<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2016: Liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto laskivat, osakekohtainen osinko ennallaan

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2016. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.wulff.fi.

WULFF-YHTIÖT: KESKEISTÄ TILIKAUDELLA 1.1. – 31.12.2016

  • Tilikaudella 2016 liikevaihto oli 59,3 milj. euroa (68,8 milj. euroa). Liikevaihto laski -13,8 % (-7,3 % ).
  • Tilikaudella 2016 käyttökate (EBITDA) oli 1,0 milj. euroa (2,0 milj. euroa). Tilikaudella 2016 käyttökate (EBITDA) sisälsi vertailukelpoisuuteen vaikuttavan erän 0,2 milj. euroa autokannan myynnistä. Tilikaudella 2015 käyttökate (EBITDA) sisälsi vertailukelpoisuuteen vaikuttavina eriä 0,2 milj. euron myydyn liikelahjatoiminnan alaskirjaukset vaihto-omaisuudesta ja käyttöomaisuudesta myydystä liikelahjatoiminnasta.
  • Tilikaudella 2016 vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 0,8 milj. euroa (2,2 milj. euroa).
  • Tilikaudella 2016 liikevoitto (EBIT) oli 0,6 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Tilikaudella 2016 liikevoitto (EBIT) sisälsi vertailukelpoisuuteen vaikuttavan erän 0,2 milj. euroa autokannan myynnistä. Tilikaudella 2015 liikevoitto (EBIT) sisälsi vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä yhteensä 1,0 milj. euroa alaskirjauksia liikearvosta sekä vaihto- ja käyttöomaisuudesta.
  • Tilikaudella 2016 vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,4 milj. euroa (1,5 milj. euroa).
  • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,05 euroa (-0,03) tilikaudella 2016.
  • Omavaraisuusaste nousi 50,5 prosenttiin (31.12.2015: 46,4 %).
  • Konsernijohtaja Topi Ruuskan toimitusjohtajasopimus päättyi 30.9.2016. Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus nimitti talousjohtaja Elina Rahkosen yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 1.10.2016 alkaen. Uuden toimitusjohtajan haku on käynnissä.
  • Hallitus esittää 6.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,10 euroa osakkeelta.
  • Wulff arvioi vuoden 2017 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan.
1-12/2016 1-12/2015 10-12/2016 10-12/2015
Liikevaihto, milj. eur 59,3 68,8 15,8 18,6
EBITDA, milj. eur 1,0 2,0 0,3 0,8
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. eur 0,8 2,2 0,3 0,8
Liikevoitto, milj. eur 0,6 0,5 0,2 0,5
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. eur 0,4 1,5 0,2 0,7
EPS, eur 0,05 -0,03 0,04 0,08

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA HEIKKI VIENOLA

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Vienola: Tarja/Vinski

Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä yritysten on yhä tärkeämpää kehittää toimintaansa haluttuun suuntaan ja nopeasti reagoiden. Wulffilla ollaan valmiita muutokseen, uudistumiseen ja uudistamiseen. Uskon, että tulevaisuudessa meidät tunnetaan vahvana työpaikkojen tekijänä. Mahdollistamme työn tekemisen ympäristöissä, joissa yritykset ja yrittäjät toimivat. Työtä tehdään jo nyt paljon muulla, kuin perinteisissä toimistoissa. Uudenlaiset ympäristöt ja liikkuvan työn lisääntyminen tarjoaa Wulffille mahdollisuuden kasvaa uudenlaisella markkinalla.

Vuonna 2016 keskityimme ydinliiketoimintaamme ja sen myönteisen kehityksen varmistamiseen tulevaisuudessa. Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys olivat kuitenkin odotettuja heikompia, vaikka onnistuimme kehittämään liiketoimintojamme suunnitellusti. Vuonna 2017 Wulffilla ”Kaikki kasvaa”. Tämän vuoden tekemisen teemamme tarkoittaa kehittymistä ja kasvua niin jokaisella wulffilaiselle henkilökohtaisesti, kuin Wulffille yrityksenäkin. Ennen kaikkea se tarkoittaa kasvua, kehitystä ja kilpailuedun kasvattamista palvelujemme ja tuotteidemme avulla asiakkaillemme. Rohkea uudistuminen, oma hyvä tekeminen, toiminnan kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa ja elpyvä maailmantalous antavat meille hyvät lähtökohdat tehdä vuodesta 2017 tuloksellisesti parempi.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Vuonna 2016 Wulff-konsernin liikevaihto oli 59,3 milj. euroa (68,8 milj. euroa). Liikevaihto laski -13,8 % (-7,3 %). Liikevaihdon lasku ilman myytyjen liiketoimintojen vaikutusta oli -11,5 %. Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto oli 15,8 milj. euroa (18,6 milj. euroa) eli laski -14,9 % (-9,2 %). Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihdon lasku ilman myytyjen liiketoimintojen vaikutusta oli -13,7 %. Hyvä työ asiakasrajapinnassa ja panostukset myynnin kehittämiseen eivät vielä näkyneet odotetusti liikevaihdon kehityksessä. Toimistomaailman markkinoilla Suomessa on alkanut jo näkyä piristymisen merkkejä.

Wulff-konsernin käyttökate (EBITDA) vuonna 2016 oli 1,0 milj. euroa (2,0 milj. euroa) eli 1,7 prosenttia (2,9 %) liikevaihdosta. Tilikaudella 2016 käyttökate sisälsi vertailukelpoisuuteen vaikuttavan erän 0,2 milj. euroa autokannan myynnistä. Tilikaudella 2015 käyttökate (EBITDA) sisälsi vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä 0,2 milj. euron alaskirjaukset vaihto-omaisuudesta ja käyttöomaisuudesta myydystä liikelahjatoiminnasta. Vuonna 2016 vertailukelpoinen käyttökate oli 0,8 milj. euroa (2,2 milj. euroa) eli 1,4 % (3,2 %) liikevaihdosta.

Viimeisellä vuosineljänneksellä Wulff-konsernin käyttökate (EBITDA) oli 0,3 milj. euroa (0,8 milj. euroa) eli 1,9 % (4,3 %) liikevaihdosta. EBITDA ei sisältänyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä viimeisellä vuosineljänneksellä vuosina 2016 ja 2015. Viimeisellä vuosineljänneksellä 2016 vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 0,3 milj. euroa (0,8 milj. euroa) eli 1,9 % liikevaihdosta (4,3 %).

Vuonna 2016 Wulff-konsernin liikevoitto (EBIT) oli 0,6 milj. euroa (0,5 milj. euroa) eli 0,71,0 % (0,7 %) liikevaihdosta. Tilikaudella 2016 liikevoitto sisälsi vertailukelpoisuuteen vaikuttavan erän 0,2 milj. euroa autokannan myynnistä. Tilikaudella 2015 liikevoitto (EBIT) sisälsi vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä yhteensä 1,0 milj. euroa alaskirjauksia liikearvosta sekä vaihto- ja käyttöomaisuudesta. Vuonna 2016 vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,4 milj. euroa (1,5 milj. euroa) eli 0,7 prosenttia (2,2 %) liikevaihdosta. Vertailukelpoinen liikevoitto heikkeni 1,1 milj. euroa vuonna 2016, josta puolet syntyi ensimmäisellä ja puolet toisella puolivuosijaksolla. Vertailukelpoisen liikevoiton kehitykseen vaikutti liikevaihdon lasku ja panostukset uusasiakashankintaan). Konserni jatkaa panostusta myynnin kehittämiseen, uusasiakashankintaan sekä toiminnan tehostamiseen. Kommentointia kehityksestä

Viimeisellä vuosineljänneksellä 2016 Wulff-konsernin liikevoitto (EBIT) oli 0,2 milj. euroa (0,5 milj. euroa) eli 1,3 % liikevaihdosta (2,8 %). Viimeinen vuosineljännes 2016 ei sisältänyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Viimeinen vuosineljännes 2015 sisälsi liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavan arvonalentumisen liikearvosta 0,1 milj. euroa. Viimeisellä vuosineljänneksellä 2016 vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 0,2 milj. euroa (0,7 milj. euroa) eli 1,3 % liikevaihdosta (3,6 %). Toimialalle ja konsernille on tyypillistä, että tulos kertyy vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana. jotain muuta kommentointia

Wulff-konsernin henkilöstökulut vuonna 2016 olivat yhteensä 12,6 milj. euroa, eli 21,2 % liikevaihdosta, ja vuonna 2015 (13,5 milj. euroa, eli 19,6 % liikevaihdosta.) jaHenkilöstökulut olivat 3,2 milj. euroa (3,6 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä 2016, eli 20,1 % liikevaihdosta, ja 3,6 milj. euroa, eli 19,3 % liikevaihdosta viimeisellä vuosineljänneksellä 2015. Liiketoiminnan muut kulut vuonna 2016 olivat 7,4 milj. euroa, eli 12,5 % liikevaihdosta, ja vuonna 2015 (8,0 milj. euroa), eli 11,7 % liikevaihdosta. Liiketoiminnan muut kulut olivat vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä 1,9 milj. euroa, eli 12,1 % liikevaihdosta ja vuoden 2015 viimeisellä vuosineljänneksellä 2,1 milj. euroa, eli 11,1 % liikevaihdosta. vuonna 2016 ja 1,9 milj. euroa (2,1 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä. Henkilöstökulujen ja liiketoiminnan kulujen myönteiseen kehitykseen vaikutti loppuvuonna 2013 aloitettu kustannussäästöohjelma ja luopuminen kannattamattomista liiketoiminnoista ja toiminnan tehostaminen. Vuonna 2017 Wulff jatkaa edelleen kulurakenteen läpikäymistä ja toimintojen tehostamista.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat vuonna 2016 nettomääräisesti -0,2 milj. euroa (-0,2 milj. euroa), sisältäen korkokuluja 0,2 milj. euroa (0,2 milj. euroa) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä nettomääräisesti –0,0 milj. euroa (-0,0 milj. euroa). Viimeisellä vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti 0,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa).

Wulff-konsernin tulos ennen veroja oli 0,4 milj. euroa (0,4 milj. euroa) vuonna 2016. Wulff-konsernin verojen jälkeinen tulos oli 0,3 milj. euroa (-0,2 milj. euroa) vuonna 2016. Verojen jälkeinen tulos oli 0,2 milj. euroa (0,5 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä.

Wulff-konsernin osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,05 euroa (-0,03 euroa) vuodelta 2016. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,04 euroa (0,08 euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä.

TUNNUSLUVUT

IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2016 2015 2016 2015
Liikevaihto 15 811 18 585 59 304 68 820
Liikevaihdon   muutos, % -14,9 % -9,2 % -13,8 % -7,3 %
Tulos   ennen poistoja (EBITDA) 308 807 998 2 019
Tulos   ennen poistoja, % liikevaihdosta 1,9 % 4,3 % 1,7 % 2,9 %
Liiketulos 207 521 583 505
Liiketulos,   % liikevaihdosta 1,3 % 2,8 % 1,0 % 0,7 %
Tulos   ennen veroja 198 558 351 354
Tulos   ennen veroja, % liikevaihdosta 1,3 % 3,0 % 0,6 % 0,5 %
Tilikauden   tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 231 520 302 -195
Tilikauden   tulos, % liikevaihdosta 1,5 % 2,8 % 0,5 % -0,3 %
Tulos/osake,   EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,04 0,08 0,05 -0,03
Oman   pääoman tuotto (ROE), % 1,8 % 4,3 % 2,5 % -1,6 %
Sijoitetun   pääoman tuotto (ROI), % 1,6 % 3,4 % 2,9 % 2,7 %
Omavaraisuusaste   kauden lopussa, % 50,5 % 46,4 % 50,5 % 46,4 %
Nettovelkaantumisaste   kauden lopussa 19,6 % 23,8 % 19,6 % 23,8 %
Oma   pääoma/osake, EUR * 1,78 1,84 1,78 1,84
Liiketoiminnan   rahavirta 1 730 1 965 679 1 693
Bruttoinvestoinnit   aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 203 3 319 161
Bruttoinvestoinnit,   % liikevaihdosta 1,3 % 0,0 % 0,5 % 0,2 %
Omat   osakkeet kauden lopussa 79 000 79 000 79 000 79 000
Omat   osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %
Osakemäärä   kauden lopussa 6 607   628 6 607   628 6 607   628 6 607   628
Henkilöstö   keskimäärin 207 229 214 233
Henkilöstö   kauden lopussa 203 226 203 226

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys. Laskusuhdanteen aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja kustannussäästötoimenpiteet vaikuttavat yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen. Epävarmuuden pitkittyessä kustannussäästötoimenpiteiden vaikutus yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen jatkuu. Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämien kansainvälistymistukien supistuminen ja jakoperusteiden muuttuminen vaikuttavat myös yritysten mahdollisuuksiin osallistua kansainvälisille messuille.

Wulff-konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen, mutta niiden vaikutuksen arvioidaan olevan maltillinen.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tilikauden päättymisen jälkeen 31.1.2017 Wulff-Yhtiöt Oyj päätti rahoitusjärjestelystä, jonka mukaan konsernin käytettävissä oleva limiitti nousee 4,1 milj. eurosta 4,6 milj. euroon ja pitkäaikaisten velkojen lyhennykset tilikaudella 2017 pienenevät 0,9 milj. eurosta 0,5 milj. euroon laina-ajan pidentyessä. Edellä kuvattu rahoitusjärjestely allekirjoitettiin sitovasti helmikuussa 2017.

Konsernissa ei ole ollut muita sellaisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia, joilla olisi olennaista vaikutusta 2016 tilinpäätökseen.

HALLITUKSEN VOITONKÄSITTELYEHDOTUS

Konsernin emoyhtiön Wulff-Yhtiöt Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 2,6 milj. euroa. Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva konsernin tilikauden tulos oli 0,3 milj. euroa eli 0,05 euroa/osake (-0,03 euroa/osake). Hallitus esittää 6.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voittovaroista jaetaan osinkoa 0,10 euroa/osake vuodelta 2016 eli 0,65 milj. euroa ja loput voitonjakokelpoisista varoista jätetään voittovarat-tilille omaan pääomaan.  

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tehtävä on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla. Wulff-konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja ja listattuna yhtiönä Wulffilla on hyvät mahdollisuudet olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija.

Mahdollinen talouden piristyminen vaikuttaa Wulffin liiketoimintaan positiivisesti. Wulff arvioi markkinatilanteen pysyvän ennallaan. Wulffin tavoitteena on parantaa liiketoimintojen kannattavuutta edelleen. Wulff arvioi vuoden 2017 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana.  

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA YHTIÖKOKOUS 2017

Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2017:

Tilinpäätös 2016                                                    viikko 11/2017

Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2017            to 4.5.2017

Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2017               to 3.8.2017

Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2017                to 2.11.2017

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 6.4.2017. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erikseen ennen kokousta.

Helsingissä 22.2.2017

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Näytä tiedote

Jaa artikkeli