<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2009

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2009, KLO 9.00

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2009

Wulff-Yhtiöiden liikevaihto ja liikevoitto laskivat katsauskaudella. Konsernin
liikevaihto laski 12,6 % ja oli 16,7 milj. euroa (19,1 milj. euroa). Liiketulos
oli tappiollinen 0,14 milj. euroa (0,38 milj. euroa voitollinen). Tilikauden
tulos oli 0,31 milj. euroa tappiollinen (0,19 milj. euroa tappiollinen).
Osakekohtainen tulos (EPS) laski -0,05 euroon (-0,03 euroa).

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Wulff-Yhtiöt Oyj:n liikevaihto laski 12,6 % edellisvuoden vastaavaan aikaan
verrattuna ja oli 16,7 milj. euroa (19,1 milj. euroa). Liikevaihdon laskuun
vaikutti yleisen taloustilanteen kehityksestä johtuva heikentynyt kysyntä
molemmissa divisioonissa.

Wulff-Yhtiöiden liiketoiminnan tappio oli 0,14 milj. euroa (liikevoittoa 0,38
milj. euroa), joka vastaa -0,8 % (2,0 %) liikevaihdosta. Tappio ennen
satunnaiseriä oli 0,22 milj. euroa (voittoa 0,05 milj. euroa). Tulos osaketta
kohti (EPS) laski -0,05 euroon, kun se vuotta aiemmin oli -0,03 euroa.
Tilikauden tulos oli 0,31 milj. euroa tappiollinen rahoituskulujen jälkeen (0,19
milj. euroa tappiollinen).

Loppuvuodesta 2008 alkanut markkinoiden hiljentymisestä johtuva liikevaihdon
lasku jatkui vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä. Konsernijohtaja Heikki
Vienola: ”Taloudellisen aktiviteetin hiljentyminen näkyi ensimmäisen
vuosineljänneksen tuloksessa. Epävarmuustekijät vaikuttivat myyntiin varsinkin
liikelahjatoimintamme osalta jo viime vuoden lopulla, joten osasimme odottaa
kysynnän heikentymistä myös muiden tuoteryhmien myynnissä. Konsernin osalta
säästöjä toimintaan on haettu yhdessä konsernin henkilöstön kanssa suunnitellun
kustannussäästöohjelman myötä. Maaliskuussa käytyjen yt-neuvottelujen myötä
konsernin yritysten toimintaa sopeutettiin ja uudelleenorganisoitiin
taloustilannetta vastaavaksi. Näillä toimilla saavutamme vuositasolla n. 450.000
euron säästön. Tärkein keinomme vastata taloudelliseen haasteeseen on myyntiin
panostaminen. Tarkistetun strategiamme myötä panostamme vahvasti
liiketoimintamme kehittämiseen divisioonittain. Kaksi toisiaan täydentävää
palvelumalliamme mahdollistavat asiakkaille sekä kustannussäästöt että parhaan
palvelun.”

KONSERNIN ORGANISAATIOUUDISTUS

Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus vahvisti 5.2.2009 konsernin tarkistetun strategian
ja organisaatiouudistuksen. Muutoksen tavoitteena on terävöittää toimintamalleja
asiakkaita paremmin palveleviksi ja mukauttaa konsernin rakenne tarkistettua
strategiaa vastaavaksi.

Wulff-Yhtiöiden visio on olla Pohjoismaiden nopeimmin kasvava sekä kannattavin
toimistomaailman kärkiyritys. Konsernin tavoitteena on auttaa yritysasiakkaitaan
menestymään omassa liiketoiminnassaan tuomalla heille innovatiiviset tuotteet ja
palvelut heille sopivimmalla tavalla.

Viidestä liiketoiminta-alueesta siirryttiin kahteen divisioonaan:
Sopimusasiakkaat ja Suoramyynti. Konsernin uusi johtoryhmä muodostuu
konsernijohtaja Heikki Vienolasta, konsernin varatoimitusjohtaja Ari
Pikkaraisesta, divisioonajohtaja Jani Purorannasta, divisioonajohtaja Veijo
Ågerfalkista sekä talousjohtaja Petri Räsäsestä. Uuteen divisioonarakenteeseen
siirryttiin 5.2.2009

Uudet divisioonat muodostavat myös Wulff-Yhtiöiden uudet segmentit. Kolmantena
segmenttinä on konsernin sisäiset ja ulkoiset tukipalvelut. Segmenttien
tuloksena esitetään liiketulos.

SOPIMUSASIAKKAAT-DIVISIOONA

Sopimusasiakkaat-divisioonan visio on olla kotimainen yrityssopimusmyynnin
markkinajohtaja toimistotarvikkeiden, liike- ja mainoslahjojen sekä messu- ja
tapahtumamarkkinointipalvelujen myynnissä. Sopimusasiakkaat-divisioonan missio
on tuoda toimialansa halutuimpana kumppanina asiakkaalleen kokonaisratkaisu
toimiston tehostamiseen ja myynnin edistämiseen. Divisioonaan kuuluvat Wulff Oy
Ab, KB-tuote Oy, Ibero Liikelahjat Oy sekä Entre Marketing Oy. Divisioonan
johtajaksi nimitettiin 5.2.2009 KTM, MBA Jani Puroranta. Puroranta toimi aiemmin
Wulff-Yhtiöiden kehitysjohtajana.

Sopimusasiakkaat-divisioonasegmentin liikevaihto katsauskaudella oli 11,6 milj.
euroa (13,3 milj. euroa) ja liikevoitto 0,14 miljoonaa euroa (0,04 milj. euroa)
Vertailuvuoden luvut ovat pro forma -tasoisia sisältäen 1.10.2008 konserniin
liitetyn Ibero Liikelahjat Oy:n koko vuoden 2008 liikevaihdon ja liiketuloksen.

”Taloudellisesti haastavassa tilanteessa asiakkaat hakevat ratkaisuja, joilla
mahdollistetaan kustannussäästöt ja vapautetaan yrityksen resursseja omaan
ydinliiketoimintaan. Sopimusasiakkaille tarjoamamme ratkaisut, esimerkiksi
Wulffin Apaja-toimistotarvikepalvelu ja KB-tuotteen sekä Ibero Liikelahjat Oy:n
yrityslahjapalvelut, on suunniteltu tehostamaan asiakkaidemme liiketoimintaa ja
ne tuovat selviä kustannussäästöjä. Myös Entre Marketingin messu- ja
tapahtumamarkkinapalvelut perustuvat kontaktien tuloksellisuuteen ja Entren
uudistettu palvelukonsepti on saanut asiakkailta runsaasti kiitosta. Uudet
strategiset linjauksemme ja divisioonalähtöinen johtaminen auttaa meitä
kehittämään toimintaamme yhä paremmin asiakkaita palveleviksi. Uskon
palveluidemme laadun ja kilpailukyvyn tuovan meille lisää asiakkuuksia
jatkossakin”, kertoo Sopimusasiakkaat-divisioonan johtaja Jani Puroranta.

Toimisto- ja atk-oheistuotteita myyvän Wulff Oy:n liikevaihto heikkeni
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihtoon vaikuttivat
isojen, vientiin keskittyneiden teollisuusyritysten heikentynyt kysyntä.
Asiakasyritysten kustannussäästötoimet ja henkilöstövähennykset ovat vähentäneet
toimistotuotteiden hankintaa. Wulff Oy:n uusasiakashankinta onnistui
katsauskaudella hyvin. Wulff Oy Ab:n liikevaihto vastaa noin 40 prosenttia
Wulff-Yhtiöt Oyj:n liikevaihdosta.

Liike- ja mainoslahjoja myyvä ja markkinoiva KB-tuote Oy jatkoi tavoitteidensa
mukaista sopimusasiakaskannan kasvattamista. Yritysimagotuotteiden
kysyntänäkymät ovat olleet alkuvuonna erittäin haasteelliset ja toimintaa on
sopeutettu markkinatilannetta vastaavaksi mm. henkilöstön lomautuksilla.
KB-tuote Oy tarjoaa suuryrityksille ulkoistetun liikelahjapalvelun, jossa
asiakas tilaa yrityksensä brändin mukaisesti suunniteltuja tuotteita sähköisen
tilausjärjestelmän kautta.

Entre Marketing Oy:ssä viime vuonna tehtyjen toiminnan
tervehdyttämis-toimenpiteiden ja kustannussäästöohjelman ansiosta sen alkuvuoden
tulos oli voitollinen. Muutosten myötä Entre pystyy strategiansa mukaisesti
keskittymään yhä paremmin ydinliiketoimintaansa ja lisäämään kilpailukykyään.
Entren uudistuneeseen palveluvalikoimaan kuuluvat kotimaan messut, ulkomaan
messut, markkinointitapahtumat, markkinointi- ja viestintäpalvelut ja
e-palvelut.

Wulff-Yhtiöiden uusimman yritysoston, Ibero Liikelahjat Oy:n liiketoiminta
kehittyi yritysimagotuotteiden myynnin haasteista huolimatta myönteisesti
ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Keskisuurena yrityksenä Ibero Liikelahjat on
joustava ja nopea yritys sekä yhteistyökumppani asiakkailleen. Wulff-Yhtiöt Oyj
osti Ibero Liikelahjat Oy:n koko osakekannan Progift Oy:ltä lokakuussa 2008.

SUORAMYYNTI-DIVISIOONA

Suoramyynti-divisioonan visio on olla Pohjoismaiden ja sen lähialueiden suurin
ja kannattavin suoramyyntiyritys, jonka kanssa menestyy yli 300 yrittäjähenkistä
myynnin huippuosaajaa Pohjoismaissa ja sen lähialueilla. Suoramyynnin missio on
tuoda sujuvuutta asiakkaan toimintaan innovatiivisilla tuotteilla sekä alan
ammattitaitoisimmalla henkilökohtaisella ja paikallisella palvelulla.
Divisioonaan kuuluvat Suomen, Ruotsin ja Norjan suoramyyntiyritykset.
Divisioonajohtajaksi nimitettiin 5.2.2009 Veijo Ågerfalk. Ågerfalkilla on vankka
osaaminen suoramyynnin johtamisesta, sillä hän on toiminut yli 15 vuotta
Wulff-Yhtiöt Oyj:n Skandinavian yritysten Beltton Svenska AB:n ja Nordisk Profil
Profil AS:n toimitusjohtajana.

Suoramyynti-divisioonasegmentin liikevaihto katsauskaudella oli 5,4 milj. euroa
(6,9 milj. euroa)ja liiketappio 0,26 milj. euroa (liikevoittoa 0,42 milj.
euroa).

Divisioonajohtaja Veijo Ågerfalk: ”Olemme panostaneet suoramyynnissä vahvasti
esimieskoulutukseen sekä perehdytyskoulutuksen ja rekrytointiprosessin laadun
parantamiseen. Takaamalla parhaan mahdollisen osaamisen myyntiuransa
aloittaville rakennamme tulevaisuuden menestystä. Haastavassa taloustilanteessa
menestyvät parhaiten myynnin taitajat. Nämä kehitysprojektit ovat investointeja,
jotka lisäävät pitkällä tähtäimellä myös omistaja-arvoa”.

Katsauskauden aikana suoramyynnissä uudistettiin myynnin aktiviteettiseurantaa
ja yhtiöiden kannattavuusseurantaa. Yhdessä henkilöstön kanssa suunnitellun
kustannussäästöohjelman vaikutusten uskotaan näkyvän jo vuoden kolmannen
neljänneksen tuloksessa. Myös johtamiskäytäntöjä Suomessa yhtenäistettiin: Naxor
Care Oy:n ja Suomen Rader Oy:n toimitusjohtajaksi nimitettiin pitkään Vinstock
Oy:tä ja Beltton Oy:tä vetänyt Jarkko Vehviläinen. Uusien vastuidensa lisäksi
Vehviläinen jatkaa myös Vinstock Oy:n ja Beltton Oy:n toimitusjohtajana.

Heikentynyt kysyntä on vaikuttanut liiketoiminnan kehitykseen myös
Skandinaviassa. Norjassa Nordisk Profilin myynti ja tulos ovat kuitenkin
säilyneet tilanteeseen nähden hyvällä tasolla johtuen panostuksista toiminnan
laajentamiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Ruotsissa suurimpia haasteita on
osaavan myyntihenkilökunnan löytäminen ja rekrytointi.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan kassavirta oli negatiivinen 0,22 milj. euroa (0,41 milj. euroa
positiivinen). Yhtiön kassatilanne on hyvä.

Taseen loppusumma katsauskauden päättyessä oli 38,2 milj. euroa (40,5 milj.
euroa) ja omavaraisuusaste 51,6 % (50,4 %). Konsernin taseeseen kirjatut
käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 0,36 milj. euroa eli 2,2 %
liikevaihdosta (0,19 milj. euroa, 1,0 %).

HENKILÖSTÖ

Wulff-Yhtiöt Oyj:n palveluksessa oli katsauskauden lopussa 413 henkilöä (455) ja
katsauskauden aikana keskimäärin 413 henkeä (461). Ruotsissa, Norjassa ja
Virossa työskenteli yhteensä 85 henkeä (92). Sopimusasiakkaat -divisioonan
palveluksessa työskenteli katsauskauden lopussa yhteensä 165 henkeä (178) ja
Suoramyynti -divisioonan yhteensä 235 henkeä (263).

KATSAUSKAUDEN TAPAHTUMIA

Tehostaakseen toimintaansa ja parantaakseen kannattavuuttaan Wulff-Yhtiöt Oyj:n
suomalaiset tytäryhtiöt Beltton Oy, KB-tuote Oy, Suomen Rader Oy ja Vinstock Oy
sekä konsernin emoyhtiö kävivät henkilöstönsä kanssa maaliskuun 2009
alkupuoliskolla yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut. Syinä neuvotteluiden
aloittamiseen olivat markkinatilanteesta johtuva toimistomaailman tuotteiden ja
palveluiden kysynnän heikentyminen, taloudelliset ja tuotannolliset syyt sekä
organisaation uudelleenjärjestelyihin liittyvät muutokset.

Neuvottelut koskivat tytäryhtiöiden sekä emoyhtiön hallinnon, tukitoimintojen ja
logistiikan henkilöstöä. Yt-neuvotteluihin osallistuneet tytäryhtiöt ja
konsernin emoyhtiö työllistävät yhteensä 160 henkilöä, joista noin 35 %
työskentelee hallinnossa, myynnin tuessa ja logistiikassa. Neuvottelujen
tuloksena palveluksesta vähennettiin yhteensä 6 henkilöä ja lomautettiin
määräajaksi yhteensä 13 henkilöä. Toimenpiteiden arvioidaan tuovan
kustannussäästöjä noin 250 000 euroa vuoden 2009 aikana.

Yt-neuvottelujen seurauksena konsernissa toteutetaan myös yhdessä henkilöstön
kanssa suunniteltu kustannussäästöohjelma, jonka kautta saatavien säästöjen
arvioidaan olevan vielä noin 100.000 euroa kuluvan vuoden aikana.
Yt-neuvottelujen tuloksena tehtävien toimenpiteiden lisäksi Wulff-Yhtiöt
-konsernissa on toteutettu johdon tilapäinen palkanalennus, jonka arvioidaan
tuovan kustannussäästöjä noin 100.000 euroa.

Yt-neuvottelut käytiin yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla ja ne
toteutettiin yritysten liiketoiminnan kilpailukyvyn ja tulevaisuuden
toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n Suomen suoramyynnin johtamiskäytäntöjä yhtenäistettiin ja
selkiytettiin maaliskuussa tapahtuneen organisaatiouudistuksen myötä. Beltton
Oy:n ja Vinstock Oy:n vetäjänä pitkään toiminut Jarkko Vehviläinen nimitettiin
Naxor Care Oy:n ja Suomen Rader Oy:n toimitusjohtajaksi 27.3.2009. Naxor Caren
ja Suomen Raderin vetovastuun lisäksi Vehviläinen jatkaa Beltton Oy:n ja
Vinstock Oy:n toimitusjohtajan tehtävissä. Vehviläisellä on pitkä kokemus
suoramyyntiyritysten johtamisesta. Hän on toiminut Beltton Oy:n ja Vinstock Oy:n
varatoimitusjohtajana vuodesta 2003 ja toimitusjohtajana huhtikuusta 2004.
Mittava ura alkoi jo vuonna 1998 Vehviläisen aloittaessa Vinstock Oy:n
myyntineuvottelijana.

OMAT OSAKKEET

Wulff-Yhtiöt Oyj hankki katsauskaudella varsinaiselta yhtiökokoukselta 4.4.2008
saamansa valtuutuksen perusteella 15.615 osaketta. Hankitut osakkeet edustavat
0,2 % Wulff-Yhtiöiden osakepääomasta sekä äänimäärästä.

Osakkeita hankittiin muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ
OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Wulff-Yhtiöiden hallitus vahvisti osakepalkkiojärjestelmän vuoden 2008 palkkiot
5.2.2009. Palkkion osakeosuutena hallitus päätti luovuttaa palkkionsaajille
vastikkeetta 17.913 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta.
Osakepalkkiojärjestelmän mukaisesta palkkiosta 65 % maksettiin osakkeina ja 35 %
rahana. Ansaintajaksolta 2008 palkkionsaajina oli kolme yhtiön johtoon tai
muuhun avainhenkilöstöön kuuluvaa henkilöä sekä kuusi myyntihenkilöstöön
kuuluvaa henkilöä. Osakkeiden siirtopäivä oli 20.2.2009.

31.3.2009 yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 2.650.000,00 euroa ja osakkeiden
kokonaismäärä 6.607.628 kappaletta. Wulff-Yhtiöillä oli 31.3.2009 hallussaan
omia osakkeita 24.956 kappaletta, mikä on 0,4 % Wulff-Yhtiöiden osakemäärästä.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Wulff-Yhtiöt Oyj:n 24.4.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
yksimielisesti tilivuoden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi tilivuodelta
vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan
tilikaudelta 2008 0,05 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli
29.4.2009 ja osinko maksetaan 7.5.2009.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen esitykset koskien osakeantivaltuutusta ja omien
osakkeiden hankintavaltuutusta.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksessa
jatkavat: Ari Lahti, Ere Kariola, Ari Pikkarainen, Pentti Rantanen, Sakari
Ropponen ja Heikki Vienola. Hallitus valitsi 24.4.2009 pitämässään
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Ari Lahden.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Wulff-Yhtiöiden liiketoiminnassa on kausivaihtelua liikevaihdon ja -tuloksen
muodostuessa voimakkaasti viimeisellä vuosineljänneksellä. Yleisen suhdanteen
kääntyminen laskuun vaikuttaa heikentävästi toimistomaailman tuotteiden
kysyntään. Loppuvuonna 2008 alkanut talouskasvun hidastuminen ja taloudellinen
epävarmuus heijastuvat myös Wulff-Yhtiöt Oyj:n toimintaan ja vaikuttavat
negatiivisesti liikevaihdon kehitykseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Wulff-Yhtiöiden hallitus päätti kokouksessaan 24.4.2009 hankkia enintään
yhteensä 300.000 kappaletta yhtiön omia osakkeita varsinaiselta yhtiökokoukselta
24.4.2009 saamansa valtuutuksen perusteella. Osakkeita hankitaan muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän
julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Valtuutuksen mukaan osakkeita voidaan hankkia yhtiölle käytettäväksi
yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden
toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön
kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi.

Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 8.5.2009 ja päättyy viimeistään
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä.

VUODEN 2009 NÄKYMÄT

Taloustilanteen heikentyminen näkyy selvästi myös toimistomaailman tuotteiden
kysynnässä. Yhtiön johto uskoo, että sekä vuoden 2009 liikevaihto että
varsinaisen liiketoiminnan tulos jäävät edellisvuotta heikommiksi, mutta
tuloksen olevan kuitenkin positiivinen. Vuoden 2009 aikana yhtiö jatkaa
kannattavuuden parantamisohjelmaa ja tehostaa edelleen toimintojaan. Nykyinen
suhdanne tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kasvattaa myyntihenkilöstöä.
Wulff-Yhtiöillä on myös jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia yritysostoja.

OSAVUOSIKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n
vaatimuksia. Tilikauden 2009 alusta lukien on sovellettu IFRS 8
Toimintasegmentit -standardia. Muilta osin laskentaperiaatteet ovat samat kuin
vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksen taulukko-osa on laadittu ns.
suppeana taulukko-osana. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Wulff-Yhtiöt Oyj:n taloustiedotteiden aikataulu vuonna 2009 on seuraava:
- osavuosikatsaus 1-6/2009 tiistaina 11.8.2009
- osavuosikatsaus 1-9/2009 perjantaina 6.11.2009

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

--------------------------------------------------------------------------------
| Wulff-Yhtiöt Oyj - Konserni | | | (1000 euro) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOSLASKELMA | 1-3/2009 | 1-3/2008 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 16 745 | 19 148 | 76 178 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot | 51 | 442 | 745 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja tarvikkeiden käyttö | 9 452 | 10 370 | 42 234 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista aiheutuneet | 4 251 | 4 868 | 18 124 |
| kulut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 220 | 292 | 1 075 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvon arvonalentuminen | 0 | 0 | 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | 3 011 | 3 681 | 13 125 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS | -139 | 378 | 2 264 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 51 | 73 | 363 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -129 | -401 | -1 091 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ | -217 | 50 | 1 535 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA | -217 | 50 | 1 535 |
| VEROJA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | 78 | 163 | 773 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus | 16 | 79 | 309 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS | -311 | -192 | 454 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TASE | | (1000 euro) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat | 31.3.2009 | 31.3.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 620 | 627 | 582 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 8 356 | 7 204 | 8 356 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 2 419 | 2 507 | 2 338 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat | 360 | 462 | 341 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 706 | 992 | 691 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 12 462 | 11 792 | 12 307 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 10 304 | 10 587 | 10 904 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 11 495 | 12 296 | 11 336 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti | 230 | 2 792 | 275 |
| kirjattavat rahoitusvarat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 3 719 | 3 013 | 4 628 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 25 749 | 28 687 | 27 143 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | 38 213 | 40 480 | 39 451 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat | 31.3.2009 | 31.3.2008 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 2 650 | 2 603 | 2 650 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | 7 662 | 7 662 | 7 662 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman | 223 | 0 | 223 |
| rahasto | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | 8 382 | 9 279 | 8 005 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | -311 | -192 | 454 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus | 1 114 | 1 049 | 1 137 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 19 720 | 20 400 | 20 131 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 6 300 | 7 634 | 6 533 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 1 702 | 1 462 | 1 780 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat | 10 492 | 10 984 | 11 007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT YHTEENSÄ | 18 494 | 20 079 | 19 320 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 38 213 | 40 480 | 39 451 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1-31.3.2009 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | (1000 euro) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osake | Yli-ku | Vapaan | Voitto | Yh-tee | Vähem- | Yh-tee |
| | -pääo | rssi-r | oman | -varat | nsä | mistö- | nsä |
| | ma | ahas-t | pääoma | | | osuus | |
| | | o | n | | | | |
| | | | rahast | | | | |
| | | | o | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 2 650 | 7 662 | 223 | 8 459 | 18 994 | 1 137 | 20 131 |
| 1.1.2009 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | | | | -311 | | 16 | -295 |
| voitto | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | | 0 | | -58 | -58 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä | | | | 14 | | | 14 |
| olevat | | | | | | | |
| sijoitukset: | | | | | | | |
| Omaan pääomaan | | | | | | | |
| kirjatut | | | | | | | |
| arvostusvaikut | | | | | | | |
| ukset | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | | | | -58 | | 18 | -40 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien | | | | -33 | | 0 | -33 |
| osakkeiden | | | | | | | |
| osto | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan | | | | 0 | | 0 | 0 |
| kirjattuihin | | | | | | | |
| eriin | | | | | | | |
| liittyvät | | | | | | | |
| verot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 2 650 | 7 662 | 223 | 8 071 | 18 606 | 1 114 | 19 720 |
| 31.3.2009 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1-31.3.2008 | (1 000 euro) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osake- | Yli-kur | Voitto- | Yh-teen | Vähem-m | Yh-teen |
| | pääoma | ssi-rah | varat | sä | istö-os | sä |
| | | asto | | | uus | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 2 603 | 7 662 | 9 321 | 19 586 | 1 048 | 20 634 |
| 1.1.2008 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | | | -192 | | 79 | -113 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | 0 | | -80 | -80 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat | | | 8 | | | 8 |
| si-joitukset: | | | | | | |
| Omaan pääomaan | | | | | | |
| kirjatut | | | | | | |
| ar-vostusvaikutuk | | | | | | |
| set | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | | | 3 | | 2 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden | | | -52 | | | -52 |
| osto | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan | | | -2 | | | -2 |
| kirjattuihin | | | | | | |
| eriin liittyvät | | | | | | |
| verot | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 2 603 | 7 662 | 9 086 | 19 351 | 1 049 | 20 400 |
| 31.3.2008 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT | | (1000 euro) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-3/2009 | 1-3/2008 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 16 745 | 19 148 | 76 178 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihdon kasvu % | -12,6 % | 13,1 % | 2,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | -139 | 378 | 2 264 |
--------------------------------------------------------------------------------
| %liikevaihdosta | -0,8 % | 2,0 % | 3,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen satunnaiseriä, | -217 | 50 | 1 535 |
| varauksia ja veroja | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | -1,3 % | 0,3 % | 2,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos | -311 | -192 | 454 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | -1,9 % | -1,0 % | 0,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste% | 51,6 % | 50,4 % | 51,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin | 362 | 194 | 915 |
| vastaaviin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 2,2 % | 1,0 % | 1,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin | 413 | 461 | 440 |
| katsauskauden aikana | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö katsauskauden lopussa | 413 | 455 | 412 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake, euro | -0,05 | -0,03 | 0,07 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma / osake, euro | 3,00 | 3,14 | 3,05 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KASSAVIRTA | | (1000 euro) |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-3/2009 | 1-3/2008 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnistä saadut maksut | 17 372 | 19 349 | 76 398 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muista tuotoista | 25 | 25 | 235 |
| saadut maksut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksut liiketoiminnan kuluista | -17 584 | -18 920 | -74 983 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen | -187 | 455 | 1 650 |
| rahoituseriä ja veroja | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja maksut muista | -45 | -56 | -560 |
| liiketoiminnan rahoituskuluista | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot liiketoiminnasta | 25 | 35 | 172 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot | -13 | -25 | -110 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | -220 | 409 | 1 152 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja | -320 | -175 | -1 050 |
| aineettomiin hyödykkeisiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien | 18 | 690 | 777 |
| hyödykkeiden luovutustulot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöosakkeiden hankinnat | -76 | -72 | 123 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöosakkeiden luovutustulot | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot muista sijoituksista | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt lainat | 0 | 0 | -71 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | -378 | 443 | -220 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | -57 | -80 | -1 327 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot | 0 | 21 | 74 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit lyhytaikaisiin | -174 | -1 157 | -124 |
| sijoituksiin lisäys (-) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten sijoitusten | 0 | -259 | 0 |
| luovutustappiot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot | 0 | 0 | 1 547 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut | -80 | -286 | -2 396 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | -311 | -1 761 | -2 226 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | -909 | -909 | -1293 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| SEGMENTTIRAPORTOINTI | | (1000 euro) |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-3/2009 | 1-3/2008 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | Pro forma | Pro forma |
--------------------------------------------------------------------------------
| SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sopimusasiakkaat -divisioona | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen | 11 427 | 12 969 | 53 515 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen | 127 | 363 | 893 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoramyynti -divisioona | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen | 5 237 | 6 739 | 24 045 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen | 199 | 186 | 1 182 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin palvelut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen | 81 | 120 | 270 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen | 326 | 370 | 1 847 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen liikevaihto yhteensä | 16 745 | 19 828 | 77 830 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| SEGMENTTIEN LIIKETULOS | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sopimusasiakkaat -divisioona | 144 | 38 | 1 426 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoramyynti -divisioona | -259 | 423 | 1 090 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni | -24 | -35 | -252 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos yhteensä | -139 | 426 | 2 264 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vertailuvuoden luvut ovat pro forma -tasoisia sisältäen 1.10.2008 konserniin
liitetyn, Sopimusasiakkaat-divisioonaan kuuluvan Ibero Liikelahjat Oy:n koko
vuoden 2008 liikevaihdon ja liiketuloksen.

--------------------------------------------------------------------------------
| OMAT OSAKKEET | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 3/2009 | 3/2008 | 12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiön hallussa olevien osakkeiden | 24 956 | 14 990 | 27 254* |
| lukumäärä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % osakepääomasta ja äänimäärästä | 0,4 % | 0,2 % | 0,4 %* |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseenlaskettujen osakkeiden | 6 607 628 | 6 507 628 | 6 607 628 |
| lukumäärä katsauskauden lopussa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

*Tilikaudelta 2008 5.2.2009 päätetyt osakepalkkiot, 17,913 osaketta, huomioiden
Wulff-Yhtiöillä oli hallussaan tilikauden 2008 lopussa omia osakkeita 9 341
kappaletta, mikä on 0,1 % yhtiön osakemäärästä ja äänimäärästä.

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN | | (1000 euro) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-3/09 | 10-12/0 | 7-9/08 | 4-6/08 | 1-3/08 | 10-12/0 |
| | | 8 | | | | 7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 16 745 | 20 154 | 16 170 | 20 706 | 19 148 | 22 200 |
| (1000 euro) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -139 | 725 | 307 | 854 | 378 | 4 095 |
| (1000 euro) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden | -311 | 388 | -97 | 354 | -192 | 2 616 |
| tulos | | | | | | |
| (1000 euro) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake, | -0,05 | 0,06 | -0,01 | 0,05 | -0,03 | 0,40 |
| euro | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

WULFF-YHTIÖT OYJ
Hallitus

www.wulff.fi

Lisätietoja:

Konsernijohtaja Heikki Vienola
puh. (09) 5259 0050 tai 050 65 110
e-mail heikki.vienola@wulff.fi

Talousjohtaja Petri Räsänen
p. (09) 5259 0050 tai 040 728 1516
e-mail petri.rasanen@wulff.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulff.fi

Näytä tiedote

Jaa artikkeli