<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN

WULFF-YHTIÖT OYJ YHTIÖJÄRJESTYS 21.4.2008 KLO 9.40

WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN

Beltton-Yhtiöt Oyj:n 4.4.2008 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämät yhtiöjärjestyksen muutokset on merkitty kaupparekisteriin 21.4.2008. Yhtiöjärjestystä muutettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

- toiminimi Wulff-Yhtiöt Oyj, kotipaikka Helsinki (1 §)
- yhtiön toimialan täsmentäminen (2 §)
- poistettiin uuden OYL:n myötä tarpeettomaksi käyneet 3 § (minimi- ja maksimiosakepääoma), 4 § (nimellisarvo) ja 12 § (tilikausi)
- lyhennettiin 5 § poistamalla tarpeettomiksi käyneet arvo-osuusjärjestelmään liittymisen siirtymäsäännökset
- kokouskutsuajaksi yhtiöjärjestykseen lain vaatima vähintään 17 päivää, poistetaan tarpeettomaksi käynyt arvo-osuusjärjestelmää koskeva maininta (11 §)
- yhtiökokouksen pitoaika sidottavaksi tilikauden päättymishetkeen.

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi julkistettiin kokonaisuudessaan pörssitiedotteella 13.3.2008 ja varsinaisen yhtiökokouksen päätökset julkistettiin pörssitiedotteella 4.4.2008.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestys on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.wulff.fi.

Wulff-Yhtiöt Oyj

Heikki Vienola
toimitusjohtaja

www.wulff.fi

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Heikki Vienola
puh. (09) 5259 0050 tai 050 65 110
e-mail: heikki.vienola@wulff.fi

IR-vastaava Sirpa Väisänen
puh. (09) 5259 0050 tai 0400 943 243
e-mail: sirpa.vaisanen@wulff.fi
Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
www.wulff.fi

Liite
Wulff-Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestys

WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Wulff-Yhtiöt Oyj, englanniksi Wulff Group Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimialana on harjoittaa itse ja/tai tytäryhtiöidensä kautta toimisto- ja atk-tarvikkeiden kauppaa ja välitystä. Yhtiö voi myös harjoittaa arvopaperikauppaa.

3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Yhtiön hallitukseen kuuluu 3-6 jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan valita enintään yhtä monta varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Toimitusjohtajan tulee hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

6 § Yhtiön toiminimen kirjoittaa toimitusjohtaja sekä ne henkilöt, joille hallitus antaa toiminimenkirjoitusoikeuden, kukin yksin.

7 § Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

8 § Yhtiöllä on 1-2 tilintarkastajaa. Jos yhtiökokous valitsee vain yhden tilintarkastajan, eikä tämä ole hyväksytty tilintarkastusyhteisö, on lisäksi valittava yksi varatilintarkastaja. Tilitarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

9 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista päivää ennen kokousta julkaisemalla se vähintään yhdessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä osoitteella kirjallisesti. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta.

10 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on

esitettävä:
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:
3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta sekä matkakustannusten korvausperusteista;

valittava:
7. hallituksen jäsenet sekä
8. tilintarkastajat.

11 § Yhtiökokoukset voidaan pitää joko Espoossa tai Helsingissä.

Näytä tiedote

Jaa artikkeli