<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=902526228031796&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ota yhteyttä

WULFF-YHTIÖT OYJ TOTEUTTI STRÅLFORS SUPPLIES AB:N YRITYSOSTON JA JATKAA MERKITTÄVÄÄ KASVUAAN POHJOISMAISSA

WULFF-YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.7.2009, KLO 15.30

WULFF-YHTIÖT OYJ TOTEUTTI STRÅLFORS SUPPLIES AB:N YRITYSOSTON JA JATKAA
MERKITTÄVÄÄ KASVUAAN POHJOISMAISSA

Wulff-Yhtiöt Oyj on tänään ostanut osake-enemmistön pohjoismaisesta Strålfors
Supplies AB:stä 2.7.2009 allekirjoitetun kauppasopimuksen mukaisesti. Strålfors
Supplies AB vahvistaa Wulff-Yhtiöt Oyj:n toimintaa Skandinaviassa merkittävästi.
Kaupan myötä Wulff-Yhtiöt Oyj nousee alansa suurimmaksi pohjoismaiseksi
toimijaksi. Ostetun yhtiön liikevaihto (pro forma) oli 31.12.2008 päättyneellä
tilikaudella SEK 356,9 milj (32,5 milj. eur) ja liikevoitto (pro forma) SEK 12,3
milj. (1,1 milj. eur). Toimisto- ja atk-tarvikkeita sopimusasiakaskonseptilla
myyvällä Strålfors Supplies AB:llä on Ruotsin lisäksi toimintaa Norjassa ja
Tanskassa. Yhtiön palveluksessa on 43 henkilöä ja se työllistää noin 60
henkilöä.

Strålfors Supplies AB jatkaa toimintaansa itsenäisenä yksikkönä nykyisissä
toimitiloissaan ja nykyisellä henkilökunnalla. Yrityksen toimitusjohtajana
jatkaa Trond Fikseaunet.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n nyt ostamien osakkeiden kokonaiskauppahinta tarkentui
2.7.2009 määritellystä SEK 40 miljoonasta SEK 37,2 miljoonaan (3,6 milj.
euroon). Lopullinen kauppahinta määräytyy yhtiön taseen 31.7.2009 mukaan.
Kauppahinnan ei oleteta muuttuvan olennaisesti. Kauppa rahoitettiin osittain
Wulff-Yhtiöt Oyj:n likvideillä varoilla ja osittain pitkäaikaisella vieraalla
pääomalla.

Kauppa toteutettiin ostamalla Wulff-Yhtiöt Oyj:n Ruotsiin perustaman
holding-yhtiön lukuun 100 % Strålfors Supplies AB:n osakkeista ja äänistä.
Wulff-Yhtiöt Oyj omistaa holding-yhtiöstä 80 % ja Strålfors AB 20 %.
Holding-yhtiön osakkeista 12 % myydään Strålfors Supplies AB:n viidelle
avainhenkilölle. Kaupan jälkeen Wulff-Yhtiöt Oyj omistaa holding-yhtiön kautta
68 % Strålfors Supplies AB:n osakkeista, Strålfors Supplies AB:n avainhenkilöt
12 % ja Strålfors AB 20 %. Wulff-Yhtiöt Oyj ostaa Strålfors AB:ltä loput 20 %
osakkeista vuonna 2011.

Strålfors Supplies AB:n vuoden 2009 tilintarkastamaton (pro forma) liikevaihto
31.5.2009 mennessä on SEK 143,2 milj (13,6 milj. eur) ja liikevoitto SEK 3,9
milj. (355.375 euroa). Yhtiöllä oli 31.5.2009 pitkäaikaisia varoja SEK 36,4
milj. (3,35 milj. eur), lyhytaikaisia varoja SEK 65,2 milj. (6 milj. eur),
pitkäaikaisia korottomia velkoja SEK 46,4 milj. (4,28 milj. eur) ja
lyhytaikaisia velkoja SEK 38,1 milj. (3,51 milj. eur). Pitkäaikaiset varat ja
velat ovat yhtiön aiemmasta omistusrakenteesta johtuvia sisäisiä eriä, eikä
niillä ole operatiivista vaikutusta yhtiön tase-asemaan. Strålfors Supplies AB
konsolidoidaan Wulff-konserniin elokuun 2009 alusta lähtien. Hankinta nostaa
Wulff-konsernin taseen loppusummaa (pro forma) arviolta noin 46 miljoonaan
euroon.

Wulff-Yhtiöt Oyj:n konsernijohtaja Heikki Vienola uskoo yhtiön pohjoismaisen
kasvustrategian mukaisen yritysoston vaikuttavan myönteisesti konsernin
tulokseen: ”Strålfors Supplies AB on hyvin hoidettu ja kannattava yritys. Uskon
kaupan vaikuttavan positiivisesti osakekohtaiseen tulokseemme jo vuoden 2009
aikana. Toteutunut kauppa kasvattaa konsernin liikevaihtoa vuositasolla noin 40
prosenttia ja tekee Wulff-konsernista merkittävän pohjoismaisen toimijan.
Strålfors Supplies AB:lla on runsaasti merkittäviä ja pitkäaikaisia asiakkuuksia
ja se toimii useiden Skandinavian suurimpien yritysten kumppanina. Kauppa
mahdollistaa sopimusasiakaskonseptin kehittämisen pohjoismaisille
suurasiakkaille. Skandinavian toimintojemme vahvistuminen ja entistä vahvempi
konsernin sisäinen pohjoismainen yhteistyö näkyy lisäksi hyötyinä
ostotoiminnassa ja logistiikassa. Uudessa kokonaisuudessamme on myös merkittävää
kasvupotentiaalia.”

Strålfors Supplies AB:n toimitusjohtaja Trond Fikseaunet on tyytyväinen
omistajavaihdokseen: ”Strålfors Supplies saa Wulff-Yhtiöistä osaavan omistajan,
jolla on vahva halu kehittää toimintaa ja olla alansa edelläkävijä. Wulff-Yhtiöt
on vakavarainen pörssiyritys, jonka strategian olennainen osa on jatkuva kasvu.
On hienoa, että voimme olla mukana tekemässä kasvua ja kehittämässä toimintaa.
Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme ratkaisuja, jotka tuottavat heille
mahdollisimman paljon lisäarvoa. Yhdessä voimme tarjota asiakkaillemme yhä
monipuolisempia ja laadukkaampia palveluja. Koen yhteistyön olevan merkittävä
kilpailuetu.”

Strålfors Supplies AB oli informaatiologistiikkapalveluja tarjoavan ruotsalaisen
Strålfors AB:n tytäryhtiö. Strålfors AB toimii informaatiologistiikka-alalla
Ruotsin lisäksi Norjassa, Tanskassa, Suomessa, Ranskassa, Iso-Britanniassa,
Puolassa sekä Sveitsissä ja se on alan markkinajohtaja Pohjoismaissa. Vuodesta
2006 Strålfors AB:n on omistanut Posten AB. Toimisto- ja atk-tarvikkeiden
sopimusmyyntiin keskittyneellä tytäryrityksellä Strålfors Supplies AB:llä on
lähes 6.000 asiakasta Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Strålfors Supplies AB:n
liikevaihdosta 47 prosenttia tulee Ruotsista, 46 prosenttia Norjasta ja
seitsemän prosenttia Tanskasta.

Wulff-Yhtiöt Oyj on markkinajohtaja Suomessa kaikissa myymissään tuoteryhmissä.
Se myy ja markkinoi asiakkailleen toimistotuotteita, atk-oheistuotteita,
yritysimagotuotteita, ergonomiatuotteita sekä messu- ja
tapahtumamarkkinointipalveluja. Wulff-Yhtiöt Oyj on toimistomaailman ainoa
pörssilistattu yritys Pohjoismaissa. Wulffin pitkän tähtäimen tavoitteena on
saavuttaa alan pohjoismainen markkinajohtajuus. Konsernilla on lähes 80.000
asiakasta ja lähes 500 työntekijää, joista n. 70 prosenttia on myyntitehtävissä.
Wulff-Yhtiöt Oyj:n vuoden 2008 liikevaihto oli 76,2 milj. eur ja liikevoitto 2,3
milj. eur. Nyt toteutetun kaupan jälkeen Wulff-Yhtiöiden omavaraisuusaste on
noin 43 prosenttia. Strålfors Supplies AB:n osto tukee Wulffin kasvustrategiaa,
johon kuuluvat oleellisena osana yritysostot.

WULFF-YHTIÖT OYJ

Heikki Vienola
konsernijohtaja

www.wulff.fi

Lisätietoja:

konsernijohtaja Heikki Vienola
p. (09) 5259 0050 tai gsm 050 65 110
sähköposti heikki.vienola@wulff.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.wulff.fi

Näytä tiedote

Jaa artikkeli