<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023

OSAVUOSIKATSAUS | 23.10.2023 KLO 9.30

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsauksesta 1.1. –30.9.2023. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.wulff.fi

Kolmas vuosineljännes jäi odotuksista – toimenpideohjelma parantaa kannattavuutta

1.7.–30.9.2023 LYHYESTI

  • Liikevaihto oli 21,2 miljoonaa euroa (24,0), laskua 11,6 %
  • Käyttökate (EBITDA) oli 0,8 miljoonaa euroa (1,7) ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 1,1 miljoonaa euroa (1,7)
  • Liikevoitto (EBIT) oli 0,3 miljoonaa euroa (1,2) ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 0,6 miljoonaa euroa (1,2)
  • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,02 euroa (0,13) ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,06 euroa (0,13)
  • Taloudellinen ohjeistus päivitettiin 16.10.2023: Wulff arvioi vertailukelpoisen liikevoiton laskevan selvästi vuodesta 2022 (2022: 4.0 milj. EUR). Aiemmin (julkaistu 20.2.2023, toistettu viimeksi 17.7.2023) Wulff arvioi liikevaihdon (2022: 102,2 milj. EUR) sekä vertailukelpoisen liikevoiton (2022: 4.0 milj. EUR) kasvavan vuoteen 2022 verrattuna.

1.1.–30.9.2023 LYHYESTI

  • Liikevaihto oli 70,8 miljoonaa euroa (74,5), laskua 4,9 %
  • Käyttökate (EBITDA) oli 3,5 miljoonaa euroa (4,4) ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 3,8 miljoonaa euroa (4,4)
  • Liikevoitto (EBIT) oli 2,1 miljoonaa euroa (2,8) ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) 2,4 miljoonaa euroa (2,8)
  • Osakekohtainen (EPS) oli 0,19 euroa (0,29) ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,23 euroa (0,29)

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TOIMITUSJOHTAJA ELINA RAHKONEN

Wulffin kolmas vuosineljännes jäi odotuksistamme, ja uskomme tuloksen kääntyvän kasvuun jälleen ensi vuoden aikana. Kolmannen vuosineljänneksen aikana tuotteiden ja palvelujen kysyntään vaikutti yleinen taloustilanteen kiristyminen. Wulffilla tämä on näkynyt erityisesti konsernin messupalvelujen sekä tulostus- ja dokumentinhallintapalvelujen kannattavuudessa. Ratkaisukeskeisenä myyntiyhtiönä olemme sopeutumiskykyisiä ja reagoimme muutoksiin markkinoilla nopeasti. Myyntiin panostaminen ja kustannustehokas toiminta ovat kulttuurimme tärkeitä kilpailukykyä rakentavia elementtejä ja siksi uskon meidän voittavan uusia asiakkaita kaikissa liiketoiminnoissamme. Kannattavuuden myönteistä kehitystä tukee Staples Finland Oy:n yritysoston toimintojen ja järjestelmien yhdistäminen Suomessa. Toteutuvat synergiahyödyt ja esimerkiksi päivitetty B2B-verkkokauppa tuovat säästöjä kustannuksiin, sujuvoittavat omaa työtämme sekä parantavat asiakaskokemusta ja -palvelua. Integraatiotyöt etenevät suunnitellusti ja viimeiset niihin liittyvät projektit valmistuvat loppuvuoden 2023 ja alkuvuoden 2024 aikana. Jatkamme vahvaa vastuullisuustyötä tuotevalikoimamme kehittämisessä ja omassa toiminnassamme. Kestävä kehitys on aina myös kestävää menestystä – vuoden 2023 jäädessä odotuksistamme, on vastuullista strategiaa toteuttavan kilpailukykyisen ja kasvuhakuisen myyntiyhtiön tulevaisuudennäkymä aina valoisa.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-syyskuussa 2023 liikevaihto oli 70,8 miljoonaa euroa (74,5) ja heinä-syyskuussa 21,2 miljoonaa euroa (24,0). Liikevaihto laski tammi-syyskuussa 4,9 % (+18,6) ja kolmannella vuosineljänneksellä 11,6 % (-1,0). Kolmannella vuosineljänneksellä Sopimusasiakkaat-segmentin myynti laski sekä kotimaassa että Skandinaviassa heikentyneen yleisen markkinatilanteen vaikutuksesta. Sopimusasiakkaat-segmentin liikevaihtoon vaikutti asiakasvalinnat ja uusasiakashankinnan toimien kohdistaminen. Wulffin tilitoimisto- ja taloushallintopalveluiden liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä. Kansainvälisten messupalvelujen ja etäkohtaamisratkaisujen myynti supistui myynnin kohdentamiseen vaikuttaneiden tapahtumavalintojen vaikutuksesta. Asiantuntijamyynti-segmentin liikevaihto supistui sekä Suomessa että Skandinaviassa.

Myyntikate oli 21,3 miljoonaa euroa (22,5) eli 30,1 % liikevaihdosta (30,2) tammi-syyskuussa 2023 ja 6,1 miljoonaa euroa (7,2) kolmannella vuosineljänneksellä, eli 28,6 % (29,8) liikevaihdosta. Suhteelliseen myyntikatteen kehittymiseen vaikuttivat muutokset Wulffin myymien tuotteiden kysynnän painopistealueissa. Hoivatuotealueen tuotteiden kysyntä kasvoi. Perinteisempien työpaikkatuotteiden ja -palvelujen myynti seuraa yleistä talous- ja työllisyystilannetta laskien vertailukaudesta. Hintainflaatio hidastui katsauskauden aikana. Myydyimpien tuotteiden hankintahinnat olivat edelleen vertailukauteen nähden korkeampia.

Henkilöstökulut tammi-syyskuussa 2023 olivat 12,5 miljoonaa euroa (12,7) ja ne olivat suhteessa liikevaihtoon 17,7 % (17,0) ja vastaavasti 3,5 miljoonaa euroa (3,7) kolmannella vuosineljänneksellä, eli 16,4 % (15,6) liikevaihdosta.   

Wulff myi tappiollisesta Skandinavian asiantuntijamyynnistä vastanneet Wulff Beltton AB:n ja Wulff Beltton AS:n 1.9.2023 yrityskaupan myötä niiden vähemmistöomistajille. Myyntitappio yrityskaupasta oli 0,3 miljoonaa euroa ja se kasvattaa liiketoiminnan muita kuluja vertailukaudesta. Myyntitappio yrityskaupasta 0,3 miljoonaa euroa on poistettu katsauskauden vertailukelpoisesta tuloksesta.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 5,4 miljoonaa euroa (5,6), eli 7,6 % (7,6) liikevaihdosta tammi-syyskuussa 2023 ja vastaavasti 1,8 miljoonaa euroa (1,8) kolmannella vuosineljänneksellä eli 8,5 % (7,4) liikevaihdosta.

Tammi-syyskuussa 2023 käyttökate (EBITDA) oli 3,5 miljoonaa euroa (4,4) eli 5,0 % (6,0) liikevaihdosta ja heinä-syyskuussa 0,8 miljoonaa euroa (1,7), eli 3,8 % (7,0) liikevaihdosta. Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 3,8 miljoonaa euroa (4,4) eli 5,4 % (6,0) liikevaihdosta tammi-syyskuussa 2023 ja heinä-syyskuussa 1,1 miljoonaa euroa (1,7), eli 5,2 % (7,0) liikevaihdosta.

Tammi-syyskuussa 2023 liikevoitto (EBIT) oli 2,1 miljoonaa euroa (2,8), eli 2,9 % (3,7) liikevaihdosta ja vastaavasti 0,3 miljoonaa euroa (1,2), eli 1,6 % (4,9) kolmannella vuosineljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 2,4 miljoonaa euroa (2,8), eli 3,3 % (3,7) liikevaihdosta ja vastaavasti 0,6 miljoonaa euroa (1,2), eli 3,0 % (4,9) kolmannella vuosineljänneksellä.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-syyskuussa 2023 nettomääräisesti -0,7 miljoonaa euroa (-0,5), sisältäen korkokuluja -0,7 miljoonaa euroa (-0,3) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä ja pankkikuluja nettomääräisesti -0,1 miljoonaa euroa (-0,2). Kolmannella vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,2 miljoonaa euroa (-0,2).

Tammi-syyskuussa 2023 tulos ennen veroja oli 1,3 miljoonaa euroa (2,2) ja kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 0,1 miljoonaa euroa (1,0). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 1,6 miljoonaa euroa (2,2) ja kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 0,4 miljoonaa euroa (1,0).

Katsauskauden tulos oli 1,3 miljoonaa euroa (2,0) tammi-syyskuussa 2023 ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,1 miljoonaa euroa (0,9). Vertailukelpoinen katsauskauden tulos oli 1,6 miljoonaa euroa (2,0) ja kolmannella vuosineljänneksellä vertailukelpoinen tulos 0,4 miljoonaa euroa (0,9).

Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,19 euroa (0,29) tammi-syyskuussa 2023 ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,02 (0,13). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,23 euroa (0,29) tammi-syyskuussa 2023 ja 0,06 (0,13) kolmannella vuosineljänneksellä.

TUNNUSLUVUT

III III I-III I-III I-IV
1000 euroa 2023 2022 2023 2022 2022
Liikevaihto 21 231 24 011 70 848 74 494 102 171
Liikevaihdon muutos, % -11,6 % -1,0 % -4,9 % 18,6 % 13,0 %
Kate 6 068 7 157 21 315 22 475 30 986
Kate, % 28,6 % 29,8 % 30,1 % 30,2 % 30,3 %
Käyttökate (EBITDA) 805 1 677 3 529 4 447 6 213
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 3,8 % 7,0 % 5,0 % 6,0 % 6,1 %
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 1 096 1 677 3 821 4 447 6 213
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 5,2 % 7,0 % 5,4 % 6,0 % 6,1 %
Liikevoitto/-tappio 336 1 166 2 077 2 770 3 988
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 1,6 % 4,9 % 2,9 % 3,7 % 3,9 %
Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio 628 1 166 2 369 2 770 3 988
Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 3,0 % 4,9 % 3,3 % 3,7 % 3,9 %
Tulos ennen veroja 113 1 013 1 331 2 238 3 273
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 0,5 % 4,2 % 1,9 % 3,0 % 3,2 %
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 405 1 013 1 622 2 238 3 273
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 1,9 % 4,2 % 2,3 % 3,0 % 3,2 %
Tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 119 888 1 278 1 965 3 052
Tulos, % liikevaihdosta 0,6 % 3,7 % 1,8 % 2,6 % 3,0 %
Vertailukelpoinen tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 410 888 1 569 1 965 3 052
Vertailukelpoinen tulos, % liikevaihdosta 1,9 % 3,7 % 2,2 % 2,6 % 3,0 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,02 0,13 0,19 0,29 0,45
Vertailukelpoinen tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,06 0,13 0,23 0,29 0,45
Oman pääoman tuotto (ROE), % 0,6 % 4,4 % 6,2 % 10,0 % 15,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1,0 % 3,2 % 5,7 % 7,6 % 11,2 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 42,3 % 40,2 % 42,3 % 40,2 % 40,5 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 67,6 % 68,7 % 67,6 % 68,7 % 60,6 %
Oma pääoma/osake, EUR * 3,11 2,94 3,11 2,94 3,02
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 361 416 1 084 1 859 2 479
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 1,7 % 1,7 % 1,5 % 2,5 % 2,4 %
Omat osakkeet kauden lopussa 111 624 44 812 111 624 44 812 111 624
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,6 % 0,6 % 1,6 % 0,6 % 1,6 %
Keskimääräinen osakemäärä ulkona olevista osakkeista 6 796 004 6 862 816 6 796 004 6 859 969 6 852 051
Osakemäärä kauden lopussa 6 907 628 6 907 628 6 907 628 6 907 628 6 907 628
Henkilöstö keskimäärin 260 286 269 287 286
Henkilöstö kauden lopussa 245 284 245 284 280

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yleinen talouden ja markkinoiden kehitys sekä työllisyysaste vaikuttavat merkittävästi työpaikkatuotteiden ja -palveluiden kysyntään. Maailmanlaajuisella inflaatiokehityksellä on vaikutusta Wulffin toimintaan. Hintojen nousuvauhti kiihtyi vertailukauden aikana ja laaja-alaistui asteittain siitä lähtien. Katsauskaudella energiahyödykkeiden ja logistiikkaan liittyvien kustannusten kehitys on maltillistunut, samoin kuin vähiten jalostettujen tuotteiden. Maailman- ja paikallistalouksien kehitykseen vaikuttaa hintojen nousu ja inflaation taltuttamiseen tähtäävät rahapoliittiset päätökset. Nämä vaikuttavat myös Wulffin toimintaan. Lisäksi maailmantalouden megatrendit, esimerkiksi vastuullisuus, digitalisaatio, jakamistalous ja väestön ikääntyminen vaikuttavat markkinoiden muutokseen. Muuttuvien markkinoiden ja tarpeiden mukaiseen tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen liittyy sekä riskejä että mahdollisuuksia. Tavanomaisia liiketoimintariskejä ovat Wulffin strategian toteuttamisen onnistuminen, esimerkiksi yrityskauppaan liittyvät toimintojen integraatiot, sekä henkilöstö-, logistiikka- ja it-ympäristöstä johtuvat operatiiviset riskit. Työpaikkatuote- ja palvelutoimialan kireä kilpailu voi vaikuttaa liiketoiminnan kannattavuuteen. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen ja taseeseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Taloudellinen ohjeistus päivitettiin 16.10.2023 alkaen erityisesti yhtiön kansainvälisen messu- ja etästudioliiketoiminnan sekä Suomen tulostus- ja dokumentinhallintapalvelujen liikevaihdon ja kannattavuuden heikentymisestä johtuen. Myös yleisen taloustilanteen kiristyminen on vaikuttanut konsernin toimintoihin. Wulff arvioi vertailukelpoisen liikevoiton laskevan selvästi vuodesta 2022 (2022: 4.0 milj. EUR). Aiemmin (julkaistu 20.2.2023, toistettu viimeksi 17.7.2023) Wulff arvioi liikevaihdon (2022: 102,2 milj. EUR) sekä vertailukelpoisen liikevoiton (2022: 4.0 milj. EUR) kasvavan vuoteen 2022 verrattuna.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Maailmanlaajuisista megatrendeistä Wulffin toimintaympäristöön myönteisesti vaikuttaa tietotyön osuuden kasvaminen kaikesta tehtävästä työstä. Väestörakenteen kehitys vähentää aktiivisesti työelämässä toimivien määrää tällä hetkellä, vaikka samalla työurat pitenevät muun muassa keskimääräisen eläkeiän noustessa. Teknologian sulautuminen tuotteisiin ja palveluihin on Wulffille mahdollisuus. Digitalisaatio tuo jo valmiiksi monikanavaiselle yhtiölle uusia keinoja tavoittaa ja palvella asiakkaita sekä kasvattaa oman toiminnan tuottavuutta. Megatrendeistä merkittävin Wulffin toiminnan ja tulevaisuuden kannalta on vastuullinen toiminta ja vihreä siirtymä: kohdellaanko ympäristöä resurssina vai onko tavoitteena ympäristön tilan parantaminen. Tulevaisuuden menestystä rakennetaan vahvasti näille teemoille ja niiden merkitys kasvaa yritysten ja kuluttajien päätöksenteossa. Wulff on valinnut vastuullisuuden ja erityisesti myönteiset ilmastoteot, yhdenvertaisuuden lisäämisen ja ihmisarvoisen työn ja talouskasvun (YK Kestävän kehityksen tavoitteet 2030) tärkeiksi strategiansa elementeiksi.

Tuotteiden- ja palveluiden kysyntään vaikuttaa olennaisesti yleinen talouden ja markkinoiden kehitys sekä työllisyysaste. Työpaikkatuotteiden ja -palveluiden markkina on Pohjoismaissa kehittynyt vakaasti. Wulff arvioi työpaikkatuotteiden ja -palveluiden kokonaismarkkinan pysyvän suhteellisen vakaana silloinkin, kun työympäristöissä tapahtuu nopeita muutoksia. Hygienia-, puhdistus-, siivous- ja suojaustuotteiden kysyntä näyttää vakiintuneen pandemiaa edeltävää korkeammalle tasolle, sillä ne koetaan tärkeiksi työterveys- ja turvallisuustuotteiksi. Monipaikkaisesti tehtävä työ on lisääntynyt ja kasvattanut työpisteiden määrää sekä työpisteissä tarvittavien tuotteiden kysyntää. IT-tarvikkeiden, tulostustuotteiden ja perinteisten toimistotarvikkeiden kysyntä jatkaa pandemian jälkeistä kehitystä. Tähän vaikuttaa työpaikoille palaaminen ja uusien työpisteiden kasvanut määrä. Konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon vaikuttaa kansainvälisen messupalvelualan kapasiteetin yhä jatkuva palautuminen pandemia-ajasta.

Yhä käynnissä oleva geopoliittinen kriisi, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Venäjään kohdistetut pakotetoimet eivät vaikuta suoraan Wulffin toimintaan, koska Wulffilla ei ole ollut toimintaa tai kumppanuuksia kriisissä osallisina olevissa maissa. Kriisillä on ollut vaikutuksia maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin, joiden muutokset saattavat välillisesti yhä vaikuttaa myös Wulffin toimintoihin. Toimitusketjujen muutokset ovat voimistaneet ja laaja-alaistaneet hintainflaatiokehitystä. Monien tuoteryhmien saatavuushaasteet ovat väistyneet vertailukauden jälkeen maailmanlaajuisten toimitusketjujen uudelleenjärjestelyjen myötä. Inflaatiokehityksen jatkuessa tarvitaan toimia myyntikatteen myönteisen kehittymisen varmistamiseksi. Hintainflaation laaja-alaisuus ja vaikutus käytettävien palveluiden kustannuksiin sekä näihin liittyvä epävarmuus rajoittavat ennustettavuutta.

Wulff on uudistanut Suomen työpaikkatuotteiden ja -palvelujen liiketoimintaorganisaatioitaan suunnitelmallisesti. 2021 keväällä tehty Staples Finland Oy:n (myöh. Wulff Solutions Oy) yritysoston jälkeen Wulff Oy Ab:n ja Wulff Solutions Oy:n myyntiä, hallintoa ja tukitoimintoja yhdistettiin elo-syyskuun 2021 yhteistoimintaneuvotteluissa. Organisaation tiivistämisen ansiosta yhtiö saavutti noin 1,9 miljoonan euron vuotuiset henkilöstökulusäästöt. Yhteensä vaiheittain toteutettavat toimenpiteet tuovat vuositasolla vähintään 3 miljoonaa kustannushyötyjä, joista tilikauden 2022 aikana saavutettiin noin 2,5 miljoonaa euroa. Synergiaa saadaan henkilöstön uudelleenjärjestäytymisen lisäksi muun muassa tietojärjestelmien, logistiikka- ja toimintaprosessien sekä toimitilojen yhdistämisen myötä. Tammi-syyskuun 2023 aikana Wulff on saavuttanut edellä mainituilla toimenpiteillä noin 0,6 miljoonan euron kustannussynergiahyödyn.

Wulffin tavoitteena on kasvaa kannattavasti, ja sillä on jatkuva valmius olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija yritysjärjestelyissä.

TALOUDELLINEN OHJEISTUS

Yleisen taloustilanteen kiristyminen on vaikuttanut konsernin toimintoihin. Wulff arvioi vertailukelpoisen liikevoiton laskevan selvästi vuodesta 2022 (2022: 4.0 milj. EUR).

Espoossa 23.10.2023

WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
toimitusjohtaja
Elina Rahkonen
p. 040 647 1444
sähköposti:
elina.rahkonen@wulff.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Mahdollistamme paremmat ja kestävämmät työympäristöt ja täydellisen työpäivän. Teemme työpaikan sinne, missä työtäsi teet. Meiltä löydät tämän päivän työpaikkatuotteet: mm. kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, hygienia-, suojaus- ja turvallisuustuotteita, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Valikoimassamme on myös laadukkaita Canonin tulostus- ja dokumentinhallintapalveluja sekä taloushallintopalveluja. Asiakkaamme hankkivat meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja ja ratkaisuja etäkohtaamisiin. Meille on tärkeää kehittää jatkuvasti valikoimaamme yhä vastuullisemmaksi ja asiakaskokemustamme alan parhaaksi. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää wulff.fi.

Näytä tiedote

Jaa artikkeli