<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Wulff-Yhtiöt Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022

PUOLIVUOSIKATSAUS | 25.7.2022 KLO 9.30

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tammi-kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla wulff.fi.

Myynti kasvoi Pohjoismaisilla markkinoilla

1.4.–30.6.2022 LYHYESTI

 • Liikevaihto kasvoi Pohjoismaissa Sopimusasiakkaat-segmentissä; kotimaassa kansainvälisten messupalvelujen ja taloushallintopalveluiden liikevaihdot kasvoivat selvästi
 • Liikevaihto oli 24,9 miljoonaa euroa (23,2), kasvua 7,1 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 1,0 miljoonaa euroa (5,1) ja vertailukelpoinen käyttökate oli (EBITDA) 1,0 miljoonaa euroa (1,3)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 0,4 miljoonaa euroa (4,6) ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) 0,4 miljoonaa euroa (0,8)
 • Osakekohtainen (EPS) oli 0,02 euroa (0,65) ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,02 euroa (0,09)
 • Omavaraisuusaste oli 38,8 % (33,0)
 • Ohjeistus säilyy ennallaan; Wulff arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan selvästi ja vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuoteen 2021 verrattuna

1.1.–30.6.2022 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 50,5 miljoonaa euroa (38,5), kasvua 31,0 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 2,8 miljoonaa euroa (6,0) ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 2,8 miljoonaa euroa (2,3)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 1,6 miljoonaa euroa (5,1) ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) 1,6 miljoonaa euroa (1,4)
 • Osakekohtainen (EPS) oli 0,16 euroa (0,68) ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,16 euroa (0,13)

WULFF-YHTIÖTOYJ:NTOIMITUSJOHTAJA ELINA PIENIMÄKI

Olemme panostaneet palveluliiketoimintojemme laajentamiseen ja kehittämiseen. Nopeasti muuttuvassa ja haastavassa maailmantilanteessa kasvuun panostaminen vakaalla taloushallintopalvelualalla on ollut kannattavaa. Päätös uudistaa kansainvälistä messupalvelualaa ja kehittää uusia etäkohtaamisratkaisuja on sekä tuonut meille myyntiä että tehnyt meistä kiinnostavan ja monipuolisen kumppanin myös perinteisiä kohtaamisia jälleen järjestäville asiakkaille. On hienoa, että olemme onnistuneet hankkimaan uusia asiakkaita myös perinteisesti vahvalla toimialallamme, työpaikkatuotteiden ja -palvelujen myynnissä. Kiihtynyt ja monialaistunut hintainflaatio on vaikuttanut tulosparannustavoitteidemme saavuttamiseen, sillä esimerkiksi julkishallinnon toimitussopimukset eivät ole mahdollistaneet tarpeeksi nopeaa reagointia hankintahintojemme muutosten viemiseen asiakashintoihin. Viime vuonna tekemämme yritysoston, Staples Finlandin, integroiminen osaksi Wulffia etenee hyvin ja suunnittellusti. Kaupasta hyötyvät asiakkaamme, jotka saavat yhdistymisen myötä vielä laajemman valikoiman tuotteita ja palveluja. Aiemman Staplesin asiakkaille muun muassa Asiantuntijamyyntimme tarjonta on uutta ja mielenkiintoista. Päätöksemme yhdistää johtamisjärjestelmät ja toimintatavat ovat olleet oikeita ja tarkoituksenmukaisia myös henkilöstömme mielestä; saimme jälleen vahvat tulokset vuosittaisesta henkilöstökyselystämme.

Vaativissakin tilanteissa on mielestäni olennaista pitää kiinni strategiasta, ei pelkästään sopeuttaa toimintoja tähän hetkeen. Meille Wulffilla tärkeitä strategian elementtejä ovat vastuullisuus ja asiakaskokemus. Olenkin ylpeä siitä, että esimerkiksi toimintamaissamme yksinoikeudella myymiämme, laadukkaita Q-Connect -tuotteita kehitetään vielä vastuullisimmiksi: tuotteissa ja niiden valmistusprosesseissa huomioidaan mahdollisimman kattavasti YK:n 2030 kestävän kehityksen tavoitteet esimerkiksi ympäristöystävällisyydessä ja sosiaalisessa vastuussa. Uskon, että tuloshakuisena myyntiyhtiönä, vastuulliseen strategiaamme nojaten, meidän on mahdollista tehdä maailmasta parempaa työpaikka kerrallaan.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-kesäkuussa 2022 liikevaihto oli 50,5 miljoonaa euroa (38,5) ja huhti-kesäkuussa 24,9 miljoonaa euroa (23,2). Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 31,0 % (29,3) ja 7,1 % (54,1) toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi vahvan myynnin kehityksen ansiosta Pohjoismaissa Sopimusasiakkaat-segmentissä sekä kansainvälisten messupalvelujen ja etäkohtaamisratkaisujen vilkkaan myynnin ja taloushallintopalvelujen myynnin kasvun ansiosta kotimaassa. Wulff toteutti 4.1.2022 taloushallintopalvelujen tarjontaa vahvistavan kaupan Carpentum Oy:n osakekannasta. Asiantuntijamyynti-segmentin hygienia- ja suojaustarvikkeiden liikevaihto supistui odotetusti edellisestä tilikaudesta.

Myyntikate oli 15,3 miljoonaa euroa (12,4) eli 30,3 % (32,2) tammi-kesäkuussa 2022 ja 7,1 miljoonaa euroa (7,1) toisella vuosineljänneksellä, eli 28,7 % (30,5) liikevaihdosta. Wulffin 3.5.2021 toteuttaman Wulff Solutions -yrityskaupan vaikutus myyntikatteeseen oli 4,7 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa ja 2,1 miljoonaa euroa huhti-kesäkuussa. Suhteellisen myyntikatteen kehitykseen vaikuttivat koronaviruspandemian vaikutusten asteittaisen väistymisen myötä kysynnän kohdentuminen pandemia-aikaa edeltäneisiin tuoteryhmiin. Näiden tuotteiden saatavuus on haasteellinen ja hintainflaatio voimakas. Liikevaihdon painottuminen Sopimusasiakkaat-segmenttiin jatkui Asiantuntijamyynnin supistuttua. Hintainflaation vaikutus oli kysytyimmissä tuoteryhmissä sekä logistiikkakustannusten osalta huhti-kesäkuussa 2022 huomattava.

Henkilöstökulut tammi-kesäkuussa 2022 olivat 9,0 miljoonaa euroa (7,5) ja ne olivat suhteessa liikevaihtoon 17,7 % (19,4) ja vastaavasti 4,5 miljoonaa euroa (4,2) toisella vuosineljänneksellä, eli 18,0 % (18,2) liikevaihdosta. Wulff Solutions -yrityskaupan myötä Wulffin henkilöstö kasvoi 114 työntekijällä. Henkilöstökulujen määrän kasvu suhteessa liikevaihtoon oli liikevaihdon kasvua pienempi. Toisen vuosineljänneksen 2021 kertaluonteiset yrityskaupan toteutuksesta ja työsuhteen päättämisestä johtuvat henkilöstökulut olivat noin 0,2 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 3,9 miljoonaa euroa (3,7), eli 7,7 % (9,7) liikevaihdosta ja vastaavasti 1,9 miljoonaa euroa (2,5) toisella vuosineljänneksellä eli 7,6 % (10,9) liikevaihdosta. Ulkopuolisten palveluiden käyttö väheni suunnitellusti vertailukauteen nähden. Huhti-kesäkuussa 2022 kertaluonteisia kuluja aiheutui 3.5.2021 toteutetussa yrityskaupassa hankitun Wulff Solutionsin muutosta Espoon Wulff-taloon 0,1 miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen 2021 kertaluonteiset yrityskaupan toteutukseen liittyvät kustannukset olivat noin 0,5 miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuussa 2022 käyttökate (EBITDA) oli 2,8 miljoonaa euroa (6,0) eli 5,5 % (15,6) liikevaihdosta ja huhti-kesäkuussa 1,0 miljoonaa euroa (5,1), eli 3,9 % (21,9) liikevaihdosta. Tilikauden 2021 vertailukelpoisista tuloksista on vähennetty edullisesta yrityskaupasta johtuva liikearvon tuloutus 4,5 miljoonaa euroa ja yrityskaupan toteutuksesta johtuvat kustannukset 0,7 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen käyttökate EBITDA oli 2,8 miljoonaa euroa (2,3) eli 5,5 % (5,9) liikevaihdosta ja huhti-kesäkuussa 1,0 miljoonaa euroa (1,3) eli 3,9 % (5,8) liikevaihdosta.

Tammi-kesäkuussa 2022 liikevoitto (EBIT) oli 1,6 miljoonaa euroa (5,1), eli 3,2 % (13,3) liikevaihdosta ja vastaavasti 0,4 miljoonaa euroa (4,6), eli 1,6 % (19,7) toisella vuosineljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 1,6 miljoonaa euroa (1,4), eli 3,2 % (3,6) liikevaihdosta ja vastaavasti 0,4 miljoonaa euroa (0,8), eli 1,6 % (3,5) toisella vuosineljänneksellä.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-kesäkuussa 2022 nettomääräisesti -0,4 miljoonaa euroa (-0,2), sisältäen korkokuluja -0,2 miljoonaa euroa (-0,1) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä ja pankkikuluja nettomääräisesti -0,1 miljoonaa euroa (-0,1). Toisella vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti
-0,2 miljoonaa euroa (-0,1). Rahoituskulut olivat 0,1 miljoonaa euroa vertailukautta suuremmat valuuttakurssivaihteluiden johdosta.

Tammi-kesäkuussa 2022 tulos ennen veroja oli 1,2 miljoonaa euroa (5,0) ja toisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 0,2 miljoonaa euroa (4,5). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 1,2 miljoonaa euroa (1,2) ja toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 0,2 miljoonaa euroa (0,7).

Katsauskauden tulos oli 1,1 miljoonaa euroa (4,8) tammi-kesäkuussa 2022 ja toisella vuosineljänneksellä 0,2 miljoonaa euroa (4,4). Vertailukelpoinen katsauskauden tulos oli 1,1 miljoonaa euroa (1,0) ja toisella vuosineljänneksellä vertailukelpoinen tulos 0,2 miljoonaa euroa (0,6).

Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,16 euroa (0,68) tammi-kesäkuussa 2022 ja toisella vuosineljänneksellä 0,02 (0,65). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,16 euroa (0,13) tammi-kesäkuussa 2022 ja 0,02 (0,09) toisella vuosineljänneksellä.

TUNNUSLUVUT

II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2022 2021 2022 2021 2021
Liikevaihto 24 873 23 228 50 483 38 542 90 424
Liikevaihdon muutos, % 7,1 % 54,1 % 31,0 % 29,3 % 57,1 %
Kate 7 127 7 087 15 318 12 414 28 685
Kate, % 28,7 % 30,5 % 30,3 % 32,2 % 31,7 %
Käyttökate (EBITDA) 971 5 095 2 770 6 024 9 128
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 3,9 % 21,9 % 5,5 % 15,6 % 10,1 %
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 971 1 338 2 770 2 267 6 073
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 3,9 % 5,8 % 5,5 % 5,9 % 6,7 %
Liikevoitto/-tappio 398 4 576 1 605 5 135 6 940
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 1,6 % 19,7 % 3,2 % 13,3 % 7,7 %
Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio 398 819 1 605 1 378 3 885
Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 1,6 % 3,5 % 3,2 % 3,6 % 4,3 %
Tulos ennen veroja 224 4 491 1 224 4 967 6 552
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 0,9 % 19,3 % 2,4 % 12,9 % 7,2 %
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 224 734 1 224 1 210 3 497
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 0,9 % 3,2 % 2,4 % 3,1 % 3,9 %
Tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 163 4 368 1 077 4 631 5 896
Tulos, % liikevaihdosta 0,7 % 18,8 % 2,1 % 12,0 % 6,5 %
Vertailukelpoinen tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 163 611 1 077 874 2 841
Vertailukelpoinen tulos, % liikevaihdosta 0,7 % 2,6 % 2,1 % 2,3 % 3,1 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,02 0,65 0,16 0,68 0,87
Vertailukelpoinen tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,02 0,09 0,16 0,13 0,42
Oman pääoman tuotto (ROE), % 0,9 % 29,4 % 5,6 % 29,4 % 36,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 0,9 % 17,5 % 4,4 % 17,5 % 25,0 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 38,8 % 33,0 % 38,8 % 33,0 % 38,1 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 65,9 % 71,4 % 65,9 % 71,4 % 62,1 %
Oma pääoma/osake, EUR * 2,82 2,55 2,82 2,55 2,73
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 931 493 1 443 721 1 388
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 3,7 % 2,1 % 2,9 % 1,9 % 1,5 %
Omat osakkeet kauden lopussa 44 812 137 260 44 812 137 260 137 260
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 0,6 % 2,0 % 0,6 % 2,0 % 2,0 %
Keskimääräinen osakemäärä ulkona olevista osakkeista 6 862 816 6 770 368 6 858 521 6 768 318 6 769 352
Osakemäärä kauden lopussa 6 907 628 6 907 628 6 907 628 6 907 628 6 907 628
Henkilöstö keskimäärin 285 255 287 216 248
Henkilöstö kauden lopussa 287 295 287 295 278

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yleinen talouden ja markkinoiden kehitys sekä työllisyysaste vaikuttavat merkittävästi työpaikkatuotteiden ja -palveluiden kysyntään. Viimeaikainen inflaatio on voimistunut ja laaja-alaistunut mm. koronaviruspandemian rajoittamistoimien sekä Venäjän Ukrainaan toteuttaman hyökkäyksen ja sen seurauksena asetettujen kauppapakotteiden seurauksena. Maailmantalouden yleinen epävarmuus vaikuttaa myös Wulffin toimintaan. Koronaviruspandemian vaikutukset ja sen hallintaan liittyvät rajoitukset ovat vaikuttaneet laajasti sekä maailman- että paikallistalouteen, toimitusketjuihin ja asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi maailmantalouden megatrendit, esimerkiksi digitalisaatio ja vastuullisuus, vaikuttavat markkinoiden muutokseen. Muuttuvien markkinoiden ja tarpeiden mukaiseen tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen liittyy sekä riskejä että mahdollisuuksia. Tavanomaisia liiketoimintariskejä ovat Wulffin strategian toteuttamisen onnistuminen, esimerkiksi yrityskauppaan liittyvät toimintojen integraatiot, sekä henkilöstö-, logistiikka- ja it-ympäristöstä johtuvat operatiiviset riskit. Työpaikkatuote- ja palvelutoimialan kireä kilpailu voi vaikuttaa liiketoiminnan kannattavuuteen. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen ja taseeseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konsernissa ei ole ollut olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Maailmanlaajuisista megatrendeistä Wulffin toimintaympäristöön vaikuttaa myönteisesti tietotyön osuuden kasvaminen kaikesta tehtävästä työstä. Toisaalta väestörakenteen kehitys vähentää aktiivisesti työelämässä toimivien määrää tällä hetkellä. Teknologian sulautuminen tuotteisiin ja palveluihin on Wulffille mahdollisuus. Digitalisaatio tuo jo valmiiksi monikanavaiselle yhtiölle uusia keinoja tavoittaa ja palvella asiakkaita sekä kasvattaa oman toiminnan tuottavuutta. Megatrendeistä merkittävin Wulffin toiminnan ja tulevaisuuden kannalta on vastuullinen toiminta ja erityisesti ympäristön huomioiminen: kohdellaanko ympäristöä resurssina vai onko tavoitteena ympäristön tilan parantaminen. Tulevaisuuden menestystä rakennetaan vahvasti näille teemoille ja niiden merkitys kasvaa yritysten ja kuluttajien päätöksenteossa. Wulff on valinnut vastuullisuuden ja erityisesti myönteiset ilmastoteot, yhdenvertaisuuden lisäämisen ja ihmisarvoisen työn ja talouskasvun (YK Kestävän kehityksen tavoitteet 2030) tärkeiksi strategiansa elementeiksi.

Tuotteiden kysyntään vaikuttavat merkittävästi yleinen talouden ja markkinoiden kehitys sekä työllisyysaste. Ennen koronaviruspandemiaa työpaikkatuotteiden ja -palveluiden markkina pysyi Pohjoismaissa useita vuosia vakaana. Wulff arvioi työpaikkatuotteiden ja -palveluiden kokonaismarkkinan pysyvän vakaana, vaikka työympäristöissä tapahtuu nopeitakin muutoksia. Turvalliset kohtaamiset ovat tärkeitä. Wulff arvioi hygienia-, puhdistus-, siivous- ja suojaustuotteiden kysynnän pysyvän muutoksesta huolimatta hyvällä tasolla, vaikka suojaustuotteet eivät ole enää koronaviruspandemian puhkeamis- ja leviämisvaiheiden tapaan välttämättömiä. Samalla koronaviruspandemia on nopeuttanut työelämän murrosta; monipaikkaisesti tehtävä etätyö on lisääntynyt ja kasvattanut työpisteiden määrää sekä työpisteissä tarvittavien tuotteiden kysyntää. IT-tarvikkeiden, tulostustuotteiden ja perinteisten toimistotarvikkeiden kysyntä on palautumassa pandemiaa edeltävälle tasolle. Tähän vaikuttaa työpaikoille tapahtunut osittainen paluu ja uusien työpisteiden kasvanut määrä, joita syntyy pandemian vauhdittaman työelämän muutoksen myötä koteihin ja vapaa-ajan asunnoille. Konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon vaikuttaa kansainvälisen messupalvelualan kehitys, sillä ala toipuu koronaviruspandemiasta asteittain. Wulff Entren perinteisten Premium Exhibition -palvelujen kysyntä elpyy markkinan avauduttua ja koronaviruspandemian kehittyminen vaikuttaa toteutuvan markkina-aktiviteetin määrään.

Käynnissä oleva geopoliittinen kriisi, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Venäjään kohdistetut pakotetoimet eivät vaikuta suoraan Wulffin toimintaan, koska Wulffilla ei ole ollut toimintaa tai kumppanuuksia kriisissä osallisina olevissa maissa. Kriisillä on vaikutuksia maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin, joiden muutokset saattavat välillisesti vaikuttaa myös Wulffin toimintoihin. Toimitusketjujen muutokset ovat voimistaneet ja laaja-alaistaneet viimeaikaista hintainflaatiokehitystä. Inflaatiokehityksen jatkuminen aiheuttaa tarpeen toimille myyntikatteen kehityksen turvaamiseksi. Hintainflaation voimakkuus- ja laaja-alaistuminen sekä näihin liittyvä epävarmuus rajoittavat ennustettavuutta.

Wulffin Suomen Sopimusmyyntiorganisaation uudistamisen yhteydessä elo-syyskuussa 2021 käytyjen Wulff Oy Ab:n ja Wulff Solutions Oy:n (aiemmin Staples Finland Oy) yhteistoimintaneuvottelujen myötä toimintoja myynnissä, hallinnossa ja tukitoiminnoissa yhdistettiin. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena yhtiö saavuttaa noin 1,9 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt henkilöstökuluista. Toteutettujen ja suunniteltujen uudelleenjärjestäytymistoimenpiteiden, esimerkiksi tietojärjestelmien sekä logistiikka- ja toimintaprosessien yhdistymisen myötä ja toimitilamuutosten ansiosta Wulff uskoo saavuttavansa vaiheittain yhteensä vähintään 3 miljoonan euron vuosittaiset kustannussynergiahyödyt. Merkittävä osa näistä kustannussynergioista toteutuu jo vuonna 2022.

Wulffin tavoitteena on kasvaa kannattavasti, ja sillä on jatkuva valmius olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija yritysjärjestelyissä.

Yhtiö arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan selvästi ja vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuoteen 2021 verrattuna.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa seuraavan taloudellisen katsauksen vuonna 2022:

Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2022                 ma 24.10.2022

Espoossa 25.7.2022

WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
toimitusjohtaja
Elina Pienimäki
p. 040 647 1444
sähköposti:
elina.pienimaki@wulff.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Mahdollistamme paremmat ja kestävämmät työympäristöt ja täydellisen työpäivän. Teemme työpaikan – sinne, missä työtäsi tänään teet. Meiltä löydät mm. hygienia-, suojaus- ja turvallisuustuotteita, ilmanpuhdistusta, työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Valikoimassamme on myös laadukkaita Canonin tulostus- ja dokumentinhallintapalveluita sekä uusimpana alueena taloushallintopalveluja. Asiakkaamme hankkivat meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja ja ratkaisuja etäkohtaamisiin. Selkeänä kotimaisena markkinajohtajana kehitämme valikoimaamme jatkuvasti ja tarjoamme Taloustutkimuksen mukaan alan parasta asiakaspalvelua (jaettu ykkössija, TEP 2021). Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää wulff.fi.

Näytä tiedote

Jaa artikkeli