<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2016: Liikevoitto pysyi edellisvuoden tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta

OSAVUOSIKATSAUS            3.11.2016 KLO 9.00 

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tammi-syyskuun 2016 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä. Katsaus on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

1.1. - 30.9.2016 LYHYESTI

  •  Liikevaihto oli 43,5 milj. euroa (50,2 milj. euroa). Liikevaihto laski -13,4 prosenttia edellisvuodesta.
  •  Käyttökate (EBITDA) oli 0,7 milj. euroa (1,2 milj. euroa). Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 0,5 milj. euroa (1,4 milj. euroa).
  •  Liikevoitto (EBIT) oli 0,4 milj. euroa (-0,0 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 0,2 milj. euroa (0,9 milj. euroa).
  •  Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,01 euroa (-0,11 euroa).

1.7. – 30.9.2016 LYHYESTI

  •  Liikevaihto oli 13,4 milj. euroa (14,8 milj. euroa) kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto laski -9,4 prosenttia edellisvuodesta.
  •  Käyttökate (EBITDA) oli 0,4 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 0,4 milj. euroa (0,6 milj. euroa).
  •  Liikevoitto oli 0,4 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 0,3 milj. euroa (0,4 milj. euroa).
  • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,02 euroa (0,03 euroa).  

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA HEIKKI VIENOLA

“Asiakkaidemme odotukset tulevaisuudesta ovat valoisampia, kuin pitkään aikaan. Talouden piristyminen vaikuttaa viiveellä Wulffin myymien tuotteiden kysyntään. On tärkeää kehittää tuotevalikoimaa vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeita. Vahvuuksiamme ovat asiakkaiden henkilökohtainen kohtaaminen ja monikanavainen toiminta. Panostamme siihen, että kohtaamisissa saamamme tieto ja asiakkaiden palaute jalostuu ripeästi uusiksi tuotteiksi ja palvelujemme kehittymiseksi. Esimerkiksi työpaikkatuotteiden; kahviotarvikkeiden ja siivous- ja puhdistustuotteiden osuus tarjonnastamme ja myynnistämme on kasvanut jatkuvasti. Olemme nopea, varma ja ympäristöystävällinen vaihtoehto hankkia työpaikalle kaikki tarvittava. Asiakkaidemme mielestä Wulff on alansa tunnetuin, luotettavin ja palvelevin toimija.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-syyskuussa 2016 liikevaihto oli 43,5 milj. euroa (50,2 milj. euroa), eli laski -13,4 % edellisvuodesta. Liikevaihdon muutos ilman myytyjä liikelahjatoimintoja oli -10,3 % tammi-syyskuussa 2016. Liikevaihto oli 13,4 milj. euroa (14,8 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä, eli laski -9,4 % edellisvuodesta. Liikevaihdon muutos ilman myytyjä liikelahjatoimintoja oli -8,3 %. Hyvä työ asiakasrajapinnassa ja panostukset myynnin kehittämiseen eivät vielä näkyneet odotetusti liikevaihdon kehityksessä. Toimistomaailman markkinoilla Suomessa on alkanut jo näkyä piristymisen merkkejä.

Tammi-syyskuussa käyttökate (EBITDA) oli 0,7 milj. euroa (1,2 milj. euroa) eli 1,6 prosenttia (2,4 %) liikevaihdosta, ja 0,4 milj. euroa (0,6 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Tammi-syyskuussa 2016 vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 0,5 milj. euroa (1,4 milj. euroa). Tammi-syyskuussa 2016 vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä olivat autokannan myynnistä kirjatut tuotot 0,2 milj. euroa ja vastaavasti tammi-syyskuussa 2015 liikelahjatoiminnan vaihto-omaisuuden alaskirjaukset 0,2 milj. euroa.

Tammi-syyskuussa 2016 liikevoitto (EBIT) oli 0,4 milj. euroa (-0,02 milj. euroa). Tammi-syyskuussa 2016 vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 0,2 milj. euroa (0,9 milj. euroa). Tammi-syyskuussa 2016 vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä olivat autokannan myynnistä kirjatut tuotot 0,2 milj. euroa. Tammi-syyskuussa 2015 vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä olivat liikelahjatoimintoihin liittyneet vaihto- ja käyttöomaisuuden arvonalentumiset 0,2 milj. euroa sekä liikearvon arvonalentuminen 0,7 milj. euroa liittyen. Vertailukelpoinen liikevoitto heikentyi 0,7 milj. euroa tammi-syyskuussa 2016, joka muodostui valtaosin vuoden ensimmäisellä puolivuosijaksolla. Liikevoitto (EBIT) oli 0,4 milj. euroa (0,4 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 0,3 milj. euroa (0,4 milj. euroa) kolmannella neljänneksellä, eli edellisvuoden tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kolmannella neljänneksellä 2016 kirjattiin autokannan myynneistä 0,1 milj. euroa. Vuoden 2015 kolmas neljännes ei sisältänyt liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Konserni jatkaa panostusta myynnin kehittämiseen, uusasiakashankintaan sekä toiminnan tehostamiseen.

Henkilöstökulut tammi-syyskuussa 2016 olivat 9,4 milj. euroa (9,9 milj. euroa), ja 2,5 milj. euroa (2,7 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan muut kulut olivat 5,5 milj. euroa (6,0 milj. euroa) tammi-syyskuussa 2016, ja 1,7 milj. euroa (1,8 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Henkilöstökulujen ja liiketoiminnan kulujen kehitykseen vaikuttivat kustannussäästö- ja tehostamistoimenpiteet. Wulff jatkaa kulurakenteen läpikäymistä osana jatkuvaa uudistamista kannattavuuden parantamiseksi.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-syyskuussa 2016 nettomääräisesti -0,2 milj. euroa (-0,2 milj. euroa), sisältäen korkokuluja 0,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa) sekä muita rahoituseriä nettomääräisesti -0,1 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,1 milj. euroa (-0,2 milj. euroa).

Tammi-syyskuussa 2016 tulos ennen veroja oli 0,2 milj. euroa (-0,2 milj. euroa), ja 0,2 milj. euroa (0,3 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä. Verojen jälkeinen tulos oli 0,1 milj. euroa (-0,7 milj. euroa) tammi-syyskuussa 2016, ja 0,2 milj. euroa (0,2 milj. euroa) kolmannella vuosineljänneksellä.

Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,01 euroa (-0,11 euroa) tammi-syyskuussa 2016, ja 0,02 (0,03) kolmannella vuosineljänneksellä.

AVAINLUVUT

III III I-III I-III I-IV
1000 euroa 2016 2015 2016 2015 2015
Liikevaihto 13 408 14 796 43 493 50 235 68 820
Liikevaihdon muutos, % -9,4 % -10,3 % -13,4 % -6,6 % -7,3 %
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 365 579 690 1 212 2 019
Tulos ennen poistoja, % liikevaihdosta 2,7 % 3,9 % 1,6 % 2,4 % 2,9 %
Liiketulos 270 429 376 -16 505
Liiketulos, % liikevaihdosta 2,0 % 2,9 % 0,9 % -0,0 % 0,7 %
Tulos ennen veroja 200 272 153 -204 354
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 1,5 % 1,8 % 0,4 % -0,4 % 0,5 %
Katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 158 172 71 -714 -195
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 1,1 % 1,2 % 0,2 % -1,4 % -0,3 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,02 0,03 0,01 -0,11 -0,03
Oman pääoman tuotto (ROE), % 1,3 % 1,3 % 0,8 % -5,9 % -1,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1,4 % 1,2 % 1,4 % -0,4 % 2,7 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 48,0 % 44,7 % 48,0 % 44,7 % 46,4 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 33,0 % 41,6 % 33,0 % 41,6 % 23,8 %
Oma pääoma/osake, EUR * 1,75 1,75 1,75 1,75 1,84
Liiketoiminnan rahavirta -1 005 -235 -1 075 -271 1 693
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 114 34 116 158 161
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 0,9 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,2 %
Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 79 000 79 000 79 000 79 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %
Osakemäärä kauden lopussa 6 607 628 6 607 628 6 607 628 6 607 628 6 607 628
Henkilöstö keskimäärin 213 232 218 236 233
Henkilöstö kauden lopussa 211 232 211 232 226

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys. Laskusuhdanteen aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja kustannussäästötoimenpiteet vaikuttavat yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen. Epävarmoina aikoina yritykset saattavat vähentää myös osallistumistaan messuille. Epävarmuuden pitkittyessä kustannussäästötoimenpiteiden vaikutus yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen jatkuu, ja Wulffin on tarvittaessa sopeuduttava markkinoiden kehitykseen.

Konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen, mutta niiden vaikutuksen arvioidaan olevan maltillinen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus nimitti talousjohtaja Elina Rahkosen yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 1.10.2016 alkaen. Konsernijohtaja Topi Ruuskan toimitusjohtajasopimus päättyi 30.9.2016. Uuden toimitusjohtajan haku on käynnissä. 

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tehtävä on auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla. Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten markkinoiden odotetaan konsolidoituvan jatkossakin. Konsernilla on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia yritysostoja.

Mahdollinen talouden piristyminen vaikuttaa Wulffin liiketoimintaan positiivisesti. Wulff arvioi markkinatilanteen pysyvän ennallaan. Siksi on tärkeää jatkaa edelleen kulurakenteen läpikäyntiä ja toiminnan tehostamista. Wulffin tavoitteena on parantaa liiketoimintojen kannattavuutta edelleen. Wulff arvioi vuoden 2016 liikevoiton olevan positiivinen. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Vantaalla 2.11.2016

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Heikki Vienola
p. 0300 870 414 tai p. 050 65 110
sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulff.fi

Näytä tiedote

Jaa artikkeli