<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Wulff-Yhtiöt Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020

PUOLIVUOSIKATSAUS  27.7.2020 KLO 9.00

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tammi-kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla www.wulff.fi.

Mukautumiskyvyllä kannattavaa liiketoimintaa etätoimistossakin

1.4.–30.6.2020 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 15,1 miljoonaa euroa (15,4), laskua -2,0 %
 • Käyttökate ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) kasvoivat 1,7 miljoonaan euroon (0,9)
 • Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 1,2 miljoonaa euroa (0,6)
 • Osakekohtainen ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) olivat 0,09 euroa (0,06)
 • Omavaraisuusaste oli 38,9 % (36,0)
 • Wulff Entre messuliiketoiminnan uudeksi toimitusjohtajaksi ja Wulff-konsernin johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Tomi Hilvo. Hilvo aloittaa toimessa 3.8.
 • Wulff päivitti 21.7.2020 vertailukelpoista liikevoittoa koskevan näkymän: Wulff arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuodesta 2019.

1.1.–30.6.2020 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 29,8 miljoonaa euroa (29,2), kasvua 2,0 %
 • Käyttökate ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) olivat 2,4 miljoonaa euroa (1,5)
 • Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 1,5 miljoonaa euroa (0,7)
 • Osakekohtainen ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) olivat 0,09 euroa (0,08)

WULFF-YHTIÖT OYJ:TOIMITUSJOHTAJA ELINA PIENIMÄKI

”Tehtävämme on tehdä maailmasta parempi työpaikka kerrallaan, olosuhteista riippumatta. Yrittäjämäinen asenne mahdollistaa rohkeat ratkaisut ja aktiivisen tekemisen. Reagoimme nopeasti siihen, miten toimintaympäristö muuttui. Siksi Wulff onnistui poikkeusoloissa hienosti. Muokkasimme tuotevalikoimaa ajankohtaiseksi sekä mahdollistimme turvalliset ja nopeat toimitukset yritysten tilojen lisäksi esimerkiksi koteihin ja vapaa-ajan asunnoille. Hyvä tulos on tehty erityisesti valikoimaan hankituilla hygienia- ja suojaustuotteilla sekä erinomaisen ammattitaitoisella ja palveluhalukkaalla myyntiorganisaatiolla. On ollut tärkeää ymmärtää poikkeusolot, yrityselämän muutokset ja ihmisten omat elämäntilanteet sekä yksilöiden erilaiset tavat ja tarpeet tehdä töitä. Olen ylpeä siitä, että wulffilaiset osaavat joustavasti löytää ja tarjota asiakkailleen sopivia ratkaisuja kaikissa olosuhteissa. Ihminen on koneita nopeampi sopeutuja, ja poikkeusolojemme tuloksen takana on ’ihminen ihmistä palvelemassa’ -ajatuksemme.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-kesäkuussa 2020 liikevaihto oli 29,8 miljoonaa euroa (29,2) ja huhti-kesäkuussa 15,1 miljoonaa euroa (15,4). Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2,0 % (4,3) ja laski -2,0 % (11,9) toisella vuosineljänneksellä. Yhtiö hankki uusia toimittajia, tuotteita ja myi poikkeusoloihin sopivia ja asiakkaiden tarvitsemia hygieniatuotteita. Huomattava osa toisen vuosineljänneksen liikevaihdosta tuli hygieniatuotteista. Kokonaisuudessaan toisen vuosineljänneksen liikevaihto jäi hiukan vertailukaudesta, koska katsauskaudella ei järjestetty messutapahtumia ja lisääntynyt etätyö vähensi sopimusmyynnin perinteisten toimistopalveluiden ja -tuotteiden kulutusta. Hygieniatuotteiden myynti kasvatti koko katsauskauden liikevaihtoa.

Myyntikate oli 11,0 miljoonaa euroa (10,2) eli 36,9 % (35,0) tammi-kesäkuussa 2020 ja 5,8 miljoonaa euroa (5,3) toisella vuosineljänneksellä, eli 38,6 % (34,3) liikevaihdosta. Hygieniatuotteiden myynti kasvatti katsauskauden ja toisen vuosineljänneksen myyntikatetta. Ajankohtaisten hygieniatuotteiden keskimääräinen myyntikate oli muiden tuotteiden keskimääräistä myyntikatetta parempi.

Henkilöstökulut tammi-kesäkuussa 2020 olivat 6,5 miljoonaa euroa (6,3) ja ne olivat suhteessa liikevaihtoon vertailukauden tasolla, eli 21,8 % (21,4) ja vastaavasti 3,2 miljoonaa euroa (3,1) toisella vuosineljänneksellä, eli 21,5 % (20,1) liikevaihdosta. Toisen vuosineljänneksen aikana Wulff sopeutti omaa toimintaansa poikkeusoloihin lomauttamalla henkilöstöä niistä liiketoiminnoista, joiden toimintaan koronavirustilanne vaikutti palvelujen ja tuotteiden kysyntää vähentäen. Tämä pienensi konsernin palkkakustannuksia noin 0,7 miljoonaa euroa. Konsernin Asiantuntijamyynti onnistui toisella vuosineljänneksellä kasvattamaan myyntiä hienosti, joten tulospalkkaus puolestaan kasvatti palkkakustannuksia. Lisäksi henkilöstökuluissa oli mukana työsuhteiden päättymiseen liittyviä korvauksia.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 2,3 miljoonaa euroa (2,6), eli 7,7 % (8,9) liikevaihdosta ja vastaavasti 1,0 miljoonaa euroa (1,3) toisella vuosineljänneksellä eli 6,3 % (8,6) liikevaihdosta. Liiketoiminnan muut kulut laskivat poikkeusolojen vuoksi tehtyjen sopeuttamistoimien ansiosta.

Tammi-kesäkuussa 2020 käyttökate ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) olivat 2,4 miljoonaa euroa (1,5) eli 7,9 % (5,1) liikevaihdosta ja huhti-kesäkuussa 1,7 miljoonaa euroa (0,9), eli 11,2 % (6,0) liikevaihdosta.

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 1,5 miljoonaa euroa (0,7), eli 5,0 % (2,6) liikevaihdosta ja vastaavasti 1,2 miljoonaa euroa (0,6), eli 8,1 % (3,6) toisella vuosineljänneksellä. Ensimmäinen puolivuosikausi ei sisältänyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 2020 eikä 2019.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-kesäkuussa 2020 nettomääräisesti -0,4 miljoonaa euroa (-0,2), sisältäen korkokuluja -0,1 miljoonaa euroa (-0,1) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä ja pankkikuluja nettomääräisesti -0,3 miljoonaa euroa (-0,1). Toisella vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti
-0,2 miljoonaa euroa (-0,1).

Tammi-kesäkuussa 2020 tulos ennen veroja oli 1,1 miljoonaa euroa (0,6) ja katsauskauden tulos oli 0,9 miljoonaa euroa (0,5). Toisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 1,0 miljoonaa euroa (0,4) ja tulos 0,9 miljoonaa euroa (0,4).

Osakekohtainen ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) olivat 0,09 euroa (0,08) tammi-kesäkuussa 2020 ja 0,09 (0,06) toisella vuosineljänneksellä.

TUNNUSLUVUT

II II I-II I-II I-IV
1000 euroa 2020 2019 2020 2019 2019
Liikevaihto 15 072 15 384 29 802 29 228 56 344
Liikevaihdon muutos, % -2,0 % 11,9 % 2,0 % 4,3 % 0,8 %
Kate 5 820 5 281 10 996 10 227 19 825
Kate, % 38,6 % 34,3 % 36,9 % 35,0 % 35,2 %
Käyttökate (EBITDA) 1 695 929 2 350 1 485 3 067
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 11,2 % 6,0 % 7,9 % 5,1 % 5,4 %
Liikevoitto/-tappio 1 221 557 1 491 748 1 570
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 8,1 % 3,6 % 5,0 % 2,6 % 2,8 %
Tulos ennen veroja 1 042 436 1 098 570 1 194
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 6,9 % 2,8 % 3,7 % 1,9 % 2,1 %
Katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 620 436 641 535 1 039
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 4,1 % 2,8 % 2,2 % 1,8 % 1,8 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,09 0,06 0,09 0,08 0,15
Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,7 % 3,5 % 7,1 % 4,5 % 8,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 5,1 % 2,5 % 5,6 % 3,5 % 7,9 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 38,9 % 36,0 % 38,9 % 36,0 % 39,2 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 69,5 % 89,7 % 69,5 % 89,7 % 66,2 %
Oma pääoma/osake, EUR * 1,86 1,68 1,86 1,68 1,76
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 147 2 516 361 6 243 7 359
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 1,0 % 16,4 % 1,2 % 21,4 % 13,1 %
Omat osakkeet kauden lopussa 144 260 79 000 144 260 79 000 79 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 2,1 % 1,1 % 2,1 % 1,1 % 1,1 %
Keskimääräinen osakemäärä ulkona olevista osakkeista 6 509 415 6 907 628 6 519 022 6 907 628 6 828 628
Osakemäärä kauden lopussa 6 907 628 6 907 628 6 907 628 6 907 628 6 907 628
Henkilöstö keskimäärin 193 199 196 196 198
Henkilöstö kauden lopussa 187 195 187 195 200

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Työpaikka- ja toimistotuotteiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys sekä toimialan kireä kilpailu. Liiketoiminnan harjoittamiseen liittyy myös tavanomaisia riskejä, kuten konsernin strategian toteuttamisen onnistuminen sekä henkilöstö-, logistiikka- ja IT-ympäristöstä johtuvat operatiiviset riskit. Wulff-konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen ja taseeseen. Erityisesti messuliiketoiminnan riskit ovat kasvaneet matkustamista rajoittavan kansainvälisen epidemian vuoksi. Koronavirustilanteen kehittymisen takia Wulff varautuu kysynnän nopeisiin muutoksiin myös työpaikkapalvelujen ja
-tuotteiden myynnissä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konsernissa ei ole ollut olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Koronaviruspandemia ja mahdollisiin uusiin epidemia-aaltoihin varautuminen vaikuttavat maailmantalouteen merkittävästi ja nopealla aikataululla. Poikkeusolosuhteet ovat lisänneet liiketoiminnan riskejä ja heikentäneet ennustettavuutta.

Sopimusmyynti-segmenttiimme kuuluvan kansainvälisten messujen suunnittelua ja projektinhallintaa tarjoavan Wulff Entren palvelujen kysyntä on koronatilanteen takia pienentynyt. Messuja on siirretty ja peruttu. Tämä heikentää Wulff-konsernin liiketulosta vuonna 2020. Työpaikkapalveluiden ja -tuotteiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi työllisyysaste, tapaamis- ja matkustusrajoitukset sekä työntekopaikkojen muuntuminen. Samalla tilanne tuo Wulffille myyntimahdollisuuksia: sen yli 100 000 asiakasta Pohjoismaissa tarvitsevat työpaikkatuotteita käyttöönsä myös olosuhteiden muuttuessa.

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tavoitteena on näyttää suuntaa, uudistaa alaa ja johtaa muutosta. Wulffilla uskotaan arvojen ja vastuullisuuden vahvistuvan hankintapäätöksissä ja yritysten kumppanivalinnoissa tulevaisuudessa. Strategiallaan Wulff rakentaa kilpailukykyään ja varmistaa, että voi tarjota asiakkailleen sitä, mitä he haluavat ja tarvitsevat: ratkaisuja, joilla tehdään arjesta sujuvaa ja maailmasta parempi työpaikka kerrallaan. Perinteisellä markkinalla kilpailutilanne on kovaa ja uudistuvalla markkinalla on runsaasti mahdollisuuksia. Toimistomaailmana tunnetut markkinat kehittyvät ja uudistuvat nopeasti markkinan muuttuessa yhä vahvemmin työpaikkatuotteiden ja -palvelujen markkinaksi, kun työtä tehdään useissa eri paikoissa. Tulevaisuudessa menestyminen vaatii esimerkiksi erityisesti tuote- ja palveluvalikoiman kehittämistä edelleen. Wulff uskoo tulevaisuutensa olevan valoisa vahvan ja jatkuvasti kehittyvän strategiansa, toimintatapojensa, toimivan asiakas- ja kumppaniverkostonsa ja alan parhaiden, sitoutuneiden ammattilaisten, wulffilaisten, ansiosta. Konsernilla on myös jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja. Listattuna yhtiönä Wulffilla on hyvät mahdollisuudet olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija.

Wulff arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuodesta 2019 alkuvuoden onnistuneen myynnin ja sopeuttamistoimien ansiosta. Wulffilla uskotaan, että muuttuvassa markkinassa on mahdollista rakentaa ja tehdä kannattavaa liiketoimintaa samalla kun huolehditaan ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta vastuullisesti.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa seuraavan taloudellisen katsauksen vuonna 2020:

Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2020             ma 26.10.2020

Espoossa 27.7.2020

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Elina Pienimäki

p. 040 647 1444

sähköposti: elina.pienimaki@wulff.fi

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi  

Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Wulffin tavoitteena on täydellinen työpäivä! Mahdollistamme paremmat työympäristöt ja teemme työpaikan – sinne, missä se ikinä tänä päivänä onkin. Viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi, miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat parantaa työpäivää ja –ympäristöä? Wulffilta löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm. hygienia-, suojaus- ja turvallisuustuotteita, ilmanpuhdistusta, työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Asiakkaat voivat hankkia meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutustu palveluihimme ja tuotteisiimme osoitteessa wulff.fi.


Näytä tiedote

Jaa artikkeli