<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän korotus on merkitty kaupparekisteriin

WULFF-YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.11.2008, KLO 10.00

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAKEPÄÄOMAN JA OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄN KOROTUS ON MERKITTY
KAUPPAREKISTERIIN

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus päätti 5.11.2008 varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2008
antaman osakeantivaltuutuksen nojalla 100.000 osakkeen suunnatun annista Ibero
Liikelahjat Oy:n myyneelle Progift Oy:lle. Suunnatun annin yhteydessä päätetty
osakepääoman 46.948,80 euron korotus sekä osakkeiden lukumäärän korotus on
merkitty kaupparekisteriin 17.11.2008. Wulff-Yhtiöt Oyj:n rekisteröity
osakepääoma on korotuksen jälkeen yhteensä 2.650.000,00 euroa ja liikkeeseen
laskettujen osakkeiden määrä 6.607.628 kappaletta. Suunnatun annin yhteydessä
myös sijoitetun vapaan pääoman rahastoa korotettiin 223.051,20 eurolla.

Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat uusien
osakkeiden rekisteröimisestä. Uudet osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin
kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalle samanlajisina yhtiön vanhojen
osakkeiden kanssa vielä vuoden 2008 aikana. Uusia osakkeita koskee lock-up
-ehto. 50.000 kappaletta osakkeista vapautuu 31.12.2009 ja loput 50.000 osaketta
31.12.2011.

WULFF-YHTIÖT OYJ

Heikki Vienola
konsernijohtaja

www.wulff.fi

Lisätietoja:

Konsernijohtaja Heikki Vienola
p. (09) 5259 0050 tai 050 65 110
e-mail: heikki.vienola@wulff.fi

IR-vastaava Sirpa Väisänen
p. (09) 5259 0050 tai 0400 943 243
e-mail: sirpa.vaisanen@wulff.fi

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki

Näytä tiedote

Jaa artikkeli