<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TYTÄRYHTIÖIDEN JA EMOYHTIÖN YT-NEUVOTTELUT OVAT PÄÄTTYNEET

WULFF-YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.3.2009, KLO 10.00

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TYTÄRYHTIÖIDEN JA EMOYHTIÖN YT-NEUVOTTELUT OVAT PÄÄTTYNEET

Wulff-Yhtiöt Oyj:n tytäryhtiöiden Beltton Oy:n, KB-tuote Oy:n, Suomen Rader Oy:n
ja Vinstock Oy:n sekä konsernin emoyhtiön 2.3.2009 aloitetut yt-neuvottelut on
saatu päätökseen. Toimintaa sopeutetaan markkinatilanteesta johtuvan
toimistomaailman tuotteiden ja palveluiden kysynnän heikentymisen vuoksi sekä
taloudellisista, tuotannollisista ja organisaation uudelleenjärjestelyistä
johtuvista syistä.

Yt-neuvottelut käytiin työnantajan tekemän neuvotteluesityksen pohjalta.
Neuvottelut koskivat tytäryhtiöiden sekä emoyhtiön hallinnon, tukitoimintojen ja
logistiikan henkilöstöä. Yt-neuvotteluihin osallistuneet tytäryhtiöt ja
konsernin emoyhtiö työllistävät yhteensä 160 henkilöä, joista noin 35 %
työskentelee hallinnossa, myynnin tuessa ja logistiikassa. Neuvottelujen
tuloksena mahdollisesti päätettävien irtisanomisten, lomautusten ja tehtävien
uudelleenjärjestelyjen arvioitiin koskevat enintään 25 henkilöä. Neuvottelujen
tuloksena palveluksesta vähennetään yhteensä 6 henkilöä ja lomautetaan
määräajaksi yhteensä 13 henkilöä. Toimenpiteiden arvioidaan tuovan
kustannussäästöjä noin 250 000 euroa vuoden 2009 aikana.

Yt-neuvottelujen seurauksena konsernissa toteutetaan myös yhdessä henkilöstön
kanssa suunniteltu kustannussäästöohjelma, jonka kautta saatavien säästöjen
arvioidaan olevan vielä noin 100.000 euroa kuluvan vuoden aikana.
Yt-neuvottelujen tuloksena tehtävien toimenpiteiden lisäksi Wulff-Yhtiöt
-konsernissa on toteutettu johdon tilapäinen palkanalennus, jonka arvioidaan
tuovan kustannussäästöjä noin 100.000 euroa.

Yt-neuvottelut on käyty yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla ja
toimenpiteet aloitetaan välittömästi. Neuvottelut käytiin yritysten
liiketoiminnan kilpailukyvyn ja tulevaisuuden toimintaedellytysten
turvaamiseksi.

WULFF-YHTIÖT OYJ

Heikki Vienola
konsernijohtaja

www.wulff.fi

Lisätietoja:

Konsernijohtaja Heikki Vienola
puh.(09) 5259 0050 tai 050 65 110
e-mail: heikki.vienola@wulff.fi

IR-vastaava Sirpa Väisänen
puh.(09) 5259 0050 tai 0400 943 243
e-mail: sirpa.vaisanen@wulff.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulff.fi

Näytä tiedote

Jaa artikkeli