<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2017

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE           22.2.2018 klo 9.00

Viimeisen vuosineljänneksen käyttökate ja liikevoitto kasvoivat

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2017. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.wulffyhtiot.fi.

1.10. – 31.12.2017 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 15,8 miljoonaa euroa (15,8), kasvua 0,1 %
 • Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,3), kasvua 20,6 %
 • Liikevoitto (EBIT) ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,2), kasvua 32,6 %
 • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,04 euroa (0,04)

1.1.   – 31.12.2017 LYHYESTI

 • Liikevaihto oli 56,9 miljoonaa euroa (59,3), laskua 4,0 %
 • Käyttökate (EBITDA) oli 0,4 miljoonaa euroa (1,0). Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 0,4 miljoonaa euroa (0,8)
 • Liikevoitto (EBIT) oli -0,0 miljoonaa euroa (0,6). Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli -0,0 miljoonaa euroa (0,4)
 • Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,03 euroa (0,05)
 • Omavaraisuusaste oli 47,0 % (31.12.2016: 50,5)
 • Hallitus esittää 5.4.2018 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,05 euroa osakkeelta.
 • Wulff arvioi vuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan.


WULFF
-YHTIÖT OYJ:N KONSERNIJOHTAJA HEIKKI VIENOLA

”Kilpailukykyyn ja uudistumiseen panostaminen näkyy vuoden 2017 tuloksessa: koko vuoden käyttökate ja liikevoitto laskivat verrattuna edelliseen vuoteen – ja vuoden viimeisen neljänneksen kehitys liikevaihdon, käyttökatteen ja liikevoiton osalta oli myönteinen. Vuoden viimeinen neljännes antaakin meille hyvät lähtökohdat vuoteen 2018. Erityisen ilahtuneita olemme siitä, kuinka henkilöstömme, asiakkaamme ja kumppanimme ovat ottaneet vastaan viime vuonna työstetyn päivitetyn strategiamme: tavoitteemme on tehdä maailmasta parempi paikka työpaikka kerrallaan. Tuomme asiakkaidemme saataville yhä enemmän entistä ympäristöystävällisempiä ja kestävää kehitystä edistäviä tuotteita. Parempia työpäiviä teemme vaikuttamalla siihen, että työpaikat ovat viihtyisämpiä, terveempiä, turvallisempia, miellyttävämpiä, toiminnallisempia ja monipuolisempia; missä ikinä työtä nyt ja tulevaisuudessa tehdään. Varmistamme, että työpaikan arki ja hankinnat ovat sujuvia ja että työssä voidaan hyvin.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS 

Tilikaudella 2017 liikevaihto oli 56,9 miljoonaa euroa (59,3), ja viimeisellä vuosineljänneksellä 15,8 miljoonaa euroa (15,8). Liikevaihto laski 4,0 % tammi-joulukuussa ja kasvoi 0,1 % viimeisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat menetyt asiakkuudet ja tuotevalikoiman tiivistäminen niiden tuotteiden osalta, joiden kysyntä on vähentynyt. Wulff jatkaa vahvaa panostamista uuden työpaikkatuotevalikoiman kehittämiseen.

Tammi-joulukuun 2017 myyntikate oli 19,2 miljoonaa euroa (20,5) eli 33,8 % (34,6), ja 5,3 miljoonaa euroa (5,3) viimeisellä vuosineljänneksellä eli 33,6 % (33,5). Myyntikateprosentin laskuun vaikutti ensimmäiselle vuosipuoliskolle osunut kysynnän keskittyminen alhaisemman katteen tuotteisiin.  Hankinnan jatkuva tehostaminen on yksi Wulffin tärkeitä kannattavuuden parantamistoimenpiteitä.

Henkilöstökulut tammi-joulukuussa 2017 olivat 12,2 miljoonaa euroa (12,6), eli 21,5 % (21,2) liikevaihdosta ja vastaavasti 3,2 miljoonaa euroa (3,2), eli 20,2 % (20,1) liikevaihdosta neljännellä vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan muut kulut olivat 6,8 miljoonaa euroa (7,4) tammi-joulukuussa 2017, eli 11,9 % (12,5) liikevaihdosta, ja vastaavasti 1,8 miljoonaa euroa (1,9) viimeisellä vuosineljänneksellä eli 11,2 % (12,1) liikevaihdosta. Henkilöstökulujen ja liiketoiminnan kulujen kehitykseen vaikuttivat edelleen kustannussäästötoimenpiteet ja kehityshankkeet.

Tammi-joulukuussa 2017 käyttökate (EBITDA) oli 0,4 miljoonaa euroa (1,0) eli 0,6 % (1,7) liikevaihdosta, ja 0,4 miljoonaa euroa (0,3) viimeisellä vuosineljänneksellä. Tammi-joulukuussa 2017 vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 0,4 miljoonaa euroa (0,8) ja 0,4 miljoonaa euroa (0,4) neljännellä vuosineljänneksellä. Vuonna 2016 käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä olivat autokannan myynneistä kirjatut myyntivoitot 0,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 käyttökate ei sisältänyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Wulff tarkensi loppuvuoden 2017 ennustetta 20.9.2017. Alun perin vertailukelpoisen liikevoiton arvioitiin ylittävän vuoden 2016 tason. Tammi-joulukuussa 2017 liikevoitto (EBIT) oli -0,0 miljoonaa euroa (0,6), eli -0,1 % (1,0) liikevaihdosta, ja 0,3 miljoonaa euroa (0,2) viimeisellä vuosineljänneksellä. Tammi-joulukuussa 2017 vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli -0,0 miljoonaa euroa (0,4), ja 0,3 miljoonaa euroa (0,2) neljännellä vuosineljänneksellä. Vuonna 2016 liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä olivat autojen myynneistä kirjatut myyntivoitot 0,2 miljoonaa euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-joulukuussa 2017 nettomääräisesti -0,2 miljoonaa euroa (-0,2), sisältäen korkokuluja -0,1 miljoonaa euroa (-0,2) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä nettomääräisesti -0,2 miljoonaa euroa (-0,0). Viimeisellä vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,1 miljoonaa euroa (-0,0).

Tammi-joulukuussa 2017 tulos ennen veroja oli -0,2 miljoonaa euroa (0,4), ja 0,2 miljoonaa euroa (0,2) viimeisellä vuosineljänneksellä.

Katsauskauden tulos oli -0,2 miljoonaa euroa (0,3) tammi-joulukuussa 2017, ja 0,3 miljoonaa euroa (0,2) viimeisellä vuosineljänneksellä. Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,03 euroa (0,05) tammi-joulukuussa 2017, ja 0,04 (0,04) viimeisellä vuosineljänneksellä.


TUNNUSLUVUT

IV  IV  I-IV  I-IV
1000 euroa 2017 2016 2017 2016
Liikevaihto 15 829 15 811 56 931 59 304
Liikevaihdon muutos, % 0,1 % -14,9 %  -4,0 % -13,8 %
Käyttökate (EBITDA) 372 308  354 998
Käyttäkate (EBITDA), % liikevaihdosta 2,3 % 1,9 %  0,6 % 1,7 %
Liikevoitto/-tappio 274 207  -33 583
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 1,7 % 1,3 %  -0,1 % 1,0 %
Tulos ennen veroja 170 198  -247 351
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 1,1 % 1,3 %  -0,4 % 0,6 %
Katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 274 231  -193 302
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 1,7 % 1,5 %  -0,3 % 0,5 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,04 0,04  -0,03 0,05
Oman pääoman tuotto (ROE), % 2,4 % 1,8 %  -2,0 % 2,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -1,1 % 1,6 %  -1,1 % 2,9 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 47,0 % 50,5 %  47,0 % 50,5 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 19,8 % 19,6 %  19,8 % 19,6 %
Oma pääoma/osake, EUR * 1,64 1,78  1,64 1,78
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 16 203 429 319
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 0,1 % 1,3 %  0,8 % 0,5 %
Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 79 000  79 000 79 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,2 % 1,2 %  1,2 % 1,2 %
Osakemäärä kauden lopussa 6 607 628 6 607 628  6 607 628 6 607 628
Henkilöstö keskimäärin 198 207 198 214
Henkilöstö kauden lopussa 195 203 195 203

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Työpaikka- ja toimistotuotteiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys sekä toimialan kireä kilpailu. Liiketoiminnan harjoittamiseen liittyy myös tavanomaisia riskejä, kuten konsernin strategian toteuttamisen onnistuminen sekä henkilöstö-, logistiikka- ja IT-ympäristöstä johtuvat operatiiviset riskit. Wulff-konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen ja taseeseen.

Osassa konsernin lainasopimuksista on kovenantit, joiden mukaan omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35 prosenttia ja korolliset velat/käyttökate -suhdeluvun on oltava enintään 3,5 kunkin tilikauden lopussa. Kovenantit raportoidaan vuositasolla. Tilikauden päättyessä 31.12.2017 omavaraisuusaste oli 47,0 % (50,5). Tilikauden päättyessä korolliset velat/käyttökate -kovenantti oli 6,8 ja siten ylittyi lainaehtoihin nähden tilikauden tappiollisen tuloksen vuoksi. Konsernin johto neuvotteli asiasta rahoittajan kanssa loppuvuoden 2017 aikana. Kovenanttirikkeen johdosta rahoittaja tulee perimään yhtiöltä kertaluonteisen korvauksen. Korolliset velat on jaoteltu pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin niiden maksuaikataulun mukaisesti, joka oli voimassa tilinpäätöshetkellä 31.12.2017.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Konsernissa ei ole ollut 2017 tilinpäätökseen vaikuttaneita olennaisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia.

HALLITUKSEN VOITONKÄSITTELYEHDOTUS

Konsernin emoyhtiön Wulff-Yhtiöt Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 1,5 miljoonaa euroa. Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva konsernin tilikauden tulos oli -0,2 miljoonaa euroa (0,3) eli -0,03 euroa/osake (0,05 euroa/osake). Hallitus esittää 5.4.2018 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voittovaroista jaetaan osinkoa 0,05 euroa/osake vuodelta 2017 eli 0,3 miljoonaa euroa ja loput voitonjakokelpoisista varoista jätetään voittovarat-tilille omaan pääomaan.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija.  Sen tavoitteena on näyttää suuntaa, uudistaa alaa ja johtaa muutosta. Wulffilla uskotaan arvojen ja vastuullisuuden vahvistuvan hankintapäätöksissä ja yritysten kumppanivalinnoissa tulevaisuudessa. Uudistetulla strategiallaan Wulff rakentaa kilpailukykyään ja varmistaa, että voi tarjota asiakkailleen sitä, mitä he haluavat ja tarvitsevat: ratkaisuja, joilla tehdään arjesta sujuvaa ja maailmasta parempi työpaikka kerrallaan. Perinteisesti toimistomaailmana tunnetut markkinat kehittyvät ja uudistuvat nopeasti. Perinteisellä markkinalla kilpailutilanne on kovaa ja uudistuvalla markkinalla on runsaasti mahdollisuuksia. Wulff uskoo tulevaisuutensa olevan valoisa vahvan ja jatkuvasti kehittyvän strategiansa, toimivan asiakas- ja kumppaniverkostonsa ja alan parhaiden, sitoutuneiden ammattilaisten, wulffilaisten, ansiosta. Konsernilla on myös jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja. Listattuna yhtiönä Wulffilla on hyvät mahdollisuudet olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija.

Talouden piristyminen mahdollistaa Wulffin liiketoiminnan positiivisen kehittymisen. Wulff parantaa liiketoimintojen kannattavuutta ja arvioi vuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA YHTIÖKOKOUS 2018

Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2018:

Tilinpäätös 2017                                             viikko 11/2018
Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2018          to 3.5.2018
Puolivuotiskatsaus, tammi-kesäkuu 2018          to 2.8.2018
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2018            to 1.11.2018

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 5.4.2018. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erikseen ennen kokousta.

Vantaalla 21.2.2018

WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
konsernijohtaja Heikki Vienola
p. 0300 870 414 tai p. 050 65 110
sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi  

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulffyhtiot.fi  

PAREMPI MAAILMA – TYÖPAIKKA KERRALLAAN. Wulff mahdollistaa työn tekemisen ympäristöissä, joissa yritykset yrittäjät ja työntekijät toimivat. Tarjoamme alamme laajimman kattauksen tuotteita ja palveluja, joilla tehdään työpaikka. Mitä saisi olla? Meiltä löydät mm. työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Asiakkaat voivat hankkia meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutustu palveluihimme ja tuotteisiimme osoitteessa wulff.fi

Näytä tiedote

Jaa artikkeli