<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.8.2008, KLO 9.00

WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

Wulff-Yhtiöiden liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat verrattuna edellisvuoden 
vastaavaan tilanteeseen. Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 12,2 % ja
oli 39,9 milj. euroa (35,5 milj. euroa). Liikevoitto kasvoi 12,0 % ja oli 1,23 
milj. euroa (1,10 milj. euroa). Katsauskauden tulos oli 0,16 milj. euroa (0,42 
milj. euroa). Osakekohtainen tulos (EPS)oli 0,03 euroa (0,06 euroa).

Wulff-Yhtiöiden toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 11,3 % edellisvuoden 
vastaavaan kauteen verrattuna. Liikevaihto oli 20,7 milj. euroa (18,6 milj. 
euroa). Liikevoitto oli 0,85 milj. euroa (0,93 milj. euroa), joka on 4,1 % 
liikevaihdosta (5,0 %). Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,07 euroa).

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Wulff-Yhtiöt Oyj:n liikevaihto kasvoi 12,2 % viime vuoden vastaavaan aikaan 
verrattuna ja oli 39,9 milj. euroa (35,5 milj. euroa). Konsernin liikevaihdon 
kasvuun vaikuttivat hyvin sujunut sopimusmyynti sekä toukokuussa 2007 tehty 
Entre Marketing Oy:n yritysosto. Kasvu painottui Suomeen ja Norjaan.

Wulff-Yhtiöiden liikevoitto oli 1,23 milj. euroa (1,10 milj. euroa), joka vastaa
3,1 % (3,1 %) liikevaihdosta. Voitto ennen satunnaiseriä oli 0,72 milj. euroa 
(0,84 milj. euroa). Tilikauden voitto rahoituskulujen ja vähemmistöosuuksien 
jälkeen oli 0,16 milj. euroa (0,42 milj. euroa). Tulos osaketta kohti (EPS) oli 
0,03 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 0,06 euroa.

Konsernijohtaja Heikki Vienola: "Myynnin kehitykseen vaikutti erityisesti Wulff 
Oy Ab:n myynnin kasvu. Katsauskaudella Wulff Oy Ab:n lisäksi myös KB-tuote Oy:n 
kannattavuus kehittyi positiivisesti onnistuneiden toiminnan 
tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Entre Marketing aloitti kesäkuussa 
henkilöstön toimenpideohjelman, jonka uskotaan parantavan Entren kannattavuutta.
Osana ohjelmaa Entrellä käytiin kesällä yt-neuvottelut, jotka saatiin päätökseen
heinäkuussa. Tarvittavia muutoksia on tehty nopealla aikataululla ja uskon 
niiden sekä vankan panostuksen myyntiin näkyvän myös Entren tuloksessa 
loppuvuonna ja erityisesti vuonna 2009.”

Noin 40 prosenttia Wulff-Yhtiöiden liikevaihdosta tuovan, toimisto- ja 
atk-oheistuotteita myyvän Wulff Oy Ab:n myynti ja kannattavuus jatkoivat hyvää 
kehitystään. Panostukset uusasiakashankintaan ja asiakaspohjan laajentamiseen 
tuottivat yritykselle katsauskaudella lukuisia uusia sopimusasiakkaita.

Liike- ja mainoslahjoja myyvän ja markkinoivan KB-tuote Oy:n kannattavuus 
kehittyi positiivisesti. Katsauskauden aikana yrityksessä on panostettu vahvasti
tuote- ja asiakasstrategiaan sekä kannattavuuden parantamiseen. 
Tavarantoimittajayhteistyötä on tehostettu ja myynnissä painopistettä on 
siirretty omaan mallistoon. KB-tuote Oy tarjoaa suuryrityksille 
liikelahjapalvelun, jossa asiakas tilaa yrityksensä brändin mukaisesti 
suunniteltuja tuotteita mm. sähköisen tilausjärjestelmän kautta.

Konsernin suoramyynnin liiketoiminta koostuu kymmenestä Suomen 
myyntiyrityksestä, jotka myyvät atk-oheistuotteita, toimistotuotteita, 
yritysimagotuotteita ja ergonomiatuotteita. Liiketoiminta-alueen katsauskauden 
myynti kehittyi maltillisesti. Katsauskaudella jatkettiin suunnitelmien mukaista
myynnin esimieskoulutuksen ja perehdytyskoulutuksen kehittämistä. Alkuvuodesta 
toteutetun suoramyynnin varastotoimintojen yhdistämisen sekä yhteisen 
logistiikkajärjestelmähankkeen odotetaan tuottavan synergiaetuja ja parantavan 
liiketoimintojen seurattavuutta.

Wulff-Yhtiöiden Skandinavian liiketoiminta kehittyi myönteisesti konsernin 
Norjan tytäryrityksessä. Norjassa kasvu oli merkittävää sekä myynnin että 
tuloksen osalta. Ruotsissa liiketoiminnan suurimpia haasteita on 
myyntihenkilöstön lisääminen osaavilla myynnin rekrytoinneilla.

Messu- ja tapahtumamarkkinointipalveluja myyvän, 9.5.2007 lähtien 
konsernitilinpäätökseen yhdistellyn Entre Marketing Oy:n toiminta oli 
katsauskaudella tappiollista. Alkuvuonna aloitettua tehostettua 
kustannusseurantaa ja -säästöjä sekä myynnin aktivointia on jatkettu toisella 
vuosineljänneksellä. Kesäkuussa Entre käynnisti henkilöstöä koskevan 
toimenpideohjelman, jonka myötä yrityksessä aloitettiin yt-neuvottelut. 
Neuvottelujen tuloksena Entre Marketing vähensi palveluksestaan neljä henkilöä.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,94 milj. euroa positiivinen (1,01 milj. euroa).

Taseen loppusumma katsauskauden päättyessä oli 39,9 milj. euroa (41,5 milj. 
euroa) ja omavaraisuusaste 49,1 % (45,9 %). Oma pääoma osaketta kohden oli 3,01 
euroa (2,78 euroa). Konsernin taseeseen kirjatut käyttöomaisuusinvestoinnit 
olivat katsauskaudella 0,48 milj. euroa eli 1,2 % liikevaihdosta (0,81 milj. 
euroa, 2,3 %). Investoinnit kohdistuivat koneisiin ja kalustoon.

HENKILÖSTÖ

Wulff-Yhtiöt Oyj:n palveluksessa oli katsauskauden lopussa 427 henkilöä (475) ja
katsauskauden aikana keskimäärin 447 henkeä (444). Ruotsissa, Norjassa ja 
Virossa työskenteli yhteensä 82 henkeä (95).

TOIMINIMEN MUUTOS

Wulff-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti toiminimen muutoksesta 
4.4.2008. Vuonna 1890 perustetun Wulffin nimi vahvistaa yhtiön tunnettuutta 
toimistoalan luotettavana ja laadukkaana edelläkävijänä sekä markkinajohtajana. 
Jatkossa Wulff-brändi näkyy vahvasti kaikessa konsernin markkinoinnissa. 
Tytäryhtiöiden liiketoimintaan nimenmuutos ei tuo muutoksia. Sekä Wulff Oy Ab:n 
että konsernin muiden tytäryritysten nimet ja liiketoiminta säilyvät ennallaan.

Muutos merkittiin kaupparekisteriin 21.4.2008. Samalla osakkeen 
kaupankäyntitunnus OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä muuttui WUF1V:ksi. 
Muutos tuli voimaan kaupankäyntijärjestelmässä 22.4.2008.

OMAT OSAKKEET

Wulff-Yhtiöiden hallitus päätti kokouksessaan 6.2.2008 varsinaiselta 
yhtiökokoukselta 4.4.2007 saamansa valtuutuksen perusteella aloittaa omien 
osakkeiden hankinnan. Osakkeiden hankinta aloitettiin 14.2.2008. Kyseisellä 
valtuutuksella hankittiin yhteensä 15 890 osaketta ennen seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen alkamista 4.4.2008. Hankitut osakkeet edustavat 0,2 % 
Wulff-Yhtiöiden osakepääomasta sekä äänimäärästä ja niiden nimellisarvo on 
yhteensä 6 356,00 euroa.

Wulff-Yhtiöiden hallitus päätti kokouksessaan 22.4.2008 hankkia enintään 
yhteensä 300 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita varsinaiselta yhtiökokoukselta
4.4.2008 saamansa valtuutuksen perusteella. Osakkeiden hankinta aloitettiin 
12.5.2008. Kyseisellä valtuutuksella on hankittu yhteensä 2 590 osaketta 
30.6.2008 mennessä. Hankitut osakkeet edustavat 0,0 % Wulff-Yhtiöiden 
osakepääomasta sekä äänimäärästä ja niiden nimellisarvo on yhteensä 1 036,00 
euroa.

Osakkeita on hankittu muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa OMX 
Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin 
välityksellä niille muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Yhtiöille palautui 8.4.2008 311 kappaletta myynnin kannustinjärjestelmän piiriin
kuuluneita yhtiön osakkeita tytäryrityksen työntekijän työsuhteen päättymisen 
vuoksi.

30.6.2008 yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 2 603 051,20 euroa ja osakkeiden 
kokonaismäärä 6 507 628 kappaletta. Osakkeen nimellisarvo on 0,40 euroa. 
Wulff-Yhtiöillä oli 30.6.2008 omia osakkeita 18 791 kappaletta, mikä on 0,3 % 
Wulff-Yhtiöiden osakemäärästä ja äänimäärästä. Hankittujen osakkeiden 
nimellisarvo on yhteensä 7 516,40 euroa.

TOIMISTOMAAILMAN MARKKINAT

Kesä-heinäkuun 2008 aikana amerikkalainen toimistotarvikeyritys Staples, Inc. 
osti Corporate Expressin, kansainvälisen, Amsterdamin pörssissä noteeratun 
toimistomaailman yrityksen, osakekannan, josta se oli tehnyt julkisia 
ostotarjouksia tänä vuonna helmikuusta alkaen. Katsauskauden jälkeen, 
heinäkuussa 2008, Office Depot, Wulffin yhteistyökumppani ja yksi maailman 
suurimmista toimistotarvikeyrityksistä, osti osake-enemmistön ruotsalaisesta 
toimistotarvikkeita myyvästä AGE Kontor & Data AB:stä.

SEGMENTTITIEDOT

Wulff-Yhtiöiden yritykset ovat toimistomaailman tuotteiden myynti- ja 
markkinointiyhtiöitä. Konsernin organisaatiorakenne on jaettu viiteen osaan 
toimintakonseptin ja -alueen mukaan. Nämä alueet esitetään yhtenä raportoitavana
liiketoimintasegmenttinä, joten koko konsernin raportoitavat tiedot muodostavat 
liiketoiminnan segmenttitiedot. Kyseisillä liiketoiminta-alueilla on keskenään 
samankaltaisia taloudellisia ominaispiirteitä, riskiprofiileja, yhteisiä 
asiakkaita ja myös yhteneviä tuotteita.

Wulff-Yhtiöiden toissijainen segmenttiraportointi perustuu maantieteellisiin 
segmentteihin. Markkina-alue muodostaa segmentin liikevaihdon ollessa yli 10 % 
konsernin liikevaihdosta. Segmenttien liikevaihto esitetään asiakkaiden 
sijainnin mukaan ja varat sekä investoinnit esitetään niiden sijainnin ja 
kohteen mukaan.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Wulff-Yhtiöiden liiketoiminnassa on kausivaihtelua liikevaihdon ja -tuloksen 
muodostuessa voimakkaasti viimeisellä vuosineljänneksellä. Suurimmat lähiajan 
epävarmuustekijät liittyvät Entre Marketingin tuloskehitykseen sekä 
suhdanteisiin. Yritysimagotuotteiden kysynnässä voi tapahtua muutoksia yleisen 
suhdanteen kääntyessä negatiiviseksi.

Muilta osin Wulff-Yhtiöiden riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut 
katsauskauden aikana merkittäviä muutoksia.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
Wulff-Yhtiöt Oyj:n tytäryhtiö Entre Marketing Oy päätti 1.7.2008 
tuotantoyksikköänsä koskevasta liikkeen luovutuksesta Silver Zombie Oy:lle. 
Ratkaisu mahdollistaa Entren strategian mukaisen keskittymisen 
ydinliiketoimintaan ja lisää siten yhtiön kilpailukykyä. Sopimuksen myötä Entre 
Marketingin tuotannon 12 työntekijää siirtyvät Silver Zombien palvelukseen. 
Työntekijät aloittivat Silver Zombien palveluksessa 3.7.2008 vanhoina 
työntekijöinä.

LOPPUVUODEN 2008 NÄKYMÄT

Wulff-Yhtiöt uskoo toimistomaailman markkinoiden kasvavan maltillisesti vuonna 
2008. Yhtiön johto uskoo, että yhtiön liikevaihto kasvaa ja että yhtiöllä on 
edellytykset sille, että varsinaisen liiketoiminnan tulos muodostuu 
edellisvuotta paremmaksi. Wulff-Yhtiöillä on jatkuva valmius tehdä strategian 
mukaisia yritysostoja.

OSAVUOSIKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja 
arvostusperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 
-standardin periaatteita. Laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2007 
tilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Seuraava osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 julkaistaan 6. marraskuuta 2008 klo 
9.00.

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

--------------------------------------------------------------------------------
| Wulff-Yhtiöt Oyj - | | | | (1000 euro) |
| konserni | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOSLASKELMA | 4-6/08 | 4-6/07 | 1-6/08 | 1-6/07 | 1-12/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 20 706 | 18 604 | 39 854 | 35 529 | 74 087 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 136 | 50 | 578 | 130 | 3 727 |
| tuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut | 11 544 | 9 702 | 21 914 | 18 647 | 39 456 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista | 5 182 | 4 288 | 10 050 | 8 463 | 17 644 |
| aiheutuneet | | | | | |
| kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | 260 | 325 | 552 | 624 | 1 735 |
| arvonalentumiset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | 3 002 | 3 411 | 6 683 | 6 824 | 13 581 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS | 854 | 928 | 1 233 | 1 101 | 5 399 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut | -183 | -206 | -511 | -257 | -852 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN SATUNNAISIA | 671 | 722 | 722 | 844 | 4 547 |
| ERIÄ | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS- | 671 | 722 | 722 | 844 | 4 547 |
| SIIRTOJA JA VEROJA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | 189 | 188 | 352 | 368 | 1 353 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus | 128 | 47 | 207 | 58 | 166 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS | 354 | 487 | 162 | 417 | 3 028 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TASE | | | (1000 |
| | | | euro) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat | 6/2008 | 6/2007 | 12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet | 596 | 552 | 587 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniliikearvo | 7 204 | 7 737 | 7 204 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | 2 501 | 5 587 | 2 829 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset | 333 | 339 | 310 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset | 123 | 144 | 144 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 849 | 978 | 954 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 11 607 | 15 337 | 12 028 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 10 151 | 10 887 | 10 903 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset | 8 952 | 9 457 | 8 292 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset | 3 408 | 4 218 | 4 796 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat ja käypään arvoon | 5 813 | 1 629 | 6 316 |
| kirjattavat rahoitusvarat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ | 28 324 | 26 190 | 30 306 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | 39 931 | 41 526 | 42 335 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat | 6/2008 | 6/2007 | 12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 2 603 | 2 603 | 2 603 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | 7 662 | 7 662 | 7 662 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | 8 097 | 6 388 | 6 293 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | 162 | 417 | 3 028 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus | 1 094 | 997 | 1 048 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 19 618 | 18 067 | 20 634 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset velat | 7 632 | 10 842 | 7 713 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | 12 680 | 12 617 | 13 987 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT YHTEENSÄ | 20 312 | 23 459 | 21 701 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 39 931 | 41 526 | 42 335 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1-30.6.2008 | (1000 euro) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osake- | Yli- | Voitto | Yh- | Vähem- | Yh- |
| | pääoma | kurssi | - | teensä | mistö- | teensä |
| | | rahast | varat | | osuus | |
| | | o | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2008 | 2 603 | 7 662 | 9 321 | 19 586 | 1 048 | 20 634 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | | | 162 | | 207 | 369 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | -1 168 | | -159 | -1 327 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat | | | 1 | | | 1 |
| sijoitukset: Omaan | | | | | | |
| pääomaan kirjatut | | | | | | |
| arvostusvaikutukset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | | | 10 | | -2 | 8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden | | | -67 | | | -67 |
| osto | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.6.2008 | 2 603 | 7 662 | 8 259 | 18 524 | 1 094 | 19 618 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1.1.-30.6.2007 | (1000 euro) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osake- | Yli- | Voitto | Yhteen | Vähem- | Yhteen- |
| | pääoma | kurssi | - | - | mistö- | sä |
| | | - | varat | sä | osuus | |
| | | rahast | | | | |
| | | o | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2007 | 2 603 | 7 662 | 7 036 | 17 301 | 889 | 18 190 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | | | 417 | | 58 | 475 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | -781 | | -66 | -847 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat | | | 77 | | | 77 |
| sijoitukset: Omaan | | | | | | |
| pääomaan kirjatut | | | | | | |
| arvostusvaikutukset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan | | | 34 | | | 34 |
| kirjattavat rahoi- | | | | | | |
| tusinstrumentit | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | | | 22 | | | 22 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omistusosuuden | | | 0 | | 115 | 115 |
| muutokset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 30.6.2007 | 2 603 | 7 662 | 6 805 | 17 070 | 997 | 18 067 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT | | | | (1000 euro) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | 4-6/08 | 4-6/07 | 1-6/08 | 1-6/07 | 1-12/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 20 706 | 18 604 | 39 854 | 35 529 | 74 087 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihdon kasvu % | 11,3 % | 23,9 % | 12,2 % | 19,0 % | 19,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | 854 | 928 | 1 233 | 1 101 | 5 399 |
--------------------------------------------------------------------------------
| %liikevaihdosta | 4,1 % | 5,0 % | 3,1 % | 3,1 % | 7,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen | 671 | 722 | 722 | 844 | 4 547 |
| satunnaiseriä, | | | | | |
| varauksia ja veroja | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 3,2 % | 3,9 % | 1,8 % | 2,4 % | 6,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos | 354 | 487 | 162 | 417 | 3 028 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 1,7 % | 2,6 % | 0,4 % | 1,2 % | 4,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste% | | | 49,1 % | 45,9 % | 48,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit | 286 | 512 | 480 | 813 | 1 171 |
| taseen pysyviin | | | | | |
| vastaaviin | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 1,4 % | 2,8 % | 1,2 % | 2,3 % | 1,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | | | 447 | 444 | 440 |
| keskimäärin | | | | | |
| katsauskauden aikana | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö katsauskauden lopussa | 427 | 475 | 467 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake, euro | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,06 | 0,47 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma / osake, | | | 3,01 | 2,78 | 3,17 |
| euro | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KASSAVIRTA | | (1000 euro) |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnistä saadut maksut | 39 194 | 34 606 | 74 328 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muista tuotoista saadut | 170 | 115 | 227 |
| maksut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksut liiketoiminnan kuluista | -38 147 | -33 391 | -71 820 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen | 1 217 | 1 330 | 2 735 |
| rahoituseriä ja veroja | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja maksut muista | -320 | -340 | -641 |
| liiketoiminnan rahoituskuluista | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot liiketoiminnasta | 70 | 58 | 146 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät verot | -27 | -35 | -131 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | 940 | 1 013 | 2 109 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja | -465 | -625 | -1 070 |
| aineettomiin hyödykkeisiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien | 715 | 457 | 6 709 |
| hyödykkeiden luovutustulot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöosakkeiden hankinnat | -78 | -1 326 | -1 373 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryhtiöosakkeiden luovutustulot | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot muista sijoituksista | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | 172 | -1 494 | 4 266 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | -1 327 | -847 | -867 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot | 74 | 465 | 465 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit lyhytaikaisiin sijoituksiin | 815 | 306 | -198 |
| lisäys (-) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten sijoitusten | -469 | -604 | 0 |
| luovutustappiot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot | 0 | 3 710 | 1 501 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut | -630 | -300 | -2 300 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | -1 537 | 2 730 | -1 399 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | -425 | 2 249 | 4 976 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LÄHIPIIRI-INFORMAATIO | | (1000 euro) |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet huomattavaa vaikutusvaltaa | | | |
| käyttävien tahojen kanssa: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot lähipiiriltä | 0 | 100 | 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat lähipiirille | 581 | 127 | 581 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| SEGMENTTITIEDOT MAANTIETEELLISTEN ALUEIDEN MUKAAN | (1000 euro) |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-6/2008 | 1-6/2007 | 1-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 35 260 | 30 515 | 64 165 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut Pohjoismaat ja Baltia | 4 594 | 5 014 | 9 922 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 39 854 | 35 529 | 74 087 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 35 857 | 43 835 | 37 713 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut Pohjoismaat ja Baltia | 4 074 | 4 492 | 4 621 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 39 931 | 48 327 | 42 334 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 470 | 805 | 1 139 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut Pohjoismaat ja Baltia | 10 | 8 | 32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 480 | 813 | 1 171 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OMAT OSAKKEET | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 6/2008 | 6/2007 | 12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiön hallussa olevien osakkeiden | 18 791 | 0 | 0 |
| lukumäärä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % osakepääomasta ja äänimäärästä | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiön hallussa olevien | 7 516 | 0 | 0 |
| osakkeiden nimellisarvo, euro | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseenlaskettujen osakkeiden | 6 507 628 | 6 507 628 | 6 507 628 |
| lukumäärä katsauskauden lopussa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | 4-6/08 | 1-3/08 | 10-12/0 | 7-9/07 | 4-6/07 | 1-3/07 |
| | | | 7 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 20 706 | 19 148 | 22 200 | 16 358 | 18 604 | 16 925 |
| (1000 euro) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 854 | 378 | 4 095 | 204 | 928 | 172 |
| (1000 euro) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden | 354 | -192 | 2 616 | -5 | 487 | -70 |
| tulos | | | | | | |
| (1000 euro) | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake, | 0,05 | -0,03 | 0,40 | 0,00 | 0,07 | -0,01 |
| euro | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

WULFF-YHTIÖT OYJ 
Hallitus

www.wulff.fi

Lisätietoja:

Konsernijohtaja Heikki Vienola 
p. (09) 5259 0050 tai 050 65 110 
e-mail: heikki.vienola@wulff.fi

IR-vastaava Sirpa Väisänen 
p. (09) 5259 0050 tai 0400 943 243 
e-mail: sirpa.vaisanen@wulff.fi

JAKELU 
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki 
www.wulff.fi 
Keskeiset tiedotusvälineet

Näytä tiedote

Jaa artikkeli