<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TYTÄRYRITYS ENTRE MARKETING OY ALOITTAA YT-NEUVOTTELUT

WULFF-YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.6.2008, KLO 15.10

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TYTÄRYRITYS ENTRE MARKETING OY ALOITTAA YT-NEUVOTTELUT

Wulff-Yhtiöt Oyj:n tytäryhtiö Entre Marketing Oy käynnistää henkilöstöä koskevan
toimenpideohjelman tehostaakseen taloudellisten ja strategisten tavoitteidensa
saavuttamista. Toimenpideohjelman myötä Entre aloittaa yt-neuvottelut
henkilöstönsä mahdolliseksi vähentämiseksi tuotannollisista ja taloudellisista
sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Yt-neuvottelut
koskevat messumyynti- ja suunnitteluosastoa sekä projektiyksikköä. Arvioitu
henkilöstön vähentämistarve on enintään seitsemän henkilöä. Entre Marketing Oy:n
liikevaihto on noin 10 prosenttia Wulff-konsernin liikevaihdosta. Entren
liiketoiminta on ollut tappiollista vuosina 2007 ja 2008.

Yt-neuvottelut käydään yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla ja ne saataneen
päätökseen heinäkuun puolivälissä. Neuvotteluilla pyritään turvaamaan yrityksen
liiketoiminnan kilpailukyky ja toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Alansa markkinajohtajana
Entrelle on tärkeää parantaa asiakaslupaustaan jatkuvasti. Asiakkaiden yhä
joustavampi palveleminen vaatii toiminnan uudelleenorganisoimista. Konsernimme
tavoitteena on kannattava kasvu, ja tukeakseen tätä tavoitetta, on toiminnan
tehostaminen tarpeen. Uskon, että nyt käynnistettävät toimenpiteet vaikuttavat
Entren kannattavuuteen positiivisesti.”

Entre Marketing Oy:n toiminnan painopiste on kansainvälisten sekä kotimaisten
messujen, näyttelyiden ja tapahtumamarkkinoinnin suunnittelemisessa ja
toteuttamisessa. Entre on toimialansa markkinajohtaja Suomessa ja vuoden 2007
aikana Entre toimi 32 maassa, toteuttaen 740 osastoa erilaisiin tapahtumiin.
Wulff-Yhtiöt Oyj osti Finpro ry:n ja Entre-konsernin avainhenkilöiden
omistuksessa olleen Entre Marketing Oy:n osake-enemmistön toukokuussa 2007.
Entre Marketing Oy työllistää tällä hetkellä 45 henkilöä.

WULFF-YHTIÖT OYJ

Heikki Vienola
konsernijohtaja

www.wulff.fi

Lisätietoja:

Konsernijohtaja Heikki Vienola
puh.(09) 5259 0050 tai 050 65 110
e-mail: heikki.vienola@wulff.fi

IR-vastaava Sirpa Väisänen
puh.(09) 5259 0050 tai 0400 943 243
e-mail: sirpa.vaisanen@wulff.fi

Näytä tiedote

Jaa artikkeli