<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TYTÄRYHTIÖ ENTRE MARKETING OY:N YT-NEUVOTTELUT OVAT PÄÄTTYNEET

WULFF-YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.7.2008, KLO 15.00

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TYTÄRYHTIÖ ENTRE MARKETING OY:N YT-NEUVOTTELUT OVAT
PÄÄTTYNEET

Wulff-Yhtiöt Oyj:n tytäryhtiö Entre Marketing Oy:n 16.6.2008 aloitetut
yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Henkilöstöä vähennetään tuotannollisista ja
taloudellisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä.

Yt-neuvottelut käytiin työnantajan tekemän neuvotteluesityksen pohjalta.
Neuvottelut koskivat messumyynti- ja suunnitteluosastoa sekä projektiyksikköä.
Arvioitu vähentämistarve oli enintään seitsemän henkilöä. Neuvottelujen
tuloksena Entre Marketing vähentää palveluksestaan neljä henkilöä. Entre
Marketing Oy:n liikevaihto on noin 10 prosenttia Wulff-konsernin liikevaihdosta.
Entren liiketoiminta on ollut tappiollista vuosina 2007 ja 2008.

Yt-neuvottelut on käyty yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla ja
toimenpiteet aloitetaan välittömästi. Neuvottelut käytiin yrityksen
liiketoiminnan kilpailukyvyn ja tulevaisuuden toimintaedellytysten
turvaamiseksi.

Entre Marketing Oy:n toiminnan painopiste on kansainvälisten sekä kotimaisten
messujen, näyttelyiden ja tapahtumamarkkinoinnin suunnittelemisessa ja
toteuttamisessa. Entre on toimialansa markkinajohtaja Suomessa ja vuoden 2007
aikana Entre toimi 32 maassa, toteuttaen 740 osastoa erilaisiin tapahtumiin.
Wulff-Yhtiöt Oyj osti Finpro ry:n ja Entre-konsernin avainhenkilöiden
omistuksessa olleen Entre Marketing Oy:n osake-enemmistön toukokuussa 2007.

Wulff-Yhtiöt Oyj on toimistomaailman markkinajohtaja Suomessa. Se myy ja
markkinoi asiakkailleen toimistotuotteita, atk-oheistuotteita,
yritysimagotuotteita, ergonomiatuotteita sekä messu- ja
tapahtumamarkkinointipalveluja. Wulff-Yhtiöiden vuoden 2007 liikevaihto oli 74,1
milj. euroa.

WULFF-YHTIÖT OYJ

Heikki Vienola
konsernijohtaja

www.wulff.fi

Lisätietoja:

Konsernijohtaja Heikki Vienola
puh.(09) 5259 0050 tai 050 65 110
e-mail: heikki.vienola@wulff.fi

IR-vastaava Sirpa Väisänen
puh.(09) 5259 0050 tai 0400 943 243
e-mail: sirpa.vaisanen@wulff.fi

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulff.fi

Näytä tiedote

Jaa artikkeli