<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 - 30.6.2010

WULFF-YHTIÖT OYJ

PÖRSSITIEDOTE 11.8.2010 KLO 9.00

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 - 30.6.2010

- Ensimmäisellä vuosipuoliskolla konsernin liikevaihto kasvoi voimakkaasti (44,8 prosenttia) 45,6 milj. euroon viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta (31,5 milj. euroa) heinäkuun 2009 lopussa hankitun Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivan Wulff Supplies Ab:n myötä. Huhti-kesäkuussa liikevaihto oli 24,0 milj. euroa kasvaen 62,9 prosenttia vertailukaudesta (14,7 milj. euroa).

- Wulff Supplies Ab:n integrointi konsernin toimintoihin jatkuu hyvin. Pohjoismainen yhteistyö ja synergiat esimerkiksi ostoissa näkyvät asiakkaille vielä aiempaa kilpailukykyisempinä tuotteina ja palveluina. Alkuvuonna 2010 Wulff Supplies onnistui sekä kasvattamaan markkinaosuuttaan toiminta-alueillaan että hankkimaan uusia asiakkaita.

- Tammi-kesäkuun voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 0,06 milj. euroa jääden viime vuoden ensimmäisen puoliskon voittotasosta (0,36 milj. euroa). Huhti-kesäkuussa voitto ennen poistoja oli 0,00 milj. euroa (0,28 milj. euroa).

- Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos jäi 0,45 milj. euroa tappiolliseksi, kun puolestaan vertailukaudella liiketappio oli 0,07 milj. euroa. Huhti-kesäkuussa liiketappio oli 0,29 milj. euroa (+0,06 milj. euroa).

- Tammi-kesäkuussa tulos ennen veroja oli -0,24 milj. euroa (-0,17 milj. euroa). Huhti-kesäkuussa tulos ennen veroja oli -0,20 milj. euroa (+0,05 milj. euroa).

- Osakekohtainen tulos oli koko katsauskaudelta -0,06 euroa (-0,06 euroa) ja toiselta vuosineljännekseltä -0,02 euroa (-0,01 euroa).

KONSERNIN LIIKEVAIHTO

Koko ensimmäisen vuosipuoliskon ajan konsernin liikevaihto kasvoi voimakkaasti (44,8 prosenttia) 45,6 milj. euroon viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta (31,5 milj. euroa) heinäkuun 2009 lopussa hankitun Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivan Wulff Supplies Ab:n myötä. Huhti-kesäkuussa liikevaihto oli 24,0 milj. euroa kasvaen 62,9 prosenttia vertailukaudesta (14,7 milj. euroa). Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Alkuvuoden liikevaihdon voimakas kasvu on rohkaiseva. Tulostasomme ei kuitenkaan ole tyydyttävä. Kannattavuuden parantamiseksi lisäämme toimenpiteitä kustannustasomme alentamiseksi. Wulff Supplies:n oston ja onnistuneen konserniin integroinnin ansiosta olemme saavuttaneet merkittävän aseman pohjoismaisena toimijana. Tällä hetkellä noin puolet liikevaihdostamme tulee Skandinaviassa toimivilta yrityksiltämme. Suomessa olemme kotimainen markkinajohtaja. Uskon talouden elpymisen näkyvän asiakasyritystemme toiminnassa sekä myymiemme palvelujen ja tuotteiden kysynnässä.” Sopimusasiakkaat-divisioona toimii asiakkaan kokonaisvaltaisena kumppanina toimistotuotteiden, it-tarvikkeiden, liike- ja mainoslahjojen sekä messu- ja tapahtumamarkkinointipalvelujen hankinnassa. Sopimusasiakkaat-divisioonaan kuuluvan elokuun 2009 alusta konserniin yhdistellyn Wulff Supplies Ab:n ansiosta segmentin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 37,5 milj. euroa kasvaen 16,3 milj. euroa eli 77 prosenttia vertailukaudesta (21,3 milj. euroa). Huhti-kesäkuussa divisioonan liikevaihto oli 20,0 milj. euroa (9,7 milj. euroa). Wulff Supplies Ab:n integrointi konsernin toimintoihin on jatkunut hyvin. Pohjoismainen yhteistyö ja synergiat esimerkiksi ostoissa näkyvät asiakkaille vielä aiempaa kilpailukykyisempinä tuotteina ja palveluina. Alkuvuonna 2010 Wulff Supplies onnistui sekä kasvattamaan markkinaosuuttaan toiminta-alueillaan että hankkimaan uusia asiakkaita. Alkuvuoden aikana Wulff Supplies on panostanut Ruotsin Ljungbyssä sijaitsevaan uuteen logistiikkakeskukseen ja toimintojen siirtämiseen uusiin tiloihin sekä muihin kehitysprojekteihin. Uusi logistiikkakeskus mahdollistaa Wulff Supplies:n tulevan kasvun ja sen käyttöönotto onnistui erinomaisesti. Uudistusten tavoitteena on asiakkaiden palveleminen vielä paremmin. Vuodenvaihteessa avattu, kaikille suomalaisille yrityksille ja yhteisöille avoin Wulffinkulma.fi -verkkokauppa on konsernille tärkeä investointi tulevaisuuteen. Uusia asiakkaita konsernin liikevaihdon kasvua tukemaan on hankittu tasaisesti koko alkuvuoden ajan. Alan sähköisen kaupan edelläkävijä-aseman vahvistamiseksi verkkokaupan jatkuvaan kehittämiseen ja markkinointiin panostetaan voimakkaasti myös loppuvuonna 2010. Verkkokaupan taustalla on 120 vuotta toimistoalan osaamista ja se palvelee asiakkaita lähes 4.000 tuotteella. Suoramyynti-divisioonan tavoitteena on tuoda sujuvuutta asiakkaidensa arkeen innovatiivisilla tuotteilla sekä alan ammattitaitoisimmalla henkilökohtaisella ja paikallisella palvelulla. Suoramyynti-divisioonan ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 8,2 milj. euroa vähentyen 23 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta (10,6 milj. euroa), mikä johtuu pääosin tytäryhtiöiden Everyman Oy:n ja Officeman Oy:n myynnistä niiden vähemmistöosakkaille syyskuussa 2009. Huhti-kesäkuussa divisioonan liikevaihto oli 4,2 milj. euroa (5,2 milj. euroa). Myyntiyrityksen tärkein voimavara on sen henkilöstö. Kasvua tekemään tarvitaan osaavia ihmisiä ja yksi Suoramyynti-divisioonan merkittävimpiä haasteita on kyvykkäiden myyntineuvottelijoiden rekrytointi. Konsernin tavoitteena on rekrytoida lukuisia uusia myyntineuvottelijoita Pohjoismaihin, minkä johdosta näkyvyyteen ja rekrytointimarkkinointiin on panostettu eri medioissa.

KONSERNIN TULOSKEHITYS

Tammi-kesäkuun voitto ennen poistoja (EBITDA) oli 0,06 milj. euroa eli 0,1 prosenttia liikevaihdosta jääden viime vuoden ensimmäisen puoliskon voittotasosta (0,36 milj. euroa; 1,1 prosenttia). Huhti-kesäkuussa voitto ennen poistoja oli 0,00 milj. euroa (0,28 milj. euroa). Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos jäi 0,45 milj. euroa tappiolliseksi, kun puolestaan vertailukaudella liiketappio oli 0,07 milj. euroa. Liiketappio oli 1,0 prosenttia (0,2 prosenttia) liikevaihdosta. Huhti-kesäkuussa liiketappio oli 0,29 milj. euroa (+0,06 milj. euroa). Konserni jatkaa kulurakenteensa läpikäyntiä ja toiminnan tehostamista tavoitteenaan parantaa kaikkien liiketoimintojensa kannattavuutta. Sopimusasiakkaat-divisioonan kannattavuus heikkeni edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja sen liiketulos tammi-kesäkuussa oli 0,07 milj. euroa tappiollinen (+0,33 milj. euroa). Toisella vuosineljänneksellä Sopimusasiakkaat-divisioonan liiketappio oli 0,11 milj. euroa (+0,19 milj. euroa). Talouden laskusuhdanne on vaikuttanut voimakkaimmin liike- ja mainoslahjojen kysyntään. Heikentyneen kysynnän johdosta konsernin liike- ja mainoslahjatoiminta on alkuvuonna ollut tappiollista. Uuden Wulffinkulma.fi -verkkokaupan käynnistämiseen, kehittämiseen ja markkinointiin on panostettu merkittävästi vuoden 2010 aikana. Suoramyynti-divisioonan viime vuoden vertailukautena tappiollinen tulos (-0,34 milj. euroa) kääntyi +0,11 milj. euroa voitolliseksi. Suoramyyntiyhtiöiden toimintaa on tehostettu viime vuodesta ja myyjien rekrytointiin sekä sähköiseen markkinointiin on panostettu. Keväällä 2009 toteutettu Suoramyynti-divisioonan organisaatiouudistus ja johtamiskäytäntöjen yhtenäistäminen on sujunut hyvin, mikä on vaikuttanut positiivisesti Suomen suoramyyntiyhtiöiden tulokseen. Hyvän kannattavuus- ja tulostason saavuttamiseksi kustannusten tehostamistoimia jatketaan kaikissa suoramyyntiyhtiöissä. Liettuassa viime vuonna aloitettu, tähän asti vähäinen suoramyyntitoiminta loppui kesän 2010 aikana. Rahoitustuotot ja -kulut olivat katsauskaudella nettomääräisesti +0,21 milj. euroa (-0,10 milj. euroa) sisältäen osinkotuottoja 0,12 milj. euroa, korkokuluja -0,15 milj. euroa sekä muita rahoituseriä nettomääräisesti +0,23 milj. euroa. Toisen vuosineljänneksen nettorahoitustuotot ja -kulut olivat +0,09 milj. euroa (-0,02 milj. euroa). Tammi-kesäkuussa tulos ennen veroja oli -0,24 milj. euroa (-0,17 milj. euroa). Huhti-kesäkuussa tulos ennen veroja oli -0,20 milj. euroa (+0,05 milj. euroa). Vähemmistölle kuuluvan voitto-osuuden erottamisen jälkeen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tuloksesta oli -0,37 milj. euroa tammi-kesäkuussa (-0,37 milj. euroa) ja -0,13 milj. euroa huhti-kesäkuussa (-0,06). Osakekohtainen tulos oli koko katsauskaudelta -0,06 euroa (-0,06 euroa) ja toiselta vuosineljännekseltä -0,02 euroa (-0,01 euroa). Tammi-kesäkuussa sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -0,32 prosenttia (-0,04 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) -1,4 prosenttia (-1,9 %).

RAHOITUS, INVESTOINNIT JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta oli -0,14 milj. euroa (+0,86 milj. euroa) tammi-kesäkuussa ja -0,14 milj. euroa huhti-kesäkuussa (+1,08 milj. euroa). Kannattavuuden parantamisen lisäksi konsernin tavoitteena on tehostaa käyttöpääoman hallintaa ja parantaa liiketoiminnan tuottamaa rahavirtaa. Tammi-kesäkuussa investointien rahavirta oli -0,67 milj. euroa muodostuen investoinneista aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin (0,61 milj. euroa), tytäryhtiö Ibero Liikelahjat Oy:n hankinnan lisäkauppahintavelan maksusta (0,19 milj. euroa) ja käyttöomaisuuden myynnistä saaduista rahavaroista (+0,12 milj. euroa). Alkuvuoden investoinneista suurin osa (0,54 milj. euroa) tehtiin toisen vuosineljänneksen aikana, jolloin investoitiin muun muassa Wulff Supplies Ab:n uuteen logistiikkakeskukseen Ljungbyssä Ruotsissa. Vertailukautena tammi-kesäkuussa 2009 investointien rahavirta oli -0,47 milj. euroa, kun aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin investoitiin 0,45 milj. euroa, konserniyritysten hankinnasta maksettiin 0,08 milj. euroa ja käyttöomaisuusmyynneistä saatiin 0,06 milj. euroa. Huhti-kesäkuussa 2009 investointien rahavirta oli -0,09 milj. euroa. Katsauskauden aikana tammi-kesäkuussa rahoituksen rahavirta oli -1,17 milj. euroa (-0,71 milj. euroa), kun rahalaitoslainoja maksettiin takaisin nettomääräisesti 0,48 milj. euroa (0,41 milj. euroa), emoyhtiön omien osakkeiden hankinnasta maksettiin 0,08 milj. euroa (0,04 milj. euroa) ja lyhytaikaisiin sijoituksiin investoitiin 0,26 milj. euroa (+0,11 milj. euroa). Osinkotuottoja saatiin 0,12 milj. euroa (0,01 milj. euroa). Emoyhtiön osakkeenomistajille maksettiin osinkoa 0,33 milj. euroa (0,33 milj. euroa) ja tytäryhtiöiden vähemmistöosakkaille maksettiin osinkoa yhteensä 0,14 milj. euroa (0,05 milj. euroa) alkuvuoden aikana. Huhti-kesäkuussa rahoituksen rahavirta oli -1,14 milj. euroa (-0,39 milj. euroa). Kokonaisuutena tarkasteltuna rahavarojen muutos oli -1,97 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2010, kun vuotta aiemmin rahavarat vähenivät -0,31 milj. eurolla. Huhti-kesäkuussa rahavarojen muutos oli -1,82 milj. euroa (+0,60 milj. euroa). Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma osaketta kohden oli 2,55 euroa (2,73 euroa). Omavaraisuusaste (41,5 %) on noussut vuodenvaihteesta (41,2 %), mutta on vertailukautta (54,9 %) alempi johtuen heinäkuun 2009 lopussa toteutetusta Wulff Supplies -yrityskaupasta.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2010 päätti maksaa osinkoa 0,05 euroa osakkeelta ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen esityksen koskien osakeantivaltuutusta. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2009. Osakeyhtiölainsäädännön muutoksen johdosta päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiöjärjestyksen muutos merkittiin kaupparekisteriin 8.6.2010, mistä julkaistiin pörssitiedote samana päivänä. Voimassa oleva yhtiöjärjestys on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.wulff.fi. Hallitukseen valittiin uudelleen Ere (Erkki) Kariola, Ari Pikkarainen, Pentti Rantanen, Saku (Sakari) Ropponen ja Heikki Vienola sekä uutena jäsenenä Andreas Tallberg. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudeksi puheenjohtajakseen Saku (Sakari) Ropposen.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Varsinaisen yhtiökokouksen 24.4.2009 antaman valtuutuksen nojalla hallitus jatkoi omien osakkeiden hankintaa alkuvuonna 2010. Joulukuun 2009 lopussa emoyhtiön hallussa oli 69 022 omaa osaketta, minkä jälkeen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana hankittiin lisää 2 807 omaa osaketta ja luovutettiin 5000 omaa osaketta konsernin avainhenkilölle osana vuonna 2008 käyttöön otettua osakeperusteista kannustusjärjestelmää. Maaliskuun 2010 lopussa yhtiön hallussa oli 66 829 (31.3.2009: 24 956) omaa osaketta, mikä vastasi 1,0 prosenttia (0,4 %) emoyhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Tammi-maaliskuun aikana takaisin ostettujen omien osakkeiden keskihinta oli 3,25 euroa osakkeelta. Varsinaiselta yhtiökokoukselta 23.4.2010 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan jatkaa omien osakkeiden takaisinostoa hankkimalla enintään 300.000 kappaletta yhtiön omia osakkeita seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä. Omien osakkeiden takaisinosto jatkui toukokuussa ja kesäkuun 2010 lopussa yhtiön hallussa oli 89 456 (30.6.2009: 27 648) omaa osaketta, mikä vastaa 1,4 prosenttia (0,4 %) emoyhtiön koko osake- ja äänimäärästä. Katsauskauden aikana tammi-kesäkuussa takaisin ostettujen omien osakkeiden keskihinta oli 3,28 euroa osakkeelta. Osakkeita hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken markkinahintaan omien osakkeiden hankintaa koskevien säännösten mukaisesti. Valtuutuksen mukaan osakkeita voidaan hankkia yhtiölle käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Konsernilla ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia. Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakepääoma (2,65 milj. euroa) koostuu 6 607 628 osakkeesta, joilla on kullakin yksi ääni. Osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia vuosien 2009 ja 2010 aikana. Wulff-Yhtiöillä ei ole ollut liputusilmoituksia vaativia omistusmuutoksia vuosien 2009 ja 2010 aikana. Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla Small Cap -markkina-arvoryhmässä Kulutustavarat ja palvelut -toimialaluokassa. Wulff-osakkeen kaupankäyntitunnus on WUF1V. Kesäkuun 2010 lopussa osakkeen arvo oli 3,20 euroa (30.6.2009: 2,27 euroa) ja ulkona olevien osakkeiden markkina-arvo oli 20,9 milj. euroa (30.6.2009: 14,9 milj. euroa).

HENKILÖSTÖ

Katsauskauden aikana Wulff-konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 372 (393) henkilöä. Kesäkuun 2010 lopussa Wulff-konsernin palveluksessa oli 383 (373) henkilöä, joista 133 (75) työskenteli Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa tai Liettuassa. Suurin osa, noin 60 prosenttia, konsernin henkilökunnasta toimii myyntitehtävissä ja 40 prosenttia työskentelee logistiikkapalveluissa ja hallinnossa. Wulff-konserni on tasa-arvoinen työnantaja: kesäkuun 2010 lopussa henkilökunnasta oli 54 prosenttia miehiä ja 46 prosenttia naisia. Vahvistaakseen konsernin liikevaihdon orgaanista kasvua konserni panostaa vahvasti myyntihenkilöstön rekrytointiin. Wulff tekee tiivistä yhteistyötä työhallinnon ja alan oppilaitosten kanssa. Verkkopohjaisten rekrytointimenetelmien lisäksi Wulff rekrytoi mm. erilaisiin tapahtumiin jalkautumalla ja kontaktoimalla potentiaalisia myyntikykyjä henkilökohtaisesti. Konsernin tavoitteena on lisätä myyntihenkilöstön määrää voimakkaasti kaikissa toimintamaissaan vielä vuoden 2010 aikana.

ORGANISAATIOMUUTOS

Sopimusasiakkaat-divisioonaan kuuluvan Wulff Oy:n ja sen Lahdessa toimivan tytäryhtiö Torkkelin Paperi Oy:n organisaatiot uudistuvat muutoksilla yritysten johdossa elokuussa 2010. Uudistuksen tavoitteena on hyödyntää johdon osaamista vielä aiempaa monipuolisemmin, virtaviivaistaa toimintaa ja keventää hallintoa. Vuodesta 2005 Wulff Oy:ä johtaneen ja toimistoalalla kolmen vuosikymmenen ajan työskennelleen Juha Bromanin asiantuntemusta hyödynnetään jatkossa Torkkelin Paperi Oy:n toiminnan kehittämisessä. Juha Bromanin siirtyessä Torkkelin Paperi Oy:n toimitusjohtajaksi Wulff Oy:n vetovastuu on toimitusjohtajaksi nimitettävällä Jani Purorannalla, joka on toiminut aiemmin divisioonajohtajana. Torkkelin Paperi Oy:n aikaisempi toimitusjohtaja Pekka Lähde jatkaa yrityksen myyntijohtajana.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Talouden yleinen laskusuhdanne Pohjoismaissa on selvästi vaikuttanut toimistotarvikkeiden kysyntään. Yleinen epävarmuus saattaa jatkua myös loppuvuoden 2010, mikä todennäköisesti vaikuttaa joidenkin yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen vielä tulevina kuukausina. Talouden elpymisen odotetaan näkyvän toimistomaailman tuotteiden kysynnässä nopeasti. Taloudessa mahdollisesti jatkuva laskusuhdanne vaikuttaa erityisesti liike- ja mainoslahjojen kysyntään. Vaikka liikelahjat mielletäänkin nykyisin yhä useammin osaksi yrityksen kokonaisviestintää ja niitä hyödynnetään myös sesonkien ulkopuolella, saatetaan kustannussäästöjä hakea brändiin panostamista supistamalla. Talouden laskusuhdanteessa yritykset vähentävät myös osallistumistaan messuille sekä supistavat tapahtumamarkkinointiaan.

MARKKINATILANNE JA VUODEN 2010 NÄKYMÄT

Yleisen heikon taloussuhdanteen vuoksi myös toimistomaailman markkinat ovat supistuneet merkittävästi Wulff-konsernin toimintamaissa. Pohjoismaissa toimistotuotteiden markkinat supistuivat viime vuoden aikana kymmenesosalla ja liike- ja mainoslahjojen markkinat lähes kolmanneksella. Virossa yritysimagotuotteiden markkinat pienenivät vieläkin enemmän. Vuonna 2010 markkinoiden arvioidaan pysyvän samansuuruisina kuin vuonna 2009 tai kasvavan hieman. Wulffin missio on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla kustannustehokkaasti. Alansa suunnannäyttäjänä toimivan Wulffin viimeisin yritysosto oli vuosi sitten heinäkuussa hankittu Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimiva Strålfors Supplies (1.1.2010 alkaen Wulff Supplies), jonka myötä Wulff-konsernin asema toimistomaailman pohjoismaisilla markkinoilla vahvistui ja konsernista tuli toimistomaailman merkittävin pohjoismainen toimija. Alan konsolidointikehitys jatkuu ja yhtiö uskoo kansainvälisten toimijoiden jatkavan markkinaosuuksiensa kasvattamista. Heinäkuussa 2010 puolestaan kansainvälisesti toimiva Staples osti suomalaisen toimistotarvikeyrityksen Oy Lindell Ab:n. Wulff-konsernin liiketoiminnassa on perinteisesti kausivaihtelua liikevaihdon ja -tuloksen muodostuessa suurelta osin viimeisen vuosineljänneksen aikana. Vuonna 2010 konserni jatkaa toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Myyntiin ja sen kehittämiseen panostetaan vahvasti. Uusia asiakkaita ja kasvua vuodelle 2010 odotetaan Skandinaviassa etenkin Wulff Supplies Ab:n ja kotimaassa Wulffinkulma.fi -verkkokaupan myötä. Wulff-Yhtiöt odottaa konsernin liikevaihdon kasvavan merkittävästi viimevuotisesta. Wulffilla on myös jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja. Konsernin johto uskoo vuoden 2010 tuloksen olevan edellisvuoden tasoa.

TILAISUUS SIJOITTAJILLE JA ANALYYTIKOILLE  

Wulff-Yhtiöt Oyj järjestää tilaisuuden sijoittajille ja analyytikoille tänään 11.8.2010 klo 12 alkaen Ravintola Mamma Rosassa, Runeberginkatu 55, Helsinki.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2010

Wulff-Yhtiöt julkaisee tammi-syyskuun osavuosikatsauksensa keskiviikkona 10.11.2010 klo 9.00.

LYHENNETTY KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton) -------------------------------------------------------------------------------- | TULOSLASKELMA | II | II | I-II | I-II | I-IV | -------------------------------------------------------------------------------- | 1000 euroa | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 24 016 | 14 746 | 45 600 | 31 491 | 74 785 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut | 99 | 153 | 265 | 204 | 402 | | tuotot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineiden ja tarvikkeiden | -16 108 | -7 988 | -29 637 | -17 440 | -45 445 | | käyttö | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Työsuhde-etuuksista | -4 949 | -3 744 | -9 754 | -7 995 | -15 980 | | aiheutuvat kulut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muut kulut | -3 055 | -2 893 | -6 410 | -5 904 | -12 515 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen poistoja | 2 | 275 | 63 | 356 | 1 247 | | (EBITDA) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poistot | -292 | -211 | -513 | -431 | -940 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvonalentumiset | 0 | 0 | 0 | 0 | -460 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto/-tappio | -289 | 64 | -450 | -74 | -154 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoitustuotot | 122 | 57 | 513 | 108 | 275 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituskulut | -33 | -76 | -307 | -205 | -481 | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto/Tappio ennen | -200 | 45 | -244 | -171 | -360 | | veroja | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tuloverot | 40 | -118 | -6 | -196 | -284 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto/tappio | -160 | -74 | -249 | -367 | -644 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Jakautuminen: | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | -134 | -55 | -374 | -366 | -782 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | -27 | -17 | 124 | -1 | 138 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | | | | | | | kuuluvasta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | tuloksesta laskettu | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | osakekohtainen tulos: | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, EUR | -0,02 | -0,01 | -0,06 | -0,06 | -0,12 | -------------------------------------------------------------------------------- | (laimennettu = | | | | | | | laimentamaton) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LAAJA TULOSLASKELMA | II | II | I-II | I-II | I-IV | -------------------------------------------------------------------------------- | 1000 euroa | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto/tappio | -160 | -74 | -249 | -367 | -644 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan tuloksen erät | | | | | | | (verovaikutus huomioitu) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muuntoerot | -289 | -15 | -60 | -55 | 39 | -------------------------------------------------------------------------------- | Myytävissä olevien | 6 | 36 | -14 | 50 | -4 | | sijoitusten | | | | | | | arvonmuutokset | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut laajan tuloksen erät | -283 | 21 | -74 | -5 | 35 | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden laaja tulos | -443 | -53 | -324 | -372 | -609 | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Laajan tuloksen | | | | | | | jakautuminen: | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | -391 | -49 | -467 | -405 | -797 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistölle | -53 | -2 | 143 | 33 | 188 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | TASE | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1000 euroa | | | 30.6. | 30.6. | 31.12. | | | | | 2010 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikearvo | | | 10 858 | 8 356 | 10 658 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muut aineettomat | | | 1 163 | 604 | 1 257 | | hyödykkeet | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineelliset | | | 2 079 | 2 255 | 1 952 | | käyttöomaisuushyödykkeet | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset | | | | | | | rahoitusvarat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset pitkäaikaiset | | | 75 | | | | rahoitusvarat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korottomat pitkäaikaiset | | | 321 | 409 | 337 | | rahoitusvarat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset | | | 1 169 | 533 | 1 066 | | verosaamiset | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset varat | | | 15 664 | 12 159 | 15 274 | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vaihto-omaisuus | | | 12 027 | 10 220 | 11 793 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset saamiset | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset lyhytaikaiset | | | 7 | | | | saamiset | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korottomat lyhytaikaiset | | | 13 955 | 10 442 | 13 246 | | saamiset | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käypään arvoon | | | 221 | 156 | 58 | | tulosvaikutteisesti | | | | | | | kirjattavat | | | | | | | rahoitusvarat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat | | | 3 364 | 4 315 | 5 337 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset varat | | | 29 573 | 25 134 | 30 434 | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- |   | | |   |   |   | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAT YHTEENSÄ | | | 45 238 | 37 293 | 45 708 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön | | | | | | | osakkeenomistajille | | | | | | | kuuluva oma pääoma: | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakepääoma | | | 2 650 | 2 650 | 2 650 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ylikurssirahasto | | | 7 662 | 7 662 | 7 662 | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun vapaan oman | | | 223 | 223 | 223 | | pääoman | | | | | | | rahasto | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kertyneet voittovarat | | | 6 082 | 7 428 | 6 944 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vähemmistöosuus | | | 1 354 | 1 090 | 1 364 | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma yhteensä | | | 17 971 | 19 053 | 18 843 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset pitkäaikaiset | | | 7 932 | 6 306 | 8 266 | | velat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Laskennalliset verovelat | | | 142 |   | 298 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkäaikaiset velat | | | 8 074 | 6 306 | 8 564 | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korolliset lyhytaikaiset | | | 2 156 | 1 375 | 2 305 | | velat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Korottomat lyhytaikaiset | | | 17 037 | 10 559 | 15 996 | | velat | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lyhytaikaiset velat | | | 19 192 | 11 934 | 18 301 | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- |   | | |   |   |   | -------------------------------------------------------------------------------- | OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. | | | 45 238 | 37 293 | 45 708 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | RAHOITUSLASKELMA | II | II | I-II | I-II | I-IV | -------------------------------------------------------------------------------- | 1000 euroa | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta: | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Myynnistä saadut maksut | 23 073 | 15 012 | 44 898 | 32 384 | 73 880 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan muista | 64 | 70 | 202 | 95 | 320 | | tuotoista saadut | | | | | | | maksut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksut liiketoiminnan | -23 121 | -13 798 | -44 937 | -31 382 | -72 348 | | kuluista | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | 16 | 1 284 | 163 | 1 097 | 1 852 | | ennen rahoituseriä ja | | | | | | | veroja | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut korot | -79 | -193 | -160 | -238 | -408 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut korot | 13 | 35 | 19 | 60 | 151 | | liiketoiminnasta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut tuloverot | -88 | -48 | -157 | -61 | -125 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liiketoiminnan rahavirta | -138 | 1 078 | -135 | 858 | 1 470 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta: | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit aineettomiin | -423 | -130 | -610 | -450 | -810 | | ja aineellisiin | | | | | | | hyödykkeisiin | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aineettomien ja | 64 | 42 | 122 | 60 | 173 | | aineellisten | | | | | | | hyödykkeiden | | | | | | | luovutustulot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryhtiöiden hankinnat | -185 | | -185 | -76 | -2 293 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryhtiöiden myynnit | | | | | 426 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainasaamisten | 4 | | 4 | | | | takaisinmaksut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Investointien rahavirta | -539 | -88 | -669 | -466 | -2 504 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta: | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien osakkeiden | -75 | -2 | -84 | -35 | -126 | | hankkiminen | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksetut osingot | -429 | -323 | -469 | -380 | -422 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadut osingot | 21 | 8 | 123 | 8 | 8 | -------------------------------------------------------------------------------- | Investoinnit | -62 | 248 | -256 | 107 | -216 | | lyhytaikaisiin | | | | | | | sijoituksiin | | | | | | | (netto) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkä- ja lyhytaikaisten | 6 | | 616 | | 3 494 | | lainojen nostot | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pitkä- ja lyhytaikaisten | -600 | -325 | -1 100 | -405 | -995 | | lainojen | | | | | | | takaisinmaksut | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahoituksen rahavirta | -1 139 | -394 | -1 169 | -705 | 1 743 | -------------------------------------------------------------------------------- |   |   |   |   |   |   | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarojen muutos | -1 816 | 596 | -1 974 | -313 | 709 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden alussa | 5 180 | 3 719 | 5 337 | 4 628 | 4 628 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavarat kauden lopussa | 3 364 | 4 315 | 3 364 | 4 315 | 5 337 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LASKELMA OMAN PÄÄOMAN | | | | | | | MUUTOKSISTA | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1000 euroa | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma | | | | | pääoma | | | -------------------------------------------------------------------------------- |   | Osak | Yli- | Sijoi | Kerty- | Yht. | Vähem- | YHT. | | | epää | kurs | -tetu | neet | | mistö- | | | | om | sira | n | voitto | | osuus | | | | a | has | vapaa | -varat | | | | | | | -to | n | | | | | | | | | oman | | | | | | | | | pää- | | | | | | | | | oman | | | | | | | | | rahas | | | | | | | | | to | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 2650 | 7662 | 223 | 8 196 | 18 731 | 1 137 | 19 868 | | 1.1.2009 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden laaja | | | | -405 | -405 | 33 | -372 | | tulos * | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | | -329 | -329 | -80 | -409 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien osakkeiden |   |   |   | -35 | -35 | | -35 | | hankinta | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 2650 | 7662 | 223 | 7 428 | 17 963 | 1 090 | 19 053 | | 30.6.2009 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 2650 | 7662 | 223 | 8 196 | 18 731 | 1 137 | 19 868 | | 1.1.2009 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden laaja | | | | -797 | -797 | 188 | -609 | | tulos * | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | | -329 | -329 | -93 | -422 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien osakkeiden | | | | -126 | -126 | | -126 | | hankinta | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tytäryritysten | | | | | | -258 | -258 | | luovutus | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omistusosuuden |   |   |   | | | 389 | 389 | | muutokset | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 2650 | 7662 | 223 | 6 944 | 17 479 | 1 364 | 18 843 | | 31.12.2009 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 2650 | 7662 | 223 | 6 944 | 17 479 | 1 364 | 18 843 | | 1.1.2010 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden laaja | | | | -467 | -467 | 143 | -324 | | tulos * | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osingonjako | | | | -327 | -327 | -142 | -469 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien osakkeiden | | | | -84 | -84 | | -84 | | hankinta | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakeperusteiset | | | | 16 | 16 | | 16 | | maksut | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omistusosuuden |   |   |   | | | -11 | -11 | | muutokset | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma | 2650 | 7662 | 223 | 6 082 | 16 617 | 1 354 | 17 971 | | 30.6.2010 | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- * verovaikutus huomioituna LYHENNETYN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA -------------------------------------------------------------------------------- | SEGMENTTITIEDOT | II | II | I-II | I-II | I-IV | -------------------------------------------------------------------------------- | 1000 euroa | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | | | | | | | toimintasegmenteittäin | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sopimusasiakkaat | 19 952 | 9 720 | 37 549 | 21 274 | 57 346 | | -divisioona yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suoramyynti -divisioona | 4 154 | 5 197 | 8 196 | 10 633 | 17 985 | | yhteensä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernipalvelut yhteensä | 363 | 602 | 716 | 1 009 | 986 | -------------------------------------------------------------------------------- | Segmenttien väliset | -454 | -773 | -862 | -1 425 | -1 531 | | eliminoinnit | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ | 24 016 | 14 746 | 45 600 | 31 491 | 74 785 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto/-tappio | | | | | | | toimintasegmenteittäin | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sopimusasiakkaat | -105 | 190 | -66 | 334 | 658 | | -divisioona | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Suoramyynti -divisioona | -12 | -85 | 111 | -344 | 28 | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernipalvelut ja | -172 | -40 | -495 | -64 | -840 | | kohdistamattomat erät | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | LIIKEVOITTO/-TAPPIO | -289 | 65 | -450 | -74 | -154 | | YHTEENSÄ | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | II | II | I-II | I-II | I-IV | -------------------------------------------------------------------------------- | TUNNUSLUVUT | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto | 24 016 | 14 746 | 45 600 | 31 491 | 74 785 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihdon kasvu, % | 62,9 % | -28,8 % | 44,8 % | -21,0 % | -1,8 % | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto/Tappio ennen | 2 | 275 | 63 | 356 | 1 247 | | poistoja (EBITDA) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto/Tappio ennen | 0,0 % | 1,9 % | 0,1 % | 1,1 % | 1,7 % | | poistoja, % | | | | | | | liikevaihdosta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto/-tappio | -289 | 64 | -450 | -74 | -154 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto/-tappio, % | -1,2 % | 0,4 % | -1,0 % | -0,2 % | -0,2 % | | liikevaihdosta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto/Tappio ennen | -200 | 45 | -244 | -171 | -360 | | veroja | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto/Tappio ennen | -0,8 % | 0,3 % | -0,5 % | -0,5 % | -0,5 % | | veroja, % liikevaihdosta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto/tappio | -134 | -55 | -374 | -366 | -782 | | (emoyhtiön omistajille | | | | | | | kuuluva) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tilikauden voitto/tappio, | -0,6 % | -0,4 % | -0,8 % | -1,2 % | -1,0 % | | % liikevaihdosta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, EUR | -0,02 | -0,01 | -0,06 | -0,06 | -0,12 | | (laimennettu = | | | | | | | laimentamaton) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oman pääoman tuotto | -0,9 % | -0,4 % | -1,4 % | -1,9 % | -3,3 % | | (ROE), % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Sijoitetun pääoman tuotto | -0,36 % | 0,46 % | -0,32 % | -0,04 % | 0,19 % | | (ROI), % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omavaraisuusaste kauden | 41,5 % | 54,9 % | 41,5 % | 54,9 % | 41,2 % | | lopussa, % | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nettovelkaantumisaste | 37,0 % | 17,7 % | 37,0 % | 17,7 % | 27,8 % | | kauden lopussa | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oma pääoma/osake, EUR * | 2,55 | 2,73 | 2,55 | 2,73 | 2,67 | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit taseen | 423 | 121 | 610 | 483 | 915 | | pysyviin vastaaviin | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Bruttoinvestoinnit, % | 1,8 % | 0,8 % | 1,3 % | 1,5 % | 1,2 % | | liikevaihdosta | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omien osakkeiden määrä | 89 456 | 27 648 | 89 456 | 27 648 | 69 022 | | kauden lopussa | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omat osakkeet, % | 1,4 % | 0,4 % | 1,4 % | 0,4 % | 1,0 % | | osakepääomasta ja | | | | | | | äänimäärästä | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakemäärä kauden lopussa | 6607628 | 6607628 | 6607628 | 6607628 | 6607628 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö keskimäärin | 372 | 393 | 372 | 393 | 392 | -------------------------------------------------------------------------------- | Henkilöstö kauden lopussa | 383 | 373 | 383 | 373 | 372 | -------------------------------------------------------------------------------- * Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita. -------------------------------------------------------------------------------- | TUNNUSLUVUT | II | I | IV | III | II | I | -------------------------------------------------------------------------------- | VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevaihto, 1000 euroa | 24 | 21 | 25 | 17 570 | 14 746 | 16 745 | | | 016 | 584 | 724 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos ennen poistoja | 2 | 61 | 824 | 66 | 275 | 82 | | (EBITDA), 1000 euroa | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Liikevoitto/-tappio, 1000 | -289 | -160 | 349 | -428 | 64 | -139 | | euroa | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Voitto/Tappio ennen | -200 | -43 | 300 | -488 | 45 | -217 | | veroja, 1000 euroa | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emoyhtiön omistajille | -134 | -240 | 165 | -581 | -55 | -311 | | kuuluva tilikauden | | | | | | | | voitto/tappio, 1000 euroa | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulos/osake, EUR | -0,02 | -0,04 | 0,02 | -0,09 | -0,01 | -0,05 | | (laimennettu = | | | | | | | | laimentamaton) | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | LÄHIPIIRITAPAHTUMAT | II | II | I-II | I-II | I-IV | -------------------------------------------------------------------------------- | 1000 euroa | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ostot lähipiiriltä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lainasaamiset | 558 | 571 | 558 | 571 | 562 | | lähipiiriltä | | | | | | | (tytäryhtiöiden johto) | | | | | | | kauden lopussa | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | 1000 euroa | | | 30.6.20 | | 31.12.20 | | | | | 10 | | 09 | -------------------------------------------------------------------------------- | Omasta puolesta annetut vakuudet ja | | | | | takaukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Yrityskiinnitykset konsernin velkojen | 6 850 | | 6 850 | | vakuudeksi | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kiinteistökiinnitykset konsernin velkojen | 900 | | 900 | | vakuudeksi | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsernin velkojen vakuudeksi pantatut | 3 634 | | 3 634 | | osakeomistukset | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Annetut pantit ja takaukset | 227 | | 226 | | konserniyhtiöiden taseen | | | | | ulkopuolisista vastuista | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muiden puolesta annetut takaukset | 280 | | 280 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ei-purettavissa olevat vuokravastuut | 7 209 | | 4 397 | -------------------------------------------------------------------------------- Lyhennetyn konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tämä lyhennetty konsernitilinpäätös on tilintarkastamaton. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin vaatimusten mukaisesti IFRS-säännösten mukaisia arvostus- ja kirjausperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä ottaen lisäksi huomioon uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat. Standardien IFRS 3 (Liiketoimintojen yhdistäminen) ja IAS 27 (Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös) muutokset vaikuttivat vähemmistöosuuden määrittämiseen ja standardimuutokset tulevat jatkossa vaikuttamaan merkittävästi myös tulevien yrityskauppojen kirjanpitokäsittelyyn. Standardien IFRS 2 ja IAS 39 sekä tulkintojen IFRIC 17 ja IFRIC 18 käyttöönotolla ei ollut olennaista vaikutusta tässä osavuosikatsauksessa esitettyihin tietoihin. Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista. Tilinpäätöksessä 2009 korjattujen aikaisempiin tilikausiin kohdistuvien virheiden vuoksi tehdyt oikaisut omaan pääomaan 1.1.2009 on otettu huomioon tässä osavuosikatsauksessa julkaistuissa vuoden 2009 vertailutiedoissa tunnusluvut mukaanlukien. Konsernin omistusosuus Wulff Supplies Ab:stä kasvoi yhdellä prosentilla kesäkuun 2010 lopussa, kun konsernin emoyhtiö osti takaisin Wulff Supplies:n palveluksesta lähteneen henkilön omistuksessa olleet osakkeet. Takaisinosto tehtiin hankitun yhtiön oman pääoman osuutta vastaavalla kauppahinnalla, joten sillä ei ollut tulosvaikutusta konsernille katsauskaudella. Katsauskauden päättymisen jälkeen elokuussa emoyhtiö myi yhden prosentin omistusosuuden uudelle Wulff Supplies Ab:n avainhenkilölle, millä ei tule olemaan tulosvaikutusta konsernille. Liettuan vähäisen suoramyyntitoiminnan lopettamisella kesän 2010 aikana ei ole olennaista vaikutusta konsernin liikevaihtoon, kannattavuuteen eikä taloudelliseen asemaan, minkä vuoksi sitä ei esitetä erikseen IFRS 5:n mukaisena lopetettavana toimintona. Kesällä 2009 nostetuissa TyEL-takaisinlainoissa on vakuutena pankkitakaus, jonka takausmarginaalin määrään on sidottu omavaraisuusaste- ja korolliset velat/käyttökate -kovenantit. Vuodelle 2009 asetettiin omavaraisuuskovenantiksi 35 % sekä korollisten velkojen ja käyttökatteen väliseksi suhdeluvuksi 5. Vuoden 2009 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella korolliset velat/käyttökate -kovenantti rikkoutui, mutta asia on sovittu takauksen myöntäneen pankin kanssa ilman seuraamuksia konsernille. Konsernin tiedossa ei ole sellaisia merkittäviä katsauskauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet olennaisesti tämän osavuosikatsauksen tietoihin muilta osin kuin mitä on kerrottu hallituksen toimintakatsauksessa.

Vantaalla 10.8.2010

WULFF-YHTIÖT OYJ HALLITUS

Lisätietoja:
konsernijohtaja Heikki Vienola puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110
sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Näytä tiedote

Jaa artikkeli