<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2018

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE                       21.2.2019 klo 9.00

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2018. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.wulffyhtiot.fi.

Viimeisen vuosineljänneksen käyttökate ja liikevoitto kasvoivat

1.10.–31.12.2018 LYHYESTI

 •  Liikevaihto oli 14,8 miljoonaa euroa (15,8), laskua 6,3 %
 •  Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,4), kasvua 87,1 %
 •  Liikevoitto (EBIT) ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,3), kasvua 111,9 %
 •  Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,07 euroa (0,04)

1.1.– 31.12.2018 LYHYESTI

 •  Liikevaihto oli 55,9 miljoonaa euroa (56,9), laskua 1,8 %
 •  Käyttökate ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) olivat 1,9 miljoonaa euroa (0,5)
 •  Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 1,5 miljoonaa euroa (0,1)
 •  Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,15 euroa (-0,03)
 •  Omavaraisuusaste oli 49,1 % (47,0)
 •  Hallitus esittää 4.4.2019 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,10 euroa osakkeelta.
 •  Wulff arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuodesta 2018.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N KONSERNIJOHTAJA HEIKKI VIENOLA

”Vuosi 2018 päättyi hyvien tulosten merkeissä. On hienoa saada kiittää asiakkaita, henkilöstöä ja kumppaneita hyvästä työstä ja merkityksellisistä valinnoista. Vuoden 2018 aikana olemme panostaneet voimakkaasti uuteen strategiaamme sekä esimerkiksi Wulff Lab, Wulff Better Products, Wulff Akatemia ja Wulff Digital -hankkeisiin. Teemme maailmasta parempaa paikkaa työpaikka kerrallaan mahdollisimman konkreettisesti tarjoamalla asiakkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa jokaisella valinnalla. Wulff Lab ja Wulff Better Products -hankkeet tuovat meille jatkuvasti uusia kestäviä, vihreitä ja kotimaisia tuotteita valikoimaamme. Vuonna 2018 kasvatimme palvelutarjontaamme meiltä paljon toivotuilla tulostus- ja monitoimilaiteratkaisuilla, kun pääkaupunkiseudun Canon Business Center liittyi osaksi Wulffia yritysoston myötä. Meillä on hyvät mahdollisuudet tehdä vuodesta 2019 myönteinen niin liikevaihdon kuin tuloksenkin kasvun osalta.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS 

Tammi-joulukuussa 2018 liikevaihto oli 55,9 miljoonaa euroa (56,9), ja 14,8 miljoonaa euroa (15,8) neljännellä vuosineljänneksellä. Koko tilikauden liikevaihdon laskuun -1,8 % vaikutti viime vuotta pienempi määrä joka toinen vuosi järjestettäviä messutapahtumia neljännellä vuosineljänneksellä.

Tammi-joulukuun 2018 myyntikate oli 19,7 miljoonaa euroa (19,2) eli 35,2 % (33,8), ja 5,6 miljoonaa euroa (5,3) neljännellä vuosineljänneksellä eli 37,5 % (33,6). Myyntikate kehittyi positiivisesti tulostuslaitteiden ja -ratkaisujen myynnistä, keskittymisestä myyntikatetta parantaviin toimenpiteisiin sekä messuhankkeiden lisämyynneistä.

Henkilöstökulut tammi-joulukuussa 2018 olivat 11,5 miljoonaa euroa (12,2), eli 20,7 % (21,5) liikevaihdosta ja vastaavasti 3,1 miljoonaa euroa (3,2), eli 20,9 % (20,2) liikevaihdosta neljännellä vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan muut kulut olivat 6,3 miljoonaa euroa (6,7) tammi-joulukuussa 2018, eli 11,4 % (11,7) liikevaihdosta, ja vastaavasti 1,8 miljoonaa euroa (1,7) neljännellä neljänneksellä eli 11,8 % (11,0) liikevaihdosta. Henkilöstökulujen ja liiketoiminnan kulujen kehitykseen vaikuttivat edelleen kustannussäästötoimenpiteet.

Tammi-joulukuussa 2018 käyttökate ja vertailukelpoinen (EBITDA) olivat 1,9 miljoonaa euroa (0,5) eli 3,4 % (0,8) liikevaihdosta, ja 0,8 miljoonaa euroa (0,4) neljännellä vuosineljänneksellä.

Tammi-joulukuussa 2018 liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 1,5 miljoonaa euroa (0,1), eli 2,7 % (0,1) liikevaihdosta, ja 0,6 miljoonaa euroa (0,3) neljännellä vuosineljänneksellä.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-joulukuussa 2018 nettomääräisesti -0,3 miljoonaa euroa (-0,3), sisältäen korkokuluja -0,1 miljoonaa euroa (-0,1) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä ja pankkikuluja nettomääräisesti
-0,2
miljoonaa euroa (-0,3). Neljännellä vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,1 miljoonaa euroa
(-0,1).

Tammi-joulukuussa 2018 tulos ennen veroja oli 1,2 miljoonaa euroa (-0,2), ja 0,5 miljoonaa euroa (0,2) neljännellä vuosineljänneksellä.

Katsauskauden tulos oli 1,1 miljoonaa euroa (-0,2) tammi-joulukuussa 2018, ja 0,4 miljoonaa euroa (0,3) neljännellä vuosineljänneksellä. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,15 euroa (-0,03) tammi-joulukuussa 2018, ja 0,07 (0,04) neljännellä vuosineljänneksellä.

TUNNUSLUVUT 

IV  IV I-IV  I-IV 
1000 euroa 2018 2017 2018 2017
Liikevaihto 14 831 15 829 55 889 56 931
Liikevaihdon muutos, % -6,3 % 0,1 % -1,8 % -4,0 %
Myyntikate 5 557 5 317 19 670 19 239
Myyntikate, % liikevaihdosta 37,5 % 33,6 % 35,2 % 33,8 %
Käyttökate (EBITDA)* 750 401 1 920 461
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta* 5,1 % 2,5 % 3,4 % 0,8 %
Liikevoitto/-tappio* 643 304 1 508 74
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta* 4,3 % 1,9 % 2,7 % 0,1 %
Tulos ennen veroja 548 170 1 243 -247
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 3,7 % 1,1 % 2,2 % -0,4 %
Katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 424 274 1 025 -193
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 2,9 % 1,7 % 1,8 % -0,3 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,07 0,04 0,15 -0,03
Oman pääoman tuotto (ROE), % 3,6 % 2,4 % 9,3 % -2,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 4,4 % 1,1 % 9,5 % -1,1 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 49,1 % 47,0 % 49,1 % 47,0 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 15,8 % 19,8 % 15,8 % 19,8 %
Oma pääoma/osake, EUR** 1,72 1,64 1,72 1,64
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin
hyödykkeisiin
59 16 446 429
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 0,4 % 0,1 % 0,8 % 0,8 %
Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 79 000 79 000 79 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,1 % 1,2 % 1,1 % 1,2 %
Keskimääräinen osakemäärä ulkona olevista osakkeista 6 828 628 6 528 628 6 643 696 6 528 628
Osakemäärä kauden lopussa 6 907 628 6 607 628 6 907 628 6 607 628
Henkilöstö keskimäärin 193 198 191 198
Henkilöstö kauden lopussa 191 195 191 195


*Tuloslaskelman esitystapaa on muutettu ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2018 siten, että pankkikulut on kokonaisuudessaan luokiteltu rahoituskuluiksi. Vertailukausi 2017 on oikaistu vastaamaan uutta raportointitapaa: pankkikulut on siirretty liiketoiminnan muista rahoituskuluihin vaikuttaen käyttökatteeseen ja liikevoittoon 0,0 miljoonaa euroa neljännellä vuosineljänneksellä ja 0,1 miljoonaa euroa tammi-joulukuussa 2017. Vaikutus neljännen vuosineljänneksen sekä koko tilikauden 2017 käyttökateprosentteihin ja liikevoitto/-tappioprosentteihin liikevaihdosta oli +0,2 %:ia.

** Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Työpaikka- ja toimistotuotteiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys sekä toimialan kilpailu. Liiketoiminnan harjoittamiseen liittyy myös tavanomaisia riskejä, kuten konsernin strategian toteuttamisen onnistuminen sekä henkilöstö-, logistiikka- ja IT-ympäristöstä johtuvat operatiiviset riskit. Wulff-konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen ja taseeseen.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Wulff-konserni investoi logistiikkapalvelujensa kehittämiseen ostamalla omakseen Ruotsin Ljungbyssä sijaitsevan logistiikkakiinteistön 9.1.2019. 5 500 m2 logistiikkakiinteistö ja toimistotilat ovat olleet Wulff Suppliesin käytössä valmistumisestaan vuodesta 2010. Kiinteistöosakeyhtiön velaton kauppahinta, noin 3,1 miljoonaa euroa, rahoitettiin pääasiassa vieraalla pääomalla. Modernin logistiikkakeskuksen omistaminen ja mahdollisuus laajentaa toimintaa antaa Wulffille valmiudet kasvuun ja logistiikkapalvelujen kehittämiseen. Investoinnin arvioidaan parantavan Wulff Suppliesin liiketoiminnan kustannustehokkuutta erityisesti pitkällä aikavälillä.

Konsernissa ei ole ollut muita olennaisia tilikauden 2018 jälkeisiä tapahtumia.

HALLITUKSEN VOITONKÄSITTELYEHDOTUS

Konsernin emoyhtiön Wulff-Yhtiöt Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 1,7 miljoonaa euroa. Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva konsernin tilikauden tulos oli 1,0 miljoonaa euroa (-0,2) eli 0,15 euroa/osake (-0,03 euroa/osake). Hallitus esittää 4.4.2019 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voittovaroista jaetaan osinkoa 0,10 euroa/osake vuodelta 2018 eli 0,7 miljoonaa euroa ja loput voitonjakokelpoisista varoista jätetään voittovarat-tilille omaan pääomaan.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tavoitteena on näyttää suuntaa, uudistaa alaa ja johtaa muutosta. Wulffilla uskotaan arvojen ja vastuullisuuden vahvistuvan hankintapäätöksissä ja yritysten kumppanivalinnoissa tulevaisuudessa. Uudistetulla strategiallaan Wulff rakentaa kilpailukykyään ja varmistaa, että voi tarjota asiakkailleen sitä, mitä he haluavat ja tarvitsevat: ratkaisuja, joilla tehdään arjesta sujuvaa ja maailmasta parempi työpaikka kerrallaan. Perinteisesti toimistomaailmana tunnetut markkinat kehittyvät ja uudistuvat nopeasti. Perinteisellä markkinalla kilpailutilanne on kovaa ja uudistuvalla markkinalla on runsaasti mahdollisuuksia. Wulff uskoo tulevaisuutensa olevan valoisa vahvan ja jatkuvasti kehittyvän strategiansa, toimivan asiakas- ja kumppaniverkostonsa ja alan parhaiden, sitoutuneiden ammattilaisten, wulffilaisten, ansiosta. Konsernilla on myös jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja. Listattuna yhtiönä Wulffilla on hyvät mahdollisuudet olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija.

Nykyinen markkinatilanne mahdollistaa Wulffin liiketoiminnan positiivisen kehittymisen edelleen. Wulff arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuodesta 2018. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA YHTIÖKOKOUS 2019

Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2019:

Tilinpäätös 2018                                                viikko 11/2019
Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2019         pe 3.5.2019
Puolivuotiskatsaus, tammi-kesäkuu 2019          to 1.8.2019
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2019             to 31.10.2019

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 4.4.2019. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erikseen ennen kokousta.

Vantaalla 21.2.2019

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
konsernijohtaja Heikki Vienola
p. 0300 870 414 tai p. 050 65 110
sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulffyhtiot.fi  

Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Wulffin tavoitteena on täydellinen työpäivä! Mahdollistamme paremmat työympäristöt ja teemme työpaikan – sinne, missä se ikinä tänä päivänä onkin. Viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi, miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat parantaa työpäivää ja -ympäristöä? Wulffilta löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm. työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Asiakkaat voivat hankkia meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutustu palveluihimme ja tuotteisiimme osoitteessa wulff.fi.

Näytä tiedote

Jaa artikkeli