<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020

OSAVUOSIKATSAUS  26.10.2020 klo 9.00

 

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tammi-syyskuun 2020 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla

www.wulff.fi.  
 

Muutoskykyä, aktiivista myyntiä ja kannattavasti kasvavaa liiketoimintaa

1.7.-30.9.2020 LYHYESTI

  • Liikevaihto oli 12,4 miljoonaa euroa (12,0), kasvoi 3,2 %

  • Käyttökate (EBITDA) oli 1,3 miljoonaa euroa (0,4), 10,7 % liikevaihdosta (3,6) ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 1,3 miljoonaa euroa (0,6), 10,7 % liikevaihdosta (4,6)
  • Liikevoitto (EBIT) oli 0,9 miljoonaa euroa (0,1) ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 0,9 miljoonaa euroa (0,2)
  • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,09 euroa (-0,01) ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,09 euroa (0,00)
  • Wulff päivitti 21.9.2020 vertailukelpoista liikevoittoa koskevan näkymän: Wulff arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan selvästi vuodesta 2019.

1.1.-30.9.2020 LYHYESTI

  • Liikevaihto oli 42,2 miljoonaa euroa (41,3), kasvoi 2,3 %

  • Käyttökate (EBITDA) oli 3,7 miljoonaa euroa (1,9), 8,7 % liikevaihdosta (4,7) ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 3,7 miljoonaa euroa (2,0), 8,7 % liikevaihdosta (4,9)
  • Liikevoitto (EBIT) oli 2,4 miljoonaa euroa (0,8) ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 2,4 miljoonaa euroa (0,9)
  • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,19 euroa (0,06) ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos EPS oli 0,19 euroa (0,08)
  • Omavaraisuusaste oli 41,5 % (36,0)

WULFF-YHTIÖTOYJ:NTOIMITUSJOHTAJA ELINA PIENIMÄKI

”Poikkeusolot ovat vaikuttaneet tänä vuonna maailmantalouteen ja kaikkiin ihmisiin sekä yrityksiin Suomessa. Vastuullisuus ja turvallisuus ovat nousseet tärkeiksi teemoiksi meille, asiakkaillemme ja kumppaneillemme. Sopeuduimme tilanteeseen uudistamalla tuotevalikoimaamme ja hankkimalla uusia kumppaneita. Erityisen ajankohtaista alkuvuonna on ollut hygienia- ja turvallisuustuotteiden myynti. Myyntimme käänsi fokuksen tyhjenevistä toimistoista työpaikkojen turvalliseksi tekemiseksi ja onnistuimme liikevaihdon sekä tuloksen kasvattamisessa hienosti. Wulffilaisessa dna:ssa asuu vahvasti myynnin osaaminen, asiakkaan kuunteleminen ja taito uudistaa sekä uudistua nopeasti. Olemme suomalainen ja tänä päivänä myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimiva, vahvasti paikallisesti palveleva yhtiö. Siksi yhtiömme sai täyttää tänä syksynä upeat 130 vuotta, ja siksi pienenä paperikauppana aloittanut ja toimistotarvikkeista tunnettu yhtiömme on nykyään monipuolisesti työpaikkatuotteita ja -palveluja tarjoava yritys. On hienoa saada tehdä maailmasta parempaa – työpaikka kerrallaan, siellä, missä työpaikka sijaitsee ja missä työtä milloinkin tehdään. Kiitos asiakkaillemme, kumppaneillemme, sijoittajillemme ja henkilöstöllemme. Töitä kanssanne on hienoa tehdä, koska jaamme yhteiset arvot ja tavoitteet.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-syyskuussa 2020 liikevaihto oli 42,2 miljoonaa euroa (41,3) ja heinä-syyskuussa 12,4 miljoonaa euroa (12,0). Liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 2,3 % (0,5) ja 3,2 % (-7,8) kolmannella vuosineljänneksellä. Tuotevalikoiman ketterä kehittäminen erityisesti ajankohtaisilla hygieniatuotteilla sekä aktiivinen myyntityö kasvattivat katsauskauden ja kolmannen vuosinneljänneksen liikevaihtoa. 

Myyntikate oli 15,4 miljoonaa euroa (14,3) eli 36,5 % (34,8) tammi-syyskuussa 2020 ja 4,4 miljoonaa euroa (4,1) kolmannella vuosineljänneksellä, eli 35,5 % (34,2) liikevaihdosta. Uudet tuotteet tuotiin valikoimaan nopeasti asiakkaiden arvostamilla ominaisuuksilla ja laadulla. Tuoteportfolion kehittäminen ja onnistunut myyntityö kasvattivat myös katsauskauden sekä kolmannen vuosineljänneksen myyntikatetta.

Henkilöstökulut tammi-syyskuussa 2020 olivat 8,8 miljoonaa euroa (8,8), eli 20,8 % (21,3) liikevaihdosta ja vastaavasti 2,3 miljoonaa euroa (2,5) kolmannella vuosineljänneksellä, eli 18,4 % (21,0) liikevaihdosta. Poikkeusoloissa toimintaa sopeutettiin lomauttamalla henkilöstöä toiminnoissa, joissa koronavirustilanne vaikutti esimerkiksi matkustus- ja kokoontumisrajoitusten takia palvelujen ja tuotteiden kysyntää voimakkaasti vähentäen. Tämä pienensi konsernin palkkakustannuksia noin 0,8 miljoonaa euroa. Yhtiöissä tehtiin myös pysyviä henkilöstövähennyksiä ja henkilöstökuluissa oli mukana työsuhteiden päättymiseen liittyviä korvauksia, jotka toteutuivat erityisesti toisen vuosineljänneksen aikana. Henkilöstöä kannustettiin aktiiviseen myyntityöhön erityisesti ajankohtaisten tuotteiden osalta. Varsinkin konsernin Asiantuntijamyynti kasvoi voimakkaasti, joten tulospalkkaus lisäsi palkkakustannuksia koko katsauskaudella.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 3,2 miljoonaa euroa (3,8), eli 7,5 % (9,2) liikevaihdosta ja vastaavasti 0,9 miljoonaa euroa (1,2) kolmannella vuosineljänneksellä eli 7,3 % (10,1) liikevaihdosta. Wulff optimoi jatkuvasti omaa toimintaansa, jossa tärkeää ovat sekä vastuullisuus että järkevät kustannukset. Siksi yhtiö on panostanut esimerkiksi Espoon kiinteistössä energiantuotantoon omalla aurinkovoimalalla. Katsauskaudella liiketoiminnan muut kulut laskivat myös poikkeusolojen vuoksi tehtyjen sopeuttamistoimien ansiosta.

Katsauskaudella 2020 ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Syyskuussa 2019 Wulff muutti omiin toimitiloihin Suomessa Espoon Kiloon. Muuttoon liittyvät järjestelyt aiheuttivat ylimääräisiä liiketoiminnan muita kuluja 0,1 miljoonaa euroa ja henkilöstökustannuksia 0,1 miljoonaa euroa. Muuttoon liittyvät järjestelyt on esitetty vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä katsauskaudella 2019, joiden vaikutus on otettu huomioon katsauskauden käyttökatteessa (EBITDA), liiketuloksessa (EBIT) ja osakekohtaisessa tuloksessa (EPS).

Tammi-syyskuussa 2020 käyttökate (EBITDA) oli 3,7 miljoonaa euroa (1,9) eli 8,7 % (4,7) liikevaihdosta ja heinä-syyskuussa 1,3 miljoonaa euroa (0,4), eli 10,7 % (3,6) liikevaihdosta.

Liikevoitto (EBIT) oli 2,4 miljoonaa euroa (0,8), eli 5,7 % (2,0) liikevaihdosta ja vastaavasti 0,9 miljoonaa euroa (0,1), eli 7,2 % (0,5) kolmannella vuosineljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 2,4 miljoonaa euroa (0,9), eli 5,7 % (2,2) liikevaihdosta ja vastaavasti 0,9 miljoonaa euroa (0,2), eli 7,2 % (1,5) kolmannella vuosineljänneksellä.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-syyskuussa 2020 nettomääräisesti -0,5 miljoonaa euroa (-0,3), sisältäen korkokuluja -0,1 miljoonaa euroa (-0,1) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä ja pankkikuluja nettomääräisesti -0,4 miljoonaa euroa (-0,2). Kolmannella vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,1 miljoonaa euroa (-0,1).

Tammi-syyskuussa 2020 tulos ennen veroja oli 1,9 miljoonaa euroa (0,5) ja kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 0,8 miljoonaa euroa (-0,1). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 1,9 miljoonaa euroa (0,6) ja kolmannen vuosineljänneksen tulos oli 0,8 miljoonaa euroa (0,0). Tammi-syyskuussa 2020 katsauskauden tulos oli 1,6 miljoonaa euroa (0,4) ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,7 miljoonaa euroa (-0,1). Tammi-syyskuussa 2020 vertailukelpoinen katsauskauden tulos oli 1,6 miljoonaa euroa (0,6) ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,7 miljoonaa euroa (0,0).

Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,19 euroa (0,06) tammi-syyskuussa 2020 ja 0,09 (-0,01) kolmannella vuosineljänneksellä. Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,19 euroa (0,08) tammi-syyskuussa 2020 ja 0,09 (0,00) kolmannella vuosineljänneksellä.

TUNNUSLUVUT

III

III I-III I-III I-IV
1000 euroa 2020 2019 2020 2019 2019
Liikevaihto 12 425 12 035 42 227 41 263 56 344
Liikevaihdon muutos, % 3,2 % -7,8 % 2,3 % 0,5 % 0,8 %
Myyntikate 4 408 4 120 15 403 14 348 19 825
Myyntikate, % 35,5 % 34,2 % 36,5 % 34,8 % 35,2 %
Käyttökate (EBITDA) 1 327 435 3 677 1 919 3 067
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 10,7 % 3,6 % 8,7 % 4,7 % 5,4 %
Liikevoitto/-tappio 899 59 2 390 807 1 570
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 7,2 % 0,5 % 5,7 % 2,0 % 2,8 %
Tulos ennen veroja 802 -78 1 900 492 1 194
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 6,5 % -0,6 % 4,5 % 1,2 % 2,1 %
Katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 619 -101 1 260 433 1 039
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 5,0 % -0,8 % 3,0 % 1,1 % 1,8 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,09 -0,01 0,19 0,06 0,15
Oman pääoman tuotto (ROE), % 5,0 % -0,8 % 12,1 % 3,7 % 8,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 3,9 % -0,1 % 9,5 % 3,4 % 7,9 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 41,5 % 36,0 % 41,5 % 36,0 % 39,2 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 62,6 % 93,7 % 62,6 % 93,7 % 66,2 %
Oma pääoma/osake, EUR * 1,95 1,66 1,95 1,66 1,76
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 27 825 388 7 069 7 359
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 0,2 % 6,9 % 0,9 % 17,1 % 13,1 %
Omat osakkeet kauden lopussa 144 260 79 000 144 260 79 000 79 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 2,1 % 1,1 % 2,1 % 1,1 % 1,1 %
Keskimääräinen osakemäärä ulkona olevista osakkeista 6 763 368 6 828 628 6 800 335 6 828 628 6 828 628
Osakemäärä kauden lopussa 6 907 628 6 907 628 6 907 628 6 907 628 6 907 628
Henkilöstö keskimäärin 185 197 192 196 198
Henkilöstö kauden lopussa 182 201 182 201 200

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Työpaikka- ja toimistotuotteiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys sekä toimialan kireä kilpailu. Liiketoiminnan harjoittamiseen liittyy myös tavanomaisia riskejä, kuten konsernin strategian toteuttamisen onnistuminen sekä henkilöstö-, logistiikka- ja IT-ympäristöstä johtuvat operatiiviset riskit. Wulff-konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen ja taseeseen. Erityisesti messuliiketoiminnan riskit ovat kasvaneet matkustamista rajoittavan kansainvälisen epidemian vuoksi. Koronavirustilanteen kehittymisen takia Wulff varautuu kysynnän nopeisiin muutoksiin myös työpaikkapalvelujen ja
-tuotteiden myynnissä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konsernissa ei ole ollut olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Koronaviruspandemia ja sen mukanaan tuomat muutokset ovat vaikuttaneet yritysten ja ihmisten toimintaan. Epävarmuus pandemian kehittymisestä, viruksen leviämistä ennaltaehkäisevät toimet ja niistä johtuvat poikkeusolosuhteet vaikuttavat maailmantalouteen merkittävästi ja nopealla aikataululla. Nämä seikat ovat lisänneet liiketoiminnan riskejä ja heikentäneet ennustettavuutta.

Wulffille poikkeusolosuhteet ovat sekä luoneet lisämyyntimahdollisuuksia että lisänneet liiketoiminnan riskejä. Sopimusmyynti-segmenttiimme kuuluvan kansainvälisten messujen suunnittelua ja projektinhallintaa tarjoavan Wulff Entren palvelujen kysyntä on koronatilanteen takia pienentynyt. Messuja on siirretty ja peruttu. Tämä heikentää Wulff-konsernin liikevaihtoa ja liiketulosta vuonna 2020. Työpaikkapalveluiden ja -tuotteiden kysyntään vaikuttavat merkittävästi työllisyysaste, tapaamis- ja matkustusrajoitukset sekä työntekopaikkojen muuntuminen. Samalla tilanne tuo Wulffille myyntimahdollisuuksia: sen yli 100 000 asiakasta Pohjoismaissa tarvitsevat työpaikkatuotteita ja ajankohtaisia hygieniatuotteita käyttöönsä muuttuvissa olosuhteissa. Wulffin vahvuuksia on sen myyntiosaaminen ja sopeutumiskyky, joten uudet tuote- ja palvelualueet voivat tuoda nopeastikin lisää liikevaihtoa ja tulosta. Uusien tuotteiden vakiintuessa valikoimaan, myös niiden tarjonta on lisääntynyt. Tämä vaikuttaa katteen kehittymiseen: loppuvuoden osalta Wulff odottaa Asiantuntijamyynnin kehityksen olevan kevättä maltillisempaa. Lisäksi näkymä olettaa, että Wulffin toimintamaissa voimassa olevat rajoitukset rajoittavat toimistoissa paikan päällä työskentelevien henkilöiden määrää, jolloin perustuotteiston myynti ei yllä edeltävän vuoden tasolle vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tavoitteena on näyttää suuntaa, uudistaa alaa ja johtaa muutosta. Wulffilla uskotaan arvojen ja vastuullisuuden vahvistuvan hankintapäätöksissä ja yritysten kumppanivalinnoissa tulevaisuudessa. Strategiallaan Wulff rakentaa kilpailukykyään ja varmistaa, että voi tarjota asiakkailleen sitä, mitä he haluavat ja tarvitsevat: ratkaisuja, joilla tehdään arjesta sujuvaa ja maailmasta parempi työpaikka kerrallaan. Perinteisellä markkinalla kilpailutilanne on kovaa ja uudistuvalla markkinalla on runsaasti mahdollisuuksia. Toimistomaailmana tunnetut markkinat kehittyvät ja uudistuvat nopeasti markkinan muuttuessa yhä vahvemmin työpaikkatuotteiden ja -palvelujen markkinaksi, kun työtä tehdään useissa eri paikoissa. Tulevaisuudessa menestyminen vaatii esimerkiksi erityisesti tuote- ja palveluvalikoiman kehittämistä edelleen. Wulff uskoo tulevaisuutensa olevan valoisa vahvan ja jatkuvasti kehittyvän strategiansa, toimintatapojensa, toimivan asiakas- ja kumppaniverkostonsa ja alan parhaiden, sitoutuneiden ammattilaisten, wulffilaisten, ansiosta. Konsernilla on myös jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja. Listattuna yhtiönä Wulffilla on hyvät mahdollisuudet olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija.

Wulff arvioi vuoden 2020 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan selvästi vuodesta 2019 alkuvuoden onnistuneen myynnin ja sopeuttamistoimien ansiosta. Wulffilla uskotaan, että muuttuvassa markkinassa on mahdollista rakentaa ja tehdä kannattavaa liiketoimintaa samalla kun huolehditaan ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta vastuullisesti.

Espoossa 26.10.2020

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Elina Pienimäki
p. 040 647 1444
sähköposti:
elina.pienimaki@wulff.fi

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi  

Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Wulffin tavoitteena on täydellinen työpäivä! Mahdollistamme paremmat työympäristöt ja teemme työpaikan – sinne, missä se ikinä tänä päivänä onkin. Viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi, miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat parantaa työpäivää ja –ympäristöä? Wulffilta löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm. hygienia-, suojaus- ja turvallisuustuotteita, ilmanpuhdistusta, työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Asiakkaat voivat hankkia meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutustu palveluihimme ja tuotteisiimme osoitteessa wulff.fi.

Näytä tiedote

Jaa artikkeli