<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

WULFF-YHTIÖT OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2018

PUOLIVUOSIKATSAUS       2.8.2018 klo 9.00

Liiketoiminnan kannattavuus parani

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tammi-kesäkuun 2018 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla www.wulffyhtiot.fi.

1.4. – 30.6.2018 LYHYESTI 

  •  Liikevaihto oli 13,8 miljoonaa euroa (13,5), kasvua 1,7 %
  •  Käyttökate ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) olivat 0,4 miljoonaa euroa (-0,2)
  •  Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 0,3 miljoonaa euroa (-0,3)
  •  Osakekohtainen ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) olivat 0,04 euroa (-0,06)
  •  Omavaraisuusaste oli 46,3 % (44,5)
  •  Tulevaisuuden näkymät säilyvät ennallaan; Wulff arvioi vuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan

1.1.  – 30.6.2018 LYHYESTI 

  •  Liikevaihto oli 28,0 miljoonaa euroa (28,9), laskua -3,0 %
  •  Käyttökate ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,1)
  •  Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 0,6 miljoonaa euroa (-0,1)
  •  Osakekohtainen ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) olivat 0,06 euroa (-0,05)

WULFF-YHTIÖT OYJ:N KONSERNIJOHTAJA HEIKKI VIENOLA

”Wulffin vuosi on jatkunut noususuuntaisesti. Uuteen strategiaamme ”Teemme maailmasta paremman työpaikka kerrallaan” uskomme niin me wulffilaiset, asiakkaamme kuin kumppanimmekin. Valikoimastamme ja palvelutarjonnastamme löytyy jo nyt runsaasti uuden strategiamme mukaisia tuotteita. Työhyvinvointiin, työergonomiaan ja -turvallisuuteen panostetaan nykypäivänä yrityksissä tietoisesti. Esimerkiksi kotimaiset Termin ergonomiatuotteet saavat jatkuvasti myönteistä palautetta asiakkailtamme. Kestävä, hyvin tehty laatutuote on ympäristöteko, samalla kun hyvä ergonomia pitää yllä työkykyä ja vähentää sairauspoissaoloja. Kannattavuuden parantaminen on tärkeää, sillä täydellisen työpäivän tarjoaminen asiakkaillemme vaatii meiltä investointeja uuden kehittämiseen ja innovointiin. Kehitämme omaa toimintaamme ja perinteistä tuotevalikoimaamme yhä tehokkaammaksi. Esimerkiksi vain meiltä saatavien hinta-laatusuhteeltaan erinomaisten Q-Connect -tuotteiden valikoimaa kasvatetaan asiakkaidemme toiveiden mukaan. Jatkossakin meiltä voi hankkia kätevästi kaikki yrityksen perustuotteet: isommat yritykset suosivat ulkoistettua sopimusratkaisua omalla räätälöidyllä valikoimalla ja näppärä verkkokauppamme Wulffinkulma.fi palvelee kaiken kokoisia yrityksiä nopealla vuorokauden toimitusajalla.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS 

Tammi-kesäkuussa 2018 liikevaihto oli 28,0 miljoonaa euroa (28,9) ja huhti-kesäkuussa 13,8 miljoonaa euroa (13,5). Liikevaihto laski ensimmäisellä vuosipuoliskolla 3,0 % (-4,1) ja kasvoi 1,7 % (-7,3) toisella vuosineljänneksellä. Tammi-kesäkuun liikevaihto laski kansainvälisen messuliiketoiminnan kausiluontoisuudesta johtuen. Uusasiakashankinta ei täysin kattanut liikevaihdon laskua. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on lukuisia merkittäviä messutapahtumia, jotka järjestetään joka toinen vuosi, joten ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2018 messutapahtumia oli edellisvuotta vähemmän. Toisella vuosineljänneksellä liikevaihtoa kasvatti pääosin messutapahtumat.

IFRS 15 standardimuutoksesta johtuen tilikauden 2017 viimeisen vuosineljänneksen osatuloutettuja messuhankeprojekteja on esitetty tilikauden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä messujen pitoajankohtana liikevaihdossa yhteensä 0,1 miljoonaa euroa ja ostoissa -0,1 miljoonaa euroa.  

Myyntikate oli 9,8 miljoonaa euroa (9,7) eli 35,0 % (33,7) tammi-kesäkuussa 2018 ja 4,9 miljoonaa euroa toisella vuosineljänneksellä (4,5), eli 35,3 % liikevaihdosta (33,4). Myyntikateprosentti kasvoi muun muassa lisämyynneistä messuhankkeissa ja keskittymisestä myyntikatetta parantaviin toimenpiteisiin kaikissa konsernin liiketoiminnoissa, yrityksissä ja toimintamaissa.

Henkilöstökulut tammi-kesäkuussa 2018 olivat 6,0 miljoonaa euroa (6,4) ja olivat suhteessa liikevaihtoon vertailukauden tasolla, eli 21,3 % (22,0) ja vastaavasti 3,0 miljoonaa euroa (3,1) toisella vuosineljänneksellä, eli 21,5 % (23,2) liikevaihdosta. Liiketoiminnan muut kulut olivat 3,1 miljoonaa euroa (3,4), eli 11,1 % (11,7) liikevaihdosta ja vastaavasti 1,5 miljoonaa euroa (1,6) toisella vuosineljänneksellä eli 10,9 % (11,8) liikevaihdosta. Tilikauden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvatettiin luottotappiovarausta -0,0 miljoonaa euroa IFRS 9 Rahoitusinstrumentit standardimuutoksesta johtuen. Toteutetut kustannussäästötoimenpiteet paransivat liikevoittoa.  

Tammi-kesäkuussa 2018 käyttökate ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,1) eli 2,9 % (0,3) liikevaihdosta ja huhti-kesäkuussa 0,4 miljoonaa euroa (-0,2), eli 3,2 % (-1,2) liikevaihdosta. Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 0,6 miljoonaa euroa (-0,1), eli 2,1 % (-0,4) liikevaihdosta ja vastaavasti 0,3 miljoonaa euroa (-0,3), eli 2,4 % (-1,9) toisella vuosineljänneksellä. Ensimmäinen puolivuosi ei sisältänyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 2018 eikä 2017.  

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-kesäkuussa 2018 nettomääräisesti -0,2 miljoonaa euroa (-0,2), sisältäen korkokuluja -0,0 miljoonaa euroa (-0,0) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä ja pankkikuluja nettomääräisesti -0,1 miljoonaa euroa (-0,1). Toisella vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,0 miljoonaa euroa
(-0,1)
. 

Tammi-kesäkuussa 2018 tulos ennen veroja oli 0,4 miljoonaa euroa (-0,3) ja katsauskauden tulos oli 0,4 miljoonaa euroa (-0,4). Toisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 0,3 miljoonaa euroa (-0,4) ja tulos 0,3 miljoonaa euroa (-0,4). Osakekohtainen ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) olivat 0,06 euroa (-0,05) tammi-kesäkuussa 2018 ja 0,04 (-0,06) toisella vuosineljänneksellä.

TUNNUSLUVUT 

II  II  I-II I-II I-IV 
1000 euroa 2018 2017 2018 2017 2017
Liikevaihto 13 754 13 530 28 010 28 862 56 931
Liikevaihdon muutos, % 1,7 % -7,3 % -3,0 % -4,1 % -4,0 %
Käyttökate (EBITDA)* 436 -167 804 72 461
Käyttäkate (EBITDA), % liikevaihdosta* 3,2 % -1,2 % 2,9 % 0,3 % 0,8 %
Liikevoitto/-tappio* 336 -263 600 -122 74
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta* 2,4 % -1,9 % 2,1 % -0,4 % 0,1 %
Tulos ennen veroja 297 -368 444 -283 -247
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 2,2 % -2,7 % 1,6 % -1,0 % -0,4 %
Katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 248 -395 379 -345 -193
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 1,8 % -2,9 % 1,4 % -1,2 % -0,3 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,04 -0,06 0,06 -0,05 -0,03
Oman pääoman tuotto (ROE), % 2,4 % -3,7 % 3,7 % -3,2 % -2,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2,2 % -2,2 % 3,4 % -1,6 % -1,1 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 46,3 % 44,5 % 46,3 % 44,5 % 47,0 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 31,6 % 37,2 % 31,6 % 37,2 % 19,8 %
Oma pääoma/osake, EUR ** 1,62 1,62 1,62 1,62 1,64
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 58 179 251 317 429
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 0,4 % 1,3 % 0,9 % 1,1 % 0,8 %
Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 79 000 79 000 79 000  79 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %  1,2 %
Osakemäärä kauden lopussa 6 607 628  6 607 628 6 607 628  6 607 628  6 607 628
Henkilöstö keskimäärin 190 197 192 201 198
Henkilöstö kauden lopussa 187 199 187 199 195

***Tuloslaskelman esitystapaa on muutettu ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2018 siten, että pankkikulut on kokonaisuudessaan luokiteltu rahoituskuluiksi. Vertailukausi 2017 on oikaistu vastaamaan uutta raportointitapaa: pankkikulut on siirretty liiketoiminnan muista rahoituskuluihin vaikuttaen käyttökatteeseen ja liikevoittoon 0,0 miljoonaa euroa toisella vuosineljänneksellä, 0,1 miljoonaa euroa puolivuosikatsauskaudella ja 0,1 miljoonaa euroa 2017. Vaikutus 2017 toisen vuosineljänneksen käyttökateprosenttiin liikevaihdosta oli +0,2 %:ia ja liikevoitto/-tappioprosenttiin liikevaihdosta oli +0,3 %:ia. Vaikutus puolivuosikatsauskauden ja koko tilikauden käyttökateprosentteihin ja liikevoitto/-tappioprosentteihin liikevaihdosta oli +0,2 %:ia.

** Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Työpaikka- ja toimistotuotteiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys sekä toimialan kireä kilpailu. Liike-toiminnan harjoittamiseen liittyy myös tavanomaisia riskejä, kuten konsernin strategian toteuttamisen onnistuminen sekä henki-löstö-, logistiikka- ja IT-ympäristöstä johtuvat operatiiviset riskit. Wulff-konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin eu-romaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen ja taseeseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Wulff-Yhtiöt Oyj hankki heinäkuussa 2018 kahden prosentin osuuden S Supplies Holding AB:n osakekannasta, ja omistaa hankinnan jälkeen 89 % yhtiön osakekannasta. Kauppahinta oli 44 tuhatta euroa. S Supplies Holding AB:n nettovarallisuuden kirjanpitoarvo oli 2,1 miljoonaa euroa ilman liikearvoa kesäkuun 2018 lopussa. Konsernissa ei ole ollut muita katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Wulff tekee työpaikan: yhtiö auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla tuotteiden ja palvelujen helpot hankinnat, asiakkaille sopivimmalla tavalla. Wulff-konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja ja listattuna yhtiönä Wulffilla on hyvät mahdollisuudet olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija.

Talouden piristyminen mahdollistaa Wulffin liiketoiminnan positiivisen kehittymisen. Wulff parantaa liiketoimintojen kannattavuutta ja arvioi vuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät erityisesti viimeisen vuosineljänneksen aikana.

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Wulff-Yhtiöt Oyj julkistaa seuraavan taloudellisen katsauksen vuonna 2018:

Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2018       to 1.11.2018

Vantaalla 2.8.2018

WULFF-YHTIÖT OYJ 
HALLITUS

Lisätietoja:
konsernijohtaja Heikki Vienola
p. 0300 870 414 tai p. 050 65 110
sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulffyhtiot.fi  

Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Wulffin tavoitteena on täydellinen työpäivä! Mahdollistamme paremmat työympäristöt ja teemme työpaikan – sinne, missä se ikinä tänä päivänä onkin. Viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi, miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat parantaa työpäivää ja –ympäristöä? Wulffilta löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm. työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Asiakkaat voivat hankkia meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutustu palveluihimme ja tuotteisiimme osoitteessa wulff.fi  

Näytä tiedote

Jaa artikkeli