<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Wulff-Yhtiöt Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023

Vahva toinen vuosineljännes – panostukset myyntikulttuuriin ja synergiat tuottavat tulosta

1.4.–30.6.2023 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 24,4 miljoonaa euroa (24,9), supistui 2,0 %
 • Käyttökate ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 1,3 miljoonaa euroa (1,0)
 • Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 0,8 miljoonaa euroa (0,4)
 • Osakekohtainen ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,09 euroa (0,02)
 • Omavaraisuusaste oli 42,1 % (38,8)
 • Ohjeistus säilyy ennallaan; Wulff arvioi vuoden 2023 liikevaihdon sekä vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuodesta 2022

1.1.–30.6.2023 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 49,6 miljoonaa euroa (50,5), supistui 1,7 %
 • Käyttökate ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 2,7 miljoonaa euroa (2,8)
 • Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 1,7 miljoonaa euroa (1,6)
 • Osakekohtainen ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,17 euroa (0,16)
   

WULFF-YHTIÖTOYJ:NTOIMITUSJOHTAJA ELINA RAHKONEN

Olen ilahtunut ensimmäisen vuosipuoliskomme myönteisestä tuloskehityksestä. Se kertoo kevään 2021 Staples Finlandin yritysoston integraation: osaamisen, toimintamallien, tekemisen ja järjestelmien yhdistämisen, edenneen suunnitellusti ja hyvin. Toteutuvat synergiahyödyt näkyvät myönteisesti tuloksessamme. Kaikissa toimintamaissa ja liiketoiminta-alueilla on onnistuttu kirkastamaan toiminnan fokusta pandemia-ajan jälkeen ja tehty myös tarvittavia muutoksia toimintaan. Asemamme pohjoismaisen työelämän asiantuntijana on tältäkin osin vahvistunut kaikissa liiketoiminnoissamme. On tärkeää tietää, mikä on nyt ja tulevaisuudessa tärkeää asiakkaillemme – ja tämän tiedon saamme tehokkaasti ja reaaliaikaisesti vuosittain jopa 200 000 henkilökohtaisesta asiakaskohtaamisesta.

Myönteinen kannattavuuden kehitys antaa meille valmiuksia rakentaa vastuullista tulevaisuutta ja kehittää tuote- ja palveluvalikoimaamme asiakkaidemme toiveiden mukaiseksi. Tuloksessamme näkyy myös asiakkaidemme arvostus huippuluokan myyntiosaamiseemme. Wulffilla asiakkaiden ratkaisukeskeinen palvelu on ykköstavoite niin myynnissä kuin tukipalveluissa. Uskon meidän olevan alan kilpailukykyisin yritys Pohjoismaissa sitoutuneen henkilöstömme ja kumppaniemme ansiosta. Menestyvän yhtiön meistä tekee se, että jaamme asiakkaidemme kanssa vahvasti samoja arvoja. Siksi asiakkaamme valitsevat meidän kumppanikseen yhä uudelleen ja siksi voitamme myös uusia.


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-kesäkuussa 2023 liikevaihto oli 49,6 miljoonaa euroa (50,5) ja huhti-kesäkuussa 24,4 miljoonaa euroa (24,9). Liikevaihto supistui ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,7 % (kasvua 31,0) ja toisella vuosineljänneksellä 2,0 % (kasvua 7,1). Toisella vuosineljänneksellä Sopimusasiakkaat-segmentin myynti kasvoi kotimaassa ja lähes vertailukauden arvoisena Skandinaviassa. Sopimusasiakkaat-segmentin liikevaihtoon vaikutti kannattavuuden painottaminen, asiakasvalinnat sekä uusasiakashankinnan toimien kohdistaminen. Wulffin tilitoimisto- ja taloushallintopalveluliiketoiminta kasvoi 2022 toteutetun Carpentum Oy:n oston myötä. Taloushallintopalveluliiketoiminnan myynti on kasvanut odotetusti ja vakaasti. Wulff Entren kansainvälisten messupalvelujen ja etäkohtaamisratkaisujen myynti supistui vertailukaudesta myynnin kohdentamiseen vaikuttaneiden tapahtumavalintojen vaikutuksesta. Asiantuntijamyynnin kehitys Suomessa oli vertailukauteen nähden myönteistä, Skandinavian markkinoilla Asiantuntijamyynti supistui hieman.

Myyntikate oli 15,2 miljoonaa euroa (15,3) eli 30,7 % (30,3) tammi-kesäkuussa 2023 ja 7,5 miljoonaa euroa (7,1) toisella vuosineljänneksellä, eli 30,8 % (28,7) liikevaihdosta. Keväällä 2021 ostetun Wulff Solutions Oy:n integrointi osaksi Wulffin Sopimusmyyntiä eteni katsauskauden aikana suunnitellusti. Suhteelliseen myyntikatteen kehittymiseen vaikuttivat muutokset Wulffin myymien tuotteiden kysynnän painopistealueissa. Hoivatuotealueen tuotteiden kysyntä on koronapandemia-aikaa vilkkaampaa. Perinteisempien työpaikkatuotteiden ja -palvelujen myynti on palautumassa seuraamaan yleistä talous- ja työllisyystilannetta. Työpaikkatuotteiden myyntikatteeseen on vaikuttanut katsauskauden aikana vertailujakson aikana merkittävästi kiihtynyt ja sittemmin laaja-alaistunut hintainflaatio. Myydyimpien tuotteiden hankintahinnat olivat vertailukauteen nähden korkeampia. Katsauskauden aikana Wulffin valikoiman tuotteiden saatavuus on normalisoitunut. Logistiikkakustannushaasteisiin on vastattu Sopimusasiakkaat-segmentissä toteutetuilla synergiahyödyillä. Sopimusasiakkaat-segmentin osuus liikevaihdosta supistui vertailukauteen nähden osuuden katteesta kasvaessa. Asiantuntijamyynti-segmentin myynnin arvo oli lähes vertailukauden suuruinen katteen kehittyessä tasapainoisena.

Henkilöstökulut tammi-kesäkuussa 2023 olivat 9,0 miljoonaa euroa (9,0) ja ne olivat suhteessa liikevaihtoon 18,2 % (17,7) ja vastaavasti
4,5 miljoonaa euroa (4,5) toisella vuosineljänneksellä, eli 18,3 % (18,0) liikevaihdosta.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 3,6 miljoonaa euroa (3,9), eli 7,2 % (7,7) liikevaihdosta ja vastaavasti 1,8 miljoonaa euroa (1,9) toisella vuosineljänneksellä eli 7,4 % (7,6) liikevaihdosta. Ulkopuolisten palveluiden käyttöä vähennettiin vertailukaudesta sekä absoluuttisesti että suhteellisesti, yritysoston myötä fuusioituvien yritysten toimintojen yhdistämisen ja Wulffin mahdollisimman kustannustehokkaiden toimintamallien ansiosta.

Tammi-kesäkuussa 2023 käyttökate ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 2,7 miljoonaa euroa (2,8) eli 5,5 % (5,5) liikevaihdosta ja huhti-kesäkuussa 1,3 miljoonaa euroa (1,0), eli 3,4 % (3,9) liikevaihdosta. Tammi-kesäkuussa 2023 liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 1,7 miljoonaa euroa (1,6), eli 3,5 % (3,2) liikevaihdosta ja vastaavasti 0,8 miljoonaa euroa (0,4), eli 3,4 % (1,6) toisella vuosineljänneksellä. Ensimmäinen ja toinen vuosineljännes eivät sisältäneet vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 2023 tai 2022.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-kesäkuussa 2023 nettomääräisesti -0,5 miljoonaa euroa (-0,4), sisältäen korkokuluja -0,4 miljoonaa euroa (-0,2) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä ja pankkikuluja nettomääräisesti -0,1 miljoonaa euroa (-0,1). Toisella vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,3 miljoonaa euroa (-0,2). Rahoituskulut olivat 0,1 miljoonaa euroa vertailukautta suuremmat markkinakorkojen noususta aiheutuneiden korkokulujen kasvun seurauksena.

Tammi-kesäkuussa 2023 tulos ennen veroja oli 1,2 miljoonaa euroa (1,2) ja toisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 0,5 miljoonaa euroa (0,2).

Katsauskauden tulos oli 1,2 miljoonaa euroa (1,1) tammi-kesäkuussa 2023 ja toisella vuosineljänneksellä 0,6 miljoonaa euroa (0,2).

Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,17 euroa (0,16) tammi-kesäkuussa 2023 ja toisella vuosineljänneksellä 0,09 (0,02).
 

TUNNUSLUVUT

II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2023 2022 2023 2022 2022
Liikevaihto 24 365 24 873 49 617 50 483 102 171
Liikevaihdon muutos, % -2,0 % 7,1 % -1,7 % 31,0 % 13,0 %
Kate 7 494 7 127 15 247 15 318 30 986
Kate, % 30,8 % 28,7 % 30,7 % 30,3 % 30,3 %
Käyttökate (EBITDA) 1 308 971 2 725 2 770 6 213
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 5,4 % 3,9 % 5,5 % 5,5 % 6,1 %
Liikevoitto/-tappio 832 398 1 741 1 605 3 988
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 3,4 % 1,6 % 3,5 % 3,2 % 3,9 %
Tulos ennen veroja 541 224 1 218 1 224 3 273
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 2,2 % 0,9 % 2,5 % 2,4 % 3,2 %
Tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 598 163 1 159 1 077 3 052
Tulos, % liikevaihdosta 2,5 % 0,7 % 2,3 % 2,1 % 3,0 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,09 0,02 0,17 0,16 0,45
Oman pääoman tuotto (ROE), % 2,8 % 0,9 % 5,5 % 5,6 % 15,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2,3 % 0,9 % 4,7 % 4,4 % 11,2 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 42,1 % 38,8 % 42,1 % 38,8 % 40,5 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 65,6 % 65,9 % 65,6 % 65,9 % 60,6 %
Oma pääoma/osake, EUR * 3,08 2,82 3,08 2,82 3,02
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 271 931 723 1 443 2 479
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 1,1 % 3,7 % 1,5 % 2,9 % 2,4 %
Omat osakkeet kauden lopussa 111 624 44 812 111 624 44 812 111 624
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,6 % 0,6 % 1,6 % 0,6 % 1,6 %
Keskimääräinen osakemäärä ulkona olevista osakkeista 6 796 004 6 862 816 6 796 004 6 858 521 6 852 051
Osakemäärä kauden lopussa 6 907 628 6 907 628 6 907 628 6 907 628 6 907 628
Henkilöstö keskimäärin 269 285 273 287 286
Henkilöstö kauden lopussa 267 287 267 287 280

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.
 

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yleinen talouden ja markkinoiden kehitys sekä työllisyysaste vaikuttavat merkittävästi työpaikkatuotteiden ja -palveluiden kysyntään. Maailmanlaajuisella inflaatiokehityksellä on vaikutusta Wulffin toimintaan. Hintojen nousuvauhti kiihtyi vertailukauden aikana ja laaja-alaistui asteittain siitä lähtien. Katsauskaudella energiahyödykkeiden ja logistiikkaan liittyvien kustannusten kehitys on maltillistunut, samoin kuin vähiten jalostettujen tuotteiden. Maailman- ja paikallistalouksien kehitykseen vaikuttaa hintojen nousu ja inflaation taltuttamiseen tähtäävät rahapoliittiset päätökset. Nämä vaikuttavat myös Wulffin toimintaan. Lisäksi maailmantalouden megatrendit, esimerkiksi vastuullisuus, digitalisaatio, jakamistalous ja väestön ikääntyminen vaikuttavat markkinoiden muutokseen. Muuttuvien markkinoiden ja tarpeiden mukaiseen tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen liittyy sekä riskejä että mahdollisuuksia. Tavanomaisia liiketoimintariskejä ovat Wulffin strategian toteuttamisen onnistuminen, esimerkiksi yrityskauppaan liittyvät toimintojen integraatiot, sekä henkilöstö-, logistiikka- ja it-ympäristöstä johtuvat operatiiviset riskit. Työpaikkatuote- ja palvelutoimialan kireä kilpailu voi vaikuttaa liiketoiminnan kannattavuuteen. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen ja taseeseen.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konsernissa ei ole ollut olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.
 

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Maailmanlaajuisista megatrendeistä Wulffin toimintaympäristöön myönteisesti vaikuttaa tietotyön osuuden kasvaminen kaikesta tehtävästä työstä. Väestörakenteen kehitys vähentää aktiivisesti työelämässä toimivien määrää tällä hetkellä, vaikka samalla työurat pitenevät muun muassa keskimääräisen eläkeiän noustessa. Teknologian sulautuminen tuotteisiin ja palveluihin on Wulffille mahdollisuus. Digitalisaatio tuo jo valmiiksi monikanavaiselle yhtiölle uusia keinoja tavoittaa ja palvella asiakkaita sekä kasvattaa oman toiminnan tuottavuutta. Megatrendeistä merkittävin Wulffin toiminnan ja tulevaisuuden kannalta on vastuullinen toiminta ja vihreä siirtymä: kohdellaanko ympäristöä resurssina vai onko tavoitteena ympäristön tilan parantaminen. Tulevaisuuden menestystä rakennetaan vahvasti näille teemoille ja niiden merkitys kasvaa yritysten ja kuluttajien päätöksenteossa. Wulff on valinnut vastuullisuuden ja erityisesti myönteiset ilmastoteot, yhdenvertaisuuden lisäämisen ja ihmisarvoisen työn ja talouskasvun (YK Kestävän kehityksen tavoitteet 2030) tärkeiksi strategiansa elementeiksi.

Tuotteiden- ja palveluiden kysyntään vaikuttaa olennaisesti yleinen talouden ja markkinoiden kehitys sekä työllisyysaste. Työpaikkatuotteiden ja -palveluiden markkina on Pohjoismaissa kehittynyt vakaasti. Wulff arvioi työpaikkatuotteiden ja -palveluiden kokonaismarkkinan pysyvän suhteellisen vakaana silloinkin, kun työympäristöissä tapahtuu nopeita muutoksia. Hygienia-, puhdistus-, siivous- ja suojaustuotteiden kysyntä näyttää vakiintuneen pandemiaa edeltävää isommalle tasolle, sillä ne koetaan tärkeiksi työterveys- ja turvallisuustuotteiksi. Monipaikkaisesti tehtävä työ on lisääntynyt ja kasvattanut työpisteiden määrää sekä työpisteissä tarvittavien tuotteiden kysyntää. IT-tarvikkeiden, tulostustuotteiden ja perinteisten toimistotarvikkeiden kysyntä jatkaa pandemian jälkeistä kehitystä. Tähän vaikuttaa työpaikoille palaaminen ja uusien työpisteiden kasvanut määrä. Konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon vaikuttaa kansainvälisen messupalvelualan kapasiteetin yhä jatkuva palautuminen pandemia-ajasta.

Yhä käynnissä oleva geopoliittinen kriisi, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Venäjään kohdistetut pakotetoimet eivät vaikuta suoraan Wulffin toimintaan, koska Wulffilla ei ole ollut toimintaa tai kumppanuuksia kriisissä osallisina olevissa maissa. Kriisillä on ollut vaikutuksia maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin, joiden muutokset saattavat välillisesti yhä vaikuttaa myös Wulffin toimintoihin. Toimitusketjujen muutokset ovat voimistaneet ja laaja-alaistaneet hintainflaatiokehitystä. Monien tuoteryhmien saatavuushaasteet ovat väistyneet vertailukauden jälkeen maailmanlaajuisten toimitusketjujen uudelleenjärjestelyjen myötä. Inflaatiokehityksen jatkuessa tarvitaan toimia myyntikatteen myönteisen kehittymisen varmistamiseksi. Hintainflaation laaja-alaisuus ja vaikutus käytettävien palveluiden kustannuksiin sekä näihin liittyvä epävarmuus rajoittavat ennustettavuutta.

Wulffin Suomen Sopimusmyyntiorganisaation uudistamisen yhteydessä elo-syyskuussa 2021 käytyjen Wulff Oy Ab:n ja Wulff Solutions Oy:n yhteistoimintaneuvottelujen myötä toimintoja myynnissä, hallinnossa ja tukitoiminnoissa yhdistettiin. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena yhtiö saavuttaa noin 1,9 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt henkilöstökuluista. Samassa yhteydessä Wulff tiedotti uskovansa vaiheittain toteutuviin yhteensä vähintään 3 miljoonan euron vuosittaisiin kustannussynergiahyötyihin, joista merkittävän osan odotettiin toteutuvan jo vuonna 2022. Wulff tiedotti saavuttaneensa tilikauden 2022 aikana yhteensä noin 2,5 miljoonan euron vuotuisen kustannussynergiahyödyn uudelleenjärjestäytymistoimenpiteiden, esimerkiksi tietojärjestelmien sekä logistiikka- ja toimintaprosessien yhdistymisen myötä sekä toimitilamuutosten ansiosta.

Toteutettujen uudelleenjärjestäytymistoimenpiteiden ansiosta Wulff saavutti tammi-kesäkuussa yhteensä noin 0,4 miljoonan euron kustannussynergiahyödyn.

Wulffin tavoitteena on kasvaa kannattavasti, ja sillä on jatkuva valmius olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija yritysjärjestelyissä.

Wulff arvioi vuoden 2023 liikevaihdon sekä vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuodesta 2022.

 

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa seuraavan taloudellisen katsauksen vuonna 2023:

Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2023                 ma 23.10.2023

Espoossa 17.7.2023

WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
toimitusjohtaja
Elina Rahkonen
p. 040 647 1444
sähköposti:
elina.rahkonen@wulff.fi


JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi 

Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Mahdollistamme paremmat ja kestävämmät työympäristöt ja täydellisen työpäivän. Teemme työpaikan sinne, missä työtäsi teet. Meiltä löydät tämän päivän työpaikkatuotteet: mm. kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, hygienia-, suojaus- ja turvallisuustuotteita, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Valikoimassamme on myös laadukkaita Canonin tulostus- ja dokumentinhallintapalveluja sekä taloushallintopalveluja. Asiakkaamme hankkivat meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja ja ratkaisuja etäkohtaamisiin. Meille on tärkeää kehittää jatkuvasti valikoimaamme yhä vastuullisemmaksi ja asiakaskokemustamme alan parhaaksi. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää wulff.fi.

Näytä tiedote

Jaa artikkeli