<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2017

OSAVUOSIKATSAUS       4.5.2017 KLO 9.00

Wulffin kannattavuus parani, liikevaihdon lasku taittui ja oli edellisvuoden tasolla

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tammi-maaliskuun 2017 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla www.wulffyhtiot.fi.

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2017

  • Liikevaihto oli 15,3 milj. euroa (15,5 milj. euroa). Liikevaihto laski 1,0 prosenttia edellisvuodesta.
  • Tulos ennen poistoja (EBITDA) oli 0,2 milj. euroa (-0,2 milj. euroa) eli 1,4 prosenttia (-1,3 %) liikevaihdosta.
  • Liikevoitto (EBIT) oli 0,1 milj. euroa (-0,3 milj. euroa) eli 0,8 prosenttia (-2,0 %) liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,01 euroa (-0,06) tammi-maaliskuussa.
  • DI Kimmo Laaksonen nimitettiin Wulff-Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtajaksi 13.3.2017 alkaen.
  • Konsernin vuoden 2017 vertailukelpoista liikevoittoa koskeva näkymä säilyy ennallaan; Wulff arvioi vuoden 2017 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan. 

TOIMITUSJOHTAJA KIMMO LAAKSONEN

”Olen ilahtunut hyvin alkaneesta vuodesta. Olemme onnistuneet parantamaan tulosta myyntiä kehittämällä ja vahvistamalla sekä jo pitkään jatkuneilla kustannussäästötoimenpiteillä. Markkina, jolla olemme perinteisesti toimineet, on supistunut viime vuosina ja tilanne on näkynyt myös Wulffin liikevaihdon laskussa. Strategiamme mukainen panostaminen työpaikkatuotevalikoimamme kehittämiseen näkyy nyt myönteisesti liikevaihdossamme.

Wulffilla on 100 000 asiakasta. Se tarkoittaa 200 000 vuosittaista kohtaamista ja mahdollisuutta kehittää toimintaa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Vuoden 2017 teema ”Kaikki kasvaa” tarkoittaa kasvua ja uudistumista yrityksenä sekä yksilöinä. Millaisilla tuotteilla ja palveluilla tehdään tulevaisuuden työpaikka? Digitalisaatio, automatisaatio, uudenlaiset työympäristöt ja liikkuva työ ovat Wulffille mahdollisuus kasvaa uudenlaisella markkinalla. Siksi tulevaisuuden kasvuliiketoimintoihin investoiminen on meille tärkeää. Piristyvän yleisen taloustilanteen ja vahvan oman tekemisen ansiosta uskon vuoden 2017 olevan meille positiivisen kehityksen vuosi.”

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Tammi-maaliskuussa 2017 liikevaihto oli 15,3 milj. euroa (15,5 milj. euroa). Liikevaihto laski 1,0 prosenttia tammi-maaliskuussa 2017, kun se edellisvuonna laski 19,2 prosenttia. Wulff on panostanut vahvasti myyntiin ja sen kehittämiseen. Strategian mukainen työpaikkatuotevalikoiman kehittäminen ja tuotteiden kysynnän piristyminen toimintamaissa ovat vaikuttaneet myönteisesti liiketoimintaan ja tulokseen.

Tammi-maaliskuun 2017 myyntikate oli 5,2 milj. euroa (5,1 milj. euroa) eli 34,0 prosenttia (32,9 %). Myyntikatteen kehitykseen ensimmäisellä vuosineljänneksellä vaikutti etenkin kansainvälisten messupalveluiden katteen positiivinen kehitys. Yksi tärkeistä jatkuvista kannattavuuden parantamistoimenpiteistä on hankinnan tehostaminen.

Henkilöstökulut tammi-maaliskuussa 2017 olivat 3,2 milj. euroa (3,5 milj. euroa), eli 21,1 prosenttia liikevaihdosta (22,3 %). Liiketoiminnan muut kulut olivat 1,8 milj. euroa (2,0 milj. euroa) tammi-maaliskuussa 2017, eli 11,8 prosenttia liikevaihdosta (12,6 %). Liiketoiminnan muiden kulujen laskuun vaikutti onnistuneet logistiikan ja hallinnon tehostamistoimenpiteet. Wulff jatkaa kulurakenteen läpikäymistä osana jatkuvaa uudistamista kannattavuuden parantamiseksi.

Tammi-maaliskuussa 2017 tulos ennen poistoja (EBITDA) oli 0,2 milj. euroa (-0,2 milj. euroa) eli 1,4 prosenttia (-1,3 %) liikevaihdosta. Poistot olivat 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa) tammi-maaliskuussa 2017. Tammi-maaliskuussa 2017 liikevoitto (EBIT) oli 0,1 milj. euroa (-0,3 milj. euroa), eli 0,8 prosenttia (-2,0 %) liikevaihdosta. Tammi-maaliskuun liikevoitto (EBIT) ei sisältänyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä vuonna 2017 eikä 2016. Toimialalle ja konsernille on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-maaliskuussa 2017 nettomääräisesti -0,03 milj. euroa (-0,01 milj. euroa), sisältäen korkokuluja 0,02 milj. euroa (0,03 milj. euroa) sekä muita rahoituseriä nettomääräisesti 0,05 milj. euroa (0,06 milj. euroa).  

Tammi-maaliskuussa tulos ennen veroja oli 0,1 milj. euroa (-0,4 milj. euroa). Verojen jälkeinen tulos oli 0,1 milj. euroa (-0,4 milj. euroa) tammi-maaliskuussa 2017. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,01 euroa (-0,06 euroa) tammi-maaliskuussa 2017.

TUNNUSLUVUT

I I I-IV
1000 euroa 2017 2016 2016
Liikevaihto 15 332 15 490 59 304
Liikevaihdon muutos, % -1,0 % -19,2 % -13,8 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 217 -194 998
Tulos ennen poistoja, % liikevaihdosta 1,4 % -1,3 % 1,7 %
Liikevoitto 119 -312 583
Liikevoitto, % liikevaihdosta 0,8 % -2,0 % 1,0 %
Tulos ennen veroja 85 -365 351
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 0,6 % -2,4 % 0,6 %
Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 50 -362 302
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 0,3 % -2,3 % 0,5 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,01 -0,06 0,05
Oman pääoman tuotto (ROE), % 0,5 % -2,8 % 2,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 0,7 % -2,0 % 2,9 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 48,6 % 49,0 % 50,5 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 24,8 % 25,1 % 19,6 %
Oma pääoma/osake, EUR * 1,79 1,79 1,78
Liiketoiminnan rahavirta -541 -193 679
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 215 14 319
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 1,7 % 0,0 % 0,5 %
Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 79 000 79 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,2 % 1,2 % 1,2 %
Osakemäärä kauden lopussa 6 607 628 6 607 628 6 607 628
Henkilöstö keskimäärin 203 222 214
Henkilöstö kauden lopussa 195 218 203

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys. Wulff-konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen, mutta niiden vaikutuksen arvioidaan olevan maltillinen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konsernissa ei ole ollut olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia. 

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tehtävä on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla. Wulff-konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja ja listattuna yhtiönä Wulffilla on hyvät mahdollisuudet olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija.

Talouden piristyminen vaikuttaa Wulffin liiketoimintaan positiivisesti. Wulffin tavoitteena on parantaa liiketoimintojen kannattavuutta edelleen. Wulff arvioi vuoden 2017 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Wulff julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2017:

Puolivuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2017     to 3.8.2017
Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2017      to 2.11.2017

Vantaalla 3.5.2017

WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Kimmo Laaksonen
puh. 0300 870 414 tai p. 050 469 3060
sähköposti: kimmo.laaksonen@wulff.fi 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulffyhtiot.fi 

Näytä tiedote

Jaa artikkeli