<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

WULFF-YHTIÖT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN 30.9.2015 PÄÄTÖKSET

PÖRSSITIEDOTE                             30.9.2015 KLO 12:00

Wulff-Yhtiöt Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 30.9.2015 vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä. Hallitukseen valittiin jäseniksi Johanna Marin, Ari Pikkarainen, Andreas Tallberg ja Heikki Vienola. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Heikki Vienolan.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 1 250 euroa kuukaudessa.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä yhtiökokouskutsun toimittamistavan osalta niin, että kutsu julkaistaan yhtiön internet-sivuilla. Yhtiöjärjestyksen 9 § päätettiin muutettavaksi seuraavaksi:

”Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun tai lehti-ilmoituksen kutsun julkaisemisesta myös muulla tavalla.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta.”

Helsingissä 30.9.2015

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

hallituksen pj Heikki Vienola

puh. 09 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Pienestä  paperikaupasta se kaikki alkoi. Wulff juhlii tänä vuonna 125-vuotiasta menestystarinaansa.

Wulff-Yhtiöt Oyj on kansainvälistyvä pörssiyritys sekä toimistomaailman merkittävin pohjoismainen toimija ja alansa edelläkävijä. Wulff myy ja markkinoi asiakkailleen toimistotuotteita, työpaikkatuotteita, it-tarvikkeita sekä ensiapua ja ergonomiaa. Konsernin asiakkaat voivat hankkia Wulffilta myös kansainvälisiä messupalveluja.

Näytä tiedote

Jaa artikkeli