<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2015

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2015.

Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.wulff.fi/fi/wulff-yhtiot+oyj/etusivu/.

WULFF-YHTIÖT: KESKEISTÄ TILIKAUDELLA 1.1. – 31.12.2015

  • Tilikaudella 2015 liikevaihto oli 68,8 milj. euroa (74,3 milj. euroa). Liikevaihto laski -7,3 % (-11,1 % ).
  • Tilikaudella 2015 tulos ennen poistoja (EBITDA) oli 2,0 milj. euroa (2,1 milj. euroa) eli 2,9 prosenttia (2,8 %) liikevaihdosta. Tilikaudella 2015 tulos ennen poistoja (EBITDA) sisälsi 0,2 milj. euron kertaluonteiset alaskirjaukset vaihto-omaisuudesta ja käyttöomaisuudesta myydystä liikelahjatoiminnasta. Tilikaudella 2014 tulos ennen poistoja (EBITDA) sisälsi kertaluonteisia tuottoja yhteensä 1,4 milj. euroa kiinteistön kaupasta ja tytäryrityksen myynnistä.
  • Tilikaudella 2015 tulos ennen poistoja (EBITDA) ja ilman kertaluonteisia eriä oli 2,2 milj. euroa (0,7 milj. euroa) eli 3,2 % liikevaihdosta (1,0 %).
  • Tilikaudella 2015 liiketulos (EBIT) oli 0,5 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Tilikaudella 2015 liiketulos (EBIT) sisälsi yhteensä 1,0 milj. euroa kertaluonteisia alaskirjauksia liikearvosta sekä vaihto- ja käyttöomaisuudesta. Tilikaudella 2014 liiketulos (EBIT) sisälsi kertaluonteisia tuottoja 1,4 milj. euroa kiinteistön kaupasta ja tytäryrityksen myynnistä.
  • Tilikaudella 2015 liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 1,5 milj. euroa (-0,3 milj. euroa).
  • Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,03 euroa (0,11) tilikaudella 2015. Osakekohtainen tulos (EPS) ilman kertaluonteisia eriä oli 0,16 euroa (-0,10 euroa) tilikaudella 2015.
  • Wuff-Yhtiöt Oyj:n uutena konsernijohtajana aloitti 1.9.2015 Topi Ruuska. Pitkäaikainen konsernijohtaja ja hallituksen jäsen Heikki Vienola jatkaa konsernin kehittämistä hallituksen puheenjohtajan roolissa.
  • Omavaraisuusaste nousi 46,4 prosenttiin (31.12.2014: 39,5 %).
  • Hallitus esittää 7.4.2016 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,10 euroa osakkeelta.
  • Wulff arvioi vuoden 2016 liiketuloksen olevan positiivinen.
1-12/2015 1-12/2014 10-12/2015 10-12/2014
Liikevaihto, milj. eur 68,8 74,3 18,6 20,5
EBITDA, milj. eur 2,0 2,1 0,8 2,1
EBITDA, ilman kertaluonteisiä eriä, milj. eur 2,2 0,7 0,8 0,7
Liikevoitto, milj. eur 0,5 1,1 0,5 1,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. eur 1,5 -0,3 0,7 0,5
Tulos ennen eroja, milj. eur 0,4 0,5 0,6 1,5
Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä, milj. eur 1,4 -0,9 0,7 0,2
EPS, eur -0,03 0,11 0,08 0,22
EPS ilman kertaluonteisia eriä, eur 0,16 -0,10 0,10 0,01

KONSERNIJOHTAJA TOPI RUUSKA

Konsernijohtaja Topi Ruuska:

Paransimme vuonna 2015 kannattavuuttamme vahvasti. Yhtiön talous on kehittynyt myönteisesti toiminnan tehostamisen ja kustannussäästöjen ansiosta. Tärkein tavoitteemme on asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen ja asiakkaidemme arjen hankintojen helpottaminen yhä kokonaisvaltaisemmalla palvelumallilla. Palvelukokemuksen ja asiakaskannattavuuden parantaminen on ollut mahdollista mm. ostotoimintojemme ja myynnin yhteistyötä tiivistämällä.

Strategiamme on palvella asiakkaitamme monikanavaisesti. Palvelukanaviamme ovat kaikille avoin verkkokauppa Wulff.fi, sopimusasiakkuus, alueellinen asiantuntija tai myymälä. Muuttuvassa toimintaympäristössä kanavia on kehitettävä ja uudistettava jatkuvasti. Digitalisaatio tuo toimintaympäristöön sekä mahdollisuuksia että uhkia: murros muuttaa väistämättä myös toimistomaailmaa.  

Toimistomaailman markkinat ovat viime vuosina supistuneet yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen. Vaikka nopeaa käännettä parempaan taloustilanteessa ei ole odotettavissa, uskon Wulffin olevan tulevaisuuden menestyjien joukossa, sillä panostamme vahvasti kehitykseen myös omia toimintojamme uudistaen. Käynnissä olevista sisäisistä kehityshankkeista merkittävin on taloushallintopalvelujemme uudistus aiempaa nopeammin reagoiviksi ja syvemmin tietoon pureutuvaksi. Tämä parantaa edelleen raportointiamme myös asiakkaille. Talouden elpyessä olemme valmiita kasvamaan nopeastikin: meillä on siihen alamme parhaat mahdollisuudet osaavan, kehitys- ja sopeutumiskykyisen henkilöstömme ja kanssamme toimintaamme kehittävien asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme ansiosta. Olen kiitollinen, että saan kehittää Wulffia osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön kanssa.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Vuonna 2015 Wulff-konsernin liikevaihto oli 68,8 milj. euroa (74,3 milj. euroa). Liikevaihto laski -7,3 % (-11,1 %). Liikevaihdon lasku ilman myytyjen liiketoimintojen vaikutusta oli -2,6 %. Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto oli 18,6 milj. euroa (20,5 milj. euroa) eli laski -9,2 % (-9,4 %). Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihdon lasku ilman myytyjen liiketoimintojen vaikutusta oli -1,1 %.

Wulff-konsernin tulos ennen poistoja (EBITDA) vuonna 2015 oli 2,0 milj. euroa (2,1 milj. euroa) eli 2,9 prosenttia (2,8 %) liikevaihdosta. Tulos ennen poistoja (EBITDA) sisälsi 0,2 milj. euron kertaluonteiset alaskirjaukset vaihto-omaisuudesta ja käyttöomaisuudesta myydystä liikelahjatoiminnasta. Tilikaudella 2014 tulos ennen poistoja (EBITDA) sisälsi kertaluonteisia tuottoja yhteensä 1,4 milj. euroa kiinteistön kaupasta ja tytäryrityksen myynnistä. Vuonna 2015 tulos ennen poistoja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 2,2 milj. euroa (0,7 milj. euroa) eli 3,2 % (1,0 %) liikevaihdosta. Tulos ennen poistoja ja ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 1,5 milj. euroa vuonna 2015.

Viimeisellä vuosineljänneksellä Wulff-konsernin tulos ennen poistoja (EBITDA) oli 0,8 milj. euroa (2,1 milj. euroa) eli 4,3 % (10,1 %) liikevaihdosta. EBITDA ei sisältänyt kertaluonteisia eriä viimeisellä vuosineljänneksellä 2015. Vuoden 2014 viimeisen vuosineljänneksen EBITDA sisälsi kertaluonteisia tuottoja yhteensä 1,4 milj. euroa kiinteistön kaupasta ja tytäryrityksen myynnistä. Viimeisellä vuosineljänneksellä 2015 tulos ennen poistoja (EBITDA) ja ilman kertaluonteisia eriä oli 0,8 milj. euroa (0,7 milj. euroa) eli 4,3 % liikevaihdosta (3,4 %). Tulos ennen poistoja ja ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 0,1 milj. euroa vuoden 2015 viimeisellä vuosineljänneksellä.

Vuonna 2015 Wulff-konsernin liiketulos (EBIT) oli 0,5 milj. euroa (1,1 milj. euroa) eli 0,7 % (1,5 %) liikevaihdosta. Liiketulos (EBIT) sisälsi yhteensä 1,0 milj. euroa kertaluonteisia alaskirjauksia liikearvosta sekä vaihto- ja käyttöomaisuudesta. Vuonna 2014 liiketulos (EBIT) sisälsi kertaluonteisia tuottoja 1,4 milj. euroa kiinteistön kaupasta ja tytäryrityksen myynnistä. Vuonna 2015 liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 1,5 milj. euroa (-0,3 milj. euroa) eli 2,2 prosenttia (-0,3 %) liikevaihdosta. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 1,8 milj. euroa vuonna 2015. Kannattavuuden parantumiseen on vaikuttanut systemaattisesti toteutetut tehostamis- ja kustannussäästötoimenpiteet sekä luopuminen kannattamattomista liiketoiminnoista.

Viimeisellä vuosineljänneksellä 2015 Wulff-konsernin liiketulos (EBIT) oli 0,5 milj. euroa (1,8 milj. euroa) eli 2,8 % liikevaihdosta (8,9 %). Liiketulos sisälsi kertaluonteisen arvonalentumisen liikearvosta 0,1 milj. euroa viimeisellä vuosineljänneksellä 2015 ja kertaluonteisia tuottoja 1,4 milj. euroa viimeisellä vuosineljänneksellä 2014 kiinteistön kaupasta ja tytäryrityksen myynnistä. Viimeisellä vuosineljänneksellä 2015 liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli 0,7 milj. euroa (0,5 milj. euroa) eli 3,6 % liikevaihdosta (2,3 %). Vuoden viimeisen neljänneksen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 0,2 milj. euroa edellisvuodesta. Toimialalle ja konsernille on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Wulff-konsernin henkilöstökulut vuonna 2015 olivat yhteensä 13,5 milj. euroa (15,9 milj. euroa) ja 3,6 milj. euroa (4,1 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan muut kulut olivat 8,0 milj. euroa (9,4 milj. euroa) vuonna 2015 ja 2,1 milj. euroa (2,4 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä. Henkilöstökulujen ja liiketoiminnan kulujen myönteiseen kehitykseen vaikutti loppuvuonna 2013 aloitettu kustannussäästöohjelma ja luopuminen kannattamattomista liiketoiminnoista. Vuonna 2016 Wulff jatkaa edelleen kulurakenteen läpikäymistä ja toimintojen tehostamista.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat vuonna 2015 nettomääräisesti -0,2 milj. euroa (-0,6 milj. euroa), sisältäen korkokuluja 0,2 milj. euroa (0,2 milj. euroa) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä nettomääräisesti –0,0 milj. euroa (-0,3 milj. euroa). Viimeisellä vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja –kulut olivat nettomääräisesti +0,03 milj. euroa (-0,3 milj. euroa).

Wulff-konsernin tulos ennen veroja oli 0,4 milj. euroa (0,5 milj. euroa) vuonna 2015. Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 1,4 milj. euroa (-0,9 milj. euroa) vuonna 2015. Tulos ennen veroja oli 0,6 milj. euroa (1,5 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä. Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 0,7 milj. euroa (0,2 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä.

Wulff-konsernin verojen jälkeinen tulos oli -0,2 milj. euroa (0,6 milj. euroa) vuonna 2015. Verojen jälkeinen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 1,1 milj. euroa (-0,8 milj. euroa) vuonna 2015. Verojen jälkeinen tulos ilman kertaluonteisia eriä parani 1,9 milj. euroa vuonna 2015. Verojen jälkeinen tulos oli 0,5 milj. euroa (1,5 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä. Verojen jälkeinen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,7 milj. euroa (0,1 milj. euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä. Verojen jälkeinen tulos ilman kertaluonteisia eriä parani 0,5 milj. euroa viimeisellä vuosineljänneksellä.

Wulff-konsernin osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,03 euroa (0,11 euroa) vuodelta 2015. Osakekohtainen tulos (EPS) ilman kertaluonteisia eriä oli 0,16 euroa (-0,10 euroa) vuonna 2015. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,08 euroa (0,22 euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä. Osakekohtainen tulos (EPS) ilman kertaluonteisia eriä oli 0,10 euroa (0,01 euroa) viimeisellä vuosineljänneksellä.

TUNNUSLUVUT

IV IV I-IV I-IV
1000 euroa 2015 2014 2015 2014
Liikevaihto 18 585 20 471 68 820 74 262
Liikevaihdon muutos, % -9,2 % -9,4 % -7,3 % -11,1 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 807 2 067 2 019 2 096
Tulos ennen poistoja, % liikevaihdosta 4,3 % 10,1 % 2,9 % 2,8 %
Liiketulos 521 1 831 505 1 109
Liiketulos, % liikevaihdosta 2,8 % 8,9 % 0,7 % 1,5 %
Tulos ennen veroja 558 1 517 354 478
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 3,0 % 7,4 % 0,5 % 0,6 %
Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 520 1 420 -195 696
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 2,8 % 6,9 % -0,3 % 0,9 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,08 0,22 -0,03 0,11
Oman pääoman tuotto (ROE), % 4,3 % 12,5 % -1,6 % 4,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 3,4 % 7,5 % 2,7 % 3,5 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 46,4 % 39,5 % 46,4 % 39,5 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 23,8 % 36,9 % 23,8 % 36,9 %
Oma pääoma/osake, EUR * 1,84 1,95 1,84 1,95
Liiketoiminnan rahavirta 1 965 2 483 1 693 -205
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 3 121 161 488
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 0,0 % 0,6 % 0,2 % 0,7 %
Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 79 000 79 000 79 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %
Osakemäärä kauden lopussa 6 607 628 6 607 628 6 607 628 6 607 628
Henkilöstö keskimäärin 229 262 233 268
Henkilöstö kauden lopussa 226 240 226 240

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys. Laskusuhdanteen aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja kustannussäästötoimenpiteet vaikuttavat yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen. Epävarmuuden pitkittyessä kustannussäästötoimenpiteiden vaikutus yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen jatkuu. Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämien kansainvälistymistukien supistuminen ja jakoperusteiden muuttuminen vaikuttavat myös yritysten mahdollisuuksiin osallistua kansainvälisille messuille.

Wulff-konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen, mutta niiden vaikutuksen arvioidaan olevan maltillinen.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konserni myi Wulff Leasing Oy:n Suomen tytäryritysten henkilökunnan käytössä olleen autokannan ja vuokrasi autokannan huoltoleasingsopimuksella. Myydyn autokannan kirjanpitoarvo oli 0,3 milj. euroa 31.12.2015. Konserni kirjaa myynnistä 0,1 milj. euron myyntivoiton ensimmäisen puolivuotiskauden 2016 aikana. Konserni esittää myydyt autot tilinpäätöshetkellä arvostettuna kirjanpitoarvoon 0,3 milj. euroa erässä myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät.

Konsernissa ei ole ollut sellaisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia, joilla olisi olennaista vaikutusta 2015 tilinpäätökseen.

HALLITUKSEN VOITONKÄSITTELYEHDOTUS

Konsernin emoyhtiön Wulff-Yhtiöt Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 3,1 milj. euroa. Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva konsernin tilikauden tulos oli -0,2 milj. euroa eli -0,03 euroa/osake (0,11 euroa/osake). Hallitus esittää 7.4.2016 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön voittovaroista jaetaan osinkoa 0,10 euroa/osake vuodelta 2015 eli 0,65 milj. euroa ja loput voitonjakokelpoisista varoista jätetään voittovarat-tilille omaan pääomaan.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tehtävä on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla. Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten markkinoiden odotetaan jatkavan konsolidoitumista jatkossakin. Wulff-konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja ja listattuna yhtiönä Wulffilla on hyvät mahdollisuudet olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija.

Wulff ei usko toimistotarvikkeiden kysynnän nopeaan kasvuun. Epävarmuuden vallitessa on kuitenkin tärkeää edelleen jatkaa kulurakenteen läpikäyntiä ja toiminnan tehostamista. Wulffin tavoitteena on parantaa liiketoimintojen kannattavuutta edelleen. Wulff arvioi vuoden 2016 liiketuloksen olevan positiivinen. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA YHTIÖKOKOUS 2016

Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2016:

Tilinpäätös 2015                            viikko 11/2016

Osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2016               pe 6.5.2016

Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2016                  to 4.8.2016

Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2016                  to 3.11.2016

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 7.4.2016. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erikseen ennen kokousta.

Vantaalla 18.2.2016

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Näytä tiedote

Jaa artikkeli