitetty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä, joiden vaikutus on otettu huomioon katsauskauden käyttökatteessa (EBITDA), liiketuloksessa (EBIT) ja osakekohtaisessa tuloksessa (EPS). Katsauskauden neljännellä vuosineljänneksellä tai tilikaudella 2018 ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Tammi-joulukuussa 2019 käyttökate (EBITDA) oli 3,1 miljoonaa euroa (1,9) eli 5,4 % (3,4) liikevaihdosta, ja 1,1 miljoonaa euroa (0,8) neljännellä vuosineljänneksellä, eli 7,6 % (5,1) liikevaihdosta. Käyttökatteen kasvusta 0,9 miljoonaa euroa ja 1,5 %-yksikköä johtui IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotosta. Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) tammi-joulukuussa 2019 oli 3,2 miljoonaa euroa (1,9) eli 5,7 % (3,4) liikevaihdosta.

Kiinteistöjen poistot olivat katsauskaudella -0,2 miljoonaa euroa ja -0,1 miljoonaa euroa neljännellä vuosineljänneksellä. Espoon Kilon ja Ruotsin Ljungbyn toimitilat hankittiin katsauskauden aikana, joten vertailukaudella ei ollut poistoja kiinteistöistä.

Tammi-joulukuussa 2019 liikevoitto (EBIT) oli 1,6 miljoonaa euroa (1,5), eli 2,8 % (2,7) liikevaihdosta, ja 0,8 miljoonaa euroa (0,6) neljännellä vuosineljänneksellä, eli 5,1 % (4,3) neljännellä vuosineljänneksellä. Koko katsauskauden vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 1,7 miljoonaa euroa (1,5), eli 3,0 % (2,7) liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) tammi-joulukuussa 2019 kasvoi 11,9 %.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-joulukuussa 2019 nettomääräisesti -0,4 miljoonaa euroa (-0,3), sisältäen korkokuluja -0,2 miljoonaa euroa (-0,1) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä ja pankkikuluja nettomääräisesti
-0,2 miljoonaa euroa (-0,2). Neljännellä vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,1 miljoonaa euroa
(-0,1).

Tammi-joulukuussa 2019 tulos ennen veroja oli 1,2 miljoonaa euroa (1,2), ja 0,7 miljoonaa euroa (0,5) neljännellä vuosineljänneksellä. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 1,3 miljoonaa euroa (1,2).

Katsauskauden tulos oli 1,0 miljoonaa euroa (1,1) tammi-joulukuussa 2019, ja 0,6 miljoonaa euroa (0,4) neljännellä vuosineljänneksellä. Tammi-joulukuussa 2019 vertailukelpoinen tulos oli 1,2 miljoonaa euroa (1,1).

Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,15 euroa (0,15) tammi-joulukuussa 2019, ja 0,09 (0,07) neljännellä vuosineljänneksellä. Koko katsauskauden vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,17 euroa (0,15) tammi-joulukuussa 2019.


TUNNUSLUVUT

  IV IV I-IV I-IV
1 000 euroa 2019 2018 2019 2018
Liikevaihto 15 081 14 831 56 344 55 889
Liikevaihdon muutos, % 1,7 % -6,3 % 0,8 % -1,8 %
Myyntikate 5 477 5 557 19 825 19 670
Myyntikate, % liikevaihdosta 36,3 % 37,5 % 35,2 % 35,2 %
Käyttökate (EBITDA) 1 148 750 3 067 1 920
Käyttäkate (EBITDA), % liikevaihdosta 7,6 % 5,1 % 5,4 % 3,4 %
Liikevoitto/-tappio 763 643 1 570 1 508
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 5,1 % 4,3 % 2,8 % 2,7 %
Tulos ennen veroja 703 548 1 194 1 243
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 4,7 % 3,7 % 2,1 % 2,2 %
Katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 605 424 1 039 1 025
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 4,0 % 2,9 % 1,8 % 1,8 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,09 0,07 0,15 0,15
Oman pääoman tuotto (ROE), % 4,9 % 3,6 % 8,5 % 9,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 4,5 % 4,4 % 7,9 % 9,5 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 39,2 % 49,1 % 39,2 % 49,1 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 66,2 % 15,8 % 66,2 % 15,8 %
Oma pääoma/osake, EUR* 1,76 1,72 1,76 1,72
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin
hyödykkeisiin
290 59 7 359 446
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 1,9 % 0,4 % 13,1 % 0,8 %
Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 79 000 79 000 79 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 %
Keskimääräinen osakemäärä ulkona olevista osakkeista 6 828 628 6 828 628 6 828 628 6 643 696
Osakemäärä kauden lopussa 6 907 628 6 907 628 6 907 628 6 907 628
Henkilöstö keskimäärin 200 193 198 191
Henkilöstö kauden lopussa 200 191 200 191

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Työpaikka- ja toimistotuotteiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys sekä toimialan kilpailu. Liiketoiminnan harjoittamiseen liittyy myös tavanomaisia riskejä, kuten konsernin strategian toteuttamisen onnistuminen sekä henkilöstö-, logistiikka- ja IT-ympäristöstä johtuvat operatiiviset riskit. Wulff-konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen ja taseeseen.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konsernissa ei ole ollut olennaisia tilikauden 2019 jälkeisiä tapahtumia.

HALLITUKSEN VOITONKÄSITTELYEHDOTUS

Konsernin emoyhtiön Wulff-Yhtiöt Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 1,6 miljoonaa euroa. Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva konsernin tilikauden tulos oli 1,0 miljoonaa euroa (1,0) eli 0,15 euroa/osake (0,15). Hallitus esittää 2.4.2020 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voittovaroista jaetaan osinkoa 0,11 euroa/osake vuodelta 2019 eli 0,8 miljoonaa euroa ja loput voitonjakokelpoisista varoista jätetään voittovarat-tilille omaan pääomaan.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija.  Sen tavoitteena on näyttää suuntaa, uudistaa alaa ja johtaa muutosta. Wulffilla uskotaan arvojen ja vastuullisuuden vahvistuvan hankintapäätöksissä ja yritysten kumppanivalinnoissa tulevaisuudessa. Strategiallaan Wulff rakentaa kilpailukykyään ja varmistaa, että voi tarjota asiakkailleen sitä, mitä he haluavat ja tarvitsevat: ratkaisuja, joilla tehdään arjesta sujuvaa ja maailmasta parempi työpaikka kerrallaan. Perinteisesti toimistomaailmana tunnetut markkinat kehittyvät ja uudistuvat nopeasti. Perinteisellä markkinalla kilpailutilanne on kovaa ja uudistuvalla markkinalla on runsaasti mahdollisuuksia. Wulff uskoo tulevaisuutensa olevan valoisa vahvan ja jatkuvasti kehittyvän strategiansa, toimivan asiakas- ja kumppaniverkostonsa ja alan parhaiden, sitoutuneiden ammattilaisten, wulffilaisten, ansiosta. Konsernilla on myös jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja. Listattuna yhtiönä Wulffilla on hyvät mahdollisuudet olla yritysostoissa kilpailijoitaan aktiivisempi toimija.

Nykyinen markkinatilanne mahdollistaa Wulffin liiketoiminnan positiivisen kehittymisen. Wulff arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuodesta 2019. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA YHTIÖKOKOUS 2020

Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2020:

Vuosikertomus 2019                                      ma 9.3.2020
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2020           ma 27.4.2020
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020             ma 27.7.2020
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020              ma 26.10.2020

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 2.4.2020. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erikseen ennen kokousta.

Espoossa 17.2.2020

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Elina Pienimäki
p. 040 647 1444
sähköposti: elina.pienimaki@wulff.fi

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulffyhtiot.fi

Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Wulffin tavoitteena on täydellinen työpäivä! Mahdollistamme paremmat työympäristöt ja teemme työpaikan – sinne, missä se ikinä tänä päivänä onkin. Viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi, miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat parantaa työpäivää ja -ympäristöä? Wulffilta löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm. työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Asiakkaat voivat hankkia meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutustu palveluihimme ja tuotteisiimme osoitteessa wulff.fi.

 

Näytä tiedote

Jaa artikkeli