<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2009

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 11.8.2009, KLO 9.00

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2009

Wulff-Yhtiöiden liikevaihto ja liikevoitto laskivat verrattuna edellisvuoden
vastaavaan tilanteeseen. Konsernin liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 21,0 % ja
oli 31,5 milj. euroa (39,9 milj. euroa). Liiketulos oli tappiollinen 0,07 milj.
euroa (1,23 milj. euroa voitollinen). Katsauskauden tulos oli tappiollinen 0,37
milj. euroa (0,16 milj. euroa voitollinen). Osakekohtainen tulos (EPS)laski
-0,06 euroon (0,03 euroa).

Wulff-Yhtiöiden toisen neljänneksen liikevaihto laski 28,8 % edellisvuoden
vastaavaan kauteen verrattuna. Liikevaihto oli 14,7 milj. euroa (20,7 milj.
euroa). Liikevoitto oli 0,06 milj. euroa (0,85 milj. euroa), joka on 0,4 %
liikevaihdosta (4,1 %). Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (0,05 euroa).

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Wulff-Yhtiöt Oyj:n liikevaihto laski 21,0 % viime vuoden vastaavaan aikaan
verrattuna ja oli 31,5 milj. euroa (39,9 milj. euroa). Liikevaihdon laskuun
vaikutti edelleen yleisen taloustilanteen kehityksestä johtuva heikentynyt
kysyntä konsernin kaikissa neljässä toimintamaassa.

Wulff-Yhtiöiden liiketoiminnan tappio oli 0,07 milj. euroa (liikevoittoa 1,23
milj. euroa), joka vastaa -0,2 % (3,1 %) liikevaihdosta. Tappio ennen
satunnaiseriä oli -0,17 milj. euroa (0,72 milj. euroa). Tilikauden tappio
rahoituskulujen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli -0,37 milj. euroa (voittoa
0,16 milj. euroa). Tulos osaketta kohti (EPS) oli -0,06 euroa, kun se vuotta
aiemmin oli 0,03 euroa.

Konsernijohtaja Heikki Vienola: ”Loppuvuodesta 2008 alkanut markkinoiden
hiljentymisestä johtuva liikevaihdon lasku jatkui myös vuoden 2009 toisella
neljänneksellä. Taloudellisen aktiviteetin hiljentyminen on näkynyt erityisesti
liikelahjatoiminnassamme. Talouden epävarmuustekijät vaikuttivat odotustemme
mukaisesti myyntiin myös muiden tuoteryhmien myynnissä. Markkinatilanteen
muutoksen on varauduttu yhdessä henkilöstön kanssa suunnitellun
kustannussäästöohjelman mukaisilla toimenpiteillä. Tärkein keinomme vastata
taloudelliseen haasteeseen on myyntiin panostaminen ja liiketoimintamme
kehittäminen. Uskomme vahvasti strategiaamme ja toimimme sen mukaan kaikkina
aikoina. Mielestäni erityisesti haastavina aikoina kannattaa olla rohkea;
panostimme heinäkuussa vahvasti pohjoismaiseen kasvuun Strålfors Supplies AB:n
yritysostolla. Vuositasolla kauppa kasvattaa liikevaihtoamme noin 40 prosenttia.
Sopimusasiakaskonseptilla toimivalla Strålfors Supplies AB:llä on toimintaa
Ruotsin lisäksi Norjassa ja Tanskassa. Kaupan myötä nousimme alamme suurimmaksi
pohjoismaiseksi toimijaksi. Uskon Strålfors Supplies AB:n hankinnan vaikuttavan
myönteisesti osakekohtaiseen tulokseemme jo vuoden 2009 aikana.”

SOPIMUSASIAKKAAT-DIVISIOONA

Sopimusasiakkaat-divisioona toimii asiakkaan kokonaisvaltaisena kumppanina
toimistotarvikkeiden, liike- ja mainoslahjojen sekä messu- ja
tapahtumamarkkinointipalvelujen hankinnassa. Sopimusasiakkaat-divisioonan missio
on tuoda toimialansa halutuimpana kumppanina asiakkaalleen kokonaisratkaisu
toimiston tehostamiseen ja myynnin edistämiseen. Divisioonaan kuuluvat Wulff Oy
Ab, KB-tuote Oy, Ibero Liikelahjat Oy ja Entre Marketing Oy.

Sopimusasiakkaat-divisioonan liikevaihto katsauskaudella oli 21,3 milj. euroa
(28,0 milj. euroa) ja liikevoitto 0,33 miljoonaa euroa (0,58 milj. euroa)
Vertailuvuoden luvut ovat pro forma -tasoisia sisältäen 1.10.2008 konserniin
liitetyn Ibero Liikelahjat Oy:n koko vuoden 2008 liikevaihdon ja liiketuloksen.

Sopimusasiakkaat-divisioonan johtaja Jani Puroranta: ”Katsauskauden aikana
markkinoilla tapahtuneet isojen yritysten ja konsernien henkilöstövähennykset
vaikuttivat Wulff Oy:n toimistotuotteiden sopimusmyyntiin. Liikelahjojen myynti
on syklistä ja osasimme odottaa voimakasta myynnin heikentymistä tuoteryhmässä.
Tarjoamamme sopimusratkaisut mahdollistavat asiakkaillemme kustannussäästöjä,
joustavat tilanteen mukaan ja tehostavat toimintoja, joten uskon asemamme
markkinoilla olevan vahvan ja palveluidemme laadun ja kilpailukyvyn hyvä.
Toimistotuotteita myyvän Strålfors Supplies AB:n yrityskauppa nosti meidät
alamme merkittävimmäksi pohjoismaiseksi toimijaksi. Wulff Oy:n ja Strålfors
Supplies AB:n yhteistyö antaa meille erinomaiset valmiudet kehittää
pohjoismaista suurasiakkaiden sopimuskonseptia. Pohjoismaiset asiakkaamme
hyötyvät uudistuksista entistä parempina palveluina. Uusi yhteistyö antaakin
meille hyviä mahdollisuuksia myös uusien merkittävien pohjoismaisten
asiakkuuksien hankkimiseen.

Toimisto- ja atk-oheistuotteita myyvän Wulff Oy:n liikevaihto heikkeni
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihtoon vaikuttivat
suurasiakkaiden selvästi vähentyneet ostot. Asiakasyritysten
kustannussäästötoimet ja henkilöstövähennykset ovat vähentäneet
toimistotuotteiden hankintaa. Katsauskaudella panostettiin uusasiakashankintaan
ja konseptin kehittämiseen. Wulff Oy Ab:n liikevaihto vastaa noin 35 prosenttia
Wulff-konsernin liikevaihdosta.

Liike- ja mainoslahjoja myyvä ja markkinoiva KB-tuote Oy jatkoi tavoitteidensa
mukaista sopimusasiakaskannan kasvattamista. Yritys on panostanut vahvasti
myyjien aktiviteetin ja kustannustehokkuuden lisäämiseen.
Yritysimagotuotteiden kysyntänäkymät ovat olleet alkuvuonna erittäin
haasteelliset ja toimintaa on sopeutettu markkinatilannetta vastaavaksi mm.
henkilöstön lomautuksilla. KB-tuote Oy tarjoaa suuryrityksille
liikelahjaratkaisun, jossa asiakas tilaa yrityksensä brändin mukaisesti
suunniteltuja tuotteita sähköisen tilausjärjestelmän kautta.

Entre Marketing Oy:ssä vuonna 2008 aloitettujen tehtyjen toiminnan
tervehdyttämistoimenpiteiden ja kustannussäästöohjelman ansiosta sen vuosi 2009
käynnistyi voitollisesti. Onnistuneesti uudistettu palvelukonsepti on
vaikuttanut liiketoiminnan kehitykseen positiivisesti ja Entre Marketing Oy:n
tammi-kesäkuun 2009 tulos parani huomattavasti viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna. Yleisestä markkinatilanteesta johtuen loppuvuoden
odotetaan kuitenkin olevan haasteellinen messu- ja
tapahtumamarkkinointipalvelujen myynnille. Muutosten myötä Entre pystyy
strategiansa mukaisesti keskittymään yhä paremmin ydinliiketoimintaansa ja
lisäämään kilpailukykyään. Entren uudistuneeseen palveluvalikoimaan kuuluvat
kotimaan messut, ulkomaan messut, markkinointitapahtumat, markkinointi- ja
viestintäpalvelut ja e-palvelut.

Ibero Liikelahjat Oy:n liiketoiminta tulos säilyi hyvällä tasolla
yritysimagotuotteiden myynnin haasteista huolimatta. Keskisuurena yrityksenä
Ibero Liikelahjat on joustava ja nopea yritys sekä yhteistyökumppani
asiakkailleen. Wulff-Yhtiöt Oyj osti Ibero Liikelahjat Oy:n koko osakekannan
Progift Oy:ltä lokakuussa 2008.

SUORAMYYNTI-DIVISIOONA

Suoramyynti-divisioonan visio on olla Pohjoismaiden ja sen lähialueiden suurin
ja kannattavin suoramyyntiyritys. Sen missio on tuoda sujuvuutta asiakkaan
toimintaan innovatiivisilla tuotteilla sekä alan ammattitaitoisimmalla
henkilökohtaisella ja paikallisella palvelulla. Divisioonaan kuuluvat Suomen,
Ruotsin ja Norjan suoramyyntiyritykset.

Suoramyynti-divisioonasegmentin liikevaihto katsauskaudella oli 10,6 milj. euroa
(14,1 milj. euroa)ja liiketappio 0,34 milj. euroa (liikevoitto 0,78 milj.
euroa).

Divisioonajohtaja Veijo Ågerfalk: ” Taloudellisen aktiviteetin hiljentymisestä
johtuva kysynnän heikentyminen on vaikuttanut negatiivisesti myyntiin.
Lisäämällä omaa aktiivisuuttamme ja reagoimalla nopeasti markkinoiden muutoksiin
esimerkiksi uudistamalla tuotevalikoimaamme ja toimintaamme, uskon meidän
selviytyvän taantumasta voittajina. Yksi iso haasteemme on rekrytointi.
Suoramyynnin tuloksen tekevät myynnin taitajat, joita olemme tälläkin hetkellä
valmiita rekrytoimaan Suomeen jopa sata ja Skandinaviaan 50. Olemme panostaneet
voimakkaasti näkyvyyteemme ja rekrytointimarkkinointiin eri medioissa.
Suoramyynnissä myös uudet myyjät tuovat pikaisesti tulosta yritykselle.
Alkuvuodesta aloitettuja vahvoja panostuksia esimies- ja perehdytyskoulutuksen
sekä rekrytointiprosessin laadun kehittämiseen on jatkettu. Takaamalla parhaan
mahdollisen osaamisen myyntiuransa aloittaville rakennamme tulevaisuuden
menestystä.”

Katsauskauden aikana suoramyynnissä uudistettiin myynnin aktiviteettiseurantaa
ja yhtiöiden kannattavuusseurantaa. Yhdessä henkilöstön kanssa suunnitellun
kustannussäästöohjelman vaikutusten uskotaan näkyvän jo vuoden kolmannen
neljänneksen tuloksessa. Edellisellä vuosineljänneksellä aloitettua uuden
strategian mukaista johtamiskäytäntöjen selkiyttämistä ja yhtenäistämistä on
jatkettu ja uudistuksen ovat vaikuttaneet myönteisesti Suomen
suoramyyntiyritysten toiminnan kehittämiseen.

Heikentynyt kysyntä on vaikuttanut liiketoiminnan kehitykseen myös
Skandinaviassa. Norjassa Nordisk Profilin myynti ja tulos ovat kuitenkin
säilyneet tilanteeseen nähden hyvällä tasolla johtuen panostuksista toiminnan
laajentamiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Ruotsissa suurimpia haasteita on
osaavan myyntihenkilökunnan rekrytointi.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

STRÅLFORS SUPPLIES AB:N YRITYSOSTO

Wulff-Yhtiöt Oyj osti 31.7.2009 osake-enemmistön pohjoismaisesta Strålfors
Supplies AB:stä 1.7.2009 allekirjoitetun kauppasopimuksen mukaisesti. Strålfors
Supplies AB vahvistaa Wulff-Yhtiöt Oyj:n toimintaa Skandinaviassa merkittävästi.
Kaupan myötä Wulff-Yhtiöt Oyj nousee alansa suurimmaksi pohjoismaiseksi
toimijaksi. Ostetun yhtiön liikevaihto (pro forma) oli 31.12.2008 päättyneellä
tilikaudella SEK 356,9 milj (32,5 milj. eur) ja liikevoitto (pro forma) SEK 12,3
milj. (1,1 milj. eur). Toimisto- ja atk-tarvikkeita sopimusasiakaskonseptilla
myyvällä Strålfors Supplies AB:llä on Ruotsin lisäksi toimintaa Norjassa ja
Tanskassa. Yhtiön palveluksessa on 43 henkilöä ja se työllistää noin 60
henkilöä.

Strålfors Supplies AB jatkaa toimintaansa itsenäisenä yksikkönä nykyisissä
toimitiloissaan ja nykyisellä henkilökunnalla. Yrityksen toimitusjohtajana
jatkaa Trond Fikseaunet.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n ostamien osakkeiden kokonaiskauppahinta tarkentui 2.7.2009
määritellystä SEK 40 miljoonasta SEK 37,2 miljoonaan (3,6 milj. euroon). Kauppa
rahoitettiin osittain Wulff-Yhtiöiden likvideillä varoilla ja osittain
pitkäaikaisella vieraalla pääomalla. Lopullinen kauppahinta määräytyy yhtiön
taseen 31.7.2009 mukaan. Kauppahinnan ei oleteta muuttuvan olennaisesti.
Wulff-Yhtiöt Oyj:n omistusosuus Strålfors Supplies AB:stä on 68%.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,86 milj. euroa positiivinen (0,94 milj. euroa).

Taseen loppusumma katsauskauden päättyessä oli 37,3 milj. euroa (39,9 milj.
euroa) ja omavaraisuusaste 51,8 % (49,1 %). Oma pääoma osaketta kohden oli 2,97
euroa (3,01 euroa). Konsernin taseeseen kirjatut käyttöomaisuusinvestoinnit
olivat katsauskaudella 0,48 milj. euroa eli 1,5 % liikevaihdosta (0,48 milj.
euroa, 1,2 %). Investoinnit kohdistuivat koneisiin ja kalustoon.

HENKILÖSTÖ

Wulff-Yhtiöt Oyj:n palveluksessa oli katsauskauden lopussa 373 henkilöä (427) ja
katsauskauden aikana keskimäärin 393 henkeä (447). Ruotsissa, Norjassa ja
Virossa työskenteli yhteensä 75 henkeä (82).

OMAT OSAKKEET

Wulff-Yhtiöt Oyj hankki katsauskaudella varsinaiselta yhtiökokoukselta 4.4.2008
ja 24.4.2009 saamiensa valtuutusten perusteella 17.707 osaketta. Hankitut
osakkeet edustavat 0,3 % Wulff-Yhtiöiden osakepääomasta sekä äänimäärästä.

Osakkeita hankittiin muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ
OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

30.6.2009 yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 2.650.000,00 euroa ja osakkeiden
kokonaismäärä 6.607.628 kappaletta. Wulff-Yhtiöillä oli 30.6.2009 hallussaan
omia osakkeita 27.648 kappaletta, mikä on 0,4 % Wulff-Yhtiöiden osakemäärästä.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Loppuvuonna 2008 alkanut talouskasvun hidastuminen ja taloudellinen epävarmuus
heijastuvat myös Wulff-Yhtiöt Oyj:n toimintaan ja vaikuttavat negatiivisesti
liikevaihdon kehitykseen. Yleisen suhdanteen kääntyminen laskuun vaikuttaa
heikentävästi toimistomaailman tuotteiden kysyntään. Erityisesti taloustilanne
saattaa vaikuttaa joulun liikelahjasesonkiin. Wulff-Yhtiöiden liiketoiminnassa
on kausivaihtelua liikevaihdon ja -tuloksen muodostuessa voimakkaasti
viimeisellä vuosineljänneksellä.

LOPPUVUODEN 2009 NÄKYMÄT

Taloustilanteen heikentyminen näkyy selvästi myös toimistomaailman tuotteiden
kysynnässä. Yhtiön johto uskoo, että sekä vuoden 2009 liikevaihto että
varsinaisen liiketoiminnan tulos jäävät edellisvuotta heikommiksi, mutta
tuloksen olevan kuitenkin positiivinen. Konsernin tuloksen muodostumisen
kannalta vuoden viimeinen neljännes on merkittävin. Vuoden 2009 aikana yhtiö
jatkaa kannattavuuden parantamisohjelmaa ja tehostaa edelleen toimintojaan.
Nykyinen suhdanne tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kasvattaa
myyntihenkilöstöä.

OSAVUOSIKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n
vaatimuksia. Tilikauden 2009 alusta lukien on sovellettu IFRS 8
Toimintasegmentit -standardia. Muilta osin laskentaperiaatteet ovat samat kuin
vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksen taulukko-osa on laadittu ns.
suppeana taulukko-osana. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Seuraava osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009 julkaistaan 6. marraskuuta 2009 klo
9.00.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

--------------------------------------------------------------------------------
| Wulff-Yhtiöt Oyj - | | | | (1000 euro) |
| konserni | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma | 4-6/09 | 4-6/08 | 1-6/09 | 1-6/08 | 1-12/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 14 746 | 20 706 | 31 491 | 39 854 | 76 178 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 153 | 136 | 204 | 578 | 745 |
| tuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja tarvikkeiden | 7 988 | 11 544 | 17 440 | 21 914 | 42 234 |
| käyttö | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista | 3 744 | 5 182 | 7 995 | 10 050 | 18 124 |
| aiheutuneet kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 211 | 260 | 431 | 552 | 1 075 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvon | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| arvonalentuminen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 2 893 | 3 002 | 5 904 | 6 683 | 13 125 |
| kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS | 64 | 854 | -74 | 1 233 | 2 264 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 57 | 85 | 108 | 159 | 363 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -76 | -268 | -205 | -670 | -1 091 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN SATUNNAISIA | -12 | 671 | -171 | 722 | 1 535 |
| ERIÄ | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS- | | 671 | -171 | 722 | 1 535 |
| SIIRTOJA JA VEROJA | -12 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | 118 | 189 | 196 | 352 | 773 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus | -17 | 128 | -1 | 207 | 309 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS | -113 | 354 | -366 | 162 | 454 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tase | | (1000 euro) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat | 6/2009 | 6/2008 | 12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 604 | 596 | 582 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 8 356 | 7 204 | 8 356 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 2 255 | 2 501 | 2 338 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat | 409 | 456 | 341 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 533 | 849 | 691 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 12 159 | 11 607 | 12 307 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 10 220 | 10 151 | 10 904 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 10 442 | 12 360 | 11 336 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti | 156 | 317 | 275 |
| kirjattavat rahoitusvarat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 4 315 | 5 496 | 4 628 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 25 134 | 28 324 | 27 143 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | 37 293 | 39 931 | 39 451 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat | 6/2009 | 6/2008 | 12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 2 650 | 2 603 | 2 650 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | 7 662 | 7 662 | 7 662 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman | 223 | 0 | 223 |
| rahasto | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | 8 058 | 8 097 | 8 005 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | -366 | 162 | 454 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus | 1 090 | 1 094 | 1 137 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 19 317 | 19 618 | 20 131 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 6 306 | 7 632 | 6 533 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 1 375 | 1 273 | 1 780 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat | 10 296 | 11 407 | 11 007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT YHTEENSÄ | 17 978 | 20 312 | 19 320 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 37 293 | 39 931 | 39 451 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1-30.6.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | (1000 euro) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osake | Yli- | Vapaan | Voit- | Yh- | Vähem- | Yh- |
| | pää- | kurs- | oman | to- | teensä | mistö- | teensä |
| | oma | sira- | pää- | varat | | osuus | |
| | | hasto | oman | | | | |
| | | | rahas- | | | | |
| | | | to | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 2 650 | 7 662 | 223 | 8 459 | 18 994 | 1 137 | 20 131 |
| 1.1.2009 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | | | | -366 | | -1 | -367 |
| voitto | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | | -329 | | -80 | -409 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä | | | | 67 | | | 67 |
| olevat | | | | | | | |
| sijoitukset: | | | | | | | |
| Omaan | | | | | | | |
| pääomaan | | | | | | | |
| kirjatut | | | | | | | |
| arvostusvaikutu | | | | | | | |
| kset | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | | | | -88 | | 33 | -55 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan | | | | -17 | | 0 | -17 |
| kirjattuihin | | | | | | | |
| eriin | | | | | | | |
| liittyvät verot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien | | | | -35 | | 0 | -35 |
| osakkeiden | | | | | | | |
| osto | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 2 650 | 7 662 | 223 | 7 692 | 18 227 | 1 090 | 19 317 |
| 30.6.2009 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1-30.6.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | (1000 euro) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osake- | Yli- | Voit- | Yh- | Vähem- | Yh- |
| | pääoma | kurs- | to- | teensä | mistö- | teensä |
| | | si- | varat | | osuus | |
| | | rahas- | | | | |
| | | to | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2008 | 2 603 | 7 662 | 9 321 | 19 586 | 1 048 | 20 634 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | | | 162 | | 207 | 369 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | -1 168 | | -159 | -1 327 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat | | | 1 | | | 1 |
| sijoitukset: Omaan | | | | | | |
| pääomaan kirjatut | | | | | | |
| arvostusvaikutukset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | | | 10 | | -2 | 8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden | | | -67 | | | -67 |
| osto | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.6.2008 | 2 603 | 7 662 | 8 259 | 18 524 | 1 094 | 19 618 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT | | | | (1000 euro) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | 4-6/09 | 4-6/08 | 1-6/09 | 1-6/08 | 1-12/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 14 746 | 20 706 | 31 491 | 39 854 | 76 178 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihdon kasvu % | -28,8 | 11,3 % | -21,0 % | 12,2 % | 2,8 % |
| | % | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | 64 | 854 | -74 | 1 233 | 2 264 |
--------------------------------------------------------------------------------
| %liikevaihdosta | 0,4 % | 4,1 % | -0,2 % | 3,1 % | 3,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen satunnaiseriä, | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| varauksia ja veroja | -12 | 671 | -171 | 722 | 1535 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | -0,1 % | 3,2 % | -0,5 % | 1,8 % | 2,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos | -113 | 354 | -366 | 162 | 454 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | -0,8 % | 1,7 % | -1,2 % | 0,4 % | 0,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste% | | | 51,8 % | 49,1 % | 51,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit taseen | 121 | 286 | 483 | 480 | 915 |
| pysyviin vastaaviin | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 0,8 % | 1,4 % | 1,5 % | 1,2 % | 1,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin | | | 393 | 447 | 440 |
| katsauskauden aikana | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö katsauskauden | | | 373 | 427 | 412 |
| lopussa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake, euro | -0,02 | 0,05 | -0,06 | 0,03 | 0,07 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma / osake, euro | | | 2,97 | 3,01 | 3,05 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KASSAVIRTA | | (1000 euro) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-6/2009 | 1-6/2008 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnistä saadut maksut | 32 384 | 39 194 | 76 398 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muista tuotoista saadut | 95 | 170 | 235 |
| maksut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksut liiketoiminnan kuluista | -31 382 | -38 147 | -74 983 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen | 1 097 | 1 217 | 1 650 |
| rahoituseriä ja veroja | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja maksut muista | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoiminnan rahoituskuluista | -238 | -320 | -560 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot liiketoiminnasta | 60 | 70 | 172 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot | -61 | -27 | -110 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | 858 | 940 | 1 152 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja | -450 | -465 | -1 050 |
| aineettomiin hyödykkeisiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien | 60 | 715 | 777 |
| hyödykkeiden luovutustulot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöosakkeiden hankinnat | -76 | -78 | 123 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöosakkeiden luovutustulot | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt lainat | 0 | 0 | -71 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | -466 | 172 | -220 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | -380 | -1 327 | -1 327 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot | 8 | 74 | 74 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit lyhytaikaisiin | 96 | 815 | -124 |
| sijoituksiin lisäys | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten sijoitusten | -24 | -469 | 0 |
| luovutustappiot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot | 0 | 0 | 1 547 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut | -405 | -630 | -2 396 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | -705 | -1 537 | -2 226 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | -313 | -425 | -1 293 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LÄHIPIIRI-INFORMAATIO | | (1000 euro) |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-6/2009 | 1-6/2008 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävien tahojen kanssa: |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot lähipiiriltä | 0 | 100 | 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat lähipiirille | 571 | 581 | 581 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| SEGMENTTIRAPORTOINTI | | (1000 euro) |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-6/2009 | 1-6/2008 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien liikevaihto | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | Pro forma | Pro forma |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sopimusasiakkaat -divisioona | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen | 20 901 | 27 614 | 53 515 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen | 373 | 406 | 893 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoramyynti -divisioona | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen | 10 272 | 13 810 | 24 245 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen | 361 | 281 | 1 182 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin palvelut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen | 318 | 340 | 270 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen | 691 | 1 024 | 1 847 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto yhteensä | 31 491 | 41 764 | 77 830 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien liiketulos | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sopimusasiakkaat -divisioona | 334 | 581 | 1 426 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoramyynti -divisioona | -344 | 783 | 1 090 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin palvelut | -64 | -88 | -252 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos yhteensä | -74 | 1 276 | 2 264 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 4-6/09 | 1-3/09 | 10-12/0 | 7-9/08 | 4-6/08 | 1-3/08 |
| | | | 8 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 14 746 | 16 745 | 20 154 | 16 170 | 20 706 | 19 148 |
| (1000 euro) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | 64 | -139 | 725 | 307 | 854 | 378 |
| (1000 euro) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden | -113 | -341 | 388 | -97 | 354 | -192 |
| tulos | | | | | | |
| (1000 euro) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake, | -0,02 | -0,05 | 0,06 | -0,01 | 0,05 | -0,03 |
| euro | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OMAT OSAKKEET | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 6/2009 | 12/2008 | 6/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiön hallussa olevien osakkeiden | 27 648 | 27 254 | 18 791 |
| lukumäärä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % osakepääomasta ja äänimäärästä | 0,4 % | 0,4 % | 0,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiön hallussa olevien osakkeiden | 11 059 | 10 901 | 7 516 |
| nimellisarvo, euro | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseenlaskettujen osakkeiden | 6 607 628 | 6 607 628 | 6 507 628 |
| lukumäärä katsauskauden lopussa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

WULFF-YHTIÖT OYJ
Hallitus

www.wulff.fi

Lisätietoja:

Konsernijohtaja Heikki Vienola
p. (09) 5259 0050 tai 050 65 110
e-mail: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
www.wulff.fi
Keskeiset tiedotusvälineet

Näytä tiedote

Jaa artikkeli