<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2024: Wulffilla kohtuullinen tulos heikossa suhdanteessa

OSAVUOSIKATSAUS | 22.4.2024 KLO 9.30

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsauksesta tammi–maaliskuu 2024. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.wulff.fi

TAMMI–MAALISKUU 2024 LYHYESTI

  • Liikevaihto oli 23,3 miljoonaa euroa (25,3), liikevaihto supistui 7,8 %
  • Käyttökate (EBITDA) oli 0,9 miljoona euroa (1,4) ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 1,1 miljoonaa euroa (1,4)
  • Liikevoitto (EBIT) oli 0,4 miljoonaa euroa (0,9) ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 0,6 miljoonaa euroa (0,9)
  • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,03 euroa (0,08) ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,06 euroa (0,08)
  • Omavaraisuusaste oli 42,0 % (41,6)

Tulosohjeistus vuodelle 2024 (ENNALLAAN)

Wulff arvioi liikevaihdon kasvavan ja vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2024.

Ohjeistus perustuu johdon arvioon markkina- ja liiketoimintatilanteesta Suomessa ja Skandinaviassa. Erityisesti palveluliiketoimintojen odotetaan kasvavan vuodesta 2023. Keskeisiä näkymiin vaikuttavia epävarmuustekijöitä ovat inflaation ja korkotason kehitys sekä geopoliittiset kriisit ja jännitteet.

Avainluvut

1 000 euroa Q1/2024 Q1/2023 2023
Liikevaihto 23 279 25 252 93 782
Liikevaihdon muutos, % -7,8 % -1,4 % -8,2 %
Käyttökate (EBITDA) 889 1 417 5 110
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 3,8 % 5,6 % 5,4 %
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 1 065 1 417 5 470
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 4,6 % 5,6 % 5,8 %
Liikevoitto/-tappio 390 909 3 170
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 1,7 % 3,6 % 3,4 %
Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio 566 909 3 530
Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 2,4 % 3,6 % 3,8 %
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 251 676 2 492
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 1,1 % 2,7 % 2,7 %
Katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 201 561 2 087
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 0,9 % 2,2 % 2,2 %
Vertailukelpoinen katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 377 561 2 446
Vertailukelpoinen katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 1,6 % 2,2 % 2,6 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,03 0,08 0,31
Vertailukelpoinen tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,06 0,08 0,36
Liiketoiminnan rahavirta -739 -1 405 4 560
Oman pääoman tuotto (ROE), % 0,2 % 2,8 % 9,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 0,9 % 2,4 % 9,0 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 42,0 % 41,6 % 45,5 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 66,6 % 68,4 % 52,5 %
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 494 451 1 649
Henkilöstö keskimäärin 263 275 262

Wulff-Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja Elina Rahkonen 

Vaikka liikevaihtomme supistui hieman, olemme tyytyväisiä siihen, että alkuvuosi on lähtenyt käyntiin odotusten mukaisesti ja asemamme valittujen toimialojen, esimerkiksi hoiva-alan kumppanina, on vahvistunut.

Alkuvuonna liikevaihtoon vaikutti yleinen markkinan alavireisyys sekä Suomessa että Skandinaviassa. Kasvumme jatkui vahvasti palveluliiketoiminnoissamme: henkilöstövuokrauksessa, tili- ja taloushallintopalveluissa sekä Wulff Entren kansainvälisten messupalvelujen ja etäkohtaamisratkaisujen myynnissä. Erityisen iloinen olen vuoden alussa käynnistyneen henkilöstövuokrausliiketoiminnan Wulff Worksin tammi-maaliskuun odotuksien mukaisesta alusta.

Muutimme raportointirakennettamme vuoden 2024 alusta tuodaksemme paremmin esiin yhtiön eri liiketoimintojen kehitystä. Uusi raportointirakenne muodostuu kahdesta raportoitavasta segmentistä: Työelämän palvelut ja Tuotteet työympäristöihin.

Työelämän palvelut -segmenttiin kuuluvat messu-, tapahtuma- ja tilasuunnittelupalvelut sekä kansainvälisesti että kotimaassa, toimisto- ja ammattitulostamisen sekä dokumentinhallinnan ratkaisut ja palvelut, tilitoimisto- ja taloushallintopalvelut sekä henkilöstövuokrauspalvelut. Tuotteet työympäristöihin -segmentti koostuu työpaikkatuotteiden
ja -palveluiden liiketoiminnasta Suomessa ja Skandinaviassa. Uusi raportointirakenne tukee strategiassamme tärkeän osa-alueen eli kasvavan palveluliiketoiminnan kehityksen seurantaa.

Meillä on hyvä liiketoimintastrategia, olemme sitoutuneet ohjeistukseemme, ja odotamme liikevaihtomme kasvavan ja vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän hyvällä tasolla. Olen ylpeä siitä, kuinka jokaiselle wulffilaiselle on tärkeää vaikuttaa toimintamme jatkuvasti yhä vastuullisemmaksi kehittämiseen ja alan parhaan asiakaskokemuksen tarjoamiseen. Wulffin vahvaa myyntikulttuuria arvostavat myös asiakkaamme ja kumppanimme: meihin luotetaan alan parhaana ja asiantuntevimpana jakelukanavana.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-maaliskuussa 2024 liikevaihto oli 23,3 miljoonaa euroa (25,3). Liikevaihto supistui 7,8 % (1,4). Työelämän palvelut -segmentin liikevaihto kasvoi 50,8 %. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat erityisesti uuden henkilöstövuokrausliiketoiminnan vahva alkuvuosi sekä Wulffin tilitoimisto- ja taloushallintopalveluliiketoiminnan kasvu. Helmikuussa 2024 toteutettu Tilitoimisto Lundström Oy:n ja sen tytäryrityksen Sandström & Lundström Oy:n hankinta kasvatti liikevaihtoa 0,2 miljoonaa euroa. Tuotteet työympäristöihin -segmentin liikevaihto supistui 9,9 % syksyllä 2023 myyty Skandinavian asiantuntijamyynti poisluettuna vertailuluvuista. Liikevaihto supistui sekä Suomessa että Skandinaviassa.

Myyntikate oli 7,1 miljoonaa euroa (7,8) eli 30,3 % (30,7) tammi-maaliskuussa 2024. Suhteelliseen myyntikatteen kehittymiseen vaikuttivat muutokset Wulffin myymien tuotteiden kysynnän painopistealueissa. Katsauskauden aikana tuotteiden saatavuudessa ei ole ollut häiriöitä. Hintainflaation tasaannuttua geopoliittiset jännitteet aiheuttavat edelleen kustannuspainetta koko toimitusketjussa.

Henkilöstökulut tammi-maaliskuussa 2024 olivat 4,3 miljoonaa euroa (4,6) ja 18,4 % (18,1) liikevaihdosta. Henkilöstökulut suhteessa liikevaihtoon kasvoivat 0,3 %-yksikköä johtuen Wulffin katsauskaudella käymien muutosneuvotteluiden seurauksena syntyneestä kertaluontoisesta 0,2 miljoonan euron kulusta. Kertaluontoinen kulu on poistettu vertailukelpoisesta tuloksesta.
Liiketoiminnan muut kulut olivat 1,9 miljoonaa euroa (1,8), eli 8,2 % (7,1) liikevaihdosta tammi-maaliskuussa 2024. Muutos liiketoiminnan muiden kulujen suhteessa liikevaihtoon liittyy Työelämän palvelut -segmentin liiketoiminnan kasvuun.

Tammi-maaliskuussa 2024 käyttökate (EBITDA) oli 0,9 miljoonaa euroa (1,4) eli 3,8 % (5,6) liikevaihdosta. Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 1,1 miljoonaa euroa (1,4) eli 4,6 % (5,6) liikevaihdosta. Liikevoitto (EBIT) oli 0,4 miljoonaa euroa (0,9), eli 1,7 % (3,6) liikevaihdosta.Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 0,6 miljoonaa euroa (0,9), eli 2,4 % (3,6) liikevaihdosta.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-maaliskuussa 2024 nettomääräisesti -0,3 miljoonaa euroa (-0,2), sisältäen korkokuluja -0,2 miljoonaa euroa (-0,2) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä ja pankkikuluja nettomääräisesti -0,1 miljoonaa euroa (-0,1). Rahoituskulut olivat 0,1 miljoonaa euroa vertailukautta suuremmat korkojen nousun vuoksi.

Tammi-maaliskuussa 2024 tulos ennen veroja oli 0,1 miljoonaa euroa (0,7) ja vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 0,3 miljoonaa euroa (0,7).

Katsauskauden tulos oli 0,1 miljoonaa euroa (0,6) ja vertailukelponen tulos oli 0,2 miljoonaa euroa (0,6).

Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,03 euroa (0,08) ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,06 euroa (0,08) tammi-maaliskuussa 2024.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Wulff-talossa Espoossa 4.4.2024. Kokouksen päätöksistä on kerrottu enemmän katsauksen kohdassa ”Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset”. Konsernissa ei ole ollut muita olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2024:

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2024                   to 18.7.2024

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2024                     ma 21.10.2024

Espoossa 22.4.2024

WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
toimitusjohtaja
Elina Rahkonen
p. 040 647 1444
sähköposti:
elina.rahkonen@wulff.fi


JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Mahdollistamme paremmat ja kestävämmät työympäristöt ja täydellisen työpäivän. Teemme työpaikan sinne, missä työtäsi teet. Meiltä löydät tämän päivän työpaikkatuotteet: mm. kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, hygienia-, suojaus- ja turvallisuustuotteita, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Valikoimassamme on myös laadukkaita Canonin tulostus- ja dokumentinhallintapalveluja sekä taloushallintopalveluja. Asiakkaamme hankkivat meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja ja ratkaisuja etäkohtaamisiin. Meille on tärkeää kehittää jatkuvasti valikoimaamme yhä vastuullisemmaksi ja asiakaskokemustamme alan parhaaksi. Uusimpia palvelujamme on henkilöstövuokraus. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Näytä tiedote

Jaa artikkeli